You are here

Piratpartiet til kommunalvalg?

16 posts / 0 new
Last post
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Piratpartiet til kommunalvalg?

En bruger (Jacob Gramm Gren) på Facebook skrev følgende spørgsmål til os:

Hej Pirat Parti!
Stiller i op til kommunalvalget nogle steder i DK til det kommende valg?

Faktisk, så havde vi ikke overvejet sagen, og primært tænkt på landspolitik. Men det er problematisk af to grunde: 1) det er meget, meget svært at få lov at stille op til landspolitik (folketinget) i Danmark, 2) der er en hel del som PP kunne gøre på lokalt plan, omend meget af vores nuværende politik handler om ting som kun kan gennemføres på landsplan (fx ændringer i ophavsretsloven).

Men det fik mig med det samme til at spørge mig selv: Hvor svært er det at stille op til valg på kommunalt plan? Google kunne hurtigt finde mig et svar:

For at få godkendt din kandidatliste, skal du anbefales af et vist antal borgere (stillere), som har skrevet under på, at de ønsker, at du stiller op. Hvis du vil stille op til et kommunevalg, skal du i de fleste kommuner mindst have 25 underskrifter, og hvis du stiller op til et regionsvalg, skal du i de fleste regioner mindst have 50 underskrifter.

Du skal indlevere din kandidatliste med stillernes underskrifter og adresseoplysninger til formanden for valgbestyrelsen senest fire uger inden valget. Kandidatlisten kan tidligst indleveres seks uger før valgdagen. Kommunen skal godkende kandidatlisten og få uger inden valget, kan du få en godkendt kandidatliste for alle opstillede i hele kommunen.

Nærmere regler.

Det er altså rimelig nemt at få lov til at stille op. Hvilket leder en til det næste spørgsmål...

Bør vi/man/nogen stille op for Piratpartiet?

Jeg har aldrig haft nogen ide om at sidde i en kommunalbestyrelse (eller folketinget for den sag skyld), men andre har måske. Hvem skal have lov til at stille op for Piratpartiet? Umiddelbart er vi ikke så kræsne: Folk som har lyst og folk som vil føre partiets politik på lokalt plan.

Man kan ganske rigtigt ikke ændre patentloven eller ophavsretsloven på lokalt plan, men man kan godt undgå unødvendig overvågning og føre evidensbaseret politik. Man kan også sagtens indføre mere direkte demokrati eller deltagerdemokrati.

Totalt direkte demokrati

En spændende ide er at lade medlemmerne træffe alle beslutningerne. Lad os sige at PP stiller op til valg i Århus (min kommune) og får 2 mandater. Derefter oprettes et forum hvor kun personer fra den kommune har ret til at stemme, alle burde vel have ret til at poste, i tilfælde af at de har nogle gode ideer. Når kommunalbestyrelsen så skal stemme om forslag, så stemmer PP's politikere det som flertallet af brugere på forum stemte for. I den forstand er der slet ikke brug for personer til at træffe beslutninger på andre folks vegne (dvs. at repræsentere dem).

Man kunne lave mange varianter af den ovenstående generelle ide, fx ved at kræve at mindst N personer har deltaget i afstemningen, eller at man kun stemmer for noget hvis der er et flertal på >50%, >70% osv.

Andre konsekvenser?

Medieomtale, som Jacob Gramm Gren skrev via Facebook:

Ja, personligt synes jeg det ville være oplagt. Ikke mindst grundet den mængde presse man ville kunne få ud af det, men det kræver jo at der er nogle der har tid og lyst til at stille op.

 

Ole Husgaard
Jeg har tidligere været imod

Jeg har tidligere været imod at stille op til lokalvalg før vi var valgt ind i Folketinget. Især fordi der i lokalpolitik ofte laves "underlige" alliancer, som vores modstandere siden kunne bruge imod os.
 
