Nåh ja, så blev terrorlovgivningen taget i brug.....

Terrorloven fra 2002 bruges nu mod almindelige borgerne - Camilla Broe er den første det går ud over, hvem bliver den næste?

Det er på tide at stoppe med at iagtage græsset gro, politistaten bliver gennemført lige nu, fuldstændig uden modstand.

Jeg fatter ikke at vi i det

Jeg fatter ikke at vi i det hele taget har en udvekslingsaftale med et land der har dødsstraf.
USA har på mange måder et uhyggeligt menneskesyn, der på ingen måde hænger sammen med det som opfattes som "danske" værdier.

Hvis kvinden skal straffes... kan hun lige så godt straffes i Danmark underlige ordenlige forhold.

Jamen er hun da ikke skyldig?

Udfra hvad jeg hurtigt kunne skimme på jp, flygtede hun fra USA fordi hun stod til 16 års fængsel. På hvilken måde er det så et problem at vi sender hende retur?

Ingen udlevering af kriminelle danske statsborgere

Danmark bør aldrig udlevere danske statsborgere til en anden nation - selv hvis de er kriminelle. Kriminelle skal dømmes i Danmark efter dansk lov, så hvis hun er skyldig og står til 16 års fængsel, så vil hun såmænd nok også være skyldig i Danmark og kunne dømmes her; narkotikasmugling er jo heller ikke lovligt i Danmark.

Jeg har det fint med, at Danmark retsforfølger en amerikansk bankrøver, hvis han tilfældigvis er i landet. Men vi skal ikke have ham udleveret, hvis han er taget tilbage til USA. Så skal vi istedet hjælpe amerikanerne med at fange ham og få ham dømt i USA.

Jeg vil kunne leve med, at vi udleverer andre statsborgere til retsforfølgelse i deres respektive hjemlande. Derved undgår vi, at iranere, der tisser på tegninger af Muhammed, kan søge tilflugt i Danmark (eller andre, som gør ulovlige ting i deres hjemlande, men som ikke er ulovlige i Danmark). Personligt ville jeg nok sætte pris på, at man ikke udleverede andre statsborgere til deres respektive hjemlande, hvis de stod til dødsstraf, men for mig er det vigtigere, at danskere aldrig bliver udleveret til andet end Danmark.

Enig!

Fuldkommen enig!

Opdatering!

Se Wikien

terrorlovgivning bør ikke anvendes på andre områder

At terrorlovgivning bliver taget i brug overfor folk der har smuglet stoffer er problematisk. Hun bør kunne straffes, men at en lovgivning indført for at bekæmpe global terrorisme bliver udnyttet for at håndhæve andre love er sært.

På den anden side er det problematisk at en person flytter med vilje for at undgå en mulig længere fængselsstraf. Jeg har ondt af barnet, men at børn bør og kan aldrig være en sikring imod at udlevere folk til udlandet. Ellers kunne det have været svært at udlevere Stein Bagger, hvis han havde forældre (Ved ikke om han var forældre, formoder ikke).

Der står lidt mere om sagen på dette link: https://jp.dk/indland/krimi/article1743947.ece

Løftebrud

Vi blev lovet fra alle sider, at denne lovgivning aldrig ville blive taget i brug, andet end i spørgsmål om terrorisme, men som det også gik med rockerloven, så er grænsen skredet og man kan nu bruge loven i flæng.

Dernæst er det et brud med en tradition der går så langt tilbage som nogen kan erindre, at udlevere danske statsborgere til retsforfølgelse i et andet land, særligt et land der er på randen af opløsning. Vi er en del af et ganske lille folk, faktisk er vi ikke engang istand til at opretholde stammen, det gælder danskere og hele den europæiske stamme.

En af styrkerne ved vort lille land, har altid været at rykke sammen, og støtte hinanden i krisetider uanset politiske og religiøse skel, således hentede den danske stat borgere der blev fanget i krydsilden da Israel angreb Libanon for nyligt, ingen spørgsmål alle kom hjem, og så tog vi slagsmål og skænderier bagefter.

