You are here

Afskaf blankbåndsvederlaget

Blankbåndsvederlaget, er en afgift på alle blanke lagringsmedier såsom CD- og DVD-discs og MP3-afspillere der sælges i Danmark. Afgiften er beregnet til at kompensere for tabet af ophavsretslige indtægter, som opstår når en privatperson til eget brug brænder en lovlig kopi af for eksempel en CD, til at have med i bilen eller sommerhuset. Vi i Piratpartiet mener, at kompensationen er urimelig, af en række årsager.

Til at begynde med er vi alle sammen tvunget til at betale en afgift, der altid inkluderes i prisen, uanset om vi har til hensigt at anvende produktet til at tage kopier af ophavsretsligt beskyttet materiale eller ej. Gebyret skal betales, selv om vi køber tomme diske til at gemme ferie billeder eller film, som vi selv har ophavsretten til. Virkelig absurd bliver det, når en hobby musiker tvinges til at give penge til andre kunstnere hvergang han brænder sin egen musik på disken.

Desuden er den juridiske ret til at tage kopier af det materiale, du har købt - den såkaldte privatkopiering - stærkt begrænset, eftersom flere og flere af de film og den musik der sælges i dag, er udstyret med kopi beskyttelse. Det er derfor således helt rimeligt, at man også afskaffer blankbåndsvederlaget.

Endelig er kompensationen ensidigt rettet mod musik- og filmindustrien. Med fundamentalt uretfærdige fordelingsregler diskrimineres der mod de små kunstnere og filmskabere. Der er utallige måder at anvende primært CD'er og DVD'er til opbevaring af andre typer af materialer end musik og film. Backup af vigtig computerinformation, og formidling af fri software er to eksempler. Denne kopiering påvirker ikke musik- og filmindustrien det mindste. Således pålægger man andre typer af virksomheder og enkeltpersoner et afgiftskrav for noget, man ikke har det ringeste legitime grundlag for.

Man kan læse mere om blankbåndsvederlaget i det høringssvar, som Piratpartiet har udarbejdet til EU-Kommissionen.

Piratpartiets opfattelse

Piratpartiet kræver, at blankbåndsvederlaget afskaffes. Der er ingen offentlig interesse i, at en lille gruppe mennesker i en bestemt industri skal kunne pålægge skatter og afgifter på en bestemt type varer, udelukkende for deres egen fortjenestes skyld. Særligt i dag, hvor medieindustrien aktivt arbejder for, at fremme kriminaliseringen af en kulturformidling, som tidligere var helt lovlig.