You are here

Hvordan skal vi vedtage ny politik?

44 posts / 0 new
Last post
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Hvordan skal vi vedtage ny politik?

Dette indlæg er forældet, men efterlades som den er for historisk reference. Seneste version er #3 som er her.


Et forslag til hvordan vi kollektivt kan udvide vores politik.

Diskussionsmedie
Hvordan skal vi vedtage ny politik i partiet? Det går alt for langsomt at skulle gøre det på et landsmøde en gang om året. Den metode giver heller ikke meget mening når der er tale om et IT-parti. Landsmøder er også møder som holdes i realtid, hvilket betyder at de kommer til at blive meget lange, samt at de er en slags skriftlig flersamtale hvor der lægges vægt på folks evner til at kunne forsvare et synspunkt ved at komme med et godt svar lige med det samme. På samme måde som debatter på TV. Med en sådan kommunikation kan man ikke træffe særlig fornuftigt beslutninger. At træffe fornuftige beslutninger kræver betænkningstid. Et forum virker derfor som det bedste diskussionsmedie at diskutere politik via hvis man gerne vil have at det sker på så fornuftigt grundlag som muligt.

Afstemninger
Idéen er at ny politik vedtages på forummet. Men det skal gøres på en struktureret måde, for ellers resulterer det i diverse problemer.

For kort betænkningstid
Før at man bør stemme om/beslutte noget, så bør man have tænkt sig ordentligt om inden. Demokrati kan ikke virke ordentligt når dem som stemmer ikke forstår problematikken. For at give folk tid til at diskutere et emne og læse noget om det/sætte sig ind i tingene, så bør man ikke kunne vedtage en ny politik på kort tid. Man skal huske på at ikke alle mennesker har lige meget tid, men at de fleste bør have haft tid nok til at kunne have sat sig ind i emnet.

Jeg foreslår at der ikke kan stemmes om en problematik før at denne har været til diskussion i mindst 14 dage på forummet først. Dette tidsinterval kan man så ændre ved løbende for at se hvad der virker bedst. Måske skal det være kortere, måske længere.

Afstemingen
Afstemningen bør foregå over længere tid således, at folk som måske ikke har tid i en weekend, er ude og rejse, m.v. også får tid til at kunne afgive deres stemme (eller videregive den til en som stemmer på deres vegne jf. liquid democracy/feedback). Jeg foreslår at en afstemning skal være åben i mindst 14 dage før at resultatet kan betragtes som gyldigt. Derefter lukkes den og resultatet tages til efterretning.

Repræsentativitet
Man kunne overveje at sætte regler for hvor mange som skal have afgivet deres stemme i en given afstemning for at den er gyldig. Hvis der kun er 10 som har stemt om et givet emne, så kan det være at det ikke er særlig repræsentativt for hvad resten af partimedlemmerne mener. Der er flere måder at lave et system på til at komme dette mulige problem til livs. Man kunne sætte et minimum antal stemmer ud fra antal medlemmer i partiet, fx 50%. Dette giver nok problemer da de færreste partimedlemmer kan forventes at være aktive på forummet. En bedre løsning er nok at sætte en hvis minimum% af aktive brugere på forummet som skal have afgivet en stemme før at afstemningen er gyldig. På den måde træffes beslutningerne af dem som bruger tid på at diskutere emnet. En form for meritokrati. Hvis der anvendes liquid feedback, så kan folk som ikke er så aktive videregive deres stemmer til folk som de mener, er kompetente til at stemme på deres vegne. I så fald får man en blanding af et direkte og et repræsentativt demokrati, og et meritokrati.

Gyldighed
Når en afstemning har givet et resultat, så er det hermed partiets officielle politik. Giver en ny afstemning et andet resultatet, så gælder den nyeste afstemning.

Flere forslag til samme politiske emne på samme tid
Man kan godt starte flere forslag til samme emne på samme tid, evt. bare spamme forum med sådanne forslag. Man bør nok have en regel mod dette, og så slå tråde sammen som diskuterer samme emne. Det gør man på andre store forums (jeg har erfaring som moderator på et meget stort forum, FreeRatio).

Venteperiode
Hvis man er utilfreds med en afstemning, så kan man blot med det samme starte en ny afstemning om samme emne igen. Og så blive ved med at køre folk trætte i emnet. Man burde måske have en venteperiode mellem hvor ofte et emne kan sendes til afstemning. Måske en gang per 3 måned.

Hvornår skal vi starte?
Før at man gør i gang med at vedtage politik på denne måde, så bør man nok give forummet tid til at blive aktivt igen. Evt. 1-2 måneder efter forummets reformation før at man begynder at træffe beslutninger.

Ole Husgaard
For travlt med formalia

Den politik vi har eller får kommer fra baglandet - vores medlemmer. Ikke alle medlemmer, men dem der vil ytre sig i debatten. Og uanset om en politik er formelt vedtaget, har den vægt når mange medlemmer står bag den.
 
Formalia og regler er brugbare, hvis der er konflikter.
 
For at skabe bred enighed blandt medlemmerne er åben og fri debat bedre. Heldigvis ser jeg at du endelig har sat gang i denne debat.
 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Ole Husgaard wrote:

Ole Husgaard wrote:
Den politik vi har eller får kommer fra baglandet - vores medlemmer. Ikke alle medlemmer, men dem der vil ytre sig i debatten. Og uanset om en politik er formelt vedtaget, har den vægt når mange medlemmer står bag den.
 
Formalia og regler er brugbare, hvis der er konflikter.
 
For at skabe bred enighed blandt medlemmerne er åben og fri debat bedre. Heldigvis ser jeg at du endelig har sat gang i denne debat.
 

Du kommer lidt ind på et emne jeg vistnok har nævnt før, men husker ikke helt hvor (måske andre ved det?). I det ovenstående nævner jeg ikke specifikt noget om hvort stort flertallet skal være. Der er mange muligheder. Man kunne bruge simpelt flertal. Det kan resultere i afstemninger hvor ca. halvdelen (49.999...%) af dem som stemmer er imod, og forslaget stadig vedtages. Det er ikke hensigtsmæssigt. Man burde nok sætte et højere krav til vedtagelsen. Hvis man vil have bred enighed, så virker 2/3 eller 3/4 som bedre bud end >1/2.

Strawb
Ole Husgaard wrote:For at

Ole Husgaard wrote:For at skabe bred enighed blandt medlemmerne er åben og fri debat bedre. Heldigvis ser jeg at du endelig har sat gang i denne debat.

