Bestyrelsesmøde 18/10-2009

Den 18/10 holdt vi bestyrelsesmøde i partibestyrelsen.

Fysisk tilstedeværende var Ole H og Stefi S. Erik E deltog over IRC. Pernille K deltog over telefon, da hun havde nogle problemer med at komme på IRC. Thomas K kunne ikke deltage p.g.a. sit arbejde.

Første punkt på dagsordenen var uddelegering af dele af opgaverne som kasserer til Hans S, som har tilbudt at hjælpe med dette. I første omgang arbejdet med at registrere nye medlemmer, men senere evt. også arbejdet med at betale. Ole H gjorde opmærksom på det datasikkerhedsmæssigt kritiske i, at endnu en person får adgang til medlemsregisteret. Heldigvis kender både Ole H og andre aktive medlemmer Hans S gennem mange år som en hæderlig person vi kan stole på. Indtil næste landsmøde beholder Ole H det formelle ansvar for kassererjobbet. Dette punkt blev enstemmigt vedtaget.

Andet punkt var at give Ole T og Hans S root-adgang til partiets server. Begge er aktive i partiet, og igennem flere år kendt af Ole H. De arbejder begge professionelt med IT, og er derfor begge kvalificerede til dette. Dette punkt blev enstemmigt vedtaget.

Tredie punkt var at give mindst een anden - udover Ole H - adgang som Admin i vores Drupal installation. Her blev Erik E og Ole T foreslået. Erik E mente ikke at han kendte nok til Drupal til at kunne varetage opgaven, og det blev enstemmigt vedtaget at spørge Ole T om han ville være Admin.

Fjerde punkt var at undersøge mulighederne for at bruge PirateWeb til medlemshåndteringen. Systemet, som drives og vedligeholdes af Piratpartiet i Sverige, bruges allerede af Ung Pirat i Danmark, som kun har positivt at sige om det. Vores nuværende system er et manuelt vedligeholdt regneark. Der var en del snak frem og tilbage om emnet, og vi vedtog at undersøge mulighederne nærmere, og drøfte det igen, når vi ved mere.

Sidste punkt var at Hans S gerne vil have en digital signatur som medarbejder i Piratpartiet, til brug for henvendelser ved det offentlige. Dette blev enstemmigt vedtaget.