Forslag til ændring - Erstat menu med tekst

Jeg foreslår vi erstatter menuen på politiksiden, med nedenstående tekst eller lignende:

Piratpartiets politik

Fri kultur - en afbalanceret ophavsret

Ophavsretten blev skabt for at gavne samfundet ved at tilskynde til skabelse, udvikling og formidling af kultur. For at nå disse mål kræves en balance mellem samfundets krav til adgang og formidling, og samfundets ønske om, at der skal være incitamenter til innovation og yderligere udvikling af kultur.

Vi mener, at dagens ophavsret er ude af balance. Et samfund, hvor kultur og viden er gratis og tilgængelig for alle på lige vilkår, er til gavn for hele samfundet. Vi hævder, at en udbredt og systematisk misbrug af nutidens ophavsret, aktivt modvirker disse formål, ved at begrænse både udbud samt adgang til kultur.

Vi ønsker at genskabe balancen i loven om ophavsret, ved at foretage følgende ændringer:

Fri Fildeling

Den teknologiske udvikling, har gjort det muligt at sprede kultur over hele verden, med næsten ingen udgifter tilfølge. Det er en fantastisk ny mulighed, der har åbnet sig. Vi ønsker at udnytte denne mulighed.

Al ikke-kommerciel erhvervelse, udnyttelse, behandling og formidling af kultur, skal udtrykkeligt fremmes. Lovgivningen bør ændres, så det bliver helt klart, at den kun regulerer brug og kopiering af værker i kommercielle sammenhænge. Udveksling af kopier eller på anden måde formidling eller brug af andres værker, skal aldrig kunne forbydes, så længe det sker uden motiver om profit.

Læs mere om vores tanker om Fri fildeling.

Fri Sampling

Vi ønsker at gøre det enklere at bearbejde og genbruge dele af gamle værker.

Læs mere om vores tanker om fri sampling.

Kortere kommerciel eksklusivret.

Som der ser ud i dag, bygger store dele af underholdningsbranchen på ophavsrettens bestemmelser om eksklusivret til at udnytte et værk kommercielt. Vi ønsker at opretholde eneretten, i tilfælde af kommerciel udnyttelse.

Men den nuværende beskyttelsesperiode - livstid plus 70 år - er absurd. Ingen investor foretager beregninger, med en så lang afdragsperiode. Ingen kan sige, at den i praksis næsten uendelige beskyttelsesperiode, er nødvendig for at tiltrække kapital til underholdningsindustrien. Derimod medfører den mange negative konsekvenser, for dem der ønsker at bevare, eller bygge videre på klassiske værker. Derfor ønsker vi at forkorte beskyttelsesperioden til et niveau, der er rimeligt fra både samfundets og investors synsvinkel.

Læs mere om vores tanker om Kortere Beskyttelsestid.

Forbud mod DRM

Såkaldt DRM-teknologi, eller Digital Restriktions Management, begrænser i dag mange af vores juridiske rettigheder, til at kopiere og bruge kultur. Tendensen er, at medieindustrien indbygger flere og flere tekniske barrierer, mod en fri anvendelse af egne produkter. Så det spiller ingen rolle, hvad lovgivningen tillader. Så længe DRM er lovligt, havner den reelle magt, stadig blandt en lille kreds af store mediekoncerner.

Derfor er der behov for et forbud mod DRM-teknologier.

Læs mere om vores tanker om DRM.

Fjernelse af blankbåndsvederlag

Blankbåndsvederlaget, er gebyret på alle blanke lagringsmedier såsom CD- og DVD-skiver og MP3-afspillere der sælges i Danmark. Gebyret er beregnet til at kompensere for tabet af ophavsretslige indtægter som opstår, når en privatperson til eget brug, tager en lovlig kopi af for eksempel en cd, til at have med i bilen eller i sommerhus. Vi i Piratpartiet mener, at kompensationen er urimelig, af en række årsager.

Læs mere om vores tanker om blankbåndsvederlag.

Patenter er unødvendige

Patenter bliver ofte skildret som individuelle opfinderes beskyttelse mod store virksomheder, et billede som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, da det i gennemsnit koster en halv million kr. at ansøge om (et) patent, og efterfølgende ekstra millioner kr. i patentretslige processer.

