Softwarepatenter hæmmer innovation

Hvad kan man gøre?

Et problem med at lovgive mod softwarepatenter er, at de allerede udtrykkeligt er forbudte i følge dansk lovgivning. § 1 (portaltillægget) i den svenske patentlovgivning hedder således:

Som en opfindelse betragtes ikke kun, hvad der er (...) et edb-program

Formuleringen er baseret på artikel 52 i den europæiske patentkonvention, EPC:

The following in particular shall not be regarded as inventions (...)

(...) programs for computers

Helt klart formuleret, skulle man tro. Computerprogrammer anses altså ikke som opfindelser, og eftersom kun opfindelser er patenterbare, bør det aldrig være muligt, at få patent på et computerprogram.

Problemet er, at patentadvokaterne ignorer hvad der står i loven. De har en økonomisk interesse i, at tilskynde så mange patenter som muligt, uanset om de arbejder som patentagenter, eller ansatte i en patentmyndighed. Den Europæiske Patentmyndighed EPO udsteder patenter til computerprogrammer, på samlebånd.

Patentadvokaternes argumenter for, hvorfor "aldrig" betyder "ofte" ville være underholdende, hvis de ikke var så samfundsskadelige. Men det vigtigste er, at selv om loven er så klart formuleret, er der behov for en tilføjelse der fjerner enhver tvivl om softwarepatenters gyldighed i Danmark, mens vi afventer afviklingen af patentsystemet som helhed.

Piratpartiets opfattelse

Softwarepatenter hæmmer den tekniske udvikling på IT-området, og udgør en alvorlig trussel mod både små og mellemstore virksomheder og private programmører. Selv om patentloven udtrykkeligt siger, at computerprogrammer ikke bør kunne patenteres, tilskynder især Den Europæiske Patentmyndighed EPO, sådanne patenter.

Mens vi venter på, at patentsystemet afvikles i resten af Europa, bør Danmark have et tillæg til patentloven, som udtrykker forbudet mod softwarepatenter endnu mere tydeligt, og gør det klart, at de ikke gælder i Danmark.

Der er også brug for hurtigt og billigt, at annullere de patentkrav der ligger udenfor det patenterbare område. Patentagenter, der gentagne gange indsender ansøgninger til sådanne patentkrav, bør dømmes for lovbrud.

Egenfinansieringen af patentmyndigheder der leder til, at der tjenes flere penge, jo flere patenter der bevilliges, skal ophøre. I stedet skal myndigheden finansieres af tilskud, og patentafgifterne skal tilfalde statskassen, ikke myndigheden.