You are here

Indkaldelse til landsmøde

31 posts / 0 new
Last post
Ole Husgaard
Indkaldelse til landsmøde

Lørdag den 15. september kl. 14:00 holder vi landsmøde. Alle medlemmer har adgang. Alle medlemmer, som har været medlem siden onsdag den 15. august har stemmeret.

Landsmødet foregår på nettet, på vores IRC kanal. Sørg venligst for at møde på IRC kanalen mindst 30 minutter før landsmødet starter, da vi skal have mulighed for at verificere de medlemmer, som har stemmeret.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af indkaldelse til landsmødet og de praktiske arrangementer omkring elektronisk afholdelse af landsmødet.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af årsrapporter for 2010 of 2011.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Overgang til nyt medlemsregistreringssystem.
12. Eventuelt.

Forslag til yderligere punkter på dagsordenen kan fremsættes i denne forumtråd.

Forslag til kandidater til de poster, der er på valg, bedes fremsat i denne forumtråd.

Petrix
Link til IRC

Her er lige et link til IRC kanalen for alle der ikke har set den før:
https://chat.mibbit.com/#piratpartiet.dk@irc.piratpartiet.se

Petrix
Facebook event

Her er et link til eventet på facebook så alle kan følge med i det:

https://www.facebook.com/events/424541780915325/

Rolf Bjerre
Rolf Bjerre's picture
Stiller op som bestyrelsesmedlem

Klar Pirat Start

Jeg ønsker at opstille til en post i bestyrelsen.

Mit ønske er at vi skal have gang i at aktiverer vores medlemmer og have fundet en masse nye.

Har igennem en årrække beskæftige mig med Marketing & Event. Har derfor en klar idé og vilkel på, hvordan vi kommer frem mod indflydelse..

Ser min fremtidige rolle i partiet som ham der bygger bro imellem hånd og hoved.

Glæder mig til årsmødet

mfh
Rolf

Petrix
Opstilling til næstformand

Mit navn er Andreas Petri Petersen. Jeg har fungeret som ad hoc talsmand for Piratpartiet de seneste måneder og stået bag at administrere og holde Piratpartiets facebookside opdateret.
Ydermere har jeg været med til at starte den arbejdsgruppe der har været med til at gøre Piratpartiet mere aktivt igen.

Jeg stiller op til næstformandsposten. I tilfælde af at jeg ikke bliver valgt som næstformand stiller jeg også op til en ordinær bestyrelsespost :).

Jeg har for nyligt afsluttet en uddannelse i Engelsk og Organisationskommunikation fra CBS og kommunikerer derfor ganske flydende på engelsk såvel som dansk, udover at have en indsigt i hvordan man mest effektivt kommunikerer internt og eksternt i organisationer. Jeg interesserer mig for samfundsmæssige spørgsmål, især for spørgsmål omhandlende personlig frihed og retten til at træffe sine egne valg.
Jeg har fulgt problematikken omkring ophavsret- og patentlovgivningen nøje de seneste par år, og har derfor sat mig selv meget godt ind i emnet.

MVH
Andreas Petri Petersen

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Emils formands kandidatur

Mit fulde navn er Emil Ole William Kirkegaard. Jeg studerer lingvistik på Århus Universitet, og har tidligere studeret filosofi på samme sted. Min baggrund for at stille op til formandsposten er, at jeg er god til at træffebeslutninger (er en naturlig leder) og networke. Derudover har jeg en meget bred baggrundsviden om de fleste ting. Helt praktisk talt så har jeg været med til at starte den arbejdsgruppe som har fået liv i Piratpartiet igen. Dette både på sociale medier (Facebook, Google+), samt den del som ikke har været så synlig, nemlig oversættelsen af diverse tekster og bøger, og at skrive nyt materiale. Derudover har jeg arbejdet på at skrive en række forslag til andre områder som Piratpartiet kunne have en holdning til.

Petrix
Forslag til øvrige emner der bør puttes på dagsordenen:

Forslag til øvrige emner der bør sættes på dagsordenen:

- Ny hjemmeside bør laves der passer til Piratpartiet. Den nuværende har mange problemer og afspejler ikke den type hjemmeside et IT-fokuseret parti bør have.