De store virksomheder betragter ikke patenter som en form for beskyttelse, men snarere som en guldko man kan malke; Eftersom de fleste dele af et produkt i dag er patenterede, og det ikke er produktes skaber der ejer retten til patenterne, fører det til ekstra omkostninger i form af licensaftaler og patentretslige tvister. De store virksomheder patenterer alt hvad de kan komme i tanke om, for derefter at opkræve licensbetalinger af hinanden, når de skaber nye produkter. Dette øger produktionsomkostningerne betragteligt, og mindre virksomheder der ikke selv ejer patenter mister således terræn eller bliver slået helt ud.

De eneste der for alvor er glade for patenter, er dem der arbejder med dem, som konsulenter eller advokater; Uden patenter ville disse folk mangle beskæftigelse. På trods af deres partiske position, er det desværre disse menneskers synspunkter, der dominerer dansk og international politik.

Læs mere om vores tanker om patenter.

Personlig integritet og retten til et privatliv

Vi er på vej mod et samfund, hvor alle overvåges elektronisk 24 timer i døgnet. Samtidig har staten ikke vist sig i stand til, at håndtere private oplysninger om borgerne, på en betryggende vis. Hvis et samfund skal kunne udvikle sig kulturelt og teknologisk, kræves det at borgerne har en garanteret ret til privatlivets fred. Vi ønsker, at alle borgere skal have fuld ret til at kontrollere, hvem der gør hvad med hans eller hendes personlige data, lige fra oplysninger om adresse til spisevaner. Staten skal kun ved en konkret mistanke om kriminalitet have ret til at indsamle beviser og overvåge borgerne. Staten skal i alle øvrige tilfælde gå ud fra, at dens borgere er uskyldige og lade dem være i fred.

Læs mere om vores tanker om privatliv og integritet.

Rollen som vagtmester

Disse spørgsmål er de vigtigste for os. De er faktisk så vigtige, at vi har valgt at lægge alle andre forskelle til side, for at nå til enighed om dette. Vi har derfor valgt ikke at have meninger om eventuelle andre vilkår end disse. Det er også styrken ved vores vagtmesterstrategi.

Piratpartiet vil ikke tage stilling i venstre/højre spørgsmål, eller andre forhold uden for vores principprogram. Vi er parate til at støtte både en socialistisk såvel som en borgerlig regering. Det eneste vi er interesseret i er at marchen mod kontrolsamfundet afbrydes, og at kultur og viden slippes fri i samfundet.

Vores mål er at komme i folketinget, og tage en rolle som vagtmester. Hvis vi lykkedes med det, vil vi tale med både Helle Thorning og Lars Løkke. Vi vil da forklare hvad vi ønsker, og påpege, at vores bekymringer faktisk på ingen måde strider mod hverken traditionel socialdemokratisk eller borgerlige politik.

Ingen af blokkene har egentlig noget at miste, ved i princippet at opfylde alle vores krav. Hverken Helle eller Lars har den mindste personlige interesse i at bevare nutidens absurde ophavsretlovgivning.

At det er endt som det er skyldes primært, at de er uinteresserede i området, og derfor har ladet "eksperterne" (dvs. underholdningsindustriens lobbyister) få det som de ville.

I en situation, hvor de kan vinde regeringsmagten ved at imødekomme vores spørgsmål, som de opfatter som helt perifere, er der al mulig grund til at tro, at de vil være ivrige efter at finde en løsning.

Læs mere om vores vagtmesterstrategi.

Lyder fornuftigt

Jeg synes det lyder som et godt forslag.

Rettet!

Politik forsiden er nu ændret.

:) Synes jeg spottede et par

:)

Synes jeg spottede et par fejl, læser den lige igen med korrekturblyanten i hånden.

Her følger en blandet landhandel.
Der er et par sprogrettelser, men også en række rettelser i formuleringen af vores politisk, der ændrer denne.

Jeg lister dem lige, og så følger teksten:

 • Uddybede Fri Sampling
 • Ændrede konklusionen på beskyttelsestid
 • Omskrev DRM afsnittet
 • Blankbånds uddybelse, samt "konklusion".
 • Teksten om Patenter bør omskrives, kigger på den selv hvis der ikke er andre der vil
 • Omformulerede hovedsætningen i Retten til Privatliv
 • Første sætning i Vagtmester afsnittet. Er ikke glad for den sidste sætning.