Der har været åben debat blandt folk som har været en del af den "nye" aktivitetsgruppe for PPDK siden vi begyndte sidste forår/sommer, og alle som ønskede at deltage fik mulighed for det. Vi har aldrig forsøgt at holde samtaler eller debatter skjult.
Desuden har det været svært at få en ordentlig, åben debat op at køre indtil nu, da flere af os i aktivitetsgruppen mente at forummet på piratpartiet.dk ikke var en særlig god platform pga. manglende funktioner i softwaren og dårligt design. Facebook-siden hjalp til dels, men Facebook har et meget dårligt layout til længere diskussioner.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Overton-vinduet

https://torrentfreak.com/motivating-yourself-every-day-to-fight-the-copy...

https://en.wikipedia.org/wiki/Overton_window

 

Overton-vinduet er ganske reel. Det er politisk farligt at være for radikal i sine forslag. Det skræmmer folk væk. Men vi kan undgå at blive for radikale ved at gøre det relativt svært at vedtage ny politik. Fx ved at det kræver en ret stor enighed blandt dem som stemmer. Hvis man sagde at flertallet skulle være >=70% ved en given afstemning, så er effekten at man vedtager meget mere konservativ politik, og vedtager meget mindre politik end hvis man kun kræver >=50%. Man skal osse passe på med ikke at være for konservativ, især hvis man er et Piratparti. Måske 70% er for højt sat? Man kunne evt. stemme om hvad stemme% som skal kræves. Så kunne man tage gennemsnittet af de værdier folk har stemt på.

Petrix
Læste samme Falkvinge artikel

Læste samme Falkvinge artikel om Overton vinduet her i morges.
Tror at et simpelt majority kunne give problemer hvis det overvindes med et par enkelte stemmer, tror dog også at 70% er sat for højt.... 60%?
 
Udover det så mener jeg også at det er smart at vi har et fælles dokument hvor vi skriver udkastet/udkastene til de forskellige politikforslag ud i detaljer inden der stemmes om det. Det ville også gøre det nemmere at overskue forskellige udkast til den samme politik, for selvom vi er enig om at vi skal gøre en specifik ting (som legalisering af cannabis eller aktiv dødshjælp) så kan vi jo være uenige om hvordan det præcis skal udføres.
Derfor tror jeg er at det er smart at, efter at have diskuteret politikændringer i et stykke tid så blive konkret på:
https://piratepad.net
eller
https://etherpad.org/
 
 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
60% er fint med mig.

60% er fint med mig.

Ole Husgaard
Jeg ville foretrække et

Jeg ville foretrække et større kvalificeret flertal, f.eks. 80% eller 90%. Det burde ikke være noget problem, hvis det er noget der er generel enighed om.
Jeg ville ikke bryde mig om, hvis der vedtages nye politikker, hvor 40% af medlemmerne er imod. Her bør vi indse, at der enten skal bedre argumenter på banen for at opnå bred enighed om en ny politik, eller vi må indse, at der ikke kan opnås bred enighed om den pågældende politik.
Desuden bør der være et quorum. Hvis det kvalificerede flertal f.eks. er 60%, som Andreas og Emil foreslår, og vi ikke har et quorum, kan to medlemmer i princippet vedtage ny politik, hvis der kun er een imod.
Endelig mener jeg også, at alle medlemmer bør informeres, f.eks. per mail, i god tid inden en afstemning, så de har mulighed for at give deres mening til kende.
 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Et flertal på 60% implicerer

Et flertal på 60% implicerer ikke at 40% er imod. De kunne have stemt blankt/none of the above/ingen holdning.
Jeg er ellers enig i dine betragtninger, hvilket ikke er så underligt da det er det samme som det som jeg skrev tidligere i OP. :P

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Third rail

En relateret ide.

https://en.wikipedia.org/wiki/Third_rail_%28metaphor%29

The third rail of a nation's politics is a metaphor for any issue so controversial that it is "charged" and "untouchable"; any politician or public official who dares to broach the subject will invariably suffer politically. The term is most commonly used in North America. The "third rail of American politics" is often said to be the reform of Social Security; the "third rail" of Canadian politics is said to be health care.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Landsmødet nærmer sig

Siden at jeg har foreslået, at vi stemmer om dette forslag direkte til landsmødet, så ville det være godt, hvis vi kunne få detaljerne på plads. Det handler om nogle numeriske værdier som vi skal blive enige om. Jeg foreslår, at man vælger et gennemsnit ud fra hvad folk foretrækker.

Vi skal blive enige om værdier for:

 • Flertals%kravet - hvor mange % som stemmer for en forslag for at det kan vedtages. I %.
 • Minimum antal deltagere - det mindste antal personer som skal deltage i en afstemning for at den tæller. I antal personer, eller i % af nuværende medlemmer.
 • Afstemningstid - den tid som en afstemning skal være åben før at man optæller resultaterne. I antal dage.
 • Venteperiode - hvor lang tid der skal gå før at en given afstemning kan tages op igen. I antal dage.
 • Maks. antal afstemninger - hvor mange afstemninger som kan være i gang på en gang. I antal afstemninger.

Så hvis folk ville skrive hvilken værdi de foretrækker, så ville det være rart. Navngiv jeres indlæg "Mine værdier", så det blive nemt at finde. Skriv også om du er medlem, og i så fald hvilket navn du er registreret under. Det er ikke et krav. Du må godt angive dine værdier anonymt her i tråden, så vil en admin bekræfte at du er medlem senere. Skriv ikke andet i posten. Se mit eksempel nedenfor.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Mine værdier
 • Flertals%kravet - 65%
 • Minimum antal deltagere - 20
 • Afstemningstid - 45
 • Venteperiode - 90
 • Maks. antal afstemninger - 5

Medlem under navnet: Emil Kirkegaard.

nordbjerg
Mine værdier

Flertals%kravet - 60%
Minimum antal deltagere - 20
Afstemningstid - 45
Venteperiode - 60
Medlem under navnet: Oliver Nordbjerg.

Laeborg
Mine værdier
 • Flertals%kravet - Mindst 65%
 • Minimum antal deltagere - 10% af medlemmerne
 • Afstemningstid - 30 dage
 • Venteperiode - 90 dage

Medlem under navnet: Jonas Læborg

Strawb
Mine værdier

Flertals%kravet - 70%
Minimum antal deltagere - 20
Afstemningstid - 30
Venteperiode - 90
Medlem under navnet: Jens Arhøj.

plc
Hvad med

Hvad med stemmeoptællingssystemet?
Skal det konkret foregå via liquidfeedback eller noget forum-modul-noget?
 
