You are here

Referat fra landsmøde 03/08 2013

10 posts / 0 new
Last post
Petrix
Referat fra landsmøde 03/08 2013

Her er IRC-referatet fra dagens landsmøde:
 

 1. [02:22.55] <egnat> Skal vi vælge ordstyrer og referent?

 2. [02:23.06] <+RolfBjerre> bravo :D

 3. [02:23.07] <+Petri> Yes lyder glimrende :)

 4. [02:23.12] <egnat> (Referent er en loppetjans, da han blot skal logge IRC og poste det)

 5. [02:23.50] <@osh_DK> Laeborg, egnat og EmilK mangler stadig stemmeret. Svar venligst på private beskeder...

 6. [02:24.19] <+Petri> Er der nogen der ønsker at melde sig som referent? :)

 7. [02:24.44] <+Petri> *crickets* så skal jeg nok være det.

 8. [02:24.44] * osh_DK sets mode +v egnat for #piratpartiet.dk

 9. [02:24.58] <+Petri> Ordstyrer anyone?

 10. [02:25.02] <+egnat> Jeg stiller op som ordstyrer.

 11. [02:25.21] * osh_DK changes topic to: Landsmøde: +https://www.piratpartiet.dk/node/955,

 12. [02:25.25] <+Petri> Det ser ud til at være accepteret (:

 13. [02:25.38] <@osh_DK> enig :)

 14. [02:25.45] <+blytte> yes

 15. [02:26.12] <@osh_DK> Er både EmilK og Laeborg AFK?

 16. [02:26.30] <+Petri> lader det til

 17. [02:26.37] <+Petri> Så starter vi bare :)

 18. [02:26.45] <+egnat> Vi har vedtaget at mødet er lovligt indkaldt.

 19. [02:26.49] <@osh_DK> Vi sidder i alt tre medlemmer her hos mig... Måske kommer der en mere senere...

 20. [02:27.01] <+Petri> De har haft mere en 20 minutter til ikke at være AFK. Lyder fint.

 21. [02:27.53] <+egnat> Den foreslåede dagsorden er:  Afstemning om +https://www.piratpartiet.dk/node/955.,   Hvem kan godkende dagsorden?

 22. [02:28.04] <+blytte> ok

 23. [02:28.06] <+RolfBjerre> godkendt

 24. [02:28.08] <+egnat> OK

 25. [02:28.18] <+Petri> godkendt herfra.

 26. [02:28.24] <+Gisli> ok

 27. [02:28.25] <@osh_DK> godkendt herfra

 28. [02:28.29] <+kristiangk> ok

 29. [02:28.34] <+egnat> for: blytte, rolf, egnat, petri, osh_DK, gisli, kristiangk

 30. [02:28.44] <+egnat> Imod: ingen

 31. [02:28.52] <+egnat> Dagsordenen er godkendt.

 32. [02:29.06] <+egnat> Så skrider vi til Afstemning om +https://www.piratpartiet.dk/node/955.,

 33. [02:29.13] <+egnat> Hvem kan stemme for/imod?

 34. [02:29.24] <@osh_DK> Medmindre nogen har kommentarer?

 35. [02:30.18] <+Petri> Ja jeg mener vi godt kan tage eventuelle kommentarer inden

 36. [02:30.19] <+egnat> I dagsorden er der lagt op til at der ikke kan diskuteres på landsmødet.

 37. [02:30.21] <+Petri> jeg vil gerne åbne

 38. [02:30.30] <+Petri> Det er heller ikke diskussion

 39. [02:30.33] * osh_DK mener principielt online afstemninger om ny politik er udmærket...

 40. [02:30.41] <+Petri> alle for mulighed for at sige en ting.

 41. [02:30.44] <+egnat> Hvis der ikke er protester, vil jeg tillade en kort diskussion.

 42. [02:30.51] <+Petri> får*

 43. [02:31.00] <+RolfBjerre> kommentarer..

 44. [02:31.32] <+Petri> Jeg vil mene at Piratpartiet bør gå foran med muligheder for at lade sine medlemmer deltage aktivt i demokratiet

 45. [02:31.32] <+RolfBjerre> anyone?

 46. [02:31.37] <@osh_DK> Men jeg har ladet mig overtale til at stemme imod, da mange mener der er for meget rod i partiledelsen til at der er tillid til, at det kan gennemføres på en ordentlig måde lige nu...

 47. [02:32.00] <+Petri> at medlemmer får mulighed for at komme til orde direkte på politik er en naturlig vej mod et mere direkte folkestyre. /end

 48. [02:32.09] <+thomp> jeg stemmer for

 49. [02:32.16] <@osh_DK> Rent vejledende afstemninger er fint...