  Rettelser er med BOLD. Kom til at ødelægge formateringen temmeligt grundigt, men mente det var vigtigere at i kunne se hvad jeg har pillet ved

  Piratpartiets politik

  Fri kultur - en afbalanceret
  ophavsret

  Ophavsretten blev skabt for at gavne
  samfundet ved at tilskynde til skabelse, udvikling og formidling af
  kultur. For at nå disse mål kræves en balance mellem samfundets
  krav til adgang og formidling, og samfundets ønske om, at der skal
  være incitamenter til innovation og yderligere udvikling af kultur.
  Vi mener, at dagens ophavsret er ude af
  balance. Et samfund, hvor kultur og viden er gratis og tilgængelig
  for alle på lige vilkår, er til gavn for hele samfundet. Vi
  hævder, at en udbredt og systematisk misbrug af nutidens ophavsret,
  aktivt modvirker disse formål, ved at begrænse både udbud samt
  adgang til kultur.
  Vi ønsker at genskabe balancen i
  loven om ophavsret, ved at foretage følgende ændringer:

  Fri Fildeling
  Den teknologiske udvikling har gjort
  det muligt, at sprede kultur over hele verden stort set
  omkostningsfrit.
  Det er en fantastisk ny mulighed, der har åbnet
  sig. Vi ønsker at udnytte denne mulighed.
  Al ikke-kommerciel erhvervelse,
  udnyttelse, behandling og formidling af kultur, skal udtrykkeligt
  fremmes. Lovgivningen bør ændres, så det bliver helt klart, at
  den kun regulerer brug og kopiering af værker i kommercielle
  sammenhænge. Enhver kopiering, formidling eller brug af andres
  værker må aldrig kunne forbydes
  , så længe det sker uden
  motiver om profit.

  Læs mere om vores
  tanker om Fri fildeling.

  Fri Sampling
  Vi ønsker at gøre det enklere at
  bearbejde og genbruge dele af gamle værker. Kultur er i langt de
  fleste tilfælde en reaktion på eller viderebygning af tidligere
  kultur, og retten til at gøre dette skal sikres.

  Læs mere om vores
  tanker om fri sampling.

  Kortere kommerciel
  eksklusivret.

  Som der ser ud i dag, bygger store dele
  af underholdningsbranchen på ophavsrettens bestemmelser om
  eksklusivret til at udnytte et værk kommercielt. Vi ønsker at
  opretholde eneretten, i tilfælde af kommerciel udnyttelse.
  Men den nuværende beskyttelsesperiode
  - livstid plus 70 år - er absurd. Ingen investor foretager
  beregninger med en
  lang afdragsperiode. Ingen kan sige, at den i praksis næsten
  uendelige beskyttelsesperiode er
  nødvendig for at tiltrække kapital til underholdningsindustrien.
  Derimod medfører eksklusivretten mange negative
  konsekvenser, for dem der ønsker at bevare eller bygge videre på
  klassiske værker. Derfor ønsker vi at forkorte
  beskyttelsesperioden til et niveau, der svarer bedre til
  samfundets interesser.

  Læs mere om vores
  tanker om Kortere Beskyttelsestid.

  Forbud mod DRM
  Såkaldt DRM-teknologi, eller
  Digital Restrictions Management,
  overskriver i dag mange af vores juridiske rettigheder, til at
  kopiere og bruge kultur. Der er en tendens til at medieindustrien
  begrænser eller hindrer fri anvendelse af de produkter de sælger,
  ved at indbygge flere og flere tekniske barrierer. Så så længe
  DRM er lovligt, spiller det ingen rolle hvad lovgivningen tillader;
  den reelle magt havner stadig i hænderne på de store
  mediekoncerner.

  Derfor er der behov for et forbud
  mod DRM-teknologier.

  Læs mere om vores
  tanker om DRM.