Selv synes jeg liquidfeedback lyder utrolig lokkende, selvom det for mig (endnu) er noget uvist hvordan det fungerer og ville kunne integreres.. det bliver jo hurtigt en vis teknisk opgave at få gjort.
Specielt tror jeg det er vigtigt at få afklaret valget af system, da afstemninger (i hvert fald i det system som aktivdemokrati.se benytter og udvikler) fungerer noget anderledes end normalt. Mener at have læst fx at tiden det tog fra et forslag blev fremført til det blev vedtaget eller forkastet var en funktion af valgdeltagelsen under forløbet.
(altså, så de tal vi har diskuteret her har ikke nødvendigvis en direkte parallel i et flydende system)

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Mht. FD:

Mht. FD:

[21:39:30] Nordbjerg: men vil gerne sætte det op i morgen =) skal lave lektier færdig nu også i seng pretty much

;)

--

De tal der snakkes om her, er til at vedtage politik vha. forummet, ikke vha. FD, omend man skal bruge nogle lign. tal der. Som du korrekt pointerer, så er det ikke sikkert, at der er en direkte parallel. Det må vi lige se til når vi har fået sat systemet op og testet det. Det kan ikke blive testet uden at der kommer mere aktivitet på forummet, så jeg håber at det sker snart. Jeg har i hvert fald været meget aktiv med at lave tråde om ting som folk kan diskutere. :)

--

Mht. hvordan det præcis skal sættes op. Så skal man lave sat systemet sammen med medlemsdatabasen, således at kun medlemmer af Piratpartiet kan stemme. Det lyder ikke voldsomt svært, men det skal stadig gøres. Det er også noget som ligger udenfor mine evner (kræver php og databasemanipulationsevner, tror jeg).

plc
Jeg får nok lidt mere fritid

Jeg får nok lidt mere fritid de næste par uger. Så hvis der er tekniske problemer giver jeg gerne en hånd med (jeg har færdigheder udi både databaser, systemopsætning og programmering :-) )

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Super

Så er det jo bare at holde øje med hjemmeside-forummet. :) https://www.piratpartiet.dk/forum/13

Go-Gyo
Mine værdier

Flertals%kravet - 65%
Minimum antal deltagere - 20
Afstemningstid - 45
Venteperiode - 90 
Medlemsnavn: Thomas Petri Petersen

Ole Husgaard
Mine værdier

Jeg synes egentligt, det er lidt tidligt at snakke om konkrete tal, for jeg mener endnu ikke vi har undersøgt de forskellige muligheder og drøftet fordele og ulemper, så vi kan finde den bedste løsning. Omvendt er der ikke meget tid til landsmødet, hvor Emil har foreslået at dette skal til afstemning. Jeg håber ikke vi forhaster os...
Dette link viser hvilke værdier piraterne i Tyskland har valgt på forskellige områder, og kan nok være til inspiration: https://lqfb.piratenpartei.de/lf/policy/list.html
Når man tænker på hvor kort tid der reelt er at drøfte dette i, foretrækker jeg derfor at være forsigtig med mine værdier i første omgang:
Flertals%kravet - 90%
Minimum antal deltagere - 10% af medlemmerne
Afstemningstid - 45 dage
Venteperiode - 90 dage
Medlem under eget navn

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Du kan jo bare gå i gang med

Du kan jo bare gå i gang med at drøfte.

PPDE's tal er temmelig lave, alle mellem 1/2 og 2/3, dvs. 50 og 67%.

-

Vi kan jo altid lave tallene om hvis de viser sig at være dårlige.

Petrix
Mine værdier

 

 • Flertals%kravet - 65%
 • Minimum antal deltagere - 20 / eller 10% af medlemmerne (men det med 10% af medlemmer er nok svært at opfylde da det langt fra er alle medlemmer der er aktive, og ud af de der er aktive er det færre endnu som deltager i forum diskussioner.)
 • Afstemningstid - 45
 • Venteperiode - 90

Medlem under navnet: Andreas Petri Petersen

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
10% af medlemmerne er det

10% af medlemmerne er det samme som 20. Dvs. der er 197 medlemmer. 10% af 197=19.7. Rundet op er det 20.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
En talværdi mere

Der er en talværdi jeg havde overset. Det drejer sig om mange aktive afstemning som der kan være i gang på en gang.

Hvis man vælger et lavt antal, så betyder det, at der vil opstå en betydelig kø af forslag som venter på at blive sat til afstemning, og potentielt aldrig kan komme det fordi at køen bliver længere hurtigere end den bliver forkortet af ting som bliver sendt til afstemning. Selv hvis man undgår et generelt kø-scenarie som ovenfor, så kan det være, at der opstår midlertidige køer som nedsætter hastigheden hvorved vi kan vedtage nye politikker.

Omvendt, vælger man et højt tal, så betyder det at ikke alle dem som har lyst til at deltage i diskussionerne om forslag, har tid nok til at deltage i dem. Man skal huske på at mange pirater har arbejde og nogle har familie også. Det tager tid.

Vi ser altså, at der både er grunde til at ikke vælge et lavt tal og grunde til ikke at vælge et højt tal. Derefter må man afveje situationen. Jeg foreslår værdien 5, dvs. at der maksimalt kan være 5 igangværende afstemninger på samme tid.

Man skal huske på, at enhver afstemning skal være åben til diskussion i 41 dage (baseret på de talværdier folk har angivet i tråden).

Satte man fx talværdien til 1, så ville man kun kunne maksimalt vedtage 365/41=8.9 politikker per år. Husk på at ikke alle forslag vil blive vedtaget. Det ville sætte en betydelig begrænsning på partiets udvikling, især her i den tidlige fase. Omvendt, så ville det måske føre til problemer hvis man satte værdien til fx 10. Det er efter min mening for meget at følge med i.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Ole Husgaard wrote:

Ole Husgaard wrote:

Jeg ville foretrække et større kvalificeret flertal, f.eks. 80% eller 90%. Det burde ikke være noget problem, hvis det er noget der er generel enighed om.

Jeg ville ikke bryde mig om, hvis der vedtages nye politikker, hvor 40% af medlemmerne er imod. Her bør vi indse, at der enten skal bedre argumenter på banen for at opnå bred enighed om en ny politik, eller vi må indse, at der ikke kan opnås bred enighed om den pågældende politik.

Desuden bør der være et quorum. Hvis det kvalificerede flertal f.eks. er 60%, som Andreas og Emil foreslår, og vi ikke har et quorum, kan to medlemmer i princippet vedtage ny politik, hvis der kun er een imod.

Endelig mener jeg også, at alle medlemmer bør informeres, f.eks. per mail, i god tid inden en afstemning, så de har mulighed for at give deres mening til kende.

En pointe som ikke var med i min oprindelige indlæg. Det er klart en god ide.

Jeg foreslår, at Partiet både skal informere om alle forslag som er til afstemning både på sociale medier, og per mail til alle medlemmer. Jeg foreslår også at dette skal ske to gange. En gang når afstemningen sættes i gang. En gang mere når halvdelen af afstemningstiden er forløbet. Begrundelsen er at minde folk om det som måske havde glemt det.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Hvordan skal vi vedtage vores politik? Revideret version 2

Følgende er en revideret udgave af første version, baseret på egne tanker og input i tråden ovenfor, samt samtaler på IRC.