 50. [02:32.30] * osh_DK stemmer imod

 51. [02:32.50] <+egnat> Er der flere kommentarer/diskussion?

 52. [02:32.58] <+kristiangk> Jeg kan desuden se at chlor ønsker hans stemme skal blive hørt her på mødet - og han stemmer klart imod

 53. [02:33.07] <@osh_DK> De to andre medlemmer her hos mig stemmer også imod.

 54. [02:33.08] <+Petri> Lader der ikke til at være. Jeg stemmer for forslaget.

 55. [02:33.19] <+kristiangk> stemmer imod

 56. [02:33.20] <+RolfBjerre> jeg stemmer også for

 57. [02:33.22] <+Gisli> Imod

 58. [02:33.25] <+blytte> Jeg stemmer for.

 59. [02:33.44] <+egnat> for: rolf, thomp, blytte

 60. [02:33.49] <+Petri> Så har alle vidst været til orde.

 61. [02:34.06] <+egnat> imod: gisli, kristiangk, osh_dk+2, chlor

 62. [02:34.12] <+egnat> Har jeg glemt nogen?

 63. [02:34.14] <@osh_DK> egnat har ikke stemt

 64. [02:34.24] <+RolfBjerre> petri

 65. [02:34.32] <+Petri> yeah min stemme skal også lige med :)

 66. [02:34.32] <+egnat> for: rolf, thomp, blytte, petri

 67. [02:35.40] <+egnat> blank: egnat

 68. [02:36.05] <+egnat> Det giver: for 4, imod: 6, blank: 1

 69. [02:36.12] <+egnat> Forslaget er faldet.

 70. [02:36.28] <+Petri> Alright :)

 71. [02:36.33] <+egnat> Så er vi nået til det implicitte punkt eventuelt.

 72. [02:36.46] <+RolfBjerre> jeg har noget

 73. [02:37.03] <+egnat> Go rolf.

 74. [02:37.18] <+RolfBjerre> Jeg stiller op for piratpartiet til kommunalvalg i kbh..

 75. [02:37.28] <+egnat> Spændende.

 76. [02:37.45] <+Petri> Yes. Det er nice :)

 77. [02:37.45] <+thomp> Jeg har også noget.

 78. [02:37.51] <+blytte> Fair nok. Har du brug for hjælp fra os?

 79. [02:37.54] <+egnat> Go thomp

 80. [02:38.00] <+RolfBjerre> alle som vil være med/give en hånd er meget velkommen og må meget gerne sende en mail til kvariatet@gmail.com

 81. [02:38.11] <+RolfBjerre> det bliver sjovt

 82. [02:38.16] <+Petri> Jeg er klar på at hjælpe i hvert fald :)

 83. [02:38.38] <+thomp> Jeg trækker mig fra bestyrelsen. jeg tænker at nu er det rette tidspunkt hvis der skal stemmes om en afløser

 84. [02:38.40] <+RolfBjerre> også folk andre steder i landet er velkommen.. kan hjælpe hjemmefra..

 85. [02:39.27] <@osh_DK> Spørgsmålet er, om vi kan stemme om en afløser nu? egnat?

 86. [02:39.45] <+egnat> Vi kan ikke vedtage noget under eventuelt.

 87. [02:39.49] <+kristiangk> Under evt kan vi ikke vedtage noget

 88. [02:39.52] <+RolfBjerre> hvis nogen kan overtage min plads, står den også til overtagelse..

 89. [02:39.57] <+Petri> Nej. Ddet må komme senere.

 90. [02:40.03] <+egnat> Og et eventuelt suppleringsvalg ville skulle være på dagsordenen.

 91. [02:40.11] <+RolfBjerre> enig

 92. [02:40.34] <+Petri> Ved næste landsmøde vil det blive muligt at stille op til bestyrelsen igen

 93. [02:40.43] <+thomp> fint. det går nok alligevel

 94. [02:40.50] <@osh_DK> Vi kan evt. indkalde til et ekstraordinært landsmøde mere, hvis flere i bestyrelsen trækker sig...

 95. [02:40.55] <+Petri> Vi må sørge for at det kommer snarligst så folk der ønsker at være aktive kan deltage i bestyrelsesarbejdet.

 96. [02:40.56] <+egnat> Jeg har ikke 100% styr på vores vedtægter vedr. bestyrelsen. Er der stadig nok i bestyrelsen til at den er lovlig?

 97. [02:41.21] <+Petri> Det er der så længe folk fortsætter med at være aktive selvom de ønsker at trække sig ved næste landsmøde

 98. [02:41.33] <+kristiangk> thomp, hvilken position har du i bestyrelsen?