- Diskussion om udvidelse af piratpartiets politik til at omfatte andre områder end informationsteknologi-politiske spørgsmål.

Warlem
Opstilling som Kasserer

Hej Y'all
Jeg vil gerne annoncere mit kandidatur som kasserer for piratpartiet og som de andre kommer her nogle få informationer om mig:
Jeg hedder Michael Møller. Jeg er 25 år og er i øjeblikket i gang med cand. merc. aud. på CBS. Ud over det har jeg været aktiv i skatte og finansudvalget i Venstres ungdom.
Ud over det har jeg egen virksomhed hvor jeg laver regnskaber for små virksomheder.

Go-Gyo
Opstilling som Bestyrelsesmedlem

Mit navn er Thomas Petri Petersen. Jeg har været en del af den arbejdsgruppe, som har været ved at genstarte piratpartiet.

Jeg stiller op som bestyrelsesmedlem.

Jeg har fulgt debatten omkring fildeling og copyright fra sidelinien gennem de sidste par år og har nu lyst til at deltage mere aktivt i at gøre en forskel.

Ole Husgaard
Jeg kan ikke anbefale Emil til formandsposten

Jeg har i den senere tid været i kontakt med Emil, da han er selvudnævnt formand for den arbejdsgruppe, som gerne vil sætte gang i partiet igen. Jeg har blandt andet været i Århus for at besøge ham, og få en god lang snak.

Hans politiske holdninger er - stort set - fornuftige, og god piratpolitik. Dog har han over for mig givet udtryk for holdninger, som ligger uden for partiets politikområde, som at han f.eks. gerne ser en kraftig beskæring af bistandshjælpen. Men det er hans egen personlige holdning, som han har lov at have.

Når jeg må advare mod Emil til formandsposten skyldes det, at Emil ved flere lejligheder har forsøgt at tilsidesætte medlemsdemokratiet i partiet.

For eksempel har han forsøgt at skrive en helt ny politik for partiet, med helt nye politikområder, som f.eks. "fri hash", og få denne vedtaget som partiets politik uden om Landsmødet, og - uden så meget som at drøfte det med de øvrige medlemmer her i forummet - få den nye politik vedtaget som partiets officielle politik. Da jeg gjorde ham opmærksom på, at det ikke gik, var hans svar: "Vi ser ingen grund til at tage sådan et emne op på landsmødet".

Han har også forsøgt at få udnævnt (ikke valgt!) en ny partiledelse uden om Landsmødet, og uden i øvrigt at drøfte det med de øvrige medlemmer her på forummet. Da jeg gjorde ham opmærksom på, at vi har medlemsdemokrati, var hans svar: "Dette tager igen for lang tid og koster for mange penge, og er i bund og grund unødvendigt".

Jeg håber, at medlemmerne i Piratpartiet ser, at det er alt for farligt at lade Emil komme direkte ind på formandsposten.

Når det så er sagt, tror jeg, at Emil kan være et stort aktiv for partiet. Jeg tror, at hans udemokratiske tiltag skyldes en kombination af manglende erfaring og en vilje til at drive partiet frem så hurtigt som muligt. På den baggrund havde jeg for snart en måned siden foreslået ham, at han stillede op til partiledelsen, men uden at stille op som formand, da hans kandidatur ville medføre, at jeg ville føle mig nødsaget til at gå i åben opposition mod ham. Det forslag fik jeg ikke noget svar på, før Emil med ovenstående indlæg stillede op til formandsposten. (Ovenstående indlæg er i øvrigt Emils første her i forummet i over et år, selvom jeg ved, at Emil har været meget aktiv omkring partiet bag kullisserne de seneste par måneder.)

Jeg genopstiller selv til formandsposten. Og håber, at Emil stiller op til en post i bestyrelsen...

Ole Husgaard
Du nævner to ting, som vi har

Du nævner to ting, som vi har drøftet tidligere.

Hvad angår ny hjemmeside, er det efter min