CEPOS foreslår, at Folketinget vedtager en lov om efterretningstjenesternes virke

Her er lidt at tygge på for interreserede.
Den juridiske og parlamentariske kontrol med PET og FE er for svag og bør styrkes

I en tid, hvor Danmark står overfor en reel og alvorlig trussel i form af international terrorisme, er det essentielt, at efterretningstjenesterne har mulighed for effektivt at imødegå truslen mod Danmarks sikkerhed, og at de nyder bred folkelig opbakning. For at sikre en effektiv efterretningstjeneste, der både tjener sit formål om at beskytte civilsamfundet og respekterer dettes fundamentale rettigheder, er det vigtigt at opnå en samlet og harmonisk regulering, der afbalancerer disse hensyn. Hertil kan erfaringerne fra udlandet bruges. Sammenlignet med efterretningstjenesterne i USA, Storbritannien og Norge er det muligt at forbedre reguleringen af og kontrollen med PET og FE. Dette kan ske uden at svække efterretningstjenesternes arbejde, hvilket illustreres af, at både USA og Storbritannien er gået markant længere med anvendelsen af anti-terror tiltag end i Danmark samtidig med, at det retlige grundlag for og særligt den parlamentariske kontrol med de britiske og amerikanske efterretningstjenester er væsentligt mere omfattende end Danmark. Den manglende kontrol med efterretningstjenesterne stemmer dårligt overens med grundlæggende demokratiske principper om retssikkerhed og magtfordeling, hvilket kan svække efterretningstjenesternes legitimitet og dermed påvirke deres effektivitet. CEPOS foreslår derfor, at Folketinget vedtager en lov om efterretningstjenesternes virke, som samler og klargør de rammer, PET og FE skal virke indenfor. En sådan lov bør indeholde regler om adgang til registrering af personoplysninger og opbevaring deraf, oprette en særlig ombudsmand og øge Folketingets indsigt i og kontrol med efterretningstjenesterne med behørig hensyntagen til national sikkerhed og fortroligt materiale.

PET-debatten

Ja, det er tydeligt, at der skal frigives en rapport på onsdag om efterretningernes ulovlige registrering af politiske holdninger for 30-40 år siden. Alle har travlt med den, og vil give den deres eget "spin", selvom den ikke er frigivet endnu.

Hvad CEPOS laver, læser jeg som regel med interesse. Ikke fordi jeg altid er enig, men fordi de ofte kommer med interessante synspunkter fra højrefløjen. (Jeg har det på samme måde med venstrefløjen. Alle relevante argumenter fra alle sider skal frem og vurderes, så man kender sagen før man kan tage stilling.)

Men her synes jeg, at CEPOS er under deres normale niveau. Måske fordi den kommende rapport især omhandler overvågning af venstrefløjen.

Og at de kører det ud i, at vi på grund af en "reel og alvorlig trussel i form af international terrorisme" skal acceptere øget overvågning holder ikke. Hvor mange er de sidste ti år døde af terrorisme? Hvor mange er døde af færdelsuheld? Af alkoholisme? Af fedme? Er det også acceptabelt for CEPOS, at vi afvikler vores demokrati for at undgå fedme?

Det var måske groft sagt

Men alligevel: Frygten for terrorismen, som CEPOS her nærer er ved at afskaffe vores demokrati. Det er netop det, som terroristerne håber at opnå!

Men CEPOS taler også om bedre lovgivning. Desværre hjalp lovgivningen ikke dengang - hvis det er hemmeligt, kan ingen kontrollere moget.

Bedre kontrol kan hjælpe - som CEPOS selv siger - men det skal være åben kontrol. Hvis noget skal holdes hemmeligt, skal det være efter retskendelse i en begrænset periode. Åbenhed skal være udgangspunktet i det samfund jeg helst vil leve i.