Ung pirat får SEK 1.3 millioner i statstilskud

Det går ikke alene godt for Piratpartiet i Sverige. Det går også rigtigt godt for deres ungdomsorganisation Ung Pirat.

På rekordtid er Ung Pirat vokset fra i slutningen af 2006 at være en helt nystartet organisation til i dag at være en af Sveriges største politiske ungdomsorganisationer. Og med statstilskuddet, som gives til alle politiske ungdomsorganisationer, som overholder de formelle krav, har de langt bedre muligheder for at fortsætte det store arbejde de gør i Sverige. Tilskuddet er givet på baggrund af medlemstallet i 2007 (1284), og i dag har de 4876 medlemmer, så det må forventes, at tilskuddet stiger til næste år.

I Ung Pirat er det ikke bare sjov og ballade, selvom det er tydeligt at de aktive medlemmer kan lide det de gør. Det er også tunge politiske debatter, både internt og med andre, og det store arbejde der ligger i at arrangere og organisere politiske debatter, møder og andre events. I 2008 lykkedes det for eksempel for Ung Pirat at få næsten alle de svenske politiske ungdomsforbund til at gå sammen i demonstrationer i protest mod den nye svenske overvågningslov. Det er ikke tit man ser konservative, liberale, socialistiske og kommunistiske ungdomsforbund demonstrere sammen, men det lykkedes for Ung Pirat.

Selv stiftede jeg første gang bekendtskab med Ung Pirat, da de gav en middag ved piratpartiernes tredie internationale konference i Uppsala. Her havde jeg lejlighed til at drøfte politik med Amelia Andersdotter fra Ung Pirat. Og trods sin unge alder havde hun en utrolig både dyb og bred indsigt i samfundsmæssige og politiske problemstillinger. På den baggrund kan jeg godt forstå, at Piratpartiet i Sverige har valgt at lade hende være nummer to på partiets kandidatliste til EU-Parlamentsvalget i år.

Ung Pirats evner til at organisere oplevede jeg selv, da jeg deltog på European Social Forum i Malmö sidste år. Her var det reelt Ung Pirat, som havde hele arbejdet med at arrangere seminarerne om piratpolitik, og den praktiske indkvartering af de tilrejsende pirater fra resten af Sverige, og fra Finland, Holland og Tyskland. Her fik jeg også lejlighed til at tale med Mattias Bjärnemalm, som er nummer tre på kandidatlisten til EU-Parlamentsvalget, og allerede i dag må siges at være en ideologisk sværvægter indenfor piratpolitik.

Ung Pirat søger Ungt parti

Jeg sympatiserer med ung pirat. Søger ligesindede til at danne parti.

Fantastisk

Super, tør man spørge hvilken landsdel du befinder dig i?

Jeg havde tænkt, at vi skulle se at få skrevet rundt og få involveret nogle yngre pirater, så det er meget glædeligt at den første nu melder sig selv:)
Vi må lige snakke med Ole og alle de andre om en strategi men det skal dog ikke forhindre dig i at begynde allerede nu, jo før jo bedre:)

Jeg bor i Odense. Men er i

Jeg bor i Odense. Men er i Berlin de næste tre måneder. Jeg brænder for den her sag som ingen anden. Har endda lavet en blog om jer... hold nu fast, dette er første gang den bliver offentliggjort: slackmac's piratlog

I øjeblikket overvejer jeg om ikke at pirateriet skulle overlades til SFU? Men vi får se.

Helt enig

Det ville være pragtfuldt, hvis vi også kunne få Ung Pirat her i landet. Men det skal ikke (som de andre partiers ungdomsorganisationer) være en ungdomsorganisation, som ingen alligevel gider lytte til. Derfor har jeg foreslået, at Piratpartiets vedtægter ændres, så en kommende ungdomsorganisation kan udpege et medlem til bestyrelsen i Piratpartiet.

For at få tilskud fra f.eks. tipsmidlerne til politiske ungdomsorganisationer, kræver myndighederne (i modsætning til i Sverige) dog at medlemmerne i ungdomsorganisationen betaler kontingent. Så vidt jeg husker er minimumsbeløbet 75 kr. om året.

Hvis en ungdomsorganisation også findes i en række EU-lande (vistnok 5), er der også mulighed for at få tilskud fra EU.

Desuden mener jeg, at kommuner skal stille lokaler til rådighed til ungdomsorganisationer til møder og lignende, ligesom der vist også er mulighed for tilskud fra kommunerne.

Jeg kender nogle af de personer, som var med til at stifte Ung Pirat i Sverige og gøre organisationen til det den er i dag, og såvidt jeg kan forstå på dem, er der næsten ikke nogen grænser for hvor meget de er villige til at hjælpe os. Derfor bør vi på et tidligt tidspunkt (når tilpas mange til at starte organisationen har fundet sammen, men inden der skrives vedtægter eller holdes stiftende forsamling) tage kontakt til dem.

Tak for info Ole. vil se til

Tak for info Ole. vil se til det så snart jeg er tilbage i odense. Om en tre måneders tid.

Ung Pirat i Danmark?

Det er sku dejligt at hoere at vores svenske venner har faaet god vind i sejlet :)
Haaber sku der bliver lavet noget at det samme i Danmark, ville sku vaere cool :)

Godt for Ung Pirat, vi skal

Godt for Ung Pirat, vi skal virkelig få en debat igang her i Danmark, der er simpelthen for lidt debat i medierne, vi kan gøre en forskel, vi kan sikre den personlige frihed, vi kan begrænse den digitale overvågning.

De fortsætter med at vokse

Der sker virkelig ting og sager i Sverige i øjeblikket. En ny lov, som giver rettighedshaverne større beføjelser til at forfølge pirater end politiet har, er netop blevet vedtaget af Rigsdagen. Og retssagen om The Pirate Bay (som reelt handler mere om politik end om jura) har også fået stor mediedækning i Sverige.

Så med 6082 medlemmer er Ung Pirat nu blevet den andenstørste politiske ungdomsorganisation i Sverige.

Og med 11962 medlemmer er Piratpartiet i Sverige på rekordtid vokset til i medlemstal at være det andetstørste oppositionsparti, kun overgået af Socialdemokraterne.

fantastisk!

Det er utroligt opløftende at høre hvor succesfulde vore svenske brødre og søstre er i kampen for vores fælles frihed. (Ja, okay, det lød lidt vel fanatisk)

Men jeg savner dog at høre nyt fra den danske front. Det er ikke ligefrem optimisme jeg fyldes med efter den seneste tids udvikling, og det er på høje tid at vi lader vores stemme blive hørt. Skal vi stå stiltiende på sidelinjerne, imens anti-piraterne fylder lovmagerne med løgne, og vore politikere lader stå til? Nej! Tiden er kommet til aktion! Eller det må den da snart være for pokker.

Hvad er planen? Et lille hint ville være på sin plads, vi er mange der bare venter på at høre nyt. Bliver projektet piratparti ført ud i livet, og hvor kan man melde sig som aktivt medlem? Kan man hjælpe med noget praktisk, på lokalt niveau, med skrivelser, grafisk arbejde, hvad som helst? Er der en samlet indsats man kan være en del af?