You are here

Indkaldelse til Landsmøde

20 posts / 0 new
Last post
Ole Husgaard
Indkaldelse til Landsmøde

Søndag den 17. marts kl. 14:00 holder vi landsmøde. Alle medlemmer har adgang. Alle medlemmer, som har været medlem siden onsdag den 15. februar har stemmeret.
 
Landsmødet foregår samtidig ved fysisk møde i København, og på nettet, på vores IRC kanal (https://client02.chat.mibbit.com/#piratpartiet.dk@irc.piratpartiet.se). Sørg venligst for at møde på IRC kanalen mindst 30 minutter før landsmødet starter, da vi skal have mulighed for at verificere de medlemmer, som har stemmeret.
 
Den fysiske adresse er:
Rolf Bjerre
Nordre Fasanvej 269, 2.th
2200 København N
 
Det fysiske møde sker i baghuset på adressen. Giv venligst Rolf besked, hvis du ønsker at deltage i det fysiske møde, så han bedre kan planlægge.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af indkaldelse til landsmødet og de praktiske arrangementer omkring afholdelse af landsmødet.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af årsrapport for 2012.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Forslag om nye vedtægter.
12. Eventuelt.
 
Forslag til yderligere punkter på dagsordenen kan fremsættes i denne forumtråd.
 
Forslag til kandidater til de poster, der er på valg, bedes fremsat i denne forumtråd.

 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Alternativ

I stedet for at kun stemme en om stor vedtægtsændringspakke, så kunne man stemme om flere små.

Jeg mener at det er oplagt, at stemme om det med at vedtage politikken på forummet. Det har første prioritet. Vi kunne dele mit forslag til vedtægtsændringer op i små dele, og stemme om dem individuelt. Det er nemmere at vedtage politik på den måde, men resultatet bliver lidt dårligere, da man ikke får lavet en overordnet reform af strukturen i vedtægterne.

Mht. det med at vedtage politik på forummet, så skal vi lige blive enige om et specifikt forslag.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Emil’s kandidatur til næstformand for Piratpartiet

Kort biografi
Jeg hedder Emil Kirkegaard. Jeg er 23 år. Jeg har været medlem i partiet i 3 år 8 mdr. Til dagligt studerer jeg lingvistik på Aarhus Universitet og jeg bor også i Århus. Udover at bruge meget tid på Piratpartiet, så går min fritid med at studere alt muligt, da jeg er en ekstremt nysgerrig person. Derudover kan jeg godt lide at drikke med vennerne i weekenderne.

Mine kvalifikationer
Når man skal vælge en leder, hvilke egenskaber er så vigtige at tage i betragtning? Der er i hvert fald tre som er vigtige: tid, lyst, og kompetence. Alle tre er nødvendige. En person som har lyst og er kompetent, men ikke har tid, vil levere et mangelfuldt eller slet intet stykke arbejde. En person som ikke har lyst, men har tid og er kompetent vil levere et uengageret eller slet intet stykke arbejde. En person som har tid og lyst, men mangler kompetencer, vil levere et dårligt stykke arbejde svarende til personens kompetenceniveau.

Der er to måder at anskue en kandidat på mht. de ovenstående kvaliteter. Man kan se på hvad kandidaten siger, at han vil gøre, og man kan se på hvad kandidaten har gjort indtil videre, som kan bruges til at forudsige hvad kandidaten vil gøre i fremtiden.

Tid
Jeg har god tid til at være en aktiv næstformand. Det kan jeg fordi at jeg er studerende (lingvistik på AU), og derfor har meget fritid. Den fritid vil jeg gerne bruge på Piratpartiet. I det næste år vil jeg fortsat være studerende, så der er ingen ændring på vej der.

Samtidig, så viser praksis at jeg har brugt en masse tid på Piratpartiet, hvilket viser at jeg tidligere har været villig til at bruge meget tid på projektet. Det giver grund til at tro, at jeg også vil gøre det i fremtiden. Nedenfor vil jeg opsummere hvad jeg har bidraget til indtil videre:

  • Medstifter af arbejdsgruppen, som er den løse gruppe af mere eller mindre aktive personer som står for den daglige gang.

  • Har skrevet utallige tekster for Piratpartiet på sociale medier. Det er et større arbejde, da man skal holde øje med relevante nyheder på en hel del forskellige sider. De skal derefter læses og opsummeres på dansk. Det er primært Arhøj, Petri og mig selv som står for det arbejde. Vi dokumenterer noget af arbejdet her, hvilket også kan bruges til at se hvem der har bidraget med hvor meget. Når vi skriver en nyhed, så afsluttes normalt med / efterfulgt af ens navn. En søgning i dokumentet på “/Emil” giver 166 resultater, en søgning på “/Jens” 29. Det er et minimumstal for antal skrevne nyheder.

  • Har skrevet en lang række andre tekster for Piratpartiet, bl.a. hovedforfatter af Slagplanen, forslag til vedtægtsændringer, forslag til hvordan vi skal vedtage politik, analysen vi udgav da vi ramte 1000 likes, diverse andre analyser, og et utal af posts og tråde på forummet. Forummet har en smule statistik man kan se på. Indenfor det seneste år jeg har bidraget mindst 81 gange på forummet if. statistikken. Næsten al aktiviteten er indenfor den seneste tid, efter at det endelig lykkes at få opdateret forumsoftwaren, som har holdt mig fra at bidrage lang tid. Ser man på den seneste aktivitet, så står jeg for 17 ud af 20 bidrag.

  • Hovedoversætter af Falkvinge og Engström’s bog The case for copyright reform, som arbejdsgruppen har oversat til dansk.

Ovenstående viser, at jeg har tid nok til at bidrage meget.

Lyst
Jeg har fortsat lyst til at bidrage til Piratpartiet. Den store mængde af det ovenstående arbejde viser hvor lang tid jeg har brugt på at bidrage, som også afspejler min lyst til at bidrage.

Kompetence
Der er flere ting som er relevante.

Nogle mennesker er naturlige ledertyper, som tager initiativ i grupper af mennesker. En sådan person er jeg, og det har jeg altid været. Af den årsag har jeg altid været leder af diverse grupperinger i min tid i skolesystemet (så meget, at lærerne på min efterskole lavede en parodi af mig).

Pga. min høje aktivitet generelt, så arbejder jeg ofte alene, men historien viser, at jeg ikke har problemet med at arbejde sammen med andre generelt. Det kan man se på mine mange projekter som man kan læse om på min hjemmeside.

Jeg er en meget smart person. Nok til at blive medlem af Mensa, hvilket betyder at jeg er smartere end 98% af befolkningen (IQ >130). Det er vigtigt at have smarte ledere, af den indlysende grund, at ledere er præcis den slags personer som træffer beslutninger som har konsekvenser for mange andre mennesker. Derfor er det særligt vigtigt at træffe gode, hurtige beslutninger, hvilket er præcis det som intelligens er godt til.

Vision for Piratpartiet
Hvor ser jeg Piratpartiet gå hen imod? Jeg tror ikke på et piratparti som bliver valgt til Folketinget mens at de har en snæver politik, som kun omhandler copyright, patenter, modstand mod overvågning. De fleste mennesker er uvillige til at bruge deres eneste stemme på et parti uden en bred politik. Af den grund mener jeg, at vi skal udvide politikken. Jeg har fremsat et forslag til hvordan det kunne gøres, samt fremsat en hel del forslag til forskellige holdninger jeg mener at vi bør have som parti.

Hvilke områder mener jeg at vi skal udvide politikken på? Det har jeg skrevet en smule om tidligere, men helt oplagt synes jeg det er, at udvide politikken til at handle om at legalisere narko, især cannabis.

Som jeg skrev i analysen da vi ramte 1000 likes på Facebook, så synes vi, at vi skal fortsætte arbejdet på to måder: 1) udvide politikken vha. noget i stil med den metode jeg har foreslået, 2) udbrede kendskabet til Piratpartiet i Danmark. Jeg har også sat gang i et samarbejde med de andre mindre danske partier om at få en ændring af Folketingsvalgsloven i medierne i Danmark.

Ole Husgaard
Under punkt 12 i dagsordenen

Under punkt 12 i dagsordenen vil jeg gerne foreslå følgende:
 
Landsmødet bemyndiger bestyrelsen til at ændre hjemmesiden, så brugerdatabasen på hjemmesiden flettes sammen med medlemsregisteret, og det tydeligt fremgår, om en bruger i forummet også er medlem af partiet. På denne måde kan alle let se, om et indlæg kommer fra et partimedlem, eller om det er fra en forum-bruger udenfor partiet.
 
Baggrund:
 
Lige siden partiet startede har dette været planlagt, og forslaget er efter min mening rimeligt ukontroversielt. Strengt taget kræver det ikke en beslutning fra landsmødet, men når nu vi afholder landsmøde alligevel, bør det efter min mening godkendes af landsmødet. Der bør måske være en venteperiode på f.eks. 30 dage, så brugere der ikke vil "afsløres" som medlemmer kan få tid til at bede om at det ikke sker.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Har du styr på det tekniske?

Har du styr på det tekniske? Lige nu kan man ikke, uden at være administrator, se hvilken brugergruppe brugere tilhører.

Go-Gyo
opstilling til bestyrelsen

Jeg hedder Thomas og er nuværende medlem af bestyrelsen. Det vil jeg gerne gentage :)
Samtidig vil jeg også gerne give min støtte til Emil som formandskandidat. Jeg har kendt ham igennem flere år og tror på at han vil være en god og aktiv formand for partiet..
Da jeg nu kan se at Andreas stiller op til formandsposten, så vil jeg gerne give hans kandidatur min støtte :)

Petrix
Opstilling til formand

Hvem er jeg?
Mit navn er Andreas Petri Petersen, jeg er den nuværende næstformand, og jeg stiller op som formand for Piratpartiet. Jeg har været medlem af Piratpartiet siden jeg og nogle andre medlemmer besluttede os for at forsøge at starte partiet op igen med henblik på at skabe mere aktivitet og synlighed for det i Danmark. Dette er snart et år siden og vi er kommet vældig langt siden da. 
 
Jeg læser en cand.it i E-business på ITU og er derudover en aktiv crossfit udøver.
 