 99. [02:42.03] <+RolfBjerre> jeg bliver til landsmødet hvis det hjælper noget og omvendt :)

 100. [02:42.05] <+thomp> menigt bestyrelsesmedlem.

 101. [02:42.07] <@osh_DK> Det eneste vedtægterne siger er: "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 2/3 af bestyrelsen er til stede"

 102. [02:42.23] <+egnat> Og hvor stor skal vores bestyrelse være?

 103. [02:42.41] <+kristiangk> Super. Min bekymring var mere this thomp var revisor eller lignende

 104. [02:42.56] <@osh_DK> Formand, næstformand, kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer.

 105. [02:44.00] <+egnat> Når thomp træder ud, er der så stadig 3 menige?

 106. [02:44.09] <+thomp> der er 2

 107. [02:44.17] <+thomp> tilbage. hvilket er rigeligt

 108. [02:44.27] <@osh_DK> så er vi Formand, næstformand, kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer

 109. [02:45.11] * Arhoj (~IceChat9@skzcexe.abk-aalborg.dk) has joined channel #piratpartiet.dk

 110. [02:45.22] <@osh_DK> Men hvis endnu en trækker sig, bør vi overveje at indkalde til landsmøde for at vælge en ny bestyrelse

 111. [02:45.25] <+kristiangk> thomp har du lyst til at dele grunden til at du vælger at fratræde din post i utide?

 112. [02:45.45] <+egnat> Hvis det ikke er i strid med vore vedtægter, så ser jeg ingen grund til, at det ikke kan forsætte til næste landsmøde. Men jeg vil opfordre bestyrelsen til allerede nu at sætte suppleringsvalg til bestyrelsen på dagsordenen.

 113. [02:46.17] <@osh_DK> egnats opfordring er taget til efterretning.

 114. [02:47.20] <+Petri> Yes (:

 115. [02:47.46] <+egnat> Hvis der ikke er andet vi ønsker at behandle under evt. så vil jeg hæve landsmødet. Du har 60 sekunder til at bede om ordet.

 116. [02:48.26] <+egnat> Diskussion er naturligvis velkommen efter landmødet er hævet.

 117. [02:48.31] <+RolfBjerre> min grund til at forlade bestyrelsen, er at jeg ikke ser partiet udvikle sig, selv om mange nye krafter har forsøgt at få os fremad. Jeg vil ligge min energi i "AFK" (aktiviteter ude i virkeligheden) og kommunalvalg..

 118. [02:49.31] <+RolfBjerre> tænker at vi må tale lidt om internetpartiet og piratpartiets sammekobling

 119. [02:49.37] <+egnat> Jeg vil foreslå, at en evt. diskussion af Rolf's begrundelse foretages efter landsmødet.

 120. [02:49.39] <+thomp> mine grune er meget de samme som rolfs

 121. [02:49.47] <+egnat> Landsmødet er hermed hævet.

 122. [02:50.07] <@osh_DK> Jeg siger tak til vores ordstyrer

 123. [02:50.14] * thomp (Mibbit@hwtxf8.mibbit.com) has left #piratpartiet.dk ()

 124. [02:50.27] <+egnat> Jeg takker for god ro og roden.

 125. [02:50.52] <+Petri> Ditto herfra. Jeg smider et referat op på vores forum i løbet af i dag :)

 126. [02:50.53] <+egnat> s/roden/orden/

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Broken formatering. Prøv http

