You are here

Ophavsret

For en afbalanceret ophavsret

Ophavsretten blev skabt for at gavne samfundet ved at tilskynde til skabelse, udvikling og formidling af kultur. For at nå disse mål kræves en balance mellem samfundets krav til adgang og formidling, og samfundets ønske om, at der skal være incitamenter til innovation og yderligere udvikling af kultur.

Vi mener, at dagens ophavsret er ude af balance. Et samfund, hvor kultur og viden er gratis og tilgængelig for alle på lige vilkår, er til gavn for hele samfundet. Vi hævder, at en udbredt og systematisk misbrug af nutidens ophavsret, aktivt modvirker disse formål, ved at begrænse både udbud samt adgang til kultur.

Vi ønsker at genskabe balancen i loven om ophavsret, ved at foretage følgende ændringer:

Fri fildeling

Den teknologiske udvikling, har gjort det muligt at sprede kultur over hele verden, med næsten ingen udgifter tilfølge. Det er en fantastisk ny mulighed, der har åbnet sig. Vi ønsker at udnytte denne mulighed.

Al ikke-kommerciel erhvervelse, udnyttelse, behandling og formidling af kultur, skal udtrykkeligt fremmes. Lovgivningen bør ændres, så det bliver helt klart, at den kun regulerer brug og kopiering af værker i kommercielle sammenhænge. Udveksling af kopier eller på anden måde formidling eller brug af andres værker, skal aldrig kunne forbydes, så længe det sker uden motiver om profit.

Læs mere om vores tanker om Fri Fildeling

Fri sampling

Vi ønsker at gøre det enklere at bearbejde og genbruge dele af gamle værker.

Læs mere om vores tanker om Fri Sampling.

Kortere kommerciel eksklusivret.

Som der ser ud i dag, bygger store dele af underholdningsbranchen på ophavsrettens bestemmelser om eksklusivret til at udnytte et værk kommercielt. Vi ønsker at opretholde eneretten, i tilfælde af kommerciel udnyttelse.

Men den nuværende beskyttelsesperiode - livstid plus 70 år - er absurd. Ingen investor foretager beregninger, med en så lang afdragsperiode. Ingen kan sige, at den i praksis næsten uendelige beskyttelsesperiode, er nødvendig for at tiltrække kapital til underholdningsindustrien. Derimod medfører den mange negative konsekvenser, for dem der ønsker at bevare, eller bygge videre på klassiske værker. Derfor ønsker vi at forkorte beskyttelsesperioden til et niveau, der er rimeligt fra både samfundets og investors synsvinkel.

Læs mere om vores tanker om Kortere Beskyttelsestid.

Forbud mod DRM

Såkaldt DRM-teknologi, eller Digital Restriktions Management, begrænser i dag mange af vores juridiske rettigheder, til at kopiere og bruge kultur. Tendensen er, at medieindustrien indbygger flere og flere tekniske barrierer, mod en fri anvendelse af egne produkter. Så det spiller ingen rolle, hvad lovgivningen tillader. Så længeDRM er lovligt, havner den reelle magt, stadig blandt en lille kreds af store mediekoncerner.

Derfor er der behov for et forbud mod DRM-teknologier.

Læs mere om vores tanker om DRM.

Fjernelse af blankbåndsvederlag

Blankbåndsvederlaget, er gebyret på alle blanke lagringsmedier såsom CD- og DVD-skiver og MP3-afspillere der sælges i Danmark. Gebyret er beregnet til at kompensere for tabet af ophavsretslige indtægter som opstår, når en privatperson til eget brug, tager en lovlig kopi af for eksempel en cd, til at have med i bilen eller i sommerhus. Vi i Piratpartiet mener, at kompensationen er urimelig, af en række årsager.

Læs mere om vores tanker om Blankbåndsvederlag.