Jeg bor i København og har deltaget i mange af de arrangementer vi har forsøgt at arrangere med Piratpartiet. Mange af de projekter Emil beskriver i sit kandidatur har jeg også deltaget i som næstformand.
 
Hvad vil jeg gøre for Piratpartiet?
Som formand for Piratpartiet vil jeg være aktiv og fortsætte mit arbejde med at promovere Piratpartiet i medierne. Senest har jeg deltaget i programmet "Bag borgen" hvor jeg i et kort indslag talte om udfordringerne vi står overfor med underskriftsindsamling (https://www.dr.dk/tv/se/bag-borgen/bag-borgen-32).
 
Jeg mener at det er af største vigtighed at vi har en aktiv formand der har tid og lyst til at deltage i den daglige drift af partiet og til at kommunikere vores politik ud til alle der vil lytte.
 
Min vision for Piratpartiet er at vi får skabt et parti der er kendskab til i befolkningen, alle ved hvad enhedslisten er når de hører navnet, jeg vil have det samme skal gøre sig gældende for Piratpartiet. Jeg mener også at vi her har muligheden for at skabe noget helt unikt, som det eneste parti i Danmark der direkte skaber sin politik udfra medlemsinput.
 
Jeg anser Piratpartiet for at være et moderne og progressivt parti der ligger på hverken højrefløjen eller venstrefløjen men danner sin egen politik ud fra evidensbaserede løsninger.

Go-Gyo
Scratch that

Da jeg nu kan se at Andreas stiller op til formandsposten, så vil jeg gerne give hans kandidatur min støtte :)

Ole Husgaard
Mit kandidatur

Jeg stiller op til formandsposten, primært da jeg ikke mener Emil Kirkegaard egner sig til denne post. Men da jeg tror Andreas Petri Petersen kunne gøre det godt som formand, er det ikke usandsynligt, at jeg trækker mit kandidatur til formandsposten tilbage igen inden landsmødet.
 
Desuden stiller jeg op som næstformand. Hvis jeg bliver valgt til formandsposten trækker jeg mig fra dette kandidatur.
 
Desuden stiller jeg op til posten som kasserer. Hvis et andet kvalificeret og troværdigt medlem stiller op til denne post vil jeg sandsynligvis trække mig fra dette kandidatur.
 
Og endeligt stiller jeg op som ordinært medlem af bestyrelsen. Bliver jeg valgt til en af de ovenstående poster, trækker jeg mig fra dette kandidatur.

Ole Husgaard
Jeg kan ikke anbefale Emil til formandsposten

Jeg kan stadig ikke anbefale Emil til formandsposten.
 
Årsagerne er nogenlunde de samme, som gjorde, at jeg gav samme udmelding før sidste landsmøde. Men arbejdet i bestyrelsen med Emil siden da har gjort mig endnu mere overbevist om det.
 
Specielt mener jeg, at Emil har problemer med medlemsdemokratiet i partiet. Det har f.eks. givet sit udslag i det forslag til vedtægtsændringer, som han har skrevet, og som vi skal stemme om til dette landsmøde. Her har han fjernet formuleringer som "med afsæt i demokratiske grundholdninger", ligesom en bestemmelse om, at udviklingen af partiets organisationsstruktur skal ske i samarbejde med medlemmerne er blevet fjernet.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
OH undlader her at linke til

OH undlader her at linke til de relevante materialer, så medlemmerne selv kan læse.

Det bør her siges at det er OH selv som har sat forslaget på dagsordenen til landsmødet. Det er ikke min ide, da jeg ikke mener at forslaget er færdigarbejdet endnu. Det må derfor siges at være underligt at OH fremsætter et forslag på landsmødet som han ikke støtter op om. Man kan selv læse hans begrundelser i tråden jeg linker til ovenfor.

Hvis man læser mit forslag, så vil man se at mine vedtægtsforslag gør vedtægterne betydeligt mere demokratiske end dem som OH selv har skrevet da han grundlagde partiet. Fx kan det nævnes at jeg i mit forslag giver medlemmerne nemmere mulighed for at kræve et landsmøde. Det ses i ændringen fra:

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært landsmøde, hvis 20% af medlemmerne anmoder bestyrelsen herom.

til:

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært landsmøde, hvis 15% af medlemmerne anmoder bestyrelsen om det.

Et andet eksempel er mit forslag om at :

Bestyrelsen skal afholde møder med højst 2 måneders mellemrum. Gør den ikke det, så skal der indkaldes til landsmøde indenfor et måned. Gøres det ikke, så kan ethvert medlem indkalde til landsmøde hvis 5% af medlemmerne slutter op om det. Udover det, så bestemmer bestyrelsen selv hvordan den afholder sine møder.

Dette er en beskyttelse af foreningen mod en inaktiv bestyrelse.

Derudover, så har jeg inkluderet muligheden for at give fuldmagt:

Såfremt at man ikke deltager i landsmådet, så er det muligt at videregive sin stemme til en anden person ved hjælp af en fuldmagt. En person kan ikke stemme på mere end en anden persons vegne.

Det betyder at hvis man som medlem ikke har tid til at deltage i et landsmøde, så kan man lade en anden stemme på sine vegne. Det tillader en at udøve sin demokratiske ret uden at være til stede. Det må vel siges at være temmelig demokratisk.

---

Det er korrekt som OH skriver at jeg har fjernet diverse formuleringer i mit forslag. Det sker da de efter min mening bare er fyld. Man kan selv læse nærmere i tråden jeg linker til i starten. OH får det til at lyde som om, at jeg er ved at fjerne demokratiet i partiet, men det er helt hen i vejret.

Det kan man også se på mit længereværende arbejde med at finde en bedre måde at udvikle partiets politik på, som man kan læse om i:

Tråden om hvordan vi skal vedtige ny politik

Citat fra forslaget:

Hvordan skal vi vedtage ny politik i partiet? Det går alt for langsomt at skulle gøre det på et landsmøde en gang om året. Den metode giver heller ikke meget mening når der er tale om et IT-parti. Landsmøder er møder som holdes i realtid, hvilket betyder at de kommer til at blive meget lange, samt at de er en slags skriftlig flersamtale hvor der lægges vægt på folks evner til at kunne forsvare et synspunkt ved at komme med et godt svar lige med det samme. På samme måde som debatter på TV. Med en sådan kommunikation kan man ikke træffe særlig fornuftige beslutninger. At træffe fornuftige beslutninger kræver betænkningstid og tid til at læse op om emnet. Et forum virker derfor som det bedste diskussionsmedie at diskutere politik via hvis man gerne vil have at det sker på så fornuftigt grundlag som muligt.

I forslaget, som i revideret version kan læses i post #27, kan man også se at der lavet flere tiltag for at undgå at politikker bliver vedtaget på udemokratisk manér. Faktisk, så er det betydeligt sværere at få vedtaget noget gennem mit forslag end det er gennem landsmødet. På et landsmøde kræves der kun >50% flertal, og der er intet krav til hvor mange som skal have deltaget i en afstemning. I mit forslag er værdierne her ca. 68% og 20 pers. (forslaget er ikke færdig endnu, men bliver færdiggjort før landsmødet på søndag). En udspekuleret bestyrelse kunne faktisk sætte et landsmøde på juleaften, og så på den måde vedtage ca. hvad som helst fordi at der stort set ikke er nogen som møder op. Dette er umuligt i mit forslag, hvorefter at det må anses som en styrkelse af demokratiet.

--

Det kan også bemærkes at jeg har igangsat en arbejdsgruppe som skal oversætte en video som omhandler flydende demokrati. Ikke ligefrem hvad man ville forvente af en udemokratisk person, som OH forsøger at vise mig som.

--

OH's opstilling er, ligesom sidste år, præget af at han ikke skriver noget som helst om sine egne evner, eller om hvad meget tid han har til jobbet, eller sin lyst til det. Han stiller op som protest med en anden person.

Siden at OH har åbnet personkrigen, som forventet, så vil jeg fortsætte den. Dette undlod jeg at gøre sidste år, da jeg (og andre i arbejdsgruppen) ikke mente, at sådanne interne stridigheder ville føre noget godt med sig. Men ikke i år. Det er tid til ændringer. Dette vanvid kan ikke blive ved.

OH prøver tydeligvis på at give grunde til ikke at stemme på på mig. Dem har jeg omtalt ovenfor. Jeg vil derfor også tage til genmæle og nævne grunde til ikke at stemme på ham.

Gentagne vedtægtsbrud

OH og andre stiftede Piratpartiet. Derefter var der noget aktivitet i noget tid, og så partiet faldt hen i inaktivitet. I den tid forbrød OH sig mod partiets vedtægter ved ikke at indkalde til landsmøde, som han skulle da han var formand. Han forbrød sig også ved ikke at indkalde til bestyrelsesmøder som han skulle som formand. OH har senere været tæt på at bryde vedtægterne igen. Faktisk var det os andre i betyrelsen som skrev til ham, at han skulle huske at indkalde til landsmøde. If. nuværende vedtægter skal man holde bestyrelsesmøde minimum en gang hver andet måned:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men bestyrelsen afholder møde med højst 2 måneders mellemrum eller i øvrigt, når formanden indkalder dertil med 14 dages varsel. Bestyrelsesmøder skal afholdes elektronisk, men kan også afholdes ved fysisk møde, hvis alle bestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Da vi gjorde ham opmærksom på det, så indkaldte han til bestyrelsesmøde som han skulle. Det kan derfor godt sandsynliggøres at OH ville have forbrudt sig igen mod vedtægterne ved at undgå at afholde/indkalde møde, som han skulle.

Det mest paradoksale er at OH samtidig med det er en regelrytter, som insisterer på at andre overholder alle regler til mindste detalje.

Ringe lederevner

At være leder af en gruppe mennesker kræver en særlig personlighed. Det har man brugt en del tid på at undersøge i psykologien. I min opstilling har jeg opridset tre meget vigtige egenskaber som kræves af ledere. For det første så kræves der en del tid. Tid har OH gentagene gange har vist sig ikke at have eller ville bruge på partiet. Han har utallige gange undskyldt sig overfor bestyrelsen med at "have travlt" når han ikke lige fik gjort det som var blevet aftalt. Det er tydeligvis ikke i partiets interesse at have en halvinaktiv leder.