Broken formatering. Prøv https://pastebin.com/bHD1RMzV

Ole Husgaard
Først et referat fra

Først et referat fra formanden, hvor det første af mødet mangler, og formatteringen ikke er den bedste. Og så et referat fra Emil, som ud fra tidspunkterne ser ud til at have været holdt om natten, og som han har valgt at placere på en anden server...
Her er min log fra mødet:
(13:45:08) blytte [~nikolaj@72-70-341-333-iumfimw.dk.customer.tdc.net] entered the room.
(13:48:07) waltari is now known as jeppewalther
(13:51:09) mode (+v RolfBjerre) by osh_DK
(13:52:12) RolfBjerre: så stemmer vi sgu :D, medlemmer skal valideres for at kunne stemme, under osh_dk TAB
(13:52:29) osh_DK: Medlemmer der vil have stemmeret må gerne besvare deres private besked...
(13:52:43) RolfBjerre: bedre :)
(13:54:37) thomp: jeg kan ikke se nogen private beskeder?
(13:54:42) mode (+v blytte) by osh_DK
(13:59:59) kristiangk [~kristiang@9m21418132.adsl.cybercity.dk] entered the room.
(14:00:09) Gisli [Mibbit@mlxka5.mibbit.com] entered the room.
(14:01:04) egnat [Mibbit@khueo3.mibbit.com] entered the room.
(14:01:09) mode (+v thomp) by osh_DK
(14:02:23) Petri [Mibbit@hwtxf8.mibbit.com] entered the room.
(14:02:27) egnat: Kan nogen finde indkaldelsen i vores forum? Den burde være på forsiden af www.piratpartiet.dk, men der står kun noget om en udsættelse.
(14:03:44) Petri: Der er ikke umiddelbart blevet lagt noget op på hjemmesiden da indkaldelsen blev sendt ud til alle via mail.
(14:03:48) mode (+v Gisli) by osh_DK
(14:04:05) egnat: Jeg har ikke modtaget den via mail.
(14:04:09) osh_DK: mode +v kristiangk
(14:05:14) osh_DK: Mystisk, jeg har selv modtaget den.... Lige nu kan jeg ikke komme ind på serveren for at checkke logfilerne...
(14:05:23) egnat: Og det virker lidt tosset, at noget så vigtigt som landsmøde ikke kommer på vores forside - specielt når den vigtigste nyhed på forsiden er Udsat: Indkaldelse til landsmøde
(14:05:24) mode (+v kristiangk) by osh_DK
(14:05:51) osh_DK: Vores formand sagde på telefonen, at han ville sørge for det...
(14:06:27) egnat: Kan formanden bekæfte det?
(14:06:33) egnat: Eller kan et referat?
(14:06:36) Petri: Sandt nok. Som mange har formanden også været på ferie.
(14:07:05) Petri: jeg husker ikke en samtale om at opdatere hjemmeside, men jeg har helt klart snakket med Ole om at sende indkaldelsen ud. Hvilket den også er blevet :)
(14:07:24) kristiangk: Jeg har modtaget indkaldelsen 10/7-13
(14:07:26) kristiangk: pr email
(14:07:41) thomp: samme her
(14:07:46) RolfBjerre: samme her
(14:07:59) blytte: ditto
(14:08:28) osh_DK: samme her
(14:08:59) Petri: Excellent. Så er folk i hvert fald informeret. Hvis man læser nyheden på forsiden vil man også kunne se at det drejer sig om noget andet.
(14:09:42) Petri: Når alle har fået voice kan vi begynde det ekstraordinære landsmøde.
(14:09:43) egnat: Petri: Læser du samme forside som mig?
(14:09:55) osh_DK: Noget kunne tyde på, at en mail til egnat er gået tabt... Desværre kan jeg ikke logge ind på serveren lige nu, for at checkke logfilerne fra udsendelsen..
(14:09:59) egnat: Udsat: Indkaldelse til landsmøde // Landsmødet er udsat.
(14:10:08) Petri: ja da. Når man trykker på nyheden kan man se at det drejer sig ikke om det landsmøde der er sat til i dag.
(14:10:38) Petri: Det er bare en overskrift. Du skal trykke på selve beskeden for at læse den
(14:10:40) egnat: Petri: Korrekt. Kan du garantere, at alle gør det?
(14:11:02) Petri: Nej desværre :)
(14:11:06) Petri: det ville være umuligt.
(14:11:28) egnat: Derfor er det for mig vigtigt, at den nyhed _ikke_ står øverst en dag som idag.
(14:11:30) osh_DK: Er Laeborg afk? Han svarer ikke på mine private beskeder...
(14:11:39) RolfBjerre: men lad os sige det sådan: Vi mangler hænder til meget.. så kritik serveres bedst i form af arbejdstimer :)
(14:12:18) RolfBjerre: men ja, kunne være bedre, enig med egnat
(14:13:07) Petri: Det er jeg sådan set heller ikke uenig med dig i egnat :)
(14:13:23) Petri: Men det Rolf siger er også helt korrekt
