You are here

Patent

Patenter er unødvendige

Patenter bliver ofte skildret som individuelle opfinderes beskyttelse mod store virksomheder, et billede som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, da det i gennemsnit koster en halv million kr. at ansøge om (et) patent, og efterfølgende ekstra millioner kr. i patentretslige processer.

De store virksomheder betragter ikke patenter som en form for beskyttelse, men snarere som en guldko man kan malke; Eftersom de fleste dele af et produkt i dag er patenterede, og det ikke er produktes skaber der ejer retten til patenterne, fører det til ekstra omkostninger i form af licensaftaler og patentretslige tvister. De store virksomheder patenterer alt hvad de kan komme i tanke om, for derefter at opkræve licensbetalinger af hinanden, når de skaber nye produkter. Dette øger produktionsomkostningerne betragteligt, og mindre virksomheder der ikke selv ejer patenter mister således terræn eller bliver slået helt ud.

De eneste der for alvor er glade for patenter, er dem der arbejder med dem, som konsulenter eller advokater; Uden patenter ville disse folk mangle beskæftigelse. På trods af deres partiske position, er det desværre disse menneskers synspunkter, der dominerer dansk og international politik.
Læs mere.

Et alternativ til medicinpatenter

Den nuværende udformning af medicinpatenter, forårsager alvorlige problemer for verdens fattige, i kraft af høje omkostninger til lægemidler, der (egentlig) burde være billige.

Generelt opfattes det som en endegyldig sandhed, at farmaceutiske patenter er den eneste måde at finansiere ny forskning og udvikling af produkter, men dette er ikke tilfældet. I dag betaler staten faktisk hovedparten af al lægemiddelforskning, eftersom det er staten, der tegner sig for over 85% af de farmaceutiske virksomheders indtægter. Hvis staten i stedet indgik særskilte aftaler om forskning i nye lægemidler, og tillod en fri konkurrence i fremstilling af præparater ved at ophæve medicinpatenterne, ville det føre til voldsomt reducerede udgifter til lægemidler, samt frigøre flere penge til forskning.
Læs mere.

Softwarepatenter hæmmer innovation

Softwarepatenter hæmmer den tekniske udvikling på IT-området, og udgør en alvorlig trussel for både små og mellemstore virksomheder samt private programmører. Selv om patentretten udtrykkeligt siger, at edb-programmer ikke burde kunne patenteres, tilskynder især Den Europæiske Patentmyndighed EPO sådanne patenter.

I forventning om, at patentsystemet afvikles på et europæisk grundlag, bør Danmark tilføje et tillæg til patentloven, som udtrykker forbudet mod softwarepatenter endnu mere klart, og gør det helt tydeligt, at de ikke er gældende i Danmark.
Læs mere.