OH har en tendens til at opildne problemer som kunne være klaret internt. Man kan som eksempel se på hans tråd "Lidt Børneporno". Da han postede den, så ændrede jeg titlen til "Lidt (tegnet) Børneporno" fordi at hans titel er misvisende. Jeg anså det som en hjælp. OH vælger derimod at se det som et stort problem, som man kan læse i hans post #3:

Hvem har givet dig mandat til at rette i, hvad jeg har skrevet, Emil?
 
Du har fået administrator adgang her på siden, så du kan fjerne, hvad der oplagt er spam og ulovligheder. Ikke så du kan rette i andre brugeres indlæg efter forgodtbefindende!
 
Hvis du har et problem med hvad jeg skriver, kan du enten skrive et svar hvor du argumenterer for dit problem, eller du kan kontakte mig direkte. Du har mit telefonnummer 6374 5032, mit direkte hemmelige mobilnummer, min mailadresse pirat snabel-a sparre.dk, og ved hvor jeg kan findes på chatten - men du har ikke så meget som forsøgt at kontakte mig.
 
Jeg ved, at du har meget imod, at Falkvinge skriver om børneporno, og at du mener det er skadeligt for partiet at tage emnet op. Men meningsforskelle giver dig altså ikke ret til at redigere i andres indlæg her på siden.

OH har her valgt at opbluse et problem. Han kunne have ændret det tilbage, og skrevet til mig på IRC, at han med vilje havde brugt den titel for at blande ting sammen, og at han helst ikke ser at andre ændrer i hans titler i fremtiden. Det ville have været en god løsning. I stedet skriver han det ovenstående.

OH's tid som leder af Piratpartiet

Man kan også se tilbage på OH's tid som leder tidligere, og tænke på om han har gjort et godt stykke arbejde. Et stykke arbejde som giver en en tro på, at han i fremtiden vil være en god leder. Udover hans gentagene vedtægtsbrud, så kan man se på partiets udvikling gennem hans tid som enevældig formand (de andre i bestyrelsen var totalt inaktive). I hans tid som formand blev partiet totalt inaktivt, forummet fyldt med spambots, hjemmesiden ikke opdateret, partiet inaktivt på sociale medier (umuligt at undskylde når man er et IT-parti!), osv. OH's tid som formand giver en den ide at han er komplet uegnet som formand i fremtiden.

Man kan også bemærke hans uendelige topstyre. På trods af hans fine ord om demokrati, så er han selv fokuseret på topstyring. Det har bestyrelsen erfaret i gennem meget lang tid. Efter at det lykkedes arbejdsgruppen (som har 4/6 pladser i bestyrelsen) at genoplive partiet, så mødte vi igen og igen og igen modstand i det daglige arbejde med at med partiet. OH insitererede på topstyring af alt muligt. Dette gjorde at det tog os meget lang tid om at få noget lavet, fordi at alting skulle godkendes 1-3 gange af OH. Det er af denne grund at det tog os flere måneder at få opdateret hjemmesiden således at forumsoftwaren blev markant forbedret. Dette lykkedes faktisk kun til sidst fordi, at bestyrelsen endelig fik nok, og stemte for at flytte serveren ud af OH's kontrol over på en normal internetudbryder (Unoeuro).

OH fortsætter dog sin topstyring. Lige nu er han den eneste som har adgang til medlemsdatabasen, og han styrer stadig partiets domæne og mail-server, i stedet for at åbne op for dem som står for driften af hjemmesiden (hvilket er mig, Oliver og ham selv). Det betyder fx at hver gang man skal have oprettet en officiel email, så skal det igennem OH. Og hvis han er uenig, så skal man til at vedtage det på et bestyrelsesmøde.

... Og der er en del flere ting man skulle sige, men jeg stopper her. Jeg kan på det kraftigste anbefale ikke at vælge OH som formand eller næstformand igen.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Inden og udenfor bestyrelsen som den er nu

Indenfor bestyrelsen

Generelt vil jeg gerne støtte op om Andreas, Thomas, Rolf og William fra bestyrelsen som den er nu. Jeg støtter også op om deres opstillinger til bestyrelsen igen.

Rolf har bevidst sit værd ved at arrangere to topmøder hvor han har inddraget relevante personer som kan hjæpe os. Derudover har han fokus på at udbrede partiet på fodplan. Det er noget partiet har brug for.

Andreas og Thomas har deltaget i den daglige ledelse af partiet. Det betyder arbejde med at holde vores sociale medier opdaterede, lave visse interne beslutninger. De gør et fint stykke arbejde.

William har ikke været så aktiv, men det skyldes nok bl.a. at der ikke er så meget at lave som kasserer for et parti som ingen penge bruger. Udover det, så han har deltaget i den daglige ledelse af og til. Ellers har han ikke forårsaget problemer, hvilket jo bare er fint.

Udenfor bestyrelsen

Her kan nævnes Jens Arhøj og Oliver. Begge har deltaget i den daglige ledelse af partiet på trods af at ingen af dem er medlemmer af bestyrelsen. Jens har arbejdet en del med at finde og skrive nyheder på partiets sociale medierne, altså som journalist. Oliver har lavet arbejdet som webadministrator sammen med mig selv.

Såfremt at nogle af disse skulle stille op til bestyrelsen, så vil jeg støtte op om det.

Petrix
Ole Husgaard wrote:

Ole Husgaard wrote:
Jeg kan stadig ikke anbefale Emil til formandsposten.

 
Ole, Emil stiller ikke op til formandsposten. Det er kun mig :)
 
Udover det må jeg desværre give Emil ret i hans ovenstående kritik. I min tid som næstformand har jeg oplevet vores nuværende formand, Ole, som værende mere en forhindring end en hjælp når man har forsøgt at lave nye tiltag i partiet der kunne fremme vores virke. Jeg mener Ole er et aktiv for dette parti, men ikke som formand.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Helt klart et aktiv på

Helt klart et aktiv på forummet. Jeg kan pege på en del gode bidrag på forummet.

Ole Husgaard
Emil, jeg synes også du er et

Emil, jeg synes også du er et godt og værdifuldt aktiv for partiet. Men ligesom du ikke synes jeg er egnet som formand, synes jeg ikke du lige nu egner dig som formand.
 
Hvis du trækker dig som kandidat til formandsposten, gør jeg det også. Det ser ud til, at vi begge mener Andreas kan gøre det godt som formand.
 
Du er kommet med en lang række beskyldninger mod mig. Både tidligere, og nu i denne tråd. Men jeg får ikke tid til at svare på disse beskyldninger før landsmødet. Jeg håber, at vi i fremtiden kan arbejde sammen for at det skal gå partiet godt, i stedet for at kæmpe imod hinanden.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Jeg har allerede lavet min

Jeg har allerede lavet min opstilling om til næstformand, og lagt min støtte til Andreas Petri som formand.

Ole Husgaard
Den afgående formands beretning

Ja, den afgående formand, da jeg trækker mit kandidatur til formandsposten. Det er klart, at der er god stemning for at vælge Andreas. Og jeg mener selv han har de evner til ledelse, kommunikation og at samle folk i partiet, som er nødvendige for en god partileder. Jeg støtter også op om Thomas, som i den forgangne tid både har lavet et godt stykke arbejde, og vist gode evner som brobygger. Og Rolf, der også har været meget aktiv, og har taget initiativ til - og lagt lokaler til - to fysiske møder, som jeg mener har været af stor betydning for partiet. Jeg håber også, at Emil bliver genvalgt til bestyrelsen. Der er ingen tvivl om hans store engagement, og det store arbejde han har gjort for partiet. Mit problem med ham skyldes alene, at jeg ikke synes han på nuværende tidspunkt er egnet til at lede partiet, selvom jeg tror og håber det kan ændre sig med tiden. Vores revisor har efter min mening også gjort det arbejde, som han blev valgt til, fuldt tilfredsstillende.
 
Perioden siden sidste landsmøde har været svær. Den har været præget af gensidig mistillid og mistænksomhed mellem de de nye aktive og de gamle i partiet. Situationen har lidt lignet den man ser i starten, når to virksomheder med forskellig virksomhedskultur fusionerer. Og ligesom i en nyfusioneret virksomhed har den gensidige mistillid og mistænksomhed medført mindre effektivitet, og at alle har måttet bruge ekstra tid for at opnå de ønskede resultater.
 
Heldigvis er det blevet bedre med tiden, især de sidste par måneder. Og i dag er det kun enkelte - hvis nogen - der stadig har den "os mod dem" indstilling, der er så ødelæggende for samarbejdet i enhver organisation. Når jeg er lidt i tvivl, skyldes det, at de få der måske stadig har denne indstilling stort set ikke har været aktive på det sidste. Især de sidste par uger synes jeg samarbejdet i partiet har været fortrinligt, og hvis det fortsætter på denne måde med dem der nu er aktive, tror jeg vi kan opnå gode resultater i den kommende periode.
 
Folk der ikke kender nærmere til det kunne tro, at der stadig var en større konflikt mellem mig og Emil, men det er ikke mit indtryk. Tværtimod synes jeg vi arbejder godt sammen, og at dette samarbejde løbende bliver bedre og bedre. Vores "konflikter" er nok mere fordi vi begge gerne vil have ledende poster i partiet. For eksempel tror jeg ikke reelt Emil ville tilsidesætte medlemsdemokratiet i partiet (selvom jeg ikke tror han egner sig som formand på nuværende tidspunkt). Og der har ikke været nogen reelle konflikter omkring mail og DNS (som Emil korrekt påpeger jeg stadig kontrollerer), selvom jeg naturligvis til enhver tid vil respektere landsmødets eller bestyrelsens beslutning hvis der skulle opstå konflikter.
 
Så jeg har gode forventninger til fremtiden. Vi har nu et hold af aktive der arbejder godt sammen, og efter min mening evnerne til at hverve nye medlemmer og aktive, så vi bedre kan få vores politik ud.

Ole Husgaard
Regnskabet for 2012

Jeg ser, at vores kasserer endnu ikke har offentliggjort det regnskab for 2012, som vi burde godkende her på landsmødet.
 