  Fjernelse af blankbåndsvederlag
  Blankbåndsvederlaget er det gebyr,
  som lægges på alle blanke lagringsmedier der sælges i Danmark.
  Dette inkluderer CD- og DVD-skiver, Harddiske og MP3 afspillere, men
  også Memory kort til Kamerarer, samt en afgift på udstyr til at
  skrive på alle disse.
  Gebyret er beregnet til at kompensere for
  tabet af ophavsretslige indtægter som opstår, når en privatperson
  til eget brug tager en lovlig kopi af for eksempel en cd til at have
  med i bilen eller i sommerhus. Vi i Piratpartiet mener, at
  kompensationen er urimelig, af en række årsager, den største
  af hvilken er, at afgiften rammer alt for bredt.

  Læs mere om vores
  tanker om blankbåndsvederlag.

  Patenter er unødvendige
  Patenter bliver ofte skildret som
  individuelle opfinderes beskyttelse mod store virksomheder, et
  billede som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, da det i
  gennemsnit koster en halv million kr. at ansøge om (et) patent, og
  efterfølgende ekstra millioner kr. i patentretslige processer.
  <<Erstattes med mindre
  avanceret og fanatisk tekst ^_^ >>

  Læs mere om vores
  tanker om patenter.

  Personlig integritet og retten
  til et privatliv

  Vi er på vej mod et samfund, hvor alle
  overvåges elektronisk 24 timer i døgnet. Samtidig har staten vist
  sig ikke at være i stand til,
  at håndtere private oplysninger
  om borgerne på en betryggende vis.

  I et moderne demokratisk samfund, må
  det forudsættes og kræves at borgerne har en garanteret ret til
  privatlivets fred, også på internettet.

  Vi ønsker, at alle borgere skal have
  fuld ret til at kontrollere, hvem der gør hvad med hans eller
  hendes personlige data,
  lige fra oplysninger om bopæl og civilstatus til spisevaner og
  politiske overbevisninger.
  Staten skal kun ved en konkret
  mistanke om kriminalitet have ret til at indsamle beviser og
  overvåge borgerne. Staten skal i alle øvrige tilfælde gå ud fra,
  at dens borgere er uskyldige, og lade dem være i fred.

  Læs mere om vores
  tanker om privatliv og integritet.

  Rollen som vagtmester
  De ovenfor nævnte spørgsmål
  er de vigtigste for os. De er faktisk så vigtige, at vi har valgt
  at lægge alle andre forskelle til side, for at nå til enighed om
  dem. Vi har ingen fælles holdninger, der kan ligge til grund for
  en politisk dagsorden udover på de nævnte punkter, bortset fra at
  vi er enige om at disse punkter er altoverskyggende.

  Piratpartiet vil altså ikke tage
  stilling i venstre/højre spørgsmål, eller andre forhold uden for
  vores principprogram. Vi er parate til at støtte både en
  socialistisk og en borgerlig regering. Det eneste vi er
  interesseret i er, at marchen mod kontrolsamfundet afbrydes, og at
  kultur og viden slippes fri.
  Vores mål er at komme i folketinget,
  og tage en rolle som vagtmester. Hvis vi lykkedes med det, vil vi
  tale med både Helle Thorning og Lars Løkke. Vi vil da forklare
  hvad vi ønsker, og påpege, at vores bekymringer faktisk på ingen
  måde strider mod hverken traditionel socialdemokratisk eller
  borgerlige politik.
  Ingen af blokkene har noget at miste,
  ved i princippet at opfylde alle vores krav. Hverken Helle eller
  Lars har vist den mindste personlige interesse i, at bevare
  nutidens absurde ophavsretlovgivning.
  At det er endt, som det er, skyldes
  primært, at de er uinteresserede i området, og derfor har ladet
  "eksperterne" (dvs. underholdningsindustriens lobbyister)
  få det som de ville.
  I en situation, hvor de kan vinde
  regeringsmagten ved at imødekomme vores spørgsmål, som de
  opfatter som helt perifere, er der al mulig grund til at tro, at de
  vil være ivrige efter at finde en løsning.

  Læs mere om vores
  vagtmesterstrategi.

 • Super!

  Rettelserne er tilføjet.

  Måske kunne vi mødes nogle stykker over IRc en af dagene, og gå alle de andre tekster igennem?:)