Blah blah tænker du måske, men faktum er, at det tilsyneladende ikke er det danske folketing der tager reelle sikkerhedsbeslutninger, det tager heller ikke de økonomiske beslutninger, og Danmark er derfor ikke længere en suveræn nationalstat, men en lille køter der parerer mindste vink og tillader CIA overflyvninger og bortførelser af fanger på danske jord, og som udleverer sine egne borgere til et fanatisk system som det amerikanske er blevet.

Underligt

Har denne dom været igennem højesteret og hvis ikke vil den da blive anket før en reel udlevering kan ske?

Spørgsmålet om hvorvidt man kan udlevere danske statsborger er i den grad et principelt spørgsmål som højesteret burde tage op og behandle meget alvorligt. Især når man tager i betragtning af hvilken følger en dom i favør af udlevering til USA kan få.

Men det er underligt hvor få politikere der reelt er inde og kommenterer på denne sag. Især når de almindeligvis altid blander sig i retssager.

I fredags blev der nemlig sat

I fredags blev der nemlig sat en stopper for yderligere retsafgørelser om udlevering eller ej. Procesbevillingsnævnet nægtede Camilla Broe at gå videre til Højesteret.
https://jp.dk/indland/krimi/article1777197.ece

Lidt underligt, ja. Kunne være et oplagt emne for oppositionen, men det kan være de også gerne ser Terrorloven brugt på denne måde.

Hvem ved.

Kan sagtens se problemet i at

Kan sagtens se problemet i at en terrorlovgivning bruges på noget andet end terror, men er det ikke mere et tegn på en manglende lovgivning andetsteds?

Løsningen på et problem

Vi er enige om, at vi har en lovgivning som bliver misbrugt af staten, og du stiller spørgsmålet, om ikke den rette løsning på problemet ville være, at indføre flere love, det mener jeg ikke er en god idé.

I takt med at vi har indført flere og flere love, ganske uden debat iøvrigt, gennem de senere år, har vi også oplevet et øget misbrug fra statens side, at give de politikere der tydeligvis ikke er i stand til at håndtere gældende lovgivning, endnu flere beføjelser, vil efter min mening være det samme som at smede sine egne lænker.

Så du mener løsningen er at

Så du mener løsningen er at lade det være som det er, eller endnu bedre at få fjernet nogle af lovene. Men vil det ikke gøre Danmark til et oplagt "rejsemål" for personer der har udsigt til fængselsdomme i USA eller andre sjove lande? Det vil da være at skyde os selv i foden hvis vi i højere grad åbner op for sådanne muligheder.

Ikke tilhænger af terrorloven

Jeg er ikke tilhænger af terrorloven fra 2002, jeg finder mig ikke i at blive stoppet og kropsvisiteret i dvs. politizoner etc, så ja, jeg foreslår at den lovgivning bliver afskaffet, og at vi ruller systemet tilbage til tiden før.

At forsvare danske statsborgere kan aldrig blive at skyde sig selv i foden, pointen er ikke at vi skal beskytte samtlige kriminelle på planeten, men udelukkende danske statsborgere, at åbne eller lukke for en grænse handler om udlændingepolitik, og det er en helt anden snak.

Nej at forsvare danske

Nej at forsvare danske statsborgere er ikke at skyde sig selv i foden, at forsvare kriminelle danske statsborgere derimod er da at skyde sig selv i foden. Lad dem komme for retten, få deres dom og så kan vi overveje at gøre noget ved det hvis straffen ligger udenfor hvad vi i Danmark vil acceptere, fx dødsstraf. Er bare træt af en generel holdning i Danmark som går ud på at det er synd for folk. De har gjort noget ulovligt, eller ivertfald nok til at være mistænkte. De skal ikke beskyttes, de skal stilles for en dommer.

Overholde loven

"Lad dem komme for retten, få deres dom"

-Hvilket er nøjagtig hvad der vil ske, selvom vi vælger ikke at udlevere.

Jeg er helt enig i, at kriminelle må tage deres straf, og at de som regel kun har dem selv at takke.