Selvom jeg ikke har de konkrete tal lige her og nu, kan jeg sige, at jeg har set regnskabet, og at det såvidt jeg kan se stemmer. Jeg har også hørt fra vores revisor, at han mener det stemmer,
 
Der har ikke været de store bevægelser i 2012. Udgifterne til hosting er blevet betalt af donationer, hvilket kassereren dog ikke har villet bogføre, da det ikke er betalt via partiets bankkonto. Desværre har kassereren ikke reageret på mine henvendelser indtil kort før landsmødet, hvor Emil fik ham til at reagere på mine henvendelser. Ellers kunne dette have været afklaret langt tidligere. Det er mit indtryk, at kassereren slet ikke har set på partiets pengestrømme indtil Emil fik ham til at reagere.
 
Herudover har der været donationer på få hundrede kroner og mindre beløb i gebyrer til banken.

Hinton
Piratpartiets regnskab 2012

Regnskab for Piratpartiet 2012-2013
pr. 09032013
 
Indtægter
Medlemskontingent kr. -
Donationer kr. 614,15
renter kr. 43,89
 
Udgifter
Gebyrer kr. -70,00
 
Resultat kr. 588,04
 
Balance pr. 31122012
 
Aktiver
Kontant indestående kr. 11.761,28
 
Passiver
Egenskapital kr. 11.761,28
gæld kr. -
 
Andre værdier der ikke indgår i regnskabet:
Leasing af server: 100kr. Pr. År
 
Ovenstående er en copy/paste af det regnskab kasserer har fremsendt per mail som .pdf (derfor den lidt underlige formatering. Meningen skulle fremgå tydeligt nok).
Som revisor godkender jeg det uden bemærkninger.
 
edit: Jeg ligger regnskabet op for en god ordens skyld, selvom det er noget jeg havde en forventning og holdning til at kasseren ville tage sig af.

Ole Husgaard
Referat

Her er referatet, i form af log fra IRC:
 