(14:13:25) egnat: Email går tabt. Det sker og det lever vi med. Men hvordan skulle jeg have forberedt mig til landsmødet (nu da jeg hverken har fået indkaldelse eller dagsorden)?
(14:14:33) RolfBjerre: der har du ret, rimeligt svært.. hvordan kom du her i da..
(14:14:45) mode (+v Petri) by osh_DK
(14:14:46) RolfBjerre: ind da
(14:15:49) egnat: Link fra https://www.piratpartiet.dk/Indkaldelse_til_landsmoede_den_23_Juni_2013 (https://chat.mibbit.com/#piratpartiet.dk@irc.piratpartiet.se)
(14:17:00) Petri: Det er også en fair kritik egnat. Hjemmesiden er vigtig at holde opdateret, og det er også noget vi forsøger at gøre bedst muligt. Burde vi også have gjort denne gang men det fejlede.
(14:17:06) egnat: Men da det ser ud til at der er sent email ud til nogle af medlemmerne, så gider jeg ikke være den der erklærer landsmødet ulovligt - med mindre andre heller ikke har modtaget email indkaldelse.
(14:17:08) osh_DK: Vi har kun et punkt på dagsordenen: At tage stilling til, om vi skal have online-afstemninger: https://www.piratpartiet.dk/node/955
(14:17:20) Petri: Heldigvis ser der da ud til at være folk herinde :)
(14:17:21) egnat: Men jeg har et rent praktisk problem: Hvordan ser dagsorden ud?
(14:18:04) egnat: OK
(14:18:11) kristiangk: Hej Pirater,
(14:18:11) kristiangk: Fra bestyrelsens side her i Piratpartiet har vi efterhånden kigget på nye måder at udvide vores politik i et stykke tid. Dette er en del af en løbende udvikling af politikken som vi har set det med piratpartierne både i Sverige og Tyskland, men også i resten af verden. Dette skal selvfølgelig gøres med mest muligt input fra vores medlemmers side.
(14:18:11) kristiangk: Derfor holdes der landsmøde lørdag den 3. august klokken 14:00 hvor vi vil stemme om det system Piratpartiet skal bruge til at udvide sin politik. Dette punkt vil være det eneste på dagsordenen og det vil ikke blive diskuteret til selve mødet, det vil blive diskuteret forinden på vores forum i denne tråd https://www.piratpartiet.dk/node/955. Der vil kunne ændres i det nuværende
(14:18:11) kristiangk: forslag på baggrund af medlemsinput indtil om aftenen den 19. juli, hvorefter der ikke vil blive ændret mere i forslaget indtil afstemningen.
(14:18:11) kristiangk: God sommer og god vind,
(14:18:11) kristiangk: Piratformand,
(14:18:12) kristiangk: Andreas Petri Petersen
(14:18:20) kristiangk: Det er mailen jeg modtog, egnat
(14:18:47) kristiangk: Om man vil kalde det en indkaldelse i traditionel forstand kan diskuteres, men det fremgår da hvad der skal stemmes om :)
(14:19:14) egnat: Fint.
(14:19:39) egnat: Hvem mener mødet er lovligt indkaldt?
(14:20:13) Petri: Det gør jeg for eksempel :)
(14:20:20) Petri: Det overholder vores vedtægter
(14:20:41) thomp: jeg mener også det er fint.
(14:20:50) egnat: Det er jeg med på :-) Jeg prøver blot formelt at få folk til at sige OK.
(14:20:57) ***osh_DK mener også vi må sige mødet er lovligt indkaldt, hvis det kun er egnat der ikke har fået mail...
(14:21:01) egnat: Jeg mener også det er lovligt.
(14:21:11) Petri: Super :)
(14:21:13) RolfBjerre: Jamen så skidt da, er også på at vi rykker..
(14:21:18) Petri: No problem then :)
(14:21:24) blytte: Ok
(14:21:24) egnat: For: petri, thomp, egnat, rolf, osh
(14:21:28) egnat: imod: ingen
(14:22:00) RolfBjerre: tror egnat ville være en god ordstyrer i fremtiden...
(14:22:05) egnat: Da ingen har stemt imod, vil jeg betragte mødet som lovligt indkaldt.
(14:22:20) osh_DK: egnat har været en god ordstyrer tidligere...
(14:22:21) egnat: Skal vi vælge ordstyrer og referent?
(14:22:32) RolfBjerre: bravo :D
(14:22:33) Petri: Yes lyder glimrende :)
(14:22:38) egnat: (Referent er en loppetjans, da han blot skal logge IRC og poste det)
(14:23:16) osh_DK: Laeborg, egnat og EmilK mangler stadig stemmeret. Svar venligst på private beskeder...
(14:23:45) Petri: Er der nogen der ønsker at melde sig som referent? :)
(14:24:10) Petri: *crickets* så skal jeg nok være det.