"De skal ikke beskyttes, de skal stilles for en dommer."
- Enig, så længe det er en dansk dommer i et dansk retssystem.

Danmark er ikke i stand til at overveje noget som helst, vi er ikke engang i stand til at forhindre CIA i at bortføre Irakere der sidder fængslet her i landet. Det er ikke en del af Washingtons agenda, at bekymre sig om danske forhold og meninger.

Skal de så også fængsles i

Skal de så også fængsles i Danmark i tilfælde af at de kendes skyldige? Og hvilken lovgivning er det de skal dømmes efter? Det bør vel være den, i dette tilfælde Amerikanske lovgivning, så nu er vi ude i at vi skal have en dansk dommer samt advokater som er uddannede indenfor alle andre landes lovgivning, det blir da helt sikkert billigt.

JA

"Skal de så også fængsles i Danmark i tilfælde af at de kendes skyldige?"

Selvfølgelig skal de det!

Hvis dit erinde udelukkende er at se en potentiel kriminel stenet, så har du ikke købt sten forgæves, at angribe at terrorloven bliver brugt i "almindelige" sager, betyder at du og jeg nu er gået fra at være medborgere, til at være potentielle terrorister.

Det kan godt være, at du har det fint med at leve i et system, der anser dit liv for at være værdiløst, men jeg kommer til at dø kæmpende for mine børns frihed og fremtid. Hverken du eller jeg er slaver af et system, med mindre vi insisterer på at være det, hvilket jeg ikke gør.

Jeg kan sagtens forstå din vrede, over udsigten til at se kriminelle slippe for straf, men det er så langt fra det, der har været på tale her.
Her taler vi om tusinder af års tradition der brydes, så vores ynkelige statsminister og hans kompaner kunne hævde sig i USA.

Hvis du ikke selv er i stand til at se, hvor farligt dette her er, så overvej, hvem der mon ville sætte sig imod, når de kommer efter dig?

flyttet

flyttet

hmm så de skal dømmes efter

hmm så de skal dømmes efter udenlandsk lov, afsone straf i Danmark. Yes yes, så løber vi ind i et enkelt problem eller to. Facebook kræver at man godkender deres betingelser for at bruge siden, heri står der (sidst jeg læste den igennem) at på facebook gælder alle landes love. Jeg er overbevist om at ALLE facebookbrugere har forbrudt sig mod en eller anden opskur lov gennem deres brug. Så de har nu gjort noget kriminelt, skal derfor for en dommer og smides i fængsel. Det blir godt nok nogle store fængsler. Og hvad med mange af de flygtninge vi har i landet, de er sikkert ikke alle sammen voldsomt populære i deres hjemland. Når/hvis de får dansk statsborgerskab skal de pludseligt hives igennem retssystemet for forbrydelser mod deres hjemland. I dont get it, hvorfor skal de ikke bare smides afsted med det første ledige fly til det land de er anklaget i og afsone straffen der?

Og ja, terrorlovgivningen skal kun bruges til netop det formål den er skabt til. Problemet kan vel være at definere terror, den kvinde diskussionen startede med, har måske haft noget med narko at gøre. Og en del af den økonomi ender nok ved terror-organisationer. Det er godt nok at strække den lige lovligt langt efter min mening, men hvordan formulere man sådan noget korrekt juridisk?

Og nu skal vi også passe på ikke at male fanden på væggen, det er jo set før at lovgivning bruges lad os bare sige opfindsomt. Og diskussionen er vel heller ikke vildt interresant før det har været ved den sidste retsinstans.

Dansk lov i Danmark

Vi kan ikke kontrollere hvilke fjollede og uretfærdige regler andre lande kan finde på at vedtage, vi kan kun styre hvad der sker her i landet - i teorien i hvert fald.

Så Danskere dømmes efter dansk lovgivning af det danske retssystem.

Eller skal vi til at sende journalister og muhammed-tegnere til Iran?