(14:22:17) osh_DK3: Folk med stemmeret skal have voice her i kanalen for at markere det. Hvis du ikke har fået voice og skal have stemmeret, så PM mig.
(14:27:40) osh_DK3: Ok, så tror jeg vi er ved at være klar til at gå i gang
(14:28:24) osh_DK3: Vi skal have valgt en dirigent, og jeg vil foreslå egnat som dirigent
(14:29:06) EmilKirkegaard: jeg forslår Petri :I)
(14:29:17) Petri: Yes, er klar til at starte.
(14:29:46) fixed: klar
(14:30:11) RolfBjerre: klar
(14:30:20) Petri: pirat start
(14:30:21) Hvalfisk: klar
(14:30:33) blytte: klar
(14:30:37) AKjaer: Klar, for what it counts
(14:30:39) RolfBjerre: NEJ... KLAR PIRAT START hedder det :)
(14:31:07) lab [Mibbit@khueo3.mibbit.com] entered the room.
(14:31:09) lbr: stakit kasket stativ pirat parat start
(14:31:15) neglesaks: øl og piratos.
(14:31:24) egnat: Der er nu 2 forslag: Petri og egnat. Giv din stemme og lad som komme videre.
(14:31:40) nordbjerg: klar
(14:31:49) nordbjerg: petri
(14:31:50) Hinton: Jeg stemmer på Egnat
(14:31:53) neglesaks: egnat
(14:31:56) kristiangk: egnat
(14:32:00) osh_DK3: Jeg tror en ordstyrer der ikke stiller op vil være bedst, og stemmer derfor på egnat
(14:32:10) Petri: præcis. trækker det tilbage
(14:32:10) blytte: egnat
(14:32:12) fixed: egnat
(14:32:19) Petri: lad os give den gas med mødet :)
(14:32:20) egnat: OK: egnat valgt
(14:32:26) ***egnat takker for valget
(14:32:28) RolfBjerre: tillykke
(14:32:39) egnat: 2. Godkendelse af indkaldelse til landsmødet og de praktiske arrangementer omkring afholdelse af landsmødet.
(14:32:56) Hvalfisk: Godkendt
(14:33:00) EmilKirkegaard: godkendt
(14:33:02) RolfBjerre: godkendt
(14:33:04) egnat: Hvis du ikke kan godkende, så skriv hvorfor.
(14:33:07) BoTranberg: Godkendt
(14:33:09) neglesaks: godkent
(14:33:17) osh_DK3: Godkendt fra min side... men det er jo mit ansvar... :)
(14:33:23) blytte: godkendt
(14:33:30) Hinton: Godkendt. Husker vi at finde ud af hvem der tager referat i år?
(14:33:36) egnat: Det er godkendt.
(14:33:38) fixed: godkendt
(14:33:39) RolfBjerre: nettet gør
(14:33:41) Petri: internet age. copy paste
(14:33:43) nordbjerg: godkendt
(14:33:45) Hvalfisk: Vi er 7 til det fysiske møde
(14:34:04) EmilKirkegaard: (1 fra sverige)
(14:34:05) Hinton: En eller anden skal jo også gøre det
(14:34:06) egnat: 3. Formandens beretning.
(14:34:07) egnat:
(14:34:45) osh_DK3: Heraf 6 til det fysiske møde med stemmeret. Vi er på det fysiske møde enige om at tage alt relevant over irc
(14:35:09) egnat: Mht referat vil en IRC log blive publiceret.
(14:35:19) egnat: Formanden har ordet til beretningen.
(14:35:30) osh_DK3: JEg vil gerne henvise til den beretning jeg skrev i går aftes: https://www.piratpartiet.dk/node/796
(14:36:08) EmilKirkegaard: https://www.piratpartiet.dk/comment/2140#comment-2140
(14:36:11) egnat: Jeg foreslår folk læser den og skriver godkendt eller afviser med en begrundelse.
(14:36:19) Hinton: Godkendt
(14:36:25) BoTranberg: Godkendt
(14:36:26) EmilKirkegaard: godkendt
(14:36:27) Petri: godkendt
(14:36:28) kristiangk: Godkendt
(14:36:32) Hvalfisk: Godkendt
(14:36:34) osh_DK3: Jeg svarer også gerne på eventuelle spørgsmål
(14:36:41) fixed: godkendt
(14:36:47) blytte: Godkendt
(14:36:57) nordbjerg: ctrl + c, ctrl + v
(14:37:35) lab left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(14:38:01) neglesaks: Godkendt.
(14:38:36) egnat: Beretningen er hermed godkendt.
(14:38:46) egnat: 4. Forelæggelse af årsrapport for 2012.
(14:38:46) egnat:
(14:39:01) egnat: Revisor har ordet.
(14:39:48) Hinton: Der har ikke været den store økonomiske aktivitet i Piratpartiet i 2012
(14:40:22) egnat: Regnskab er på https://www.piratpartiet.dk/comment/2142#comment-2142 Kan revisor bekræfte, at det er det opdaterede regnskab (og at der ikke er en nyere version)?
(14:40:41) Hinton: Det er det sidste regnskab jeg har set.
(14:40:42) fixed: *G* skønt
(14:41:31) Hinton: Vores økonomiske engagement i forhold til hostning er fastsat i regnskabet.
(14:41:31) blytte: Har jeg forstået det ret, at der nærmest ikke er sket noget ud over et par donationer?
(14:41:54) Hinton: Økonomisk set, nej.
(14:41:55) fixed: det er verdens simpleste regnskab - og det er godt!
(14:42:01) nordbjerg: (y)
(14:42:20) Hinton: Jeg har godkendt regnskabet uden bemærkninger
(14:42:27) blytte: ok
(14:42:32) Petri: looks good :)
(14:42:38) EmilKirkegaard: ok
(14:42:58) RolfBjerre: ok
(14:42:59) Petri: godkendt*
(14:43:07) osh_DK3: Godkendt herfra
(14:43:11) fixed: godkendt
(14:43:11) neglesaks: godkendt
(14:43:16) BoTranberg: Godkendt
(14:43:18) Hvalfisk: godkendt
(14:43:26) egnat: Regnskabet er hermed godkendt.
(14:43:46) egnat: 5. Fastsættelse af kontingent.
(14:44:06) egnat: Foreligger der et forslag til kontingent?
(14:44:11) RolfBjerre: nej
(14:44:12) osh_DK3: Jeg foreslår 0 kr i kontingent
(14:44:19) nordbjerg: enig med osh_DK3
(14:44:24) RolfBjerre: enig
(14:44:27) neglesaks: enig
(14:44:29) Petri: Enig
(14:44:30) BoTranberg: enig
(14:44:34) blytte: Med den aktivitet vi ser i regnskabet virker det meget rimeligt. Enig
(14:44:34) Hvalfisk: enig
(14:44:36) kristiangk: enih
(14:44:54) Hinton: enig
(14:44:55) fixed: umiddelbart er jeg også enig
(14:45:06) egnat: 0 kr er godkendt som kontingent.
(14:45:18) egnat: 6. Valg af formand.
(14:45:23) egnat: Hvem stiller op?
(14:45:37) Petri: Jeg stiller op som formand. Mit kandidatur kan læses her:
(14:46:00) Petri: https://www.piratpartiet.dk/comment/2113#comment-2113
(14:46:15) osh_DK3: Jeg kan fuldt ud støtte Andreas Petri Petersen, som jeg mener vil være en god formand for partiet
(14:46:48) egnat: Er der andre kandidater?
(14:47:23) egnat: Det ser ikke ud til at være tilfældet. Petri er hermed valgt.
(14:47:28) egnat: Tillykke
(14:47:30) RolfBjerre: tillykke
(14:47:33) EmilKirkegaard: gx
(14:47:33) Hinton: Jeg har et spørgsmål til kandidaten (undskyld, jeg har ikke referatet fra 2012). Blev Andreas ikke aktiv på samme tid som alle de andre nye?
(14:47:34) BoTranberg: Tillykke
(14:47:36) EmilKirkegaard: gz
(14:47:36) Petri is now known as Kaptajn_Petri
(14:47:40) fixed: *S* tillykke Petri
(14:47:44) ***blytte klapper
(14:47:46) AKjaer: Tillykke
(14:47:48) nordbjerg: haha :D
(14:47:50) nordbjerg: tillykke petri!
(14:47:51) neglesaks: Tilykke
(14:47:55) neglesaks: Yarrr
(14:47:57) Hinton: Jo tillykke, jeg stemmer også for :)
(14:47:57) Kaptajn_Petri: ja da :)
(14:48:09) neglesaks: DU giver rom bagefter!
(14:48:11) mala left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(14:48:28) Kaptajn_Petri: Det blev jeg. Jeg har været medlem af piratpartiet cirka samtidig som vi startede arbejdsgruppen
(14:48:40) Kaptajn_Petri: Altså i juni 2012
(14:48:50) Hinton: Ok. Godt arbejde iøvrigt.
(14:48:53) egnat: 7. Valg af næstformand.
(14:49:02) Kaptajn_Petri: Mange tak :).
(14:49:05) egnat: Hvem stiller op?
(14:49:29) EmilKirkegaard: mig, mit kandidatur kan læses her: https://www.piratpartiet.dk/comment/2095#comment-2095
(14:50:10) osh_DK3: Og jeg stiller op. Mit kandidatur i samme tråd.
(14:50:49) EmilKirkegaard: den er her: https://www.piratpartiet.dk/comment/2117#comment-2117
(14:51:23) Kaptajn_Petri is now known as Petri
(14:51:36) RolfBjerre: jeg støtter op omkring Emil, da han har skrevet 90% til 95% af vores kommunikation..
(14:52:04) RolfBjerre: ud ad til
(14:52:13) Hinton: I forlængelse af mit spørgsmål har jeg lidt den holdning om ikke det vil være bedst at have en næstformand der ikke kom samtidigt med formanden, og måske forventes at have de samme politiske grundholdninger (vi er jo et bredt parti, for alle faktisk). Det er en af de grunde jeg støtter Ole Husgaard (OSH).
(14:52:25) blytte: Jeg foreslår osh_DK3 da jeg føkler vi bedre kan få balance mellem "ung" og "gammel" i partiet.
(14:52:26) osh_DK3: Jeg er selv bekymret for Emils lederevner
(14:52:54) egnat: Enig med blytte.
(14:52:59) fixed: jeg stemmer på Ole
(14:53:14) egnat: Er vi klar til at skride til afstemning?
(14:53:14) mib_20we2j [Mibbit@bkalh1.mibbit.com] entered the room.
(14:53:15) kristiangk: Min stemme går il Ole
(14:53:27) Hinton: Jeg stemmer på Ole.
(14:53:33) mib_20we2j left the room (quit: Client Quit).
(14:54:11) BoTranberg: Jeg stemmer på Emil. Hans opstilling viser en masse visioner for partiet hvorimod Ole blot stiller op fordi han mener at Emil ikke egner sig som næstformand.
(14:54:39) nordbjerg: Min stemme går til Emil, fordi han har gjort meget mere i den tid jeg har været i partiet, og faktisk er en af de største faktorer til at jeg overhovedet fandt ud af, at vi havde PPDK i Danmark (fordi han opdaterer Facebook så ofte). Han har givet en masse til partiet. Desuden, så ser det ud til at Emil har visioner for partiet (hvilket han også har vist)
(14:54:48) osh_DK3: Jeg mener selv jeg har den erfaring der er nødvendig til posten
(14:54:52) fixed: Ole har været formand for partiet i mange år og man må gå ud fra hans kandidatur er lig hans tidligere... hvilket har været godt
(14:54:53) nordbjerg: hvorimod Ole stiller op fordi han ikke synes Emil egner sig (uden nogen begrundelse i indlægget)
(14:55:03) nordbjerg: fixed hmm
(14:55:31) Petri: Min stemme går til Emil grundet den store mængde produktivitet og initiativ han har udvist med hensyn til at starte en masse initiativer og skrive store mængder indhold, både på piratpartiets sociale medier men også på vores forum.
(14:55:38) EmilKirkegaard: I hans tid som formand var partiet faldt hen i total inaktivitet, og der var sket vedtægtsbrud fordi at han ikke indkaldte til hverken bestyrelsesmøder eller landsmøder.
(14:55:59) egnat: Jeg har nu registeret: OSH(fixed,kristiangk,Hinton,egnat) Emil(Bo,nordbjerg,Petri)
(14:56:15) AKjaer: Har ikke-medlemmer taleret?
(14:56:26) egnat: Ja tale, men ikke stemmeret
(14:56:29) osh_DK3: Partiet blev inaktivt fordi alle andre blev inaktive, emil inkl. Jeg kunne have holdt bestyrelsesmøder med mig selv