---

Jeg stiller hermed et forslag til hvordan vi kollektivt kan beslutte vores politik.

Diskussionsmedie
Hvordan skal vi vedtage ny politik i partiet? Det går alt for langsomt at skulle gøre det på et landsmøde en gang om året. Den metode giver heller ikke meget mening når der er tale om et IT-parti. Landsmøder er møder som holdes i realtid, hvilket betyder at de kommer til at blive meget lange, samt at de er en slags skriftlig flersamtale hvor der lægges vægt på folks evner til at kunne forsvare et synspunkt ved at komme med et godt svar lige med det samme. På samme måde som debatter på TV. Med en sådan kommunikation kan man ikke træffe særlig fornuftige beslutninger. At træffe fornuftige beslutninger kræver betænkningstid og tid til at læse op om emnet. Et forum virker derfor som det bedste diskussionsmedie at diskutere politik via hvis man gerne vil have at det sker på så fornuftigt grundlag som muligt.

Afstemninger på forum
Idéen er at ny politik vedtages på forummet. Men det skal gøres på en struktureret måde, for ellers resulterer det i diverse problemer.

Afstemningstid
Før man bør beslutte noget, så bør man have tænkt sig ordentligt om inden. Demokrati kan ikke virke ordentligt når dem som stemmer ikke forstår problematikken. For at give folk tid til at diskutere et emne og læse noget om det, så bør der være en en længere periode hvor en afstemning er åben. Man skal huske på at ikke alle mennesker har lige meget tid. Men de fleste bør have haft tid nok til at kunne have sat sig ind i emnet. Altså, et forslag skal være til diskussion og afstemning i et vist antal dage.

I stedet for at foreslå en specifik talværdi selv her i forslaget, så sender jeg talværdien til afstemning. Mere om det senere.

Flertals%kravet
Man kunne kræve et flertal på >50% som man normalt ser i afstemninger. Men dette kan føre til, at man får vedtaget en politik hvor meget tæt på halvdelen af medlemmerne er uenige. Det kan føre til store interne stridigheder. Derfor vælges specifikt en talværdi for dette. Altså, hvor mange som skal stemme for et forslag før det kan vedtages.

Ligesom med ovenstående, så sender jeg denne talværdi til afstemning.

Minimum antal deltagere / Repræsentativitet
Hvis der kun er 3 som har stemt om et givet emne, så er det måske ikke repræsentativt for hvad resten af partimedlemmerne mener. Derfor sættes det som et krav at der skal være et minimum antal personer som har deltaget i afstemningen. Der er pt. 197 medlemmer af partiet.

Ligesom med ovenstående, så sender jeg denne talværdi til afstemning.

Venteperiode
Hvis man er utilfreds med en afstemning, så kan man ikke med det samme starte en ny afstemning om samme emne igen. Så vil folk køre trætte i emnet, hvilket ikke er produktivt. Derfor skal der være en venteperiode. Det er den tid der skal gå, før man kan tage en ny afstemning om et forslag som har været til afstemning en gang tidligere.

Ligesom med ovenstående, så sender jeg denne talværdi til afstemning.

Maks. antal afstemninger på samme tid
Der skal være en begrænsning på hvor mange forslag som kan være til afstemning på samme tid. Det spiller sammen med afstemningstiden ovenfor.

Hvis man vælger et lavt antal, så betyder det, at der vil opstå en betydelig kø af forslag som venter på at blive sat til afstemning, og potentielt aldrig kan komme det fordi køen bliver længere hurtigere end den bliver forkortet af ting som bliver sendt til afstemning. Selv hvis man undgår et generelt kø-scenarie som ovenfor, så kan det være, at der opstår midlertidige køer som nedsætter hastigheden hvorved vi kan vedtage nye politikker.

Omvendt, vælger man et højt tal, så betyder det at ikke alle dem som har lyst til at deltage i diskussionerne om forslag, har tid nok til at deltage i dem. Man skal huske på at mange pirater har arbejde og nogle har familie også. Det tager tid.

Ligesom med ovenstående, så sender jeg denne talværdi til afstemning.

Notifikation på mail og sociale medier
Partiet skal informere om alle forslag som er til afstemning både på sociale medier og per mail til alle medlemmer. Dette skal ske to gange. Én gang når afstemningen sættes i gang. Én gang mere når halvdelen af afstemningstiden er forløbet. Begrundelsen er at minde folk om det som måske havde glemt det.

Gyldighed
Når en afstemning er afsluttet, og den overholder ovenstående krav, så er det hermed partiets officielle politik.

Giver en ny afstemning om samme emne et andet resultatet, så gælder den nyeste afstemning.

Talværdier
I det ovenstående nævnte jeg en række talværdier. Disse fastsætter vi i fællesskab. Det gør vi ved, at folk skriver et indlæg med overskriften "Mine værdier". I det indlæg skriver de hvilke talværdier de foretrækker. Det skal være realistiske værdier. Se mit eksempel i post #12. Derefter udregnes et gennemsnit af folks foretrukne værdier, som afrundes. Disse værdier kommer da til at indgå i det forslag som der skal stemmes om til landsmødet den 17. Marts 2013.

---

Ud fra folks input her og i virkeligheden, så er gennemsnitsværdierne og dermed forslaget:

 • Flertals%kravet - 68%
 • Minimum antal deltagere - 20
 • Afstemningstid - 41 dage
 • Venteperiode - 86 dage
 • Maks. antal afstemninger - 5
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Hvem kan starte en afstemning?

Det er usmart hvis alle og enhver kan starte en. Så bliver der heller ikke holdt styr på, om maks. er overholdt. Jeg foreslår, at afstemninger kun kan startes af medlemmer af bestyrelsen. Lad os sige, at det kræver at 1/3 af bestyrelsen siger god for det. Altså, 2 personer.

Rolf Bjerre
Rolf Bjerre's picture
Hvorfor er det ikke godt som det er.... hilsen Sten Aldermand :)

En ting i tråden her som jeg ser helt galt, er at vi forsøger at lave strukture ud fra vores "nu". Får mig at se skal vi lave struktur efter "fremtiden". Kort: vi mangler en klar vision/mål og specielt en klar vej dertil. Jeg tror på at vi om 5 år (håber før) er et parti som har indflydelse og er med til at tegne danmark. Konsekvensen af det, er at vi vil være under massivt press fra modstandere, medier, udbrydere, spioner, vores ego'er OSV.
Mit ønske er at piratpartiet kunne holde en meget flad struktur og at vi alle kan mødes i cyberspace og tale os til rette. Min virkelighed siger mig at det kan ikke lade sig gøre.... Så min realisme lyder genaralt sådan: En parti top som er beskyttet og som kan handle klart, hurtigt og effektivt. Medlemmer som ikke er i partitoppen skal crowedsources og tildeles ansvar, så meget det kan lade sig gøre. Feedback fra medlemmer til toppen en væsenligt for at denne model kan vokse..   
Men ok, jeg er måske lidt for meget fremtid nu...
 