Selvfølgelig er det problematisk at folk tager ud i verden og bryder loven, og det skal de da heller ikke slippe ustraffet fra - såfremt det de har gjort er imod dansk lovgivning.
Men jeg vil fandme nægte at underlægge mig andre landes love, det være sig Congo, Iran eller USA.

Kanon, jamen så smutter jeg

Kanon, jamen så smutter jeg lige til USA og røver et par banker, for jeg er jo ikke underlagt andre landes love. Come on! Selvfølgeligt er man underlagt andre landes love når man er i dem, og det skal ikke være en mulighed bare at tage hjem og så slippe for straf.

Sidst jeg checkede var det

Sidst jeg checkede var det også ulovligt at røve banker i Danmark.

Du ser en række muligheder for at bryde loven og slippe for straffen der følger med.
Jeg ser et håb for at blive beskyttet fra totalitære regimer og ekstremistiske menneskesyn.

Og hvis det mod min forventning viser sig at prisen for at få det andet bliver det første, så siger jeg held og lykke med bankrøveriet, og skal jeg køre flugtbilen? For det at beskytte de, i vores øjne, uskyldige er helt klart en smule harme over folk der "slipper for let" værd.
Bemærk, mod min forventning.

Ja selvfølgeligt ser jeg den

Ja selvfølgeligt ser jeg den mulighed. Det er vel netop sådan vi skal kigge på lovgivningen hvis den skal virke. Lovgivningen er møntet på at håndtere dem der ikke lever efter hvad de fleste af os vil beskrive som ordentlig opførsel. Derfor er det fuldstændigt ubrugeligt med en lovgivning som er lavet for dem der håber på en bedre verden. Ellers vil lovgivningen jo meget enkelt hede "opfør dig ordentligt" og vupti så er alle problemer løst.

Det er muligt at du har brug

Det er muligt at du har brug for en flok gamle korrupte politikere til at udstikke din moralske kurs, men jeg har det nu bedst med selv at tage ansvaret for mit liv. Selvfølgelig mener jeg ikke med det, at alt skal tillades og at vi blot skal håbe på en bedre verden, for håb er præcist hvad der dominerer denne verden. Der er masser af mennesker der håber og tror, og en del efterhånden der gerne lagde systemet i ruiner, men begge dele vil forblive ubrugelige, indtil vi har bygget et stærkere bedre alternativ.

Ingen anstændige mennesker mener, at kriminelle skal slippe for straf, selv mine kære storebroder der var med til at danne Hells Angels i Danmark, har altid været parat til at tage sin straf. Mit oplæg var således ikke et forsøg på at slå til lyd for, at vi skal beskytte eller særbehandle kriminelle, men et forsøg på at stille spørgsmålstegn ved misbrugen af terrorloven, og brudet med gammel danske traditioner, en af de få jeg holder af.

Tænk i værste fald, hvis kvinden ligefrem var uskyldig, hun er trods alt ikke dømt endnu....Hun risikerer at ende i et af de mest korrupte og afstumpede fængselssystemer, på et tidspunkt, hvor USA er på randen af fallit, ingen vil skænke hende en tanke om 6 måneder og så kan hun ellers rådne op. Nej, jeg er parat til at forsvare denne kvinde, både verbalt men også fysisk hvis hun skulle ønske det. Ikke for hendes skyld, men for min datters.

tror godt vi alle kan følge dig

På den ene side synes jeg det er helt korrekt at forsvare dansk tradition med ikke at udlevere borgere til retsfølgelse i andre lande især på baggrund af en komplet forvrænget lovgivning. Især hvis hun idømmes uskyldig og kommer tilbage og rejser en erstatningssag som har mistet AL principiel værdi om reel beskyttelse imod udlevering.

Der er ingen der skal slippe for sin straf, men bare fordi medierne i den grad lægger op til at Camilla Broe er skyldig - behøver intet at det USA har informeret danske myndigheder om at være sandt. At hun derfor bliver udleveret efter at USA ikke vil skyde mere information til et beslutningsgrundlag er forkasteligt.

Det lugter af meget af politisk pres fra en stormagt.