Men efterhånden har jeg ændret holdning, og jeg er ikke længere så skeptisk. I Tyskland har de gjort det godt med opstilling til lokalvalg. Mange er blevet valgt ind, og politiske modstandere har ikke forsøgt at misbruge de få "underlige" alliancer der har været.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Ole Husgaard wrote:

Ole Husgaard wrote:
Jeg har tidligere været imod at stille op til lokalvalg før vi var valgt ind i Folketinget. Især fordi der i lokalpolitik ofte laves "underlige" alliancer, som vores modstandere siden kunne bruge imod os.
 
Men efterhånden har jeg ændret holdning, og jeg er ikke længere så skeptisk. I Tyskland har de gjort det godt med opstilling til lokalvalg. Mange er blevet valgt ind, og politiske modstandere har ikke forsøgt at misbruge de få "underlige" alliancer der har været.

Jeg ser ikke noget problem det første du skriver. Jeg har aldrig hørt noget skidt om fx Soc fordi at de i nogle kommuner og i folketinget nogle gange samarbejder med DF eller EL eller whatever. Hvorfor skulle det være et problem for os?
Grundet de voldsomt besværlige regler i Danmark for opstilling til FT og EP, så giver det fint mening at starte med lokalvalg.
Til gengæld kræver lokalvalg at vi enten bruger totalt direkte demokrati, som jeg foreslog, eller at vores partiprogram først kraftigt udvides. Det er begrænset hvor mange ting man ville kunne beslutte i en kommune pt. med de ting som står i det nuværende partiprogram.

Petrix
Jeg ser selv gerne at

Jeg ser selv gerne at Piratpartiet deltager i kommunalvalget.
En af vores store udfordringer er oplysning. Der er ikke ret mange danskere der har hørt om copyright problestillingerne, og endnu færre der har hørt om piratpartiet. Derfor tror jeg at vi ved at deltage i KV13 kan få skabt betydeligt mere opmærksomhed omkring sagen da medierne har en tendens til at give tid til småpartier der virker interessante.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Og så igen. Retsforbundet,

Og så igen. Retsforbundet, som har fået en del plads i medierne, har langt færre likes på Facebook end vi har.
Men ja.

JesperG
På den anden side er

På den anden side er Retsforbundet måske bare heller ikke lige det bedste stof til medierne. De kører en meget tør politik som mærkesag. Det sparker ikke så meget til vælgernes ansigt at sige, at ens mærkesag er "højere boligbeskatning" som det gør at sige "Indvandring", "Lavere skat", "Effektivisering" eller dets lige. 
 
Jeg tænkte også netop på, at Piratpartiet kunne skabe sig et navn, ved at deltage i lokalvalg under løftet om, at det vil værne om individets ret til privatliv, som OP også påpeger. Det er trods alt et emne der er let at relatere til - for hvem har lyst til at have Stasi på besøg i baghaven? Eller hvem måtte ønske at nogens åndedræt i nakken, når man er på nettet? Noget der i øvrigt har vist sig at være totalt spildarbejde, hvor man så også kan appellere lidt til danskernes ejerfornemmelser i forbindelse med tabte skattekroner ;o)
 
Man skal selvfølgelig også passe på ikke bare at gøre retorikken til en fordummende skræmme-kampagne, men disse ovenstående tilfælde er jo ægte nok. Hvis man kommer i spotlyset til et kommunalvalg, kan man jo godt forsøge at prikke lidt til danskernes dvaske hjerner med nogen af disse fakta, og herigennem måske få blodet til at pumpe lidt mere end hvad begrebet "boligskatten!" kan forårsage. 
 
Bundlinjen for mit vedkommende: Go for it!

