Organisationen til Oplysning om Atomkraft vil sagsøge svensk teleselskab

Resumé.se rapporterer: https://resume.se/nyheter/2009/09/15/atomkraft-nej-tack-hotar-s/

Sagen drejer sig om varemærkeret. Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA) truer med at sagsøge et svensk teleselskab, hvis de ikke trækker en reklamekampagne tilbage, hvor de har brugt grafik, som - måske - kunne ligne OOAs solmærke, som er registreret som varemærke i Sverige.

Personligt mener jeg ikke der er den mindste risiko for forveksling. Det ligner for mig mest et forsøg fra OOAs side på at presse teleselskabet til at betale OOA en pose penge, da det vil være billigere for teleselskabet end at tage en retssag.

Og her ser jeg en stor fare med varemærkeretten som den fungerer i dag. Jeg mener, at varemærkeretten alene skal være en beskyttelse af forbrugeren. Men i dag bruges varemærkeretten mere til at beskytte den virksomhed der har varemærket end til at beskytte forbrugeren. Sagen ligner efter min mening en slags "varemærke-trolling", på samme måde, som vi i dag kender "patent-trolling".

I vores principprogram skriver vi om varemærkeretten: "Varemærker er først og fremmest en beskyttelse af forbrugerne. Vi anser at varemærkeretten for det meste fungerer godt i dag, og foreslår ingen forandringer". Måske er der brug for at stramme op på denne del af principprogrammet, så det tydeligere fremgår, at vi ikke kan lide denne slags misbrug af varemærkeretten?

LOL? Nedlagde OOA ikke sig

LOL? Nedlagde OOA ikke sig selv for 9 år siden?

Nu kommer du selv til at

Nu kommer du selv til at skyde din argumentation ned ved at bruge ordet "misbrug" til sidst. Loven er til for at beskytte forbrugeren mod forveksling, ikke for at beskytte virksomheden, enig. Er lidt for træt til at slå loven op, men går ud fra at hvis der ikke er foreslået ændringer i programmet, så er det fordi lovens ordlyd er fornuftig som den er. Hvis den er det, så skal loven bare følges og så er den vel ikke længere?

Bør undersøges

Jeg er enig i Oles betragtninger, men har det ligesom random, kender i virkeligheden ikke lovens bogstaver, så jeg mener det er værd at kigge på. Jeg har tilladt mig at sætte det på "dagsordenen".