Øhm

Øhm... Jeg tror seriøst at der skal gøres noget mere hvis det her skal virke troværdigt... F.eks. synes jeg at der mangler et referat af stiftelsen og evt. andre møder.... Fokus er også ret snævert, kan man virkeligt bygge et parti på det?

Referater

Vi har nu en side til referater.

Det er korrekt at vi ikke tager stilling i alle sager. Vi har kun tre mærkesager. Det er de sager vi finder er de vigtigste for det informationssamfund vi er på vej ind i.

Og det er ikke usædvanligt, at nye politiske bevægelser, der opstår når der sker store ændringer i samfundet, kun har få mærkesager.

Da liberalismen opstod som en naturlig følge af oplysningstiden i tiden omkring den franske revolution, havde de kun tre mærkesager: Frihed, lighed og broderskab.

Da socialismen opstod som en naturlig følge af kapitalens koncentration i starten af den industrielle revolution, havde den kun en mærkesag: Solidaritet mod kapitalismen.