Patenter er unødvendige

Indledning

Medicinpatenter dræber. Patenter på edb-programmer og forretningsmetoder hæmmer den teknologiske udvikling.

Men hvad med "almindelige" patenter, altså patenter på områder som mekanik, elektronik og kemi? Bør opfinderne ikke kunne tjene penge? Svaret er nej.

"Den lille opfinder"

Historien om "Den lille opfinder", der sidder for sig selv i en kælder og knap nok har penge til brød og ost, men i sin isolation kommer på noget vidunderligt, og lever stenrig resten af sine dage, er netop blot en historie.

Prisen for at få et fælles europæisk patent, ligger på en halv million kroner pr. styk, og det tager adskillige år at få det bevilliget. Efterfølgende at køre en proces i patentretten koster mange millioner kroner, samt masser af tid, og er man ikke parat til at forsvare patentet i retten, har man ingen gavn af det. At opnå, og forsvare et patentportefølje er så dyrt, at det kun er de virkelig store selskaber, der har råd til det.

Hvis vores lille tænkte opfinder, i strid mod al forventning skulle opnå et patent, kan han hvis han selv har til hensigt at fremstille produktet, stadig ikke true de store aktører med det. Han har et patent, de store selskaber har tusindvis, hvilke han risikerer at krænke. Så uanset om han kan lide det eller ej, bliver han nød til at indgå en tvær-licensaftale, hvis hans største konkurrenter forlanger det.

Desuden stammer de fleste teknologiske fremskridt, ikke fra ensomme excentrikere, der sidder i skure eller kældre. I praksis kræves der på de fleste områder, at du har adgang til meget dyre faciliteter, for at kunne forske på et højt plan. Den lille opfinder er måske et geni hvad angår aerodynamik, men har han ikke adgang til at eksperimentere i en vindtunnel, kan han ikke opnå succes.

Så svaret på spørgsmålet "hvordan skal opfinderen forsørge sig, hvis patentsystemet afvikles?" er enkelt. De er betalt af deres arbejdsgivere, der bruger deres opfindelser med henblik på yderligere at udvikle produkter og forblive konkurrencedygtige på markedet. Det er præcis, sådan det fungerer i dag.

Historien om den lille opfinder har næppe noget som helst med virkeligheden at gøre. Det er en sød lille historie, men den bidrager til at opretholde et patentsystem, der er skadeligt for samfundet.

Store virksomheder indgår tvær-licensaftaler

Tilhængere af patenter hævder, at patenterne er nødvendige for at ikke konkurrenter skal stjæle opfindelser fra hinanden, og bruge dem i deres egne produkter. Men den ældre fremstillingsindustri viser os, at det ikke er sandt.

Alle de etablerede aktører på områder som mobiltelefoni har tvær-licensaftaler med hinanden, hvilket betyder, at de gratis kan bruge hinandens patenter. Det skal de have. Et moderne industrielt produkt, indeholder i hundredevis af patenterede ideer. Selv om Ericsson selv sidder på 50 af de nødvendige patenter for et bestemt produkt, har de også har ret til at bruge 50 patenter ejet af Nokia, og 50 ejet af Motorola. Så ingen af de store aktører kan bruge deres patenter mod deres konkurrenter. Snakken om, at patenter "beskytter" indehaverens nyskabelser, er ikke sand i praksis.

Uden tvær-licensaftaler, ville man ikke være i stand til at producere noget. Den historiske bevidste ved hvad der hændte i luftfartens vorden i USA. Wright brødrene sad på nogle af de patenter, der var nødvendige for at opbygge et velfungerende fly. Men patenter, som også var absolut nødvendige, havde andre indehavere.

Resultatet var, at de forskellige flypionerer i USA i begyndelsen af sidste århundrede, var nødt til at afsætte en stor mængde tid til at forhandle og føre proces mod hinanden, i stedet for at bygge fly og udvikle deres ekspertise. Flyudviklingens lederskab blev overtaget af Frankrig, hvor de amerikanske patenter ikke udgjorde en hindring.

I USA fortsatte processerne, og den amerikanske flyindustri leverede flere kendelser i domstolene, end funktionelle fly. Dette fortsatte indtil Første Verdenskrig, hvor USA virkelig fik brug for en flyindustri og funktionelle krigsfly. Da nationaliserede staten alle patenter relateret til fly, og tillod flyfabrikanterne at bruge dem frit og gratis. Først da fik USA en fly-industri, der kunne hævde sig på verdensmarkedet.

På denne måde fungerer det mellem store virksomheder i alle brancher, hvor der er et "klassisk" patent. Den officielle begrundelse for patentsystemet er, at virksomheder skal kunne beskytte sig mod konkurrenter. Men den første ting de gør i praksis, er at give de værste konkurrenter fri adgang til hele deres patentportefølje. Således falder hele argumentet om, at patenter udgør en nødvendig beskyttelse for store virksomheder, til jorden

Så længe patentsystemet findes, vil der være store virksomheder der bruger penge på ikke at sakke bagud i patent-kapløbet. Men uden patenter, slipper de for det. Der vil være en smule mindre bureaukrati for alle, ellers ingen forskel.

De eneste mennesker, der har økonomiske interesser i patentsystemet, er fortsat patent konsulenter og patentadvokater. Men desværre har man uddelegeret alle spørgsmål vedrørende patenter til dem. Derfor har der spredt sig det billede, at hvad der er godt for patentadvokaterne er godt for samfundet som helhed.

Piratpartiets opfattelse

Vi mener, at patentsystemet som helhed skal afvikles.

Men af praktiske grunde er det ikke muligt for Danmark, at gøre dette alene. Danmark er i øjeblikket bundet, af en hel bunke internationale konventioner om patentsystemet. Ensidigt at trække sig ud af dem ville betyde, at Danmark ville sætte både EU-medlemskab samt vores frihandelsaftaler på spil. Det er ikke en fornuftig idé. Hvad vi derimod kan gøre nu er, for alvor at stramme op på den eksisterende lovgivning, så det ikke længere er muligt at fejlfortolke (jfr. artiklen om softwarepatenter). På denne måde kan vi i det mindste dæmme op for den nuværende uheldige tendens, i retning af udstedelsen af flere og flere overflødige, og i mange tilfælde endda skadelige patenter.

Men på europæisk plan er afskaffelsen af patentsystemet helt realistisk. Europa har den økonomiske styrke til at modstå truslen om sanktioner fra lande, som måtte ønske at bevare det gamle system. Ved at blive de første til at afskaffe patenter, kan Europa opnå en konkurrencemæssig fordel i forhold til resten af verden, ved at blive de første til at have et friere og bedre klima for innovation.