Stor politisk sejr for Piratpartiet

For mindre end fem måneder siden blev den første pirat valgt ind i EU-Parlamentet. Det var Christian Engström, der med 7.1 procent af stemmerne blev valgt ind for Piratpartiet i Sverige.

Og nu har han vundet vores hidtil største politiske sejr: Telekom pakken.

I telekom pakken var der uenighed mellem Ministerrådet og EU-Parlamentet. Ministerrådet ville have at det skulle være tilladt at straffe folk ved at smide dem af nettet uden beviser eller retslig prøvelse, alene på baggrund af beskyldninger om ulovlig kopiering. EU-Parlamentet holdt fast i retssikkerheden, og krævede at retssikkerheden skulle opretholdes ved at folk ikke skulle kunne straffes uden at en domstol havde taget stilling.

Uenigheden gjorde, at telekom pakken kom ud i den ellers sjældent benyttede trediebehandling. Her skal en delegation af 27 EU-Parlamentsmedlemmer forhandle med Ministerrådet, med Kommissionen som mægler. Det lykkedes for Christian Engström at komme med i delegationen, hvor han har arbejdet på højtryk på at vi fortsat skal have et retssamfund i Europa.

Og i går aftes lykkedes det. Ministerrådets forhandlere accepterede et kompromisforslag, som indebærer at ingen må kunne smides af nettet uden at en uafhængig juridisk instans først har besluttet det. Og kompromisforslaget indebærer at den beskyldte skal betragtes som uskyldig indtil andet er bevist.

Det burde være selvfølgeligt. Men pladeindustriens lobbyister havde desværre overbevist alt for mange politikere om, at hensyn til retssikkerheden ville koste dem alt for mange penge, og at man derfor skulle anse folk for skyldige indtil de - måske, hvis de fik lov - kunne bevise deres uskyld.

En stor tak til Christian Engström. Og en stor tak til Christians to assistenter Erik Josefsson og Henrik Alexandersson. Deres store arbejdsindsats i denne sag har reddet retssamfundet i Europa.

Computerworld rapporterer.

Piratpartiet i Danmarks holdning til Telekompakken

Betyder dette, at Piratpartiet i Danmark støtter op om Telekompakken ligesom Svenskerne har valgt at gøre?

På den Internationale mailingliste efterspørges de enkelte landes holdning til dette spørgsmål, et simpelt ja eller nej.

Hvor står vi?

Min holdning

Jeg mener ikke, at spørgsmålet kan besvares med et klart ja eller nej.

Der er en hel del problemer i telekom pakken. Specielt er netneutraliteten ikke sikret, hvilket betyder at f.eks. TDC kan spærre for Skype på deres internetforbindelser så de kan tjene flere penge på telefoni. Men slaget om disse problemer blev tabt allerede under andenbehandlingen.

Ved trediebehandlingen var det eneste der var tilbage at kæmpe om i forbindelse med telekom pakken ændringsforslag 138.

Og her så det sort ud p.g.a. Ministerrådet. Frankrigs antipiratfundamentalistiske holdning kender vi. Men mange af de andre regeringer har på det sidste flyttet sig i samme retning, nok især p.g.a. lokalt pres fra rettighedshaverorganisationer. Storbritannien er i dag endnu mere antipiratfundamentalistiske end Frankrig, hvilket har givet en del gnidninger internt i Ministerrådet. På denne baggrund kunne det frygtes, at vi enten ville ende med et kompromis uden reel juridisk substans, eller at telekom pakken faldt til jorden (ikke kunne vedtages).

Jeg var derfor meget glædeligt overrasket, da jeg så det kompromis man forhandlede sig frem til onsdag aften. Jeg havde ikke troet at det kunne lade sig gøre at få Ministerrådet til at flytte sig så meget.

Kompromisset er ikke ideelt. For eksempel nævnes ordet "domstol" ikke. Men det kræves nu, at medlemslandene ikke kan nægte folk adgang til nettet uden at en uafhængig og neutral juridisk instans forinden har behandlet sagen med de retssikkerhedsgarantier (f.eks. uskyldig indtil andet er bevist) der gælder ved en egentlig domstol.

Men omvendt er det lykkedes at få Ministerrådet til at ændre holdning på nogle meget vigtige punkter:
- De var helt afvisende for, at 138 skulle kræve nogen juridisk behandling inden folk blev smidt af nettet. Nu har de accepteret, at der skal være en forudgående juridisk process.
- De var helt afvisende for, at folk skulle anses for uskyldige indtil andet var bevist. Specielt Storbritannien og Frankrig ville gerne have at folk blev anset for skyldige indtil de - måske - kunne bevise deres uskyld. Nu har de accepteret at folk skal anses for uskyldige indtil andet er bevist.

Christian Engström forklarer detaljerne i forliget.

Det nytter ikke at stikke hovedet i busken.

"Jeg mener ikke, at spørgsmålet kan besvares med et klart ja eller nej."

Hvordan stemmer man så for eller imod pakken?

Man arbejder imod det bedst

Man arbejder imod det bedst mulige. Og når det kan lykkes at få Ministerrådet til at flytte sig så meget, bør man gribe chancen.

Hvis man ikke holder på sine ret, har man ikke fortjent den

Jeg mener man konsekvent bør nægte at indgå i forlig, der bøjer eller fordrejer/fortolker vores grundlæggende rettigheder. Man skal altid stå fast på det man tror på, kæmpe for sine rettigheder og sige fra når de knægtes, gør man ikke det ender man med at blive taget i r....

https://www.laquadrature.net/en/acta-worldwide-net-restrictions-without-p...