(14:24:10) mode (+v egnat) by osh_DK
(14:24:24) Petri: Ordstyrer anyone?
(14:24:28) egnat: Jeg stiller op som ordstyrer.
(14:24:47) osh_DK has changed the topic to: Landsmøde: https://www.piratpartiet.dk/node/955
(14:24:51) Petri: Det ser ud til at være accepteret (:
(14:25:04) osh_DK: enig :)
(14:25:11) blytte: yes
(14:25:38) osh_DK: Er både EmilK og Laeborg AFK?
(14:25:56) Petri: lader det til
(14:26:03) Petri: Så starter vi bare :)
(14:26:11) egnat: Vi har vedtaget at mødet er lovligt indkaldt.
(14:26:15) osh_DK: Vi sidder i alt tre medlemmer her hos mig... Måske kommer der en mere senere...
(14:26:27) Petri: De har haft mere en 20 minutter til ikke at være AFK. Lyder fint.
(14:27:19) egnat: Den foreslåede dagsorden er: Afstemning om https://www.piratpartiet.dk/node/955. Hvem kan godkende dagsorden?
(14:27:30) blytte: ok
(14:27:32) RolfBjerre: godkendt
(14:27:34) egnat: OK
(14:27:44) Petri: godkendt herfra.
(14:27:50) Gisli: ok
(14:27:51) osh_DK: godkendt herfra
(14:27:55) kristiangk: ok
(14:28:00) egnat: for: blytte, rolf, egnat, petri, osh_DK, gisli, kristiangk
(14:28:10) egnat: Imod: ingen
(14:28:18) egnat: Dagsordenen er godkendt.
(14:28:32) egnat: Så skrider vi til Afstemning om https://www.piratpartiet.dk/node/955.
(14:28:39) egnat: Hvem kan stemme for/imod?
(14:28:50) osh_DK: Medmindre nogen har kommentarer?
(14:29:44) Petri: Ja jeg mener vi godt kan tage eventuelle kommentarer inden
(14:29:45) egnat: I dagsorden er der lagt op til at der ikke kan diskuteres på landsmødet.
(14:29:47) Petri: jeg vil gerne åbne
(14:29:56) Petri: Det er heller ikke diskussion
(14:29:59) ***osh_DK mener principielt online afstemninger om ny politik er udmærket...
(14:30:07) Petri: alle for mulighed for at sige en ting.
(14:30:10) egnat: Hvis der ikke er protester, vil jeg tillade en kort diskussion.
(14:30:17) Petri: får*
(14:30:26) RolfBjerre: kommentarer..
(14:30:58) Petri: Jeg vil mene at Piratpartiet bør gå foran med muligheder for at lade sine medlemmer deltage aktivt i demokratiet
(14:30:58) RolfBjerre: anyone?
(14:31:03) osh_DK: Men jeg har ladet mig overtale til at stemme imod, da mange mener der er for meget rod i partiledelsen til at der er tillid til, at det kan gennemføres på en ordentlig måde lige nu...
(14:31:26) Petri: at medlemmer får mulighed for at komme til orde direkte på politik er en naturlig vej mod et mere direkte folkestyre. /end
(14:31:35) thomp: jeg stemmer for
(14:31:42) osh_DK: Rent vejledende afstemninger er fint...
(14:31:56) ***osh_DK stemmer imod
(14:32:16) egnat: Er der flere kommentarer/diskussion?
(14:32:24) kristiangk: Jeg kan desuden se at chlor ønsker hans stemme skal blive hørt her på mødet - og han stemmer klart imod
(14:32:32) osh_DK: De to andre medlemmer her hos mig stemmer også imod.
(14:32:34) Petri: Lader der ikke til at være. Jeg stemmer for forslaget.
(14:32:45) kristiangk: stemmer imod
(14:32:46) RolfBjerre: jeg stemmer også for
(14:32:48) Gisli: Imod
(14:32:51) blytte: Jeg stemmer for.
(14:33:10) egnat: for: rolf, thomp, blytte
(14:33:15) Petri: Så har alle vidst været til orde.
(14:33:32) egnat: imod: gisli, kristiangk, osh_dk+2, chlor
(14:33:38) egnat: Har jeg glemt nogen?
(14:33:40) osh_DK: egnat har ikke stemt
(14:33:50) RolfBjerre: petri
(14:33:58) Petri: yeah min stemme skal også lige med :)
(14:33:58) egnat: for: rolf, thomp, blytte, petri
(14:35:06) egnat: blank: egnat
(14:35:31) egnat: Det giver: for 4, imod: 6, blank: 1
(14:35:38) egnat: Forslaget er faldet.
(14:35:54) Petri: Alright :)
(14:35:59) egnat: Så er vi nået til det implicitte punkt eventuelt.
(14:36:12) RolfBjerre: jeg har noget
(14:36:29) egnat: Go rolf.
(14:36:44) RolfBjerre: Jeg stiller op for piratpartiet til kommunalvalg i kbh..
(14:36:54) egnat: Spændende.
(14:37:11) Petri: Yes. Det er nice :)
(14:37:11) thomp: Jeg har også noget.
(14:37:16) blytte: Fair nok. Har du brug for hjælp fra os?
(14:37:20) egnat: Go thomp
(14:37:26) RolfBjerre: alle som vil være med/give en hånd er meget velkommen og må meget gerne sende en mail til kvariatet@gmail.com