Så for at gøre det bare lidt brugbart:
 
Mit forslag er at vores politik bliver skrevet ind i vedtægterne og derfor vil det kræve 2/3 flertal at vedtage ny politik og alt væsenligt står et sted.. Forslag af anden karakter vil så kræve 1/2 flertal.. Alle skal kunne stille forslag til afstemning. Hvis folk misbruger det, ryger de på porten.
Generalt tror jeg at hastighed kan være ødelæggende for vores kvalitet her.
Det er jo muligt nu at starte en tråd med et forslag til afstemning, her og på FB, også skrive at det vil komme til afstemning den og den dato. Så hver enkelt forslagsstiller kan jo selv styre hvor lang tid der er til debat og fuldmagt/liquid funktionen..
 

 • Flertals%kravet - 66%, 51%
 • Minimum antal deltagere - som beskrevet i vores vedtægter
 • Afstemningstid - som beskrevet i vores vedtægter (regler for indkaldelse)
 • Venteperiode - som beskrevet i vores vedtægter (regler for indkaldelse)

Medlem under navnet Rolf Bjerre Jørgensen
 
 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Dine flertals%krav ligner det

Dine flertals%krav ligner det som PPDE har gang i, som OH også linkede til tidligere. Jeg er ikke fan af forskellige % til forskellige formål, bortset måske fra vedtægtsændringer. Men vedtægtsændringer er ikke inbefattet i mit forslag i denne tråd.

Der står ikke noget om minimum antal deltagere, afstemningstid eller venteperiode i vores vedtægter. Men hvis man tolker lidt, så kan man fortolke:

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære landsmøde, kan fremsættes af ethvert medlem der har stemmeret på landsmødet, og skal være fremsendt til bestyrelsen senest 30 dage før landsmødets afholdelse.

Til at betyde at afstemningstiden er 30 dage.

Venteperioden kan man tolke til at være minimumsperioden mellem to landsmøder, hvilket er 0 dage. Hvis man ser bort fra flere samtidige indkaldelser, så må venteperioden være:

Bestyrelsen indkalder alle medlemmer til landsmødet mindst 14 dage før landsmødets afholdelse. Indkaldelsen kan ske ved elektronisk post.

14 dage.

Altså,

 • Flertals%kravet - 67%
 • Minimum antal deltagere - 0
 • Afstemningstid - 30 dage
 • Venteperiode - 14 dage

Dertil mangler der så talværdien for maks antal igangværende afstemninger. Hvis du igen går ud fra vedtægterne, så må tallet være 0, da der ikke er noget øvre loft for ting som kan diskuteres og stemmes om på et landsmøde.

-

Fremtidens struktur bliver nok baseret på flydende demokrati, eller lign. system. Dette her er indtil videre. Men man kunne godt gøre det ligesom flydende demokrati ved at tillade folk at give sin stemme mht. en afstemning til et andet medlem. Det er dog ikke en del af forslaget lige nu.

-

Det er rigtigt, at hvis man skal skrive politikken ind i vedtægterne, så kræves der 67%. Men sådan er praksis ikke lige nu, og det ville også give nogle meget lange vedtægter med tiden. En dårlig ide.

-

Som forslaget er, så kan alle stille et forslag, men to bestyrelsesmedlemmer skal synes, at det er værd at stemme om før at det bliver stemt om. Jeg tvivler på at bestyrelsen vil misbruge sin magt her, men har med vilje sat kravet til kun 2 bestyrelsesmedlemmer. Man kunne godt tilføje en klausil om, at hvis n% af medlemmerne vil have noget til afstemning, så skal det til afstemning. Hvis n=10 fx, så virker det som et helt fint forslag.

Ole Husgaard
Selvom jeg grundlæggende

Selvom jeg grundlæggende synes, at noget i retning af hvad der foreslås her er en god ide, synes jeg vi mangler at drøfte det yderligere. Det er tydeligt, at ideerne her stadig udvikler sig og bliver bedre, så det ville være dumt at låse sig fast på noget inden landsmødet.
 
Selv mener jeg det bør være let for alle medlemmer at stille forslag. Dog bør det ikke medføre, at medlemmerne spammes med mails om alt for mange nye forslag. Måske bør vi kun sende mails om nye forslag til medlemmer, der ikke har bedt om ikke at få mails om alle nye forslag. Det nye forslag om en begrænsning på hvor mange afstemninger der kan være i gang er jeg imod, da det kan stoppe gode forslag, som alle er enige om. Og hvem skal styre køen af forslag?
 
Vi skal også, som plc nævnte, blive enige om, hvordan afstemningerne styres. Her mener jeg alle stemmer bør være offentlige (at man kan se hvilket brugernavn der har stemt hvordan), da det ellers ville være let for dem der har kontrol over infrastrukturen for afstemninger at svindle med afstemningerne. At afstemninger kun skal kunne startes af medlemmer af bestyrelsen er jeg imod.
 
Som Rolf Bjerre synes jeg selv det bedste ville være, hvis vi havde en flad struktur, og alle kunne tale os til rette. Men der vil ofte være enkelte, som er imod et forslag, og hvis stort set alle ellers er enige om et forslag, skal der være en mulighed for at man kan vedtage forslaget alligevel. Der er derfor jeg mener der bør være en majoritet på 90% for at vedtage forslag uden om landsmødet.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Selvom jeg grundlæggende

Selvom jeg grundlæggende synes, at noget i retning af hvad der foreslås her er en god ide, synes jeg vi mangler at drøfte det yderligere. Det er tydeligt, at ideerne her stadig udvikler sig og bliver bedre, så det ville være dumt at låse sig fast på noget inden landsmødet.

Intet er låst fast, og faktisk ligger der ikke noget endeligt forslag lige nu, da talværdierne mangler at blive fastsat. Ideen er at de bliver fastsat lige før, at der stemmes om forslaget på landsmødet.

-

Selv mener jeg det bør være let for alle medlemmer at stille forslag. Dog bør det ikke medføre, at medlemmerne spammes med mails om alt for mange nye forslag. Måske bør vi kun sende mails om nye forslag til medlemmer, der ikke har bedt om ikke at få mails om alle nye forslag. Det nye forslag om en begrænsning på hvor mange afstemninger der kan være i gang er jeg imod, da det kan stoppe gode forslag, som alle er enige om. Og hvem skal styre køen af forslag?

