You are here

5 års kommerciel eksklusivret

Hvis ret?

Som der ser ud i dag, bygger store dele af underholdningsbranchen på ophavsrettens bestemmelser, om eneret til at distribuere offentliggjorte værker kommercielt, og til i detaljer, at regulere retten til tilgodehavender afledt fra værker. Med succes har distributionsselskaberne udvidet "retten" til at omfatte, hvor, hvornår, hvordan, samt det antal gange, forbrugerne kan bruge deres "licens" til at brugeet værk. Samtidig undermineres den egentlige skabers ophavsret.

Hvor lang tids eksklusivret er meningsfuld?

Vi ønsker at opretholde en rimelig beskyttelse af ophavsretslig eksklusivret, når det omfatter kommerciel brug. Men den nuværende beskyttelsestid - livstid plus 70 år - er absurd. Ingen investor foretager beregninger, med en så lang afdragsperiode. Ingen kan påstå, at den i praksis næsten uendelige beskyttelsesperiode, er nødvendig for at tiltrække kapital til underholdningsindustrien.

Farlig eksklusivret

Derimod fører lange enerettigheder mange negative konsekvenser med sig, for samfundet som helhed, ikke kun for dem der ønsker at bevare, eller bygge videre på eksisterende værker. Meget samtidskultur fra de sidste hundrede år, er i praksis utilgængelig, fordi der på trods af eksklusivretten, ikke har været nogen økonomisk interesse i at offentliggøre værkerne igen. Da det er forbudt at kopiere, vil nogle værker helt forsvinde når originalerne ødelægges, dette gælder i særdeleshed for forgængelige billed- eller lydoptagelser, men som i stigende grad, også vil blive gældende for digitalt lagrede medier.

Uddannelsessteder lider, fordi det ikke er gratis at bruge materialer, heller ikke fra 1900-tallet, i undervisningen.

Genindfør balancen

Derfor ønsker vi at forkorte beskyttelsestiden, til et niveau der er rimelig fra både samfundets og investorers synspunkt. Vores forslag lyder på fem år, eftersom størstedelen af de distribuerede værker tjener ubetydelige eller ingen beløb efter dette tidspunkt.