You are here

Privatliv

Privatlivets fred

Værnet om den enkeltes privatliv er sikret i Grundloven. Ud fra denne grundlæggende ret kommer flere andre vigtige menneskerettigheder som ytringsfrihed, informationsfrihed, retten til kultur og retten til personlig udvikling. Alle forsøg fra den offentlige magts side på at indskrænke disse rettigheder bør der stilles spørgsmål ved, ligesom de bør mødegås af den største modstand.

Alle magtmidler, systemer og metoder som staten kan anvende mod sine indbyggere skal til stadighed prøves og granskes af folkevalgte repræsentanter. Når staten overvåger indbyggere der ikke er mistænkte for kriminalitet er det en helt uacceptabel krænkelse af den enkeltes privatliv. Enhver medborger skal sikres den ret til anonymitet der i dag er sikret i grundretten, og den enkeltes ret til at bestemme over egne personoplysninger skal forstærkes.

Staten skal respektere grundloven og menneskerettighederne; ikke bare formelt men også i praksis. Respekt for medborgerne og deres integritet skal medføre at der ikke kan gås på kompromis med principper som torturforbud, lovgivningsintegritet, retssikkerhed, budbærerimmunitet og brevhemmelighed. Piratpartiet skal og kommer til at arbejde for at eksponere og fælde en regering som partiet ikke anser lever op til den respekt for menneskerettigheder man forventer i et vestligt demokrati.

Brevhemmeligheden skal ophøjes til en generel kommunikationshemmelighed. Det skal altså være forbudt at aflytte andres telefonsamtaler, læse andres e-mail, SMS eller andre meddelelser på samme måde som det i dag er forbudt at læse andres breve, uanset teknikken eller hvem der foretager det. Alle undtagelser fra denne regel skal i hvert enkelt tilfælde forblive en velmotiveret undtagelse. Arbejdsgivere skal kun for at sikre en teknisk funktionalitet eller i direkte tilknytning til den ansattes arbejdsopgaver kunne få tilladelse til at få indsigt i dennes kommunikation. Staten skal kun ved en konkret mistanke om kriminalitet have ret til at indsamle beviser og overvåge borgerne. Staten skal i alle øvrige tilfælde gå ud fra, at dens borgere er uskyldige og lade dem være i fred. Denne kommunikationshemmelighed skal gives en stærk beskyttelse, idet staten i flere tilfælde har vist sig inkapabel til at håndtere information, som den er kommet i besiddelse af, på en tillidsskabende måde. Vi vil ophæve logningsdirektivet og styrke beskyttelsen af den enkeltes privatliv.

Piratpartiet tager ikke stilling til det faktum at Danmark er medlem i EU, men når vi nu er det har vi ret til at kræve at det skal være demokratisk. På sigt skal der gøres noget ved det demokratiske underskud i EU, og første skridt er at forhindre det i at blive permanent gennem en dårligt gennemtænkt forfatning. Det forslag til EU-forfatning som Holland og Frankrig stemte nej til skal ikke vedtages, hverken i sin oprindelige form eller med kosmetiske ændringer.

Beslutningsprocesser og forvaltning i både Danmark og EU skal præges af transparens og åbenhed. Danske repræsentanter i EU skal på enhver måde arbejde for at EU bringes nærmere de danske principper for offentlighed i forvaltningen.

Der skal værnes om demokratiets grundpiller, både i Danmark og i EU.