Det er let for alle medlemmer at stille forslag. Det eneste bestyrelsen tager sig af, er hvilke forslag som pt. er til afstemning.

Bestyrelsen skal styre køen. Man laver en officiel liste med forslag som står i kø. I starten vil der være en del forslag på listen (jeg har allerede oprettet en hel del). Hvis du tror at fx 5 er en for lav værdi, så kan du jo passende støtte en høj talværdi, fx 10. Jeg synes selv at 5 er højt sat, men det kan da godt være at jeg ombestemmer mig og vælger et højere tal, fx 7.

-

Vi skal også, som plc nævnte, blive enige om, hvordan afstemningerne styres. Her mener jeg alle stemmer bør være offentlige (at man kan se hvilket brugernavn der har stemt hvordan), da det ellers ville være let for dem der har kontrol over infrastrukturen for afstemninger at svindle med afstemningerne. At afstemninger kun skal kunne startes af medlemmer af bestyrelsen er jeg imod.

Offentlige afstemninger er fint med mig. Det er også muligt med Drupal-systemet. Det er også muligt at begrænse afstemningsmulighed til de personer som er i bestemt brugergruppe, dvs. en brugergruppe for medlemmer af partiet.

"offentligt" i den forstand, at alle kan se hvilke brugere der stemte hvad. Ikke offentligt i den forstand, at man skal skrive sit rigtige navn.

-

Som Rolf Bjerre synes jeg selv det bedste ville være, hvis vi havde en flad struktur, og alle kunne tale os til rette. Men der vil ofte være enkelte, som er imod et forslag, og hvis stort set alle ellers er enige om et forslag, skal der være en mulighed for at man kan vedtage forslaget alligevel. Der er derfor jeg mener der bør være en majoritet på 90% for at vedtage forslag uden om landsmødet.

Hvorfor skulle der være specielle regler udenom landsmødet? Faktisk er det væsentligt nemmere at vedtage ting på landsmødet, end det er med forslaget som det lige nu ser ud. Der er intet minimumskrav til antal personer til landsmødet, og flertals%kravet er kun >50%. Altså, hvis det er et forslag til ny politik og ikke en vedtægtsændring. Men hvis man tager værdierne i tråden pt., så bliver kravet 68.375%, hvilket er strammere end vedtægternes krav på 2/3.

Hvalfisk
Mine Værdier
 • Flertals%kravet - 80%
 • Minimum antal deltagere - 20.500
 • Afstemningstid - 60
 • Venteperiode - 90
 • Maks. antal afstemninger - 4

Medlem under navnet: Jakob Kofod Beyer
Det virker som en god ide at der samtidig kun må være et maksimum antal medlemmer som er stærkt imod. F.eks. 5%-10%. Så kunne et lavere flertals%krav også lettere retfærdiggøres. I det tilfælde ville jeg nok vælge 50%-60% i stedet.
Jeg har sat mit Minimum antal deltagere til 20.500 af to årsager. Både for at kritisere denne valgte metode til at blive enige om talværdier (gennemsnit), og for at lave en humoristisk reference til vores vælgererklæringsindsamlingssituation.
Hvis jeg rigtig gerne ville have en afstemningstid på 60 dage, kunne jeg jo bare sætte mit valg tilpas højt til at det forskyder hele gennemsnittet op på 60.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Jeg tænkte nok at nogen ville

Jeg tænkte nok at nogen ville prøve det der, hvilket var derfor at jeg skrev...:

I det ovenstående nævnte jeg en række talværdier. Disse fastsætter vi i fællesskab. Det gør vi ved, at folk skriver et indlæg med overskriften "Mine værdier". I det indlæg skriver de hvilke talværdier de foretrækker. Det skal være realistiske værdier. Se mit eksempel i post #12. Derefter udregnes et gennemsnit af folks foretrukne værdier, som afrundes. Disse værdier kommer da til at indgå i det forslag som der skal stemmes om til landsmødet den 17. Marts 2013.

Jeg forstår fint din pointe med gaming mht. den model. Min antagelse var naturligvis at folk ikke gamede systemet.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Stemmemuligheder og forlængelse

En ting som ikke er blevet diskuteret indtil videre er hvilke muligheder der er når der er en afstemning. Her er nogle forslag til faste muligheder.

 1. For, vedtag forslaget i nuværende form.
 2. For, vedtag forslaget i nuværende form, men jeg ser helst at man arbejder videre med det.
 3. Imod, vedtag ikke forslaget i nuværende form, men arbejd videre med det da det er grundlæggende godt.
 4. Imod, vedtag ikke forslaget i nuværende form -- det er grundlæggende dårligt.
 5. Neutral, jeg forholder mig neutralt og lader flertallet bestemme.
 6. Super neutral, jeg forholder mig neutralt, og min stemme tæller ikke med til minimumsdeltagerkravet.

Siden at der er et krav til minimumsdeltagere, så giver det mening, at man kan stemme uden at det tæller som en stemme. En alternativ version af at stemme blankt. Den afspejler at man ikke ønsker at vedtage forslaget, og samtidig ikke ønsker at bøje sig for flertallet's beslutning. I den forstand, at man ikke ønsker at bidrage til at minimumsdeltagerkravet bliver mødt. I den forstand svarer det lidt til none of the above.

Forlængelse af en afstemning

I visse tilfælde kan det være dumt at ikke få vedtaget et forslag som måske kun mangler en smule mere arbejde eller finjustering. I disse tilfælde bør man forlænge afstemningsfristen. I mit forslag ovenfor, så sker det såfremt at et forslag ved udløbningen af afstemningstiden:

 • Stemmer i kategori 1-5 > minimumantaldeltagere
 • Stemmer i kategori 1-2 < minimums%kravet
 • Stemmer i kategori 1-3 > minimums%kravet

I så fald bliver afstemningstiden forlænget med 2 uger.

I princippet kan en afstemning forlænges for evigt. I praksis kan dette undgås ved at folk flytter deres stemmer fra kategori 1-3 hvis de ikke mener, at man bør forlænge afstemningen.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Flere alternative, eksklusive muligheder

Det kan også være muligt at der er flere alternative, eksklusive holdninger til et spørgsmål. Det burde være muligt at lave et udvidet system der kan tage sig af dette tilfælde. Måske noget i stil med disse: Approval Voting, Borda Count, and Instant-Runoff Voting. Særligt 2-3.

Hvalfisk
Hvordan

Hvis vi nu bliver enige om at udvide vores politik, så den f.eks. også indeholder at vi vil legalisere aktiv dødshjælp, hvor specifikt skal det så være? Det jeg mener er, skal vi blive enige om den præcise måde at legalisere aktiv dødshjælp på før vi vedtager det? Eller kan vi godt bare skrive at vi gerne vil legalisere aktiv dødshjælp, og ikke have så mange detaljer med? Jeg føler lidt at tyve tilfældige Pirater ikke er nok mennesker til at blive enige om den bedste løsning.
 
