You are here

eof.dk - en sag for Piratpartiet?

6 posts / 0 new
Last post
decibyte
eof.dk - en sag for Piratpartiet?

Mere info: https://www.version2.dk/artikel/12124-klagenaevn-konfiskerer-html-fri-dom...
Og afgørelsen fra klagenævnet: https://www.domæneklager.dk/uploads/2009-0016-eof.dk

Domæneklagenævnets lighedstegn mellem internettet og protokollen http og dermed konklusionen at hvis der ikke er knyttet et website til et domæne, så er domænet inaktivt, er alarmerende.

Er det ikke en sag for Piratpartiet at beskytte borgernes rettigheder til brug af domæner, uanset hvad denne brug er, så længe det ikke er noget der foregår i ond tro?

Hvis sagen om eof.dk danner præcedens, så er der i mine øjne åbnet op for at hvemsomhelst kan lave hostile takeovers af andres domæner i ikke-offentligt/kommercielt brug, hvis bare man har tid og penge nok til at opfinde et brand der matcher et givent domæne.

Ole Husgaard
En sag for Piratpartiet.

Umiddelbart vil jeg mene dette er en sag for Piratpartiet. Den har med immaterialret (her domæneret) at gøre, og den har med nettet at gøre.

Personligt mener jeg det i dag er blevet alt for let at "snuppe" domæner på denne måde.

Jeg synes klagenævnet begår tre alvorlige fejl (ikke nødvendigvis juridisk, men udfra hvad der politisk er rimeligt):

1) De ser bort fra at domænet reelt har været i brug, selvom der ikke har været en web-side på den. Det er efter min mening en juridisk fejl, som skyldes uvidenhed hos klagenævnet.

2) De mener det er rimeligt, at en organisation kan ændre navn, så forkortelsen af navnet svarer til et domænenavn der er registreret for længe siden, og så kræve dette domænenavn. Denne fejl er primært politisk, og sagen her 'kan ende med at Folketinget bliver nødt til at ændre domæneloven. Desværre bliver loven nok mere kompliceret af det, og det kunne have været undgået, hvis klagenævnet ikke havde begået den første fejl ovenfor.

3) De mener at organisationer og virksomheder har mere ret til et navn end privatpersoner. Som det er i dag, kan en virksomhed varemærkeregistrere et allerede registreret domæne, og derefter med varemærket i hånden gå til klagenævnet og få domænet fra privatpersonen. Det er ikke rimeligt. Her må klagenævnet indse, at der sker en registreret navnebeskyttelse når et domæne registreres, og at et domæne aldrig må kunne gives til andre med et varemærke, hvis varemærket er registreret efter domænet. Selv hvis varemærket har været i

decibyte
orango.dk

Ny, lignende sag om orango.dk - en simpel søgning skulle gerne give tilstrækkelig information hvis man ikke allerede kender til den absurde sag.

chlor
laerkevang.dk Arla

Arla har også uretmæssigt tiltvunget sig et domæne:
https://www.domaeneklager.dk/uploads/1640-laerkevangdk.pdf

Arla bruger kun domænet til omdirigering, se https://laerkevang.dk

Der er ikke meget idé for mig i at boykotte Orango, for dem handler jeg ikke med. Men Arlas produkter møder jeg evig-og-altid, undtagen i Aldi. Arla har også monopol, så der er flere grunde til at boykotte Arla.

/hans

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Danevang stock exchange

Jeg har våde drømme om et site, folk kan melde sig til og stemme for de virksomheder/ideer man ønsker at boycotte.

Inspireret af:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Stock_Exchange
https://www.hsx.com/

eller:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_simExchange

Eller noget helt tredie...

Ville være fedt at have et overblik over, hvilke medier der eksempelvis lige nu bevist undertrykker Climategate skandalen, hvilke virksomheder der stjæler domæner etc.

Christian Mardal
Re: En sag for Piratpartiet

Nu er jeg helt grøn i piratpartiet og er langt fra inde i alle dele af vores partiprogram
Men hvordan er partiets holdninger omkring trademark aka varemærke?

Jeg synes personligt at trademarks er en vigtigt del af det moderne virksomheds liv, om trademarks loven burde begrænses i dets nuværende omfang vil jeg dog ikke udtale mig om. Et godt citat omkring trademark fra "Boldrin & Levine: Against Intellectual Monopoly":

"We do not know of a good reason for allowing market participants to steal identities or masquerade as people they are not."

Som jeg ser det handler disse sager basalt set om en blanding af trademark og ekspropriering.

Vi har et produkt(domænet) som en given virksomhed ejer rettigheden til i kraft af trademark lovgivningen.

Hvis man skulle sammenligne det med ekspropriering så skal man tænke sig at der lå en privat ejendom på et stykke jord. Man har så en virksomhed som skal finde et sted at placere sin fabrik/butik/hovedsæde. Virksomheden kan bevise en vis økonomisk gevinst ved at placere sig lige netop der hvor den private ejendom ligger i forhold til andre steder. Hvis dette skete i f.eks. en kommune ville ejeren af den private ejendom blive eksproprieret. Ejeren vil blive erstattet for sin mistede ejendom.

For mig at se burde det samme gælde for domæner. Hvis en privat person bruger et domæne som f.eks. FTP server eller mail, skal person også blive erstattet økonomisk ved tabet/flytningen af hans domæne. Jeg ville måske endda gå så langt som at sige at selv om ejeren af et domæne også brugte det som hjemmeside, burde man kunne ekspropriere domænet. Det ville selvfølgelig kræve at hjemmesidens brug udelukkede var af privat karakter og at erstatningen var tilsvarende højere, samt evt en overgangsperiode hvor der klart på den nye hjemmeside skulle linkes til den gamle ejers nye hjemmeside. men det kan godt ske det ville være at gå for vidt.

Det må da være gavnligt for samfundet hvis virksomheder har lov til at udvide også selv om det kan påvirke privat personer. Disse personer skal så selvfølgelig have erstatning ligesom hvis det var ekspropriering i den "virkelige" verden