Danmarks Riges Grundlov

Giv os Danmarks Riges Grundlov tilbage!

§72
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, be-
slaglæggelse og undersøgelse af breve og
andre papirer samt brud på post-, telegraf- og
telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov
hjemler en særegen undtagelse, alene ske ef-
ter en retskendelse.

E-mail-, SMS- og mobiltelefonhemmeligheden
må ikke krænkes.
Blackie