(14:37:37) RolfBjerre: det bliver sjovt
(14:37:42) Petri: Jeg er klar på at hjælpe i hvert fald :)
(14:38:04) thomp: Jeg trækker mig fra bestyrelsen. jeg tænker at nu er det rette tidspunkt hvis der skal stemmes om en afløser
(14:38:06) RolfBjerre: også folk andre steder i landet er velkommen.. kan hjælpe hjemmefra..
(14:38:53) osh_DK: Spørgsmålet er, om vi kan stemme om en afløser nu? egnat?
(14:39:11) egnat: Vi kan ikke vedtage noget under eventuelt.
(14:39:15) kristiangk: Under evt kan vi ikke vedtage noget
(14:39:17) RolfBjerre: hvis nogen kan overtage min plads, står den også til overtagelse..
(14:39:23) Petri: Nej. Ddet må komme senere.
(14:39:29) egnat: Og et eventuelt suppleringsvalg ville skulle være på dagsordenen.
(14:39:37) RolfBjerre: enig
(14:40:00) Petri: Ved næste landsmøde vil det blive muligt at stille op til bestyrelsen igen
(14:40:09) thomp: fint. det går nok alligevel
(14:40:16) osh_DK: Vi kan evt. indkalde til et ekstraordinært landsmøde mere, hvis flere i bestyrelsen trækker sig...
(14:40:21) Petri: Vi må sørge for at det kommer snarligst så folk der ønsker at være aktive kan deltage i bestyrelsesarbejdet.
(14:40:22) egnat: Jeg har ikke 100% styr på vores vedtægter vedr. bestyrelsen. Er der stadig nok i bestyrelsen til at den er lovlig?
(14:40:47) Petri: Det er der så længe folk fortsætter med at være aktive selvom de ønsker at trække sig ved næste landsmøde
(14:40:59) kristiangk: thomp, hvilken position har du i bestyrelsen?
(14:41:29) RolfBjerre: jeg bliver til landsmødet hvis det hjælper noget og omvendt :)
(14:41:31) thomp: menigt bestyrelsesmedlem.
(14:41:32) osh_DK: Det eneste vedtægterne siger er: "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 2/3 af bestyrelsen er til stede"
(14:41:49) egnat: Og hvor stor skal vores bestyrelse være?
(14:42:07) kristiangk: Super. Min bekymring var mere this thomp var revisor eller lignende
(14:42:22) osh_DK: Formand, næstformand, kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer.
(14:43:25) egnat: Når thomp træder ud, er der så stadig 3 menige?
(14:43:35) thomp: der er 2
(14:43:43) thomp: tilbage. hvilket er rigeligt
(14:43:53) osh_DK: så er vi Formand, næstformand, kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer
(14:44:37) Arhoj [~IceChat9@skzcexe.abk-aalborg.dk] entered the room.
(14:44:48) osh_DK: Men hvis endnu en trækker sig, bør vi overveje at indkalde til landsmøde for at vælge en ny bestyrelse
(14:44:51) kristiangk: thomp har du lyst til at dele grunden til at du vælger at fratræde din post i utide?
(14:45:11) egnat: Hvis det ikke er i strid med vore vedtægter, så ser jeg ingen grund til, at det ikke kan forsætte til næste landsmøde. Men jeg vil opfordre bestyrelsen til allerede nu at sætte suppleringsvalg til bestyrelsen på dagsordenen.
(14:45:42) osh_DK: egnats opfordring er taget til efterretning.
(14:46:46) Petri: Yes (:
(14:47:12) egnat: Hvis der ikke er andet vi ønsker at behandle under evt. så vil jeg hæve landsmødet. Du har 60 sekunder til at bede om ordet.
(14:47:52) egnat: Diskussion er naturligvis velkommen efter landmødet er hævet.
(14:47:57) RolfBjerre: min grund til at forlade bestyrelsen, er at jeg ikke ser partiet udvikle sig, selv om mange nye krafter har forsøgt at få os fremad. Jeg vil ligge min energi i "AFK" (aktiviteter ude i virkeligheden) og kommunalvalg..
(14:48:57) RolfBjerre: tænker at vi må tale lidt om internetpartiet og piratpartiets sammekobling
(14:49:03) egnat: Jeg vil foreslå, at en evt. diskussion af Rolf's begrundelse foretages efter landsmødet.
(14:49:05) thomp: mine grune er meget de samme som rolfs
(14:49:13) egnat: Landsmødet er hermed hævet.
(14:49:33) osh_DK: Jeg siger tak til vores ordstyrer
(14:49:40) thomp left the room.
(14:49:53) egnat: Jeg takker for god ro og roden.
(14:50:18) Petri: Ditto herfra. Jeg smider et referat op på vores forum i løbet af i dag :)
(14:50:19) egnat: s/roden/orden/
 