(14:56:37) fixed: jeg har intet imod EmilKirkegaard men jeg kender Ole og jeg synes hans erfaring er uvurderlig i partiet
(14:57:06) osh_DK3: Men at holde møde med sig selv når ingen andre er aktive giver ikke mening.
(14:57:06) blytte: Jeg blev del af partiet i 2009, og da (og i 2010) var Ole meget aktiv. Det kan have skrantet lidt på det sidste, men han har ydet sin del, ved jeg.
(14:57:13) nordbjerg: Det er da arbejdsgruppen (her især Emil) der sparkede partiet nogenlunde igang
(14:57:15) BoTranberg: egnat, du mangler Rolf
(14:57:28) EmilKirkegaard: den rigtige handling i det tilfælde var derfor at indkalde til landsmøde og vælge en ny bestyrelse
(14:57:36) Benson left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(14:57:42) egnat: Jeg har nu registeret: OSH(fixed,kristiangk,Hinton,egnat) Emil(Bo,nordbjerg,Petri,Rolf)
(14:57:45) RolfBjerre: jeg stemmer Emil
(14:57:51) blytte: ole
(14:57:54) EmilKirkegaard: på det sidste må siges at være sødt sagt. man kan selv kikke på forsiden
(14:58:03) Hvalfisk: Jeg stemmer OSH
(14:58:06) EmilKirkegaard: eller på forummet
(14:58:12) egnat: Jeg har nu registeret: OSH(fixed,kristiangk,Hinton,egnat,blytte,hvalfisk) Emil(Bo,nordbjerg,Petri,Rolf)
(14:58:50) nordbjerg: Hvad har Ole bidraget med på det sidste?
(14:58:51) EmilKirkegaard: og jeg stemmer på mig selv
(14:58:52) ***osh_DK3 stemmer på mig selv :)
(14:58:53) nordbjerg: I forhold til Emil
(14:59:01) nordbjerg: Det kan godt være at han har bidraget for 2-3 år siden
(14:59:07) fixed: Emil arbejder rigtigt hårdt på hjemmeside og facebook og det er dejligt at se men en senior i bestyrelsen er virkeligt vigtigt (undskyld alderskommentaren Ole ;))
(14:59:09) egnat: Jeg har nu registeret: OSH(fixed,kristiangk,Hinton,egnat,blytte,hvalfisk) Emil(Bo,nordbjerg,Petri,Rolf,Emil)
(14:59:27) egnat: Hvem mangler at stemme?
(14:59:36) AKjaer: Bare i orden. Kender ikke til alle problematikker involveret i det her; men som outsider og en person med foreningserfaring virker en opstilling på baggrund af en anden opstilling som en farlig sag, det ender med at blive visionsløst vandetræden. Måske ikke idéelt for en gruppe som Piratpartiet som, imo, SKAL være i konstant vækst i den tidlige fase
(14:59:41) egnat: Flere der ønsker at afgive deres stemme?
(14:59:42) EmilKirkegaard: en senior person i bestyrelsen behøver ikke sidde som næstformand, fixed
(14:59:50) AKjaer: lettere forsinkede two cents
(14:59:50) neglesaks: Ja, 2 sek.
(15:00:03) nordbjerg: Jeg er enig med Emil, han kan godt sidde i bestyrelsen uden at have næstformandspost
(15:00:28) Hinton: Nej, men der er en god signal værdi i at formanden og næstformanden ikke kommer fra samme politiske baggrund, og blev medlem samtidigt
(15:00:46) BoTranberg: Det giver ingen mening at hav en inaktiv "senior" siddende som næstformand!
(15:01:03) EmilKirkegaard: Det er korrekt AKjear. Det er dumt at vælge en person til en post som har udvist ringe tid til jobbet, ikke har skrevet noget om sine visioner.
(15:01:05) EmilKirkegaard: osv.
(15:01:08) neglesaks: Jeg er meget i tvivl om hvad jeg skal stemme. Jeg forkuserer på personernes egenskaber, hvor jeg ved at Ole Har været meget aktiv i fortiden, og han van den der fik læftet min interesse for PP, bl.a. ved sit store vid. Emil har derimod også vist stort engagement, og mens jeg ser at hans lederevner stilles i ?, synes jeg det er på sin plads at de bliver afprøvet. Jeg har høj respekt for Oles person og indsats, men mener at Emil skal have l
(15:01:08) neglesaks: ov til at prøve kræfter med hvervet.
(15:01:09) fixed: EmilKirkegaard: sandt - jeg kender dog Ole bedre end dig Emil. og der er ingen følelser i det fra min side. Jeg vælger ud fra min overbevisning. men det er helt korrekt
(15:01:15) neglesaks: (beklager wall of text)
(15:01:55) fixed: En udskiftning på formandsposterne af gangen er også en ok progression i min verden
(15:01:57) egnat: Flere der ønsker at afgive deres stemme? Det skal være nu
(15:02:15) egnat: Det ser ikke ud til at være tilfældet.
(15:02:18) egnat: Jeg har nu registeret: OSH(fixed,kristiangk,Hinton,egnat,blytte,hvalfisk) Emil(Bo,nordbjerg,Petri,Rolf,Emil)
(15:02:26) nordbjerg: Du mangler neglesaks.
(15:02:28) neglesaks: jeg har stemt på emil.
(15:02:37) egnat: Jeg har nu registeret: OSH(fixed,kristiangk,Hinton,egnat,blytte,hvalfisk) Emil(Bo,nordbjerg,Petri,Rolf,Emil,neglesaks)
(15:02:42) lbr: du mangler osh
(15:02:55) egnat: Flere der ønsker at afgive deres stemme? Det skal være nu
(15:02:56) Hinton: Hollywood
(15:03:04) egnat: Det ser ikke ud til at være tilfældet.
(15:03:05) EmilKirkegaard: 7 vs 6 så vidt jeg kan se
(15:03:06) fixed: Ole stemmer vel på sig selv
(15:03:08) egnat: Jeg har nu registeret: OSH(fixed,kristiangk,Hinton,egnat,blytte,hvalfisk) Emil(Bo,nordbjerg,Petri,Rolf,Emil,neglesaks)
(15:03:19) lbr: 14:58 * osh_DK3 stemmer på mig selv :)
(15:03:22) Hinton: OSH stemte på sig selv
(15:03:47) egnat: Jeg har nu registeret: OSH(fixed,kristiangk,Hinton,egnat,blytte,hvalfisk,OSH) Emil(Bo,nordbjerg,Petri,Rolf,Emil,neglesaks)
(15:03:53) egnat: Dermed er OSH valgt.
(15:03:57) egnat: Tillykke
(15:04:03) Petri: Tillykke! :)
(15:04:04) RolfBjerre: Tillykke
(15:04:05) blytte: Tillykke
(15:04:08) fixed: Tillykke Ole.
(15:04:10) ***osh_DK3 takker for valget, og håber at Emil stiller op til bestyrelsen
(15:04:12) neglesaks: Tillykke. Damn close cut.
(15:04:13) AKjaer: Tillykke :)
(15:04:24) egnat: 8. Valg af kasserer.
(15:04:24) neglesaks: Jeg mener bestemt at EMil skal stille op til bestyrelsen!
(15:04:25) Hinton: Tillykke. Og glædeligt at vi havde 2 så gode kandidater at vælge imellem.
(15:04:45) egnat: Næste punkt: === 8. Valg af kasserer.
(15:04:57) osh_DK3: Jeg stiller gerne op til denne post...
(15:04:57) egnat: Hvem er kandidater?
(15:05:26) egnat: Andre kandidater?
(15:05:39) neglesaks: Skal man have meldt sig?
(15:05:45) egnat: Du kan melde dig nu
(15:05:57) BoTranberg: Næstformand + kasserer som samme person? Dårlig ide.
(15:06:02) neglesaks: Jeg melder mig gerne.
(15:06:10) egnat: (Og jeg tror nogen af os vil foretrække, at næstformand <> kaserer)
(15:06:12) nordbjerg: Jeg synes ikke det er en god idé at osh_DK3 er både næstformand og kasserer.
(15:06:21) blytte: Jeg tror Bo har ret. Hvis ikke andet så for syns skyld.
(15:06:25) fixed: BoTranberg: der er stort set ingen økonomi i lige det her parti men...
(15:06:28) egnat: To kandidater: OSH og neglesaks
(15:06:35) RolfBjerre: Neglesaks, kan du ikke skrive dit navn
(15:06:37) nordbjerg: fixed true
(15:07:02) EmilKirkegaard: jeg er enig i at det er en dårlig ide at have en mand på begge poster
(15:07:03) neglesaks: jeg hedder Peter Bjørn Perlsø, 33a, bosiddende i Kgs. Lyngby, studerende ved DTU til daligt (lynresume)
(15:07:03) osh_DK3: Jeg tror Neglesaks kan være egnet som kasserer
(15:07:11) EmilKirkegaard: også argumenterbart i strid med vedtægterne
(15:07:29) nordbjerg: stemmer på neglesaks
(15:07:35) Petri: Perfekt :). Stemme til neglesaks.
(15:07:36) fixed: EmilKirkegaard: Fair enough
(15:07:37) osh_DK3: det er ikke i strid med vedtægterne, emil
(15:07:41) blytte: neglesaks
(15:07:44) fixed: ok?!
(15:07:46) Svenne [Mibbit@khueo3.mibbit.com] entered the room.
(15:07:47) BoTranberg: Stemmer på neglesaks
(15:07:48) EmilKirkegaard: det er et fortolkningssprøgsmål
(15:07:56) egnat: Stemmer på neglesaks
(15:07:58) EmilKirkegaard: "Bestyrelsen udgør foreningens ledelse og består af en formand, en næstformand, en kasserer og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer der vælges direkte på landsmødet."
(15:07:59) osh_DK3: jeg trækker mit kandidatur som kesserer til fordel for neglesaks
(15:08:05) RolfBjerre: stemmer på neglesaks
(15:08:10) Hinton: Neglesaks
(15:08:10) EmilKirkegaard: stemmer neglesaks
(15:08:16) fixed: neglesaks
(15:08:24) egnat: Der er nu kun en kandidat til kasserer, så neglesaks er hermed valgt.
(15:08:29) egnat: Tillykke.
(15:08:33) BoTranberg: Tillykke
(15:08:36) fixed: tillykke Peter
(15:08:37) nordbjerg: Tillykke :D
(15:08:44) neglesaks: Mange tak, yarrr *host*
(15:08:45) Petri: gz :D
(15:08:48) RolfBjerre: Tillykke
(15:08:50) neglesaks is now known as Piratsaks
(15:08:53) ***osh_DK3 klapper
(15:08:59) RolfBjerre: he he
(15:08:59) Piratsaks is now known as neglesaks
(15:09:00) blytte: Tillykke
(15:09:00) Petri: haha :D
(15:09:02) EmilKirkegaard: 10hi
(15:09:04) egnat: Næste punkt === 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
(15:09:05) EmilKirkegaard: f9s
(15:09:05) nordbjerg: haha :D
(15:09:09) nordbjerg: f9z
(15:09:27) egnat: Der skal vælges 3 øvrige bestmedlemmer
(15:09:35) Svenne left the room (quit: Client Quit).
(15:09:43) egnat: Hvem stiller op?
(15:09:47) RolfBjerre: Jeg stiller op
(15:09:57) EmilKirkegaard: og jeg stiller op
(15:09:58) neglesaks: Kom så Emil!
(15:10:02) Petri: Vi har en opstilling i tråden fra nuværende bestyrelsesmedlem Thomas: https://www.piratpartiet.dk/comment/2109#comment-2109
(15:10:04) nordbjerg: emilowich
(15:10:07) egnat: Opstillede: Rolf, Emil, Thomas
(15:10:13) egnat: Er der flere kandidater?
(15:10:40) EmilKirkegaard: Thomas er forhindret i at deltage idag i øvrigt
(15:10:52) EmilKirkegaard: men annoncerede sin opstilling i tråden
(15:11:24) egnat: Det ser ikke ud til, der er flere kandidater
(15:11:57) egnat: Der skal vælges 3 og der er 3 kandidater: Rolf, Emil, Thomas så de er hermed valgt.
(15:12:05) ***blytte klapper
(15:12:07) fixed: Tillykke alle tre :)
(15:12:08) neglesaks: Tillykke
(15:12:12) AKjaer: Tillykke :)
(15:12:17) ***osh_DK3 klapper
(15:12:18) BoTranberg: Tillykke
(15:12:19) nordbjerg: tillykke
(15:12:19) nordbjerg: =)
(15:12:20) Hinton: Jeg stemmer for
(15:12:24) egnat: Næste punkt: === 10. Valg af revisor.
(15:12:26) Hinton: Tilykke
(15:12:30) egnat: Hvem stiller op?
