Overgreb på vores grundrettigheder forhandles bag lukkede døre

Comon skriver i dag om at IFPI håber at kunne få gennemført "den franske model" her i landet.

Den franske model indebærer, at man kan smides af nettet, hvis man tre gange er blevet beskyldt for at kopiere ulovligt på nettet. Beskyldningerne skal ikke på nogen måde bevises, og man har ingen mulighed for at forsvare sig, da den franske model sørger for at retssystemet ikke kan blive involveret. Der er altså tale om, at man fraviger et af de vigtigste principper i retsplejen: At man ikke kan straffes uden dom. Samtidig er der reelt tale om kollektiv afstraffelse, idet de forskellige medlemmer i en husstand deler internetforbindelse, så hele husstanden bliver altså smidt af nettet hvis bare én i husstanden tre gange er blevet beskyldt for at kopiere ulovligt.

At beskyldningerne ikke skal bevises er særligt bekymrende, da man ofte ser eksempler på, at IFPI uden grundlag kommer med sådanne beskyldninger.

Forhandlingerne foregår i en møderække afholdt af Kulturministeriet. Jeg skrev i starten af juni til Kulturministeriet for at få flere informationer om møderækken. Her fik jeg at vide, at otte parter deltager i møderækken, og at den eneste deltager der på nogen måde kan siges at repræsentere internetbrugerne er Forbrugerrådet. Kulturministeriet vil ikke tillade andre parter at deltage i møderne, og der tages ikke referat. Så offentligheden kan ikke følge med i hvad der sker på møderne. Af svaret på mit spørgsmål til Kulturministeriet fremgik desuden, at der kun havde været afholdt et enkelt møde, og at det næste møde formentligt først skal afholdes i september. Da det er meningen at møderækken skal slutte til efteråret, må jeg konkludere, at informationssamfundets fremtid skal afgøres på ganske få lukkede møder, som offentligheden ikke kan få indsigt i, og hvor informationssamfundets borgere er stærkt underrepræsenteret.

Den franske model er ikke det eneste der drøftes på denne møderække. Tidligere i år blev der fremsat et forslag til folketingsbeslutning om indførelsen af et statsligt censurnævn, som - uden at retten er involveret - skal kunne tvinge teleudbyderne til at spærre for adgangen til steder på nettet hvor der linkes til ulovlige kopier. Forslaget ser ud til at være i strid med Grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed, og Folketingets Formand har som svar på en forespørgsel om dette fra en bekymret borger svaret, at han ikke skal afvise beslutningsforslag der strider mod Grundloven på samme måde, som han ellers har pligt til at afvise lovforslag der strider mod Grundloven.

Under førstebehandlingen blev det klart, at de fleste partier støtter et sådant forslag. Kun Enhedslisten udtalte bekymring for at ytringsfriheden på nettet ville blive afskaffet. Hvor lidt politikerne i Folketinget egentligt kender til substansen i denne problematik kunne tydeligt ses af Kulturministerens udtalelse om sundhedsfaren ved ulovlig kopiering!

Men beslutningsforslaget blev ikke vedtaget i denne omgang. Årsagen var, at Kulturministeren oplyste, at dette spørgsmål også blev behandlet i Kulturministeriets møderække, og at der var bred politisk enighed om først at afvente resultaterne fra møderækken.

Så i øjeblikket forhandles der altså i en lukket møderække, hvor informationssamfundets borgere er stærkt underrepræsenteret. Og forhandlingerne drejer sig om nye regler, som skal medføre at ytringsfriheden afskaffes, og at man skal kunne straffes uden dom.

Forbrugerrådet: "Forbrugerne er stærkt underrepræsenteret"

ComON skriver i dag om, at Forbrugerrådet mener forbrugerne er stærkt underrepræsenterede i møderækken.

Og de har fulgt op på det med en artikel, hvor det afsløres, at Kulturministeriet ikke har inviteret ellers kyndige parter som Prosa eller organisationen Digital Rights, og at de direkte har afvist en anmodning fra IT-Politisk Forening om at deltage i møderækken, da de ikke mente det var "hensigtsmæssigt".

Piratpartiet har tidligere overfor Kulturministeriet udtrykt bekymring over at nettets brugere ikke er repræsenteret i møderækken. Her var svaret fra Kulturministeriet også, at det ikke var "hensigtsmæssigt at inddrage andre aktører i selve møderækken".

Der er en naturlig konflikt mellem den ekstremistiske beskyttelse af ophavsretten der i øjeblikket drøftes i møderækken, og de grundrettigheder vi ellers tager for givet.

Hvis Kulturministeriet mener at det er "uhensigtsmæssigt" at indrage parter der kunne tænkes at ville beskytte simple grundrettigheder som ytringsfriheden og at man ikke skal kunne straffes uden dom, tyder det på, at der i Kulturministeriet allerede er truffet beslutning om, at disse grundrettigheder skal afskaffes på nettet.

Enhedslisten

Synes sgu det er sørgeligt det kun er Enhedslisten, der forholder sig kritisk til sådan et forslag! Synes personligt det er forrykt hvis vi skal til at have den franske model i Danmark!

#1

Kan kun give dig ret, utroligt at vores politikere kan være så blinde, men det skyldes vel at vores forhold til USA endeligt ikke må lide skade? Specielt fordi min politiske overbevisning siger liberalist, syntes jeg det er ærgeligt at et parti som Venstre der kalder sig selv for et liberalt parti er så ligeglade med folks frihed?, det strider jo direkte mod deres værdigrundlag!

#2

Ja er helt enig,

Heldigvis er der forskel på at være liberalist, og tænkte i liberale baner :)