Laeborg
Det glæder mig at forslaget -

Det glæder mig at forslaget - på nuværende tidspunkt - er blevet nedstemt.
Med de par fratrædelser der er sket, hvordan ser bestyrelsen så ud nu?

Akirkegaard
Mødeindkaldelsen nåede vist ikke ud til særligt mange..

Jeg modtog ingen mail om mødeindkaldelse - og efter at dømme fra loggen, så er der nok andre der heller ikke har modtaget indkaldelsen. Af et højteknologisk parti at være, halter teknikken en del.. Måske man også kunne overveje en ny og mere overskuelig "kalender" på forsiden af hjemmesiden?

Ole Husgaard
Laeborg wrote:

Laeborg wrote:
Med de par fratrædelser der er sket, hvordan ser bestyrelsen så ud nu?

Thomas har meddelt, at han træder ud af bestyrelsen. Lidt ærgeligt, for jeg synes, at han har gjort et rigtigt godt stykke arbejde. Især har han været god til at sige noget til de rigtige folk på de rigtige tidspunkter i forbindelse med de konklikter der på det seneste har været i ledelsen. Jeg vil savne ham i bestyrelsen, og håber han vil forblive aktiv i partiet.
 
Rolf har meddelt, at han gerne vil træde ud af bestyrelsen, men gerne fortsætter til næste landsmøde. Igen lidt ærgeligt, for jeg synes også Rolf har gjort et rigtigt godt stykke arbejde. Men heldigvis fortsætter han - selvom han måske ikke genopstiller til bestyrelsen - som aktiv i partiet, og vil i stedet koncentrere sig om AFK aktiviteter (her er han kanon god), og sin opstilling til kommunalvalg.
 
Så vi mangler altså eet menigt bestyrelsesmedlem. Det er ikke værre end at bestyrelsen burde kunne fortsætte uden at vi indkalder til et ekstraordinært landsmøde mere for suppleringsvalg. Men hvis vi mister endnu et bestyrelsesmedlem, bør vi efter min mening overveje at indkalde til suppleringsvalg.
 

Ole Husgaard
Akirkegaard wrote:

Akirkegaard wrote:
Jeg modtog ingen mail om mødeindkaldelse - og efter at dømme fra loggen, så er der nok andre der heller ikke har modtaget indkaldelsen. Af et højteknologisk parti at være, halter teknikken en del.. Måske man også kunne overveje en ny og mere overskuelig "kalender" på forsiden af hjemmesiden?

Vi har lige nu nogle manuelle procedurer, indtil vi går over til at bruge PirateWeb. Derfor kommer man ikke automatisk ind i medlemsregisteret, ligesom listen over medlemmer der skal sendes mail ud til ikke bliver automatisk opdateret.
 
Der skulle være sendt mail ud til alle medlemmer med stemmeret (man skal have været medlem i 30 dage først) vi har en mail-adresse på. At egnat (som er medlem med stemmeret) ikke modtog sin mail er ærgerligt, og viser hvor vigtigt det er også at annoncere landsmøder på hjemmesiden - hvad vores formand desværre ikke fik gjort. Hvis andre med stemmeret ikke har modtaget en mail, vil jeg meget gerne vide det.
 
For dit vedkommende skyldes det, at du bad om indmeldelse for nyligt, endnu ikke er kommet ind i medlemsregisteret, ikke havde stemmeret på landsmødet, og derfor ikke fik en mail med indkaldelse. Men du havde været velkommen til at deltage i landsmødet uden stemmeret, og derfor er det ekstra ærgeligt, at landsmødet ikke blev annonceret på hjemmesiden.

hypesystem
PirateWeb

Ole Husgaard wrote:
Vi har lige nu nogle manuelle procedurer, indtil vi går over til at bruge PirateWeb.

En smule off-topic, men hvornår sker skiftet til PirateWeb? Er der noget estimat på det?

darkshark
[02:49.31] <+RolfBjerre>
 1. [02:49.31] <+RolfBjerre> tænker at vi må tale lidt om internetpartiet og piratpartiets sammekobling
 2. [02:49.37] <+egnat> Jeg vil foreslå, at en evt. diskussion af Rolf's begrundelse foretages efter landsmødet.

IMHO bliver der nød til at komme en udmelding fra bestyrelsen omkring dette ASAP!

Rolf Bjerre
Rolf Bjerre's picture
YES

Vi har ikke haft mulighed for at tagen denne snak før nu og den skal tages ASAP..
Tager den med til næste bestyrelsesmøde..
 
Kh
Rolf