(15:13:10) Hinton: Jeg kan da godt være det igen.
(15:13:21) fixed: hvad indebærer det Hinton?
(15:13:33) neglesaks: FYI, reviser er blot den der hurtigt kigegr kassererens arbejde igennem, og tager et par stikprøver at bilag.
(15:13:44) Hinton: At holde kasseren i ørene og godkende regnskabet.
(15:13:47) neglesaks: Så det er en "sekunda revisor".
(15:14:18) AKjaer: Normalt tror jeg det hedder en Kritisk Revisor. Korrekt?
(15:14:21) ***osh_DK3 synes Hinton har gjort det godt som revisor
(15:14:26) Hinton: i 2012 lavede jeg intet før regnskabet blev emailet til mig, så det er overskueligt. Men vi får nok en mere aktiv kasserer nu
(15:14:41) Petri: lyder fedt :D
(15:14:46) fixed: jeg stemmer på Hinton hvis han stiller op
(15:15:05) egnat: Opstillede: Hinton
(15:15:06) Hinton: Jeg stiller op så.
(15:15:08) egnat: Er der flere kandidater?
(15:15:31) egnat: Det ser ikke ud til at være tilfældet. Hinton er hermed valgt. Tillykke
(15:15:37) EmilKirkegaard: gz
(15:15:38) RolfBjerre: tillykke
(15:15:39) blytte: Tillykke
(15:15:40) fixed: *S* tillykke Hinton
(15:15:47) neglesaks: Tillykke, jeg ser frem til samarbejdet :)
(15:15:52) Hinton is now known as HintonNowWithPa
(15:16:03) egnat: Næste punkt === 11. Forslag om nye vedtægter.
(15:16:04) HintonNowWithPa: Ligeledes :)
(15:16:42) HintonNowWithPa is now known as Hinton
(15:16:49) egnat: OSH har ordet.
(15:17:31) osh_DK3: JEg har sat det på dagsordenen fordi jeg havde indtryk af, at Emil ville have det med.
(15:18:04) osh_DK3: Men både jeg og Emil mener ikke forslaget er ordentligt gennemarbejdet
(15:18:25) egnat: OSH - trækker du forslaget tilbage?
(15:18:52) nordbjerg left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(15:19:41) osh_DK3: Jeg foreslår, at forslaget trækkes tilbage eller afvises
(15:21:03) Petri: lyder fint. Vi tager den en anden gang når det er færdigarbejdet.
(15:21:05) blytte: Så lad os bare gå videre
(15:21:20) egnat: Diskussionen henvises til https://www.piratpartiet.dk/vedtaegter_2_forslag#comment-2080
(15:21:49) egnat: Jeg stemmer for, at forslaget trækkes tilbage eller afvises
(15:21:58) nordbjerg [Mibbit@hwtxf8.mibbit.com] entered the room.
(15:22:03) EmilKirkegaard: Jeg fremsætter dette forslag: https://www.piratpartiet.dk/comment/2057#comment-2057
(15:22:30) nordbjerg: undskyld, blev disconnected. hvilket punkt er vi nået til? =)
(15:22:43) Hinton: Du er lige blevet valgt til kasserer
(15:22:46) fixed: jeg er lidt forvirret...
(15:23:02) fixed: er forslaget trukket tilbage eller ej?
(15:23:13) Hinton: (vi er ved pkt 11)
(15:23:20) EmilKirkegaard: det er to forskellige forslag
(15:24:11) kristiangk: Er jeg den eneste som finder begge forslag ikke gennemskuelige ?
(15:24:42) ***blytte er enig med kristiangk
(15:24:54) Petri: hvad mener du med gennemskueligt?
(15:25:48) kristiangk: Jeg kan ikke se hvad der skal ændres, og til hvilket formål. Det virker for mig som en diskussion - som ikke er endelig konkluderet
(15:25:49) sissecknet: jeg er ikke super skarp til reglerne omkring årsmøder, men hvis foreslagene er opført på dagsordenen skal der vel stemmes om dem skal der ikke?
(15:25:57) neglesaks: hvad forslår de? det ligner diskussionsindlæg.
(15:27:31) osh_DK3: Jeg synes ikke forslaget er ordentligt gennemarbejdet, selvom jeg er positiv overfor noget i denne retning
(15:28:16) EmilKirkegaard: jeg beder folk tage tid til at læse det
(15:28:24) EmilKirkegaard: 2-3 sider, kan man vel overkomme
(15:28:53) Petri: Vil også støtte op om forslaget til vedtagelse af politik løbende.
(15:28:54) fixed: som en der ikke har fulgt med i den diskussion er jeg ikke helt sikker på hvad der egentlig sker... jeg har skimmet det og hvad jeg kan se handler det om om den måde man stemmer på og stiller forslag på
(15:29:24) Petri: Hvis du læser det bliver du nok mere sikker ;).
(15:29:34) kristiangk: Jeg har læst det forinden dette møde - og jeg kan ikke gennemskue andet end at der stille forslag om "nogle ændringer" som endnu ikke er fastlagte
(15:29:52) theisgp [Mibbit@mlxka5.mibbit.com] entered the room.
(15:29:57) EmilKirkegaard: det er et forslag om hvordan man kan vedtage partiets politik gennem forummet, som beskrevet i forslaget.
(15:30:30) fixed: jeg ved ikke helt men jeg kan nu godt lide ideen om at man skal have ret stor enighed ved de her ting
(15:30:37) Hvalfisk: Jeg er ikke klar til at godkende en sådan ændring endnu
(15:30:52) fixed: det er jeg heller ikke tror jeg ikke...
(15:31:23) egnat: Det er ikke god kotyme at forslagene ikke står i dagsordenen. Forslaget har været på forumet siden 2013-03-06. Hvis generalforsamlingen insisterer på at behandle forslaget vil jeg tage det til afstemning.
(15:31:26) Hvalfisk: Så gerne at vi var lidt flere der havde givet nogle input
(15:31:39) neglesaks: Ditto. Stemmer for tilbagetrækkelse indtil de er bedre gennemarbejdede.
(15:32:00) neglesaks: eller debatterede.
(15:32:08) EmilKirkegaard: det er gennemarbejdet
(15:32:14) neglesaks: Debatteret så.
(15:32:17) fixed: hvorfor er den tyske model ikke et forbillede EmilKirkegaard og Petri?
(15:32:27) EmilKirkegaard: det har stået til debat i forummet i temmelig lang tid
(15:32:27) Hvalfisk: Liquid Feedback
(15:32:37) EmilKirkegaard: vi har skrevet om det på sociale medier flere gange
(15:32:51) EmilKirkegaard: har indsamlet input fra mindst 7 personer ang. talværdier
(15:32:53) EmilKirkegaard: osv.
(15:32:57) Petri: Liquid feedback er også super awesome. Det kræver dog en del programmeringsarbejde. Det ligger udenfor mine evner desværre
(15:33:11) Fawk left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(15:33:19) fixed: men hvorfor ikke som den tyske model?
(15:33:23) theisgp left the room (quit: Client Quit).
(15:33:32) EmilKirkegaard: flydende demokrati er fint, men det er ikke noget som er blevet sat op endnu, osv.
(15:33:48) BoTranberg: Jeg kan godt lide ideen om at vi kan vedtage politik løbende og ikke kun én gang om året på landsmødet. Det er gammeldags og forhindrer at vi kan reagere på noget aktuelt.
(15:33:59) RolfBjerre: jeg er tilhænger, men vi må debattere idag og stemme en anden...
(15:34:19) Petri: Yes. Hvis folk melder sig i tråden kan vi jo tage den der :)
(15:34:36) EmilKirkegaard: folk er jo velkomne til at diskutere det i forummet, og som man kan se, så har en del gjort netop det
(15:35:00) Hinton: Vi har vel en formand etc. der kam reagere ud fra vores vedtagne grundholdninger til ethvert spørgsmål
(15:35:02) neglesaks: Jeg trækker min stemme om tilbagetrækning, tilbage.
(15:35:16) lbr: meta
(15:35:20) Hvalfisk: Vi kan lave en test af den nye vedtagelsesproces før vi for alvor begynder at vedtage ny politik
(15:36:06) egnat: Jeg vil foreslå, at vi ikke stemmer om forslaget idag, da det ikke er på dagsorden. Hvem er enig i det?
(15:36:14) Petri: Enig.
(15:36:15) blytte: enig
(15:36:16) kristiangk: Enig egnat
(15:36:17) RolfBjerre: enig, sorry
(15:36:17) neglesaks: enig
(15:36:18) fixed: enig
(15:36:21) Hinton: enig
(15:36:23) osh_DK3: Vi bør efter min mening både have et helt konkret forslag og en test, inden vi kan tage stilling
(15:36:23) Hvalfisk: ok
(15:36:25) nordbjerg: enig
(15:37:00) Petri: Nogen forslag til hvordan det skal testes i praksis?
(15:37:02) egnat: Godt: Forslaget tages op på næste landsmøde. (Sørg for at det er på dagsorden).
(15:37:07) EmilKirkegaard: dem som mener, at vi skal teste det, må skrive på forummet om hvordan man skal teste det
(15:37:59) egnat: Næste punkt === 12. Eventuelt.
(15:38:36) osh_DK3: Under 12 har jeg et forslag: https://www.piratpartiet.dk/comment/2097#comment-2097
(15:38:55) egnat: Jeg gør opmærksom på, at der ikke kan stemmes om noget under eventuelt.
(15:39:16) osh_DK3: Jeg vil gerne høre landsmødets indstilling til dette
(15:39:18) egnat: Så der kan alene diskuteres og vises en meningstilkendegivelse.
(15:39:25) osh_DK3: Hvad folk her mener...
(15:39:43) neglesaks: "Landsmødet bemyndiger bestyrelsen til at ændre hjemmesiden, så brugerdatabasen på hjemmesiden flettes sammen med medlemsregisteret, og det tydeligt fremgår, om en bruger i forummet også er medlem af partiet. På denne måde kan alle let se, om et indlæg kommer fra et partimedlem, eller om det er fra en forum-bruger udenfor partiet."
(15:39:45) Petri: Jeg synes det lyder som en rigtig god idé
(15:39:56) blytte: osh_DK: Hvad kræver det dit forslag af arbejde (programmering, m.m.)?
(15:39:58) neglesaks: Enig i at det er en god ide.
(15:40:01) egnat: Jeg synes forslaget lyder fornuftigt.
(15:40:22) nordbjerg left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(15:40:27) Hvalfisk: Det er en god ide
(15:40:56) BoTranberg: God ide
(15:40:58) fixed: det kan jeg ikke se noget galt i heller. man kan jo være anonym hvis man vil til trods for det
(15:41:16) RolfBjerre: god ide
(15:41:18) fixed: så længe medlemsregisteret ikke offentligt og det er det vel ikke?!
(15:41:28) Petri: nej det er det ikke
(15:41:42) nordbjerg [Mibbit@mlxka5.mibbit.com] entered the room.
(15:41:45) Petri: og det bliver det heller ikke
(15:41:56) fixed: så kan jeg godt stemme for
(15:42:06) osh_DK3: Medlemsregisteret er fortroligt, og forbliver det.
(15:42:07) EmilKirkegaard: men det bliver muligt at se hvilke brugere som er medlemmer. dvs. hvis man skal være anonym, så skal man bruge et anonymt brugernavn på forummet
(15:42:11) neglesaks: vi stemmer ikke, kun holdningstilkendegivelser :)
(15:42:25) Hinton: Emil har ret
(15:42:27) neglesaks: Emil, så kan man bare kalde sig noget sært *host* :)
(15:42:31) osh_DK3: Men vi vil gerne kunne vise, om et brugernavn i forummet er medlem af partiet.
(15:42:56) EmilKirkegaard: det er smart mht. afstemninger også, da man skal vide hvilke brugere som kan stemme og hvilke der ikke kan
(15:43:04) sissecknet: Hvilke fordele regner i med at få ved at kunne se om en forum bruger er medlem eller ej?