Jeg forestiller mig at et forslag er "færdigarbejdet" før det bliver sendt til afstemning. Hvis det bliver vedtaget, så copy-pastes det bare lige ind i partiprogrammet, eller noget i den retning. Så færdigt skal det være. Hvis det ikke bliver vedtaget vil det, alt efter hvordan der blev stemt, blive arbejdet videre på eller smidt væk.
Hvordan er det helt præcist det skal foregå?

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Vaghed og specifikhed af

Vaghed og specifikhed af forslag

Det var et spørgsmål jeg havde tænkt mig at komme ind på. Der er ingen præcedens for hvordan det skal foregå, da man mig bekendt ikke tidligere har udvidet politikken. PPDK's nuværende politik er også generelt vag.

Efter min mening kan forslag af flere typer godt vedtages. Et parti behøver ikke have nogen specifik og klar model på hvordan man skal løse et problem. Man kan godt bare have en mening om den generelle retning, fx at de ulovlige rusmidler skal legaliseres og kontrollerers i stil med de lovlige rusmidler alkohol, nikotin, og koffein.

Generelt, så vil der altid være et relativt fåtal af personer som har tid, lyst, og kompetence til at sætte sig ned og lave et præcist lovforslag. Det er noget ens metode til at vedtage politik på skal kunne tage højde for. Af den grund er det netop vigtigt at kunne vedtage forslag om en mere generel retning.

Senere kan man så nedsætte en arbejdsgruppe som skal udarbejde specifikke forslag til lovforslag, som der derefter stemmes om.

Petrix
Det er de færreste partier

Det er de færreste partier der har et 100% udpenslet lovforslag liggende inden de tilføjer det som en del af deres politik.
Jeg tror det vil være af stor vigtighed at vi får besluttet os for nogle konkrete rammer inden vi tilføjer et forslag som en del af vores politik, men med mindre talværdier (som hvorvidt der skal være en venteperiode før man kan få aktiv dødshjælp, og om den skal være 6 eller 12 måneder. Eller om aldersgrænsen for at bruge cannabis skal være 18 eller 21) så mener jeg ikke at det specifikke i dem er så vigtigt. Disse vil dog nok blive taget med alligevel i LQFB afstemninger så det er ikke et problem vi kommer til at møde ofte.
I voldsomt mange tilfælde vil en ekstrem detaljegrad alligevel være spildt arbejde da alle forslag vil gå igennem en forhandling og være påvirket af andre partier i tilfælde af at det skulle vedtages i folketinget.
 
Om 20 personer er nok... tjah, vedtagen politik kan jo heldigvis altid tages op igen hvis en gruppe af medlemmer ønsker det. Lige nu må vi dog arbejde med hvad vi har, og jeg mener ikke at et tiltag der kan udvide vores politik og potentielt kan skaffe flere medlemmer bør udvises fordi "vi er for små og har ikke nok medlemmer" (ond cirkel af passivitet).
 
In conclusion, hvis vi kan blive enige om de generelle rammer for et politikforslag ser jeg intet problem i at det ikke er 100% udarbejdet i alle detaljer. Med de generelle rammer mener jeg så også nok specifikke detaljer til at der er noget at diskutere omkring og uddybe hvis der spørges ind til den specifikke politik.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Medlemmerne

Som jeg skrev på IRC, så kan medlemmerne selv bestemme hvornår de mener at en politik er for vag. De kan jo stemme imod forslag som de mener er for vage. Det har jeg tænkt mig at gøre såfremt at nogen fremsætter sådanne forslag.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Crowdsourcing af værdier 2.0
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Hvordan ved systemet hvem der har stemmeret?

Det slog mig at en simpel måde at se om en bruger er medlem af partier eller ej, er at de om brugerens email står i vores medlemsdatabase. Gør den det, så er brugeren medlem. Gør den ikke det, så er det enten fordi at brugeren har brugt en anden email da huhan blev medlem, eller at brugeren ikke er medlem. I hvert fald ville det være nærliggende at antage at brugeren ikke er medlem. Medlemmer som har brugt 2 forskellige emails må derfor tage kontakt til os for at få gjort noget ved sagen.

Jeg har også leget lidt med dev-systemet for at se om det er muligt at registere på brugernes profiler om de er medlemmer eller ej. Det er ikke noget problem at oprette en ny værdi for alle brugere gennem Drupal. Umiddelbart, så har brugerne dog selv ret til at ændre i deres værdier, hvilket åbner vejen for misbrug af systemet.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Lader til at folk er rimelig

Lader til at folk er rimelig enige om disse værdier:

 • Maks 5 samtidige afstemninger
 • Afstemninger kører i 4 uger (vil nok blive til 1 måned af tekniske årsager)
 • Min 10% af medlemmerne skal deltage før at en afstemning er gyldig
 • Der kræves et flertal på 2/3, ~67%
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Revideret forslag, version 3.

Revideret forslag, version 3.


Baggrund for forslaget

Hvordan skal vi vedtage ny politik i partiet? Det går alt for langsomt at skulle gøre det på et landsmøde en gang om året. Omend man kunne bruge vedtægernes mulighed for at indkalde til ekstraordinært landsmøde for at stemme om specifikke forslag. I så fald skulle man indkalde til landsmøder temmelig ofte. Det kunne man godt, men af de grunde som nævnes nedenfor, så er det ikke en god løsning.

Landsmødemetoden giver ikke meget mening når der er tale om et IT-parti. Landsmøder er møder som holdes i realtid, hvilket betyder at de kommer til at blive meget lange, samt at de er en slags skriftlig flersamtale hvor der lægges vægt på folks evner til at kunne forsvare et synspunkt ved at komme med et godt svar lige med det samme. På samme måde som debatter på TV. Med en sådan kommunikation kan man ikke træffe særlig fornuftige beslutninger. At træffe fornuftige beslutninger kræver betænkningstid og tid til at læse op om emnet. Et forum virker derfor som det bedste diskussionsmedie at diskutere politik via hvis man gerne vil have at det sker på så fornuftigt grundlag som muligt. Det er vi vel interesseret i givet mange medlemmers interesse for evidensbaseret politik (evidence-based policy).

Afstemninger på forum
Idéen er at ny politik vedtages på forummet. Men det skal gøres på en struktureret måde, for ellers resulterer det i diverse problemer.

Der er diverse parametre ved et sådant system. Disse er:

 • Afstemningstid
 • Flertalskravet
 • Repræsentativitetskravet
 • Maks. antal samtidige afstemninger

Nedenfor ses en kort beskrivelse af tankerne bag de forskellige parametre. Alle er kopieret fra vores crowdsourcing afstemninger.

