Netneutralitet - Løsningen der savnede et problem.

Bedst som man troede kampagnen for at få gennemført en lovgivning om netneutralitet var døet ud, lader den nu til at være genopstået i USA, og må derfor antages at bevæge sig mod vores kyster.

Kort fortalt, handler netneutralitet om, hvilke principper der skal være gældende for den grundlæggende kommunikation på internettet, altså skal al kommunikation behandles neutralt, eller skal internetudbyderne/teleoperatørene have lov til at prioritere visse forbindelser over andre? - Skal der kun være adgang til de danske motorveje, for tysk producerede motorer, eller har vi alle sammen ret til at benytte motorvejsnettet, uanset hvilken motor vi ejer?

Internettet har altid været en infrastruktur, hvor brugerne var ansvarlige for deres egne handlinger, resultatet af denne personlige frihed (at vi kan dele informationer frit og direkte med hinanden) er, at vi er nået til et punkt i evolutionen, hvor vi kan og vil transcendere rollen som den "heroiske slave", og som skabere selv bygge den verden vi har lyst til at leve i:)

Fair nok, så netneutralitet er en "god" ting?

Ja, internettet bør forblive et åbent landskab for brugerne, og operatørerne skal ikke blande sig i hvordan deres kunder benytter sig af internettet, men eftersom internettet allerede er neutralt, vil det at lovgive om denne neutralitet være at regulere det, og da er det ikke længere frit men kontrolleret. "Telekompakken" var et glimrende eksempel på, hvordan man med bevingede ord, fremmanede forestillingen om, at det at begrænse og kontrollere brugernes rettigheder, var det samme som at forbedre retssikkerheden.

Enhver regulering filtrering, blokering af og kontrol med trafikken på internettet, er ødelæggende for den frie udveksling af informationer, og underminerer brugernes privathed. Desuden vil det højest tænkeligt stoppe udviklingen af nye og mere intelligente netværkstjenester. Et andet argument kunne være, at uanset hvor mange penge vi spilder på at "sikre" internettet mod uønsket trafik, om vi deler det op i internet 1, 2 eller 3, så er det fysisk umuligt at styre kommunikationen mellem brugere i private netværk. Nye frie netværk vil opstå, og vi kan så starte forfra.

Internettet blev udformet som en ikke-hierarkisk enhed og fungerer bedst på den måde.

Da det har vist sig umuligt for staten at kontrollere internettet fysisk, er politikernes sidste håb, at forsøge at kontrollere det ud fra et moralsk standpunkt. Statens sidste desperate middel er som altid frygt. Hvis staten kan overbevise os om, at vi ikke er i kontrol, og at vi har brug for en mor og far til at beskytte os, kan der skabes en moralsk hindring for vores kommunikation, i de tilfælde hvor en fysisk hindring mislykkedes.

Hvis vi er dumme nok til at give staten og politikerne den moralske ret til at kontrollere den globale kommunikation, så fortjener vi sandelig at blive sendt tilbage til den mørke kommunikationens middelalder hvorfra vi kom.

Desværre

Dit argument er desværre bygget på en delvis falsk præmis, nemlig tanken om at internettet lige nu er frit og neutralt. Dette er desværre ikke tilfældet for langt størstedelen af dets brugere, fordi de logger på nettet gennem andre.
At disse andre af markedsøkonomiske (forskruede?) grunde er store virksomheder forbedrer ikke tingenes tilstand, og at de gør hvad de kan for at kontrollere hvordan deres brugere bruger nettet er et faktum.

Vi er således allerede gået i den forkerte retning, og selvom det er teoretisk muligt at komme på nettet på en fri og ubegrænset måde, eller at starte forfra med et nyt netværk, er dette kun en teoretisk frihed. Den eksisterer ikke for langt størstedelen af os.

Det kunne altså synes at vi må gøre hvad vi kan for at sørge for at hvad vi har forbliver så godt som muligt.

Du har i øvrigt ret i dine tanker, men de kunne virke en smule utopiske som det ser ud nu.

Jeg har en idé, hvad om vi

Jeg har en idé, hvad om vi forlangte af vores politikere og netværksoperatører, at de overholdt gældende lov?

Vi befinder os i et despotisk system, hvor som du siger, der bliver diskrimineret, men igen er løsnngen på despoti ikke mere despoti, vi behøver ingen lovgivning for at se hvorledes f.eks. TDC opfører sig despotisk og kriminelt, det eneste vi behøver er at lade være med at understøtte dem finansielt.

Det er fristende at lovgive og regulere sig ud af alle problemer, særligt når man har "gode" intentioner, men historien viser os at den slags velgørenhed, altid ender i despoti. Ligesom Red Barnets børnporno filter er fuld af det bedste intentioner, så er resultat at der diskrimineres og snages i folks privatliv, det er således politikernes indblanding og de gode intentioner, der har ledt til dette.

Du har i øvrigt ret i dine tanker, men de kunne virke en smule utopiske som det ser ud nu.

...og allerede har verden ændret sig markant, siden du skrev dit svar;)

Webster ordbogen har følgende definition på Utopia:

1. A book by Sir Thomas More (1516) describing the perfect society on an imaginary island.

2. An imaginary place considered to be perfect or ideal.

3. Ideally perfect state; especially in its social and political and moral aspects.

Jeg har det fint med punkt 3, og jeg mener ikke at en tilpasning til nutidens stupide hierakiske tankegang er vejen frem, men at vi tør virkeliggøre vores drømme om et bedre samfund.

Vi kan kun ændre samfundet, ved at ændre os selv.