(15:43:23) Hinton: Jeg er ikke sikker på at jeg kan se formålet.
(15:43:33) kristiangk: Vil det sige at medlemsregistret skal ligge på den nye web hos UnoEuro ?
(15:43:38) nordbjerg: man kunne også gøre så det kun er bestyrelsen der kan se hvem der er medlem, det er vel alligevel dem der skal optælle stemmer..
(15:43:52) Petri: Det bliver nemt i diskussioner at se hvem der har stemmeret.
(15:44:00) Hinton: Man lytter vel til alle i en diskussion, så man skulle n
(15:44:05) nordbjerg: kristiangk man kan godt ligge det på en anden server hvis det er et problem
(15:44:06) EmilKirkegaard: hvis stemmerne tælles automatisk, så skal drupla vide hvem der har stemmeret og hvem der ikke har
(15:44:12) EmilKirkegaard: drupal
(15:44:14) Hinton: ødigt give det indtryk at være inspiske.
(15:44:27) Petri: og udover det så giver det et cool incitament til at indmelde sig :)
(15:44:35) neglesaks: Det faciliterer vel (fint ord) medlemsdemokratiet og evt. fremtidige afstemninger på forum?
(15:44:44) osh_DK3: Nej medlemsregisteret kommer ikke til at ligge hos Unoeuro, kun en liste over hvilke forumbrugere, der er partimedlemmer
(15:44:44) EmilKirkegaard: netop
(15:44:55) kristiangk: Super
(15:45:01) kristiangk: Så kan jeg bare sige: Go Go Go
(15:45:08) sissecknet: Drupal skal vel bare vide hvem der er medlem, det behøver ikke være synligt for andre på forum.
(15:45:32) EmilKirkegaard: ja, men kunne godt gøre det skjult for ikke-admins
(15:45:32) kristiangk: Det giver ikke en masse manuelt arbejde for bestyrelsen ?
(15:45:57) nordbjerg: det er jo det det skal modkæmpe
(15:45:59) EmilKirkegaard: det er muligt at lade systemet vide hvem der har stemmeret uden at menige brugere på forummet kan se det
(15:46:01) nordbjerg: lige nu er der meget manuelt arbejde i det
(15:46:08) osh_DK3: Præcis, drupal ved alene om en bruger er partimedlem, ikke hvem vedkommende ellers er
(15:46:12) fixed: det kræver et opslag i medlemsdatabasen og at man kan opgive sit medlemsnummer på siden - så kan det vel strikkes sammen?
(15:46:23) fixed: jep...
(15:46:41) fixed: vi er jo et parti FOR privatlivets fred ;) så det skal sgu være i orden det der
(15:47:31) nordbjerg: vi kunne gøre så man indtaster medlemsnummeret i indstillingerne, og at den så tjekker op i medlemsregisteret om personen er medlem. hvis ja, så bliver et felt sat i databasen og det er det. du beholder dit brugernavn og ingen behøver vide hvem du er, bare at du er medlem
(15:47:33) nordbjerg: (?)
(15:47:37) osh_DK3: Vi kommer teknisk til en gang om dagen at eksportere en liste over brugernnavne i drupal fra medlemsregisteret, og importere denne på hjemmesiden
(15:47:37) neglesaks: måske kombinere med en indstilling i kontrolpanelet, som pr standard er sat til FRA; om man vil have vist sin medlemsstatus?
(15:47:47) Hinton: Jeg kan godt se fordelen i at der kommer prestige i at kunne skilte med sit medlemsskab
(15:47:59) EmilKirkegaard: der er også den mulighed at vi giver brugerne på forummet mulighed for at vise at de er medlem, hvis de medlem
(15:48:03) nordbjerg: kunne man også
(15:48:03) Hvalfisk: Kunne det ikke være en mulighed, at hver enkelt medlem selv kan vælge om de vil fremstå som medlem offentligt på forummet? F.eks. med et hak i kontoindstillinginerne?
(15:48:08) EmilKirkegaard: det må vel være helt optimalt
(15:48:19) nordbjerg: yes
(15:48:40) nordbjerg left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(15:49:52) kristiangk: Hvad med også at vise noget i stil med "Medlem siden: 20XX" ?
(15:50:02) osh_DK3: Jeg mener ikke vi skal give folk mulighed for at vælge dette display til/fra i drupal. Hvis nogen medlemmer ikke vil have det vist, kan de få slettet deres drupal-brugernavn i medlemsdatabasen.
(15:50:03) EmilKirkegaard: ville ikke være et problem i think
(15:50:19) EmilKirkegaard: eller bare oprette en ny bruger
(15:50:54) osh_DK3: Jeg mener ikke vi bør gøre forskel, og lade folk skilte med hvor længe de har været medlem
(15:51:04) egnat: Jeg foreslår, vi afslutter landsmødet formelt her og tager resten af diskussionen efter den formelle afslutning?
(15:51:31) neglesaks: enig med egnat
(15:51:39) Petri: Min tanke er at det positive i dette forslag er at der ikke er tale om andet end en lille visuel indikator der viser om en forumbruger også er partimedlem. Dette kunne også give et nice incitament til at melde sig ind hvis man ikke er medlem men deltager i forumdiskussioner alligevel.
(15:51:47) fixed: tja... jeg føler mig klar til at stemme om det her i hvert fald
(15:51:55) osh_DK3: Enig med egnat.
(15:51:58) Hinton: Ole, jeg kan se du har været medlem af forumet i 4 år og 8 måneder ;)
(15:52:00) egnat: fixed: Der kan ikke stemmes under eventuelt.
(15:52:01) neglesaks: det er under eventuelt - vi kan ikek stemme :)
(15:52:08) fixed: hehe
(15:52:12) fixed: dooh
(15:52:16) Petri: Særligt hvis der bliver lidt "prestige" i at have sådan en indikator på :P.
(15:52:23) neglesaks: jeg stemmer for mere rom!
(15:52:25) Hinton: Men der skal man klikke på user, det står ikke ved post.
(15:52:28) Petri: ENIG!
(15:53:25) kristiangk: Kunne det tænkes at bestyrelsen havde lyst til at få endnu en information i forumet - nemlig deres titel. På den måde bliver det mere synligt hvem der har de forskellige poster
(15:53:26) egnat: Jeg har registreret: For at afslutte landsmøde nu (egnat, osh_DK3)
(15:53:42) kristiangk: egnat enig, lad os afslutte
(15:53:52) Petri: lad os bare afslutte mødet og fortsætte eventuel diskussioner uformelt :)
(15:53:56) RolfBjerre: jeg har en evt
(15:54:02) RolfBjerre: så vent lidt :)
(15:54:04) Petri: eventuelle*
(15:54:06) Hvalfisk: Er der nogen problemer forbundet med at skifte brugernavn på forummet?
(15:54:22) EmilKirkegaard: tror jeg ikke
(15:54:22) RolfBjerre: Jeg udnævner mig selv til AFK Minister og vil ligge resultatet af vores udviklingsmøde op på forummet snarest. Vi mangler folk i den virkelige verden og vil meget gerne hører fra dem som ikke var til udviklingsmødet, om I/du er friske på at ligge nogle timer i vores projekter i den kommende tid.
(15:54:58) fixed: Rolf vil du uddybe det sidste?
(15:55:55) fixed: Jeg har lyst til at bidrage AFK også ...
(15:56:23) RolfBjerre: som udgangspunkt handler det ikke om et konkret projekt, blot en tilkendegivelse om deltagelse i AFK aktiviteter...
(15:56:29) Petri: Vi har brug for nogle der er aktive AFK i hvert fald. Jeg er selvfølgelig også frisk på at deltage i projekter.
(15:56:47) osh_DK3: Rolf som AFK Minister !! :)
(15:56:52) RolfBjerre: kan i vægle en hver her...
(15:56:54) RolfBjerre: [ ] Ja, jeg ønsker at være styrmand for et projekt [ ] Ja, en dag om ugen [ ] Ja, en aften om ugen [ ] Ja, en dag om måneden [ ] Ja, en aften om måneden [ ] Ja, men har mindre en dag om måneden [ ] Måske, Prøv at spørge mig når det bliver aktuelt [ ] Nej tak, har hænderne fulde pt
(15:57:14) RolfBjerre: ikke bindende :)
(15:57:25) fixed: hvor er den der [ ] skal vi være kærester?
(15:57:32) RolfBjerre: he he
(15:57:36) egnat: [x] Ja, en aften om måneden
(15:57:40) kristiangk: "Måske, Prøv at spørge mig når det bliver aktuelt"
(15:57:44) fixed: jeg er på en gang om måneden også helst aften her
(15:57:47) RolfBjerre: fixed du må godt være min bitch :)
(15:57:52) fixed: :P
(15:58:02) blytte: Jeg har på forummet meldt mig til at arbejde med mit eget forslag til Topmødet. Jeg gætter på det kan blive til en aften om ugen.
(15:58:04) EmilKirkegaard: post pics
(15:58:12) EmilKirkegaard: no women on the internetz
(15:58:15) fixed: kan huske jeg lavede sådan nogle da jeg gik i folkeskole hvor der også var "[ ] måske"
(15:58:17) fixed: hehe
(15:58:40) RolfBjerre: vi talte om dit igår og du er sæt til styrmand på projektet....
(15:58:50) RolfBjerre: blytte
(15:58:55) RolfBjerre: godt forslag
(15:59:04) blytte: Ok, fint.
(15:59:16) RolfBjerre: men vi tales ved senere
(15:59:36) RolfBjerre: rigtig godt forslag
(15:59:42) EmilKirkegaard: mht. AFK aktiviteter, så er det nok særligt i KBH i starten, blot pga. at det er nemmest at starte der (største by)
(15:59:53) fixed: er i kbh
(16:00:11) Kristian left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(16:00:26) RolfBjerre: enig, kbh er afk center
(16:00:57) RolfBjerre: jeg har hus og klubhus til os
(16:00:58) blytte: Hvis vi har nogen i Århus eller Aalborg bør det også virke. Men ok.
(16:01:24) RolfBjerre: helt sikkert, plads til mere. mener bare at jeg arbejder fra kbh
(16:01:35) EmilKirkegaard: vi er to personer i århus
(16:01:38) EmilKirkegaard: i hvert fald
(16:01:41) BoTranberg left the room.
(16:02:33) egnat: Sidste chance for at svare på Rolfs spørgeskema om aktivitet.
(16:03:13) RolfBjerre: kom nu :)
(16:03:51) ruairi: jeg er med i århus
(16:04:00) Petri: sejt!
(16:04:03) egnat: Kan folk stemme for at afslutte landsmødet nu?
(16:04:04) sissecknet left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(16:04:06) RolfBjerre: tak for tilbagemeldinger, jeg henvender mig til de interesserede
(16:04:15) fixed: ok
(16:04:23) Petri: yes. der er stemt for det.
(16:04:35) RolfBjerre: ok til afslutning
(16:04:48) egnat: Jeg har registreret: Afslut (Rolf, Fixed, Petri, Egnat)
(16:04:56) kristiangk: ok
(16:04:57) blytte: Ja, lad os slutte.
(16:05:02) neglesaks: end()
(16:05:08) AKjaer left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(16:05:08) Hinton: Aflsut.
(16:05:09) osh_DK3: Tak til alle for et godt landsmøde
(16:05:12) egnat: Jeg har registreret: Afslut (Rolf, Fixed, Petri, Egnat, blytte, neglesaks)
(16:05:19) Hinton: Tak for alle de gode kandidater :)
(16:05:23) Petri: Yes, mange tak. Veloverstået landsmøde :).
(16:05:27) egnat: Jeg erklærer hermed landsmødet for afsluttet.
(16:05:36) egnat: Du er velkommen til at blive og hænge ud.
(16:05:42) neglesaks: Tak til alle for et godt møde!