Afstemningstid

For at kunne få noget vedtaget på landsmødet, så er der ingen krav til hvor lang tid betænkning folk skal have til mødet. Men vedtægterne skriver, at medlemmerne skal informeres om et landsmøde inkl. dagsorden minimum 14 dage før. I mit forslag til hvordan vi skal vedtage politik i fremtiden, så har jeg fastsat at alle afstemninger skal være åbne i en vis periode. Ideen er at undgå at folk som lige har lidt travlt i en uge ikke kan nå at deltage i en afstemning. Det ville give en urepræsentativ afstemning. Hvis man vil have folk til at træffe velovervejede beslutninger, så skal de også have betænkningstid. Prisen er at det tager længere tid at vedtage noget. Det er en balancegang.

Flertalskravet

For at kunne få noget vedtaget på landsmødet, så kræver det kun et normalt flertal på >50%. Men i mit forslag til hvordan vi skal vedtage politik i fremtiden, så har jeg åbnet mulighed for at kræve et større flertal. Ideen er at undgå interne store uenigheder. Prisen er at det kan blive svært at vedtage noget. Det er en balancegang.

Repræsentativitetskravet

For at kunne få noget vedtaget på landsmødet, så er der ingen krav til hvor mange afgivne stemmer der skal være. Men i mit forslag til hvordan vi skal vedtage politik i fremtiden, så har jeg åbnet mulighed for at kræve et minimumsantal. Ideen er at undgå meget urepræsentative afstemninger hvor en lille gruppe personer vedtager alt muligt. Prisen er at det kan blive svært at vedtage noget. Det er en balancegang.

Maks. antal samtidige afstemninger

Der er ingen begrænsning på hvor mange forslag som kan tages op og stemmes om på et enkelt landsmøde. Men i mit forslag til hvordan vi skal vedtage politik i fremtiden, så har jeg åbnet mulighed for at have et maksimalt antal samtidige afstemninger. Ideen er at undgå at der er så mange afstemninger i gang på en gang, at man ikke har tid til at sætte sig ind i emnet bare en smule. Det er især relevant for de mange mennesker som har fuldtidsarbejde. På den anden side, så nedsætter det hastigheden hvormed man kan vedtage ny politik i partiet. En balancegang.

Crowdsourcing af værdier

Alle ovenstående parametre har i længere tid været åbne til afstemning. Værdierne som folk er mest enige om er:

 • Afstemningstid = 4 uger
 • Flertalskravet = 2/3
 • Repræsentativitetskravet = 10% af medlemmerne (dvs. lidt over 20)
 • Maks. antal samtidige afstemninger = 5

Notifikation på mail og sociale medier

Partiet skal informere om alle forslag som er til afstemning både på sociale medier og per mail til alle medlemmer. Dette skal ske to gange. Én gang når afstemningen sættes i gang og en gang mere når halvdelen af afstemningstiden er forløbet. Begrundelsen er at minde folk om det som måske havde glemt det.

Hvem styrer systemet?

Det er usmart hvis alle og enhver kan starte en. Så bliver der heller ikke holdt styr på, om maks. er overholdt. Jeg foreslår, at afstemninger kun kan startes af bestyrelsen. Dog kan landsmødet tvinge bestyrelsen til at sætte et punkt til afstemning.

Stemmemuligheder

I stedet for et simpelt binært system, så har jeg valgt dette system:

 • FOR - min stemme er FOR forslaget, og min stemme tæller med til at opfylde kravet om repræsentativitet.
 • IMOD - min stemme er IMOD forslaget, og min stemme tæller med til at opfylde kravet om repræsentativitet.
 • Neutral - min stemme er blank, og min stemme tæller med til at opfylde kravet om repræsentativitet.
 • SUPERNEUTRAL - Min stemme er blank, og min stemmer tæller IKKE med til at opfylde kravet om repræsentativitet.

Ideen med FOR og IMOD er simpel. Ideen med NEUTRAL er at man støtter dem som forsøger at vedtage noget, men ikke selv mener sig i stand til at stemme det ene eller det andet. SUPERNEUTRAL viser at man ikke støtter dem som forsøger at vedtaget noget. Det giver samme resultat som at helt udeblive for afstemningen, men her kan man vise det.

Hvor mange procent som stemte FOR et forslag er lig FOR divideret med FOR+IMOD. Hvor mange som deltog i afstemningen er lig FOR+IMOD+NEUTRAL.

Så længe afstemningen kører, så kan man til enhver tid flytte sin stemme.

Hvordan stemmer man?

For at kunne stemme, så skal man bruge en bruger på hjemmesiden. Benytter man den samme email til sin bruger som den man er registreret med i medlemsdatabasen, så er det nemt at verificere at man er medlem. Ole Husgaard har gennemgået medlemsdatabasen og brugerdatabasen, og i de tilfælde hvor der var overensstemmelse mellem to emails, så er brugeren blevet godkendt som medlem. Er ens bruger ikke verificeret, så skal man kontakte bestyrelsen eller Ole Husgaard direkte. Man kan have lige så mange brugere man vil, men enhvert medlem kan kun have en bruger som kan stemme.

Har man ikke lyst til at have en bruger på forummet, så kan man bare undlade at bruge den.

Når ens bruger er registreret som partimedlem, så er det muligt at benytte afstemningsfunktionerne her.

Åbne afstemninger

Af sikkerhedsmæssige årsager, så er afstemningerne åbne efter model (2) diskuteret her. Det betyder at alle til enhver tid kan se hvad alle andre brugere har stemt. Det er deres kontrol for at kun partimedlemmer stemmer. Det kan også bruges til at rette fejl, i det at Drupal's optællingssystem tidligere har givet en fejloptælling. Derfor vil alle optællinger ske manuelt.

Ønsker man at være anonym, så skal man derfor undlade at fortælle hvilken bruger på forummet der er ens. Man kan også oprette flere brugere, fx en til at diskutere, og en til at stemme med.

Gyldighed

Kun partiets medlemmer kan stemme i afstemninger. Vi har nu et teknisk system på plads som gør at kun brugere som er registreret som medlemmer af partiet kan stemme i afstemningerne. Der gælder samme regel som ved landsmødet, nemlig at medlemmer kun har stemmeret hvis de har været medlemmer i mindst 30 dage.

Når en afstemning er afsluttet, så kontrollerer bestyrelsen at reglerne for afstemning er overholdt. Er de det, så er det hermed partiets officielle politik på området. Afstemningerne er åbne i den forstand at alle kan se hvilke brugere som stemmer hvad.

Giver en ny afstemning om samme emne et andet resultatet, så gælder den nyeste afstemning.