Information skriver om Piratpartiet

Jeg blev, via Piratgruppens forum, opmærksom på, at Information går bragte en artikel, som må siges at være noget under Informations ellers høje niveau. Den minder mere om den smudskastningskampagne, som vi i øjeblikket ser i dele af de svenske medier. Udover en ensidigt negativ vinkling, indeholder artiklen også en lang række række alvorlige faktuelle fejl.

Jeg har været aktiv indenfor international piratpolitik siden sommeren 2006, og kender personligt næsten alle lederne i piratpartierne i Europa. Da Sverige ligger så tæt på, mødes jeg jævnligt med de svenske piratpartister, og kender til deres personlige forhold.

Derfor vil jeg rette op på de værste af de faktuelle fejl:

"Alligevel har det svenske Piratpartiet, der mest af alt er kendt for at hylde piratkopiering, fået plads i Europaparlamentet."

I Sverige er Piratpartiet i dag mest kendt for deres første punkt i deres politiske program: Beskyttelsen af den personlige integritet. En væsentlig årsag til Piratpartiets fremgang er en række lovændringer i Sverige i de senere år, som krænker borgerrettighederne, specielt FRA-loven, som giver staten ret til at aflytte alt og alle uden dommerkendelse, og IPRED-loven, som giver private virksomheder større beføjelser til at retsforfølge ulovlig kopiering på nettet end det svenske politi har..

Piratpartiets kritikere i Sverige, som for eksempel Alex Schulman, prøver dog stadig til tider at male et billede af, at Piratpartiet alene vil tillade fri kopiering.

"Forklaringen ligger hos de unge, selv om partiets bagmænd er midaldrende, ultraliberale millionærer."

Bemærk hvordan journalisten her forsøger at male et billede af noget fordækt ved at bruge ordet "bagmænd". Formænd i poltiske partier kaldes altså "formænd". Og kan man kaldes "ultraliberal" når man, som Rick Falkvinge har gjort, kan betegne sig selv som "digital kommunist"?

Der er såvidt vides kun een eneste i ledelsen af Piratpartiet i Sverige, som har formue. Det er næstformand Christian Engström, som for nogle år siden solgte den EDB-virksomhed, som han havde bygget op, og derved fik mulighed for at kunne klare sig i nogle år uden indtægt. Han er dog langtfra stinkende rig, og var han ikke blevet valgt ind i år (eller til Riksdagsvalget til næste år), ville han have været nødt til igen at finde en indtægtskilde. Formanden for Piratpartiet i Sverige, Rick Falkvinge, er til gengæld fattig som en kirkerotte, og må overleve ved at gå tiggergang blandt partiets støtter.

Og "midaldrende"? Ja, det kan man måske kalde Christian Engstrøm, da han er 49 år gammel. Men Rick Falkvinge er 37, og de øvrige personer i partiets ledelse er: Anna Troberg på 35, Mårten Fjällström på 32, Anna Svensson på 28, Klara Tovhult på 36, Mikael Nilsson på 33, Rickard Olsson på 41, Sofia Dahlgren på 18, og Stefan Flod på 24 år.

"Han er millionær og så stinkende rig, at han har kunnet arbejde gratis for sit parti gennem de seneste fem år."

Christian Engström har næppe kunnet arbejde gratis for Piratpartiet i fem år, for partiet blev først stiftet for tre et halvt år siden.

Artiklen slutter med en række udtalelser fra endnu en person, som forsøger at kaste smuds på Piratpartiet: Henrik Brors. Han mener, at demokratiet ikke betyder noget for partiets vælgere, for som han siger: "Hvis det var det, havde de stemt til hvert eneste valg og ikke kun ved dette". Men det er jo netop, hvad partiets vælgere har. Udover EU-Parlamentsvalget i år har der siden Piratpartiet blev stiftet kun været et andet valg. Det var i 2006 til Riksdagen, hvor Piratpartiet - kun 9 måneder efter at partiet var stiftet, og stort set uden penge til at føre valgkamp for - fik 0,63 procent af stemmerne.

Heldigvis findes der også politiske analytikere i Sverige, som foretrækker at lave politisk analyse fremfor smudskastning, og de kan se, at Piratpartiets politik skyldes forandringer i vores samfund og værdivurderinger, som de gamle partier har overset.

Luderjournalistik

Fy for sa... for en artikel, og så i Information!?!? - Der er vist ingen tvivl om, at der nu er blæst til krig, fra dvs. advokatkontorer.
Artiklen er løgnagtig, og det skal blive interresant at se hvad vores kære Malin ellers disker op med i de næste par måneder; jeg blev nødtil at sende hende en besked:

Kære Malin

Hvor blev jeg dog ked af det, da jeg læste din artikel 19 Juni; Piraterne lægger til.

Vi behøver ikke diskutere hvor lidt du ved om piratpartiet, du har tydeligvis ikke sat dig ordentlig ind i emnet. Selv om din artikel bærer voldsomt præg af, ukritisk at viderbringe patentadvokaternes ideologi, så vælger jeg trods alt at tro, at du umuligt kunne være så korrupt, og komplet ligeglad med dine medmennesker.

Man har i årevis, uden held, forsøgt at kæde piraterne sammen med de pædofile, vi har beviser på, at flere danske advokater benytter sig af denne taktik, men det kan man ikke få danske journalister til at skrive om, i tør jo ikke!

Men at hetze og kriminalisere en hel generation af unge håbefulde kærlige mennesker, det kan man godt finde energi til, jeg skammer mig på dine vegne.

Er det ikke snart på tide, at vi alle spørger os selv, hvem det egentlig er vi har sat til at forvalte vores fælles kultur, og om disse vogteres motiver og værdier i virkeligheden er dem vi sympatiserer mest med, og om vi mener at gruppen at patentadvokater, ved hvad der er bedst for vores børns fremtid?