Delstats- og kommunalvalg i Berlin / Tyskland 2011-09-18

En bragende success for piraterne. Prognoserne giver os 9 % og 15 mandater i delstatsparlamentet "Bürgerschaft". Prognoserne fra de kommunale parlamenter "Bezirksverordnetenversammlungen" viser gennemsnitlig de samme resultater der.

https://www.wahlen-berlin.de/wahlen/BE2011/Ergebnis/region/Regionen.asp?s...

Update, de endelige resultater

Ohoj,

i Berlin fik piraterne 8,9 % ved delstatsvalget. De kom i alle bydistrikter over de magiske 5 %, det dårligste resultat var i Steglitz-Zehlendorf med 6,4 %, det bedste i Friedrichshain-Kreuzberg med 14,7 %. 129.795 stemmer gav 15 mandater. Jeg glæder mig især over, at det lykkedes at få mange sofavælgere op, valgdeltagelsen steg fra 58 til 60 procent og de første analyser viser, at piraterne støvsugede netop denne gruppe.

Kommunalvalgresultater: Et kommunalparlament hedder Bezirksverordnetenversammlung, BVV, i Berlin, består af 55 medlemmer. Der dannes også et Bezirksamt (BA) efter gruppernes størrelsesforhold, som består af en distriktsborgmester (Bezirksbürgermeister) og fire distriktsbyrådsmdlemmer (Bezirksstadträten).

Distrikt Mitte: 6 mandater BVV, ingen BA

Distrikt Friedrichshain-Kreuzberg: 8 mandater BVV, 1 BA

Distrikt Pankow: 6 mandater BVV, ingen BA

Distrikt Charlottenburg-Wilmersdorf: 4 mandater BVV, ingen BA

Distrikt Spandau: 3 mandater BVV, ingen BA

Distrikt Steglitz-Zehlendorf: 3 mandater BVV, ingen BA

Distrikt Tempelhof-Schöneberg: 4 mandater BVV, ingen BA

Distrikt Neukölln: 4 mandater BVV, ingen BA

Distrikt Treptow-Köpenick: 4 mandater BVV, ingen BA

Distrikt Marzahn-Hellersdorf: 5 mandater BVV, ingen BA

Distrikt Lichtenberg: 5 mandater BVV, ingen BA

Distrikt Reinickendorf: 4 mandater BVV, ingen BA

72 mandater i alt. Det går den rigtige vej. Om foråret 2012 er der delstatsvalg i utide i Slesvig-Holsten efter dom fra delstatens forfatningsdomstol, mandatfordelingen var forfatningsstridig, regeringskoalitionen havde et mandat mere end oppositionspartierne, skønt oppositionen havde fået ca 27.000 flere stemmer. Vi sætter sejlene.

Det er virkelig fantastisk,

Det er virkelig fantastisk, jeres valgresultat er også blev en fast del af TV2 news nyhedsrunde i dag.

Jeg fik et spørgsmål fra en bekendt, som jeg ikke selv kan svare på:
Jeg kender ikke så meget til det tyske parlament, men hvor stor indflydelse får de?

Landdagenes kompetence

I Tyskland er de politiske kompetenceområder delt op på følgende måde: Forbundsdagen har monopol på udenrigs- og sikkerhedspolitikken, delstaterne har eneret på skolepolitikken (som hedder Bildungspolitik, "dannelsespolitik" og omfatter også universiteterne) og de kommunale forfatninger. Alle andre kompetencer er delt op mellem centralmagten Forbundsdagen / Forbundsregering og de regionale magter, landdagene / delstatsregeringerne. Det hele er ret kompliceret og tildels lagt fast i grundloven, tildels findes der kendelser fra forfatningsdomstolen, tildels forhandles om kompetencerne mellem delstaterne og forbundet fra tid til anden.

Når der nu skal lovgives om områder med blandet kompetence, kommer Forbundsrådet med i spillet. Dette råd skal enes med Forbundsdagen. Forbundsrådets medlemmer udpeges af delstatsregeringerne, ikke af parlamenterne, og medlemmerne kan ikke vælge frit, hvad de vil stemme for eller imod, men har imperativt mandat, skal altså gøre hvad deres respektive delstatsregering har besluttet.

Angående piraterne i Berlin betyder det, at de nok næppe får forbundspolitisk indflydelse, da SPD vil danne regering uden dem, ssv. med de Grønne eller måske med CDU.

I selve Berlin er indflydelsen afhængig af, hvorvidt de kan overbevise regeringspartierne om deres koncepter. Det er mulig, at en regeringskoalition vil lytte til dem fra tid til anden, ellers risikerer de at endnu flere vælgere vender dem ryggen til og går over til piraterne næste gang.

Oh højt hurra

Ja, det luner satme at se Piraterne få vind i sejlene på en så overbevisende måde.

Bravo!

Medlemsbølge og rundtspørge

Vi bliver rendt over ende af nye medlemmer i Tyskland nu. Mindst 8 nye medlemmer her i byen Dortmund de første dage efter successvalget i Berlin, ca 150 i delstaten og nok mere end 1000 over hele Tyskland. Vi prøver at holde ilden luende mindst til næste delstatsvalg i Slesvig-Holsten i begyndelsen af maj 2012.

Den sidste rundspørge giver piraterne mellem 4 og 6 % i Tyskland til forbundsdagsvalget.