Petrix
Her er lidt informationer om

Her er lidt informationer om de praktiske tidsfrister der er ved kommunalvalg:

https://valg.oim.dk/media/404106/tidsfrister-kogr-valg2013.pdf
 
Dette kan vi jo bruge hvis vi beslutter os for at opstille.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Emne til topmøde

Jeg har snakket lidt med Rolf om emnet, og tænker at det er noget vi skal snakke om til topmødet. Ideen er at fastsætte regler for hvornår man må stille op for Piratpartiet til kommunalvalg eller regionsvalg. Min umiddelbare ide er at hvis man forpligter sig på at:

  • Føre partiets politik på de emner hvor der foreligger politik
  • Ikke fører politik som er i modstrid med partiets vedtagne politik

så bør man kunne få lov til at stille op som pirat.

Det mere spændende spørgsmål er: Hvad så hvis der bliver vedtaget noget mere politik i mellemtiden, er man så forpligtet på at føre den politik også, eller skal det kun gælde den som man oprindeligt lovede at føre? Jeg hælder mest til noget i stil med første mulighed.

En anden mulighed er, at medlemmerne i et område kan stille forslag til deres egen politik indenfor det område, således at de kan styre sig selv mere selvstændigt fra piratpartiet. Det giver flere muligheder for diversitet blandt piraterne som sidder i kommunerne, herunder samarbejde med andre partier. Man bør nok finde en generel løsning til dette. Altså, det er hvis man ikke vælger at benytte muligheden om totalt direkte demokrati, som nævnt i OP.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Århus Kommune

Siden at vi har besluttet at stille op til kommunalvalg, så er der her noget grundlæggende om emnet i Århus.

https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/En-plads-i-Aarhus-Byraad.aspx

En plads i Aarhus Byråd

Hvem kan stille op til byrådet og hvordan foregår det?

Hvem kan stille op til byrådet?

Alle borgere, der har fast bopæl i Aarhus Kommune og opfylder mindst ét af følgende kriterier, kan stille op til byrådsvalget:

  • dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
  • fast bopæl i Danmark uden afbrydelser de seneste tre år forud for valgdagen.

Hvordan stiller jeg op til byrådet?

Alle, der har valgret, kan stille op som kandidat ved byrådsvalget, forudsat at man anbefales af 25 borgere (stillere) i kommunen, der ligeledes har valgret.

Der findes tre måder, du kan opstille som kandidat på:

  • som kandidat for et politisk parti
  • som kandidat for en borgerliste
  • som enkelt person 

Når du har valgt, hvordan du ønsker at opstille, skal du udfylde en kandidatliste med stillernes navne, adresser og underskrifter.

Altså, man skal kun bruge 25 stillere. Det skulle ikke være noget problem at finde blandt mine venner og bekendte og naboer osv.

Derudover er der mulighed for lokalvalg at lave valgforbund, dem som OH er/var så bange for effekterne af. I det tilfælde har jeg nok tænkt mig at indgå valgforbund med LA pga. min store enighed med dem mht. personlig frihed og til en hvis grad også økonomisk.

Jeg har skrevet til dem om at få udleveret en sådan kandidatliste, da den ikke lader til at være på deres hjemmeside.

-

Vi skal også have udfærdiget nogle interne regler mht. politik på lokalplan.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Kandidatliste for Århus Kom.
Ole Husgaard
Emil Kirkegaard wrote:

Emil Kirkegaard wrote:
Siden at vi har besluttet at stille op til kommunalvalg, så er der her noget grundlæggende om emnet i Århus.

Vi har ikke besluttet noget endnu. Vi drøfter mulighederne.

Emil Kirkegaard wrote:
Derudover er der mulighed for lokalvalg at lave valgforbund, dem som OH er/var så bange for effekterne af.

Jeg har på intet tidspunkt sagt noget om, at jeg er bange for effekterne af valgforbund.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Vi har ikke besluttet noget

Vi har ikke besluttet noget endnu. Vi drøfter mulighederne.

Din "vi" er ikke min "vi", da du sjovt nok ikke var med i den gruppe som besluttede det. ;)

Jeg har på intet tidspunkt sagt noget om, at jeg er bange for effekterne af valgforbund.

Du skrev i indlæg #2:

Jeg har tidligere været imod at stille op til lokalvalg før vi var valgt ind i Folketinget. Især fordi der i lokalpolitik ofte laves "underlige" alliancer, som vores modstandere siden kunne bruge imod os.

Hvilket jeg tolker til at referere til bl.a. valgforbund. Hvis det ikke var det du mente, så okay.

Ole Husgaard
Ting vi skal have opklaret

Der er en række ting, som vi skal have opklaret, får vi træffer beslutning om at stille op til kommunalvalg (og regionsvalg?):
 
Skal vi tillade listeforbund? Umiddelbart vil jeg sige nej, da vi ikke på nuværende tidspunkt er store nok til at få partinavnet på stemmesedlen, og vi derfor vil være usynlige for vælgerne. Og intet forhindrer partimedlemmer på eget initiativ at stille op på andre lister, hvis de ønsker.
 
Skal vi tillade valgforbund? Umiddelbart er jeg positiv over for at tillade det. Men bliver vi ikke valgt ind, forærer vi reelt alle stemmer på os til den liste vi indgår valgforbund med. Derfor bør et krav være, at vi stiller krav til dem om deres førte politik. Et sådant krav kunne f.eks. være et klart løfte fra den anden liste om, at de ikke i kommunalpolitikken vil træffe beslutninger der går imod vores nuværende partiprogram. Et sådant krav burde ikke være noget reelt problem for andre lister, da meget lidt af vores nuværende partiprogram har betydning for kommunalpolitik. Opfyldelse af dette krav kan også hjælpe til at overbevise vælgere om, at deres stemme ikke er spildt, hvis kandidater fra listen ikke bliver valgt ind.
 
Hvordan med partistøtte? Vi bør sikre, at den tilfalder Piratpartiet. Den gives efter ansøgning, hvis listen får mindst 100 stemmer, og det er 4 kr/stemme/år. Så vidt jeg kan se, er der et problem med lovgivningen, hvis partiet ikke er opstillingsberettiget til Folketinget, idet kontaktpersonen på vores liste kan søge om pengene til den han har lyst til. Derfor bør vi for disse kontaktpersoner have et skriftligt tilsagn om, at de alene vil søge partistøtten til Piratpartiet. Alternativt kan vi kræve, at alene Piratpartiet i Danmark bemyndiges til at søge denne støtte, hvilket kan gøres på listen.
 
Skal vi bruge sideordnet opstilling, eller partiliste? Med sideordnet opstilling vælges de personer på listen der får flest stemmer. Men en partiliste, bestemmer partiet hvem der først bliver valgt ind. Jeg vil mene vi bør bruge sideordnet opstilling.
 
Hvem skal vi tillade at stille op? Udover lovens krav, vil jeg mene, at vi skal kræve af alle der stiller op på vores lister er medlemmer af partiet. Og måske bør vi også kræve, at man har været medlem i et stykke tid, før man kan stille op, så vi undgår at folk bliver medlemmer alene for at stille op.
 
Hvem skal godkende kandidatlisterne? Her vil jeg mene, at kandidatlisterne i deres endelige form skal godkendes af bestyrelsen i partiet.
 
Skal vi kræve, at kandidaterne forpligter sig til at føre en politik der følger partiets politik, på de områder, hvor vi har en politik? Efter min mening: Ja!
 
Skal vi kræve noget af kandidaterne på andre politikområder? Nej, hvad skulle vi i givet fald kræve? Her bør det stå kandidaterne frit enten at føre den politik de selv synes, eller at bruge deres stemme på disse politikområder til at handle med ("jeg stemmer på din politik i denne sag, hvis du stemmer piratpolitisk i den anden sag").
 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Skal vi tillade valgforbund?

Skal vi tillade valgforbund? Umiddelbart er jeg positiv over for at tillade det. Men bliver vi ikke valgt ind, forærer vi reelt alle stemmer på os til den liste vi indgår valgforbund med. Derfor bør et krav være, at vi stiller krav til dem om deres førte politik. Et sådant krav kunne f.eks. være et klart løfte fra den anden liste om, at de ikke i kommunalpolitikken vil træffe beslutninger der går imod vores nuværende partiprogram. Et sådant krav burde ikke være noget reelt problem for andre lister, da meget lidt af vores nuværende partiprogram har betydning for kommunalpolitik. Opfyldelse af dette krav kan også hjælpe til at overbevise vælgere om, at deres stemme ikke er spildt, hvis kandidater fra listen ikke bliver valgt ind.

Det er et fint forslag.

Hvordan med partistøtte? Vi bør sikre, at den tilfalder Piratpartiet. Den gives efter ansøgning, hvis listen får mindst 100 stemmer, og det er 4 kr/stemme/år. Så vidt jeg kan se, er der et problem med lovgivningen, hvis partiet ikke er opstillingsberettiget til Folketinget, idet kontaktpersonen på vores liste kan søge om pengene til den han har lyst til. Derfor bør vi for disse kontaktpersoner have et skriftligt tilsagn om, at de alene vil søge partistøtten til Piratpartiet. Alternativt kan vi kræve, at alene Piratpartiet i Danmark bemyndiges til at søge denne støtte, hvilket kan gøres på listen.

Fint med mig.

Skal vi bruge sideordnet opstilling, eller partiliste? Med sideordnet opstilling vælges de personer på listen der får flest stemmer. Men en partiliste, bestemmer partiet hvem der først bliver valgt ind. Jeg vil mene vi bør bruge sideordnet opstilling.

Gør vel ingen praktisk forskel da ingen af os stiller op i samme kreds. I øvrigt er det yderst tvivlsomt at nogen bliver valgt. Jeg er ligeglad mht. det ene eller det andet.

Hvem skal vi tillade at stille op? Udover lovens krav, vil jeg mene, at vi skal kræve af alle der stiller op på vores lister er medlemmer af partiet. Og måske bør vi også kræve, at man har været medlem i et stykke tid, før man kan stille op, så vi undgår at folk bliver medlemmer alene for at stille op.
 
Hvem skal godkende kandidatlisterne? Her vil jeg mene, at kandidatlisterne i deres endelige form skal godkendes af bestyrelsen i partiet.

Jeg vil mene at det skal på et landsmøde (ekstraordinært) i stedet for bare bestyrelsen, men det er også okay for mig.

Skal vi kræve, at kandidaterne forpligter sig til at føre en politik der følger partiets politik, på de områder, hvor vi har en politik? Efter min mening: Ja!

Enig.

Skal vi kræve noget af kandidaterne på andre politikområder? Nej, hvad skulle vi i givet fald kræve? Her bør det stå kandidaterne frit enten at føre den politik de selv synes, eller at bruge deres stemme på disse politikområder til at handle med ("jeg stemmer på din politik i denne sag, hvis du stemmer piratpolitisk i den anden sag").

Nogle vil måske lave en generel regel om at man ikke må føre politik som er særdeles skadeligt for partiets omdømme, fx nazisme. Men givet at der allerede er en sikring mod opstilling af tvivlsomme kandidater, så er det vel et unødvendigt krav. Din pointe med forhandlinger er også fin.

Ole Husgaard
Emil Kirkegaard wrote:

Emil Kirkegaard wrote:
Nogle vil måske lave en generel regel om at man ikke må føre politik som er særdeles skadeligt for partiets omdømme, fx nazisme.

Det siger næsten sig selv, at man ikke må føre en politik, som skader partiet. Og det ville da også medføre en eksklusion af partiet.
 
Vi må huske på, at når man først er valgt ind for partiet, er eksklusion den eneste sanktion vi har. Der gælder både kommunalvalg, regionsvalg, folketingsvalg, og EU-parlamentsvalg.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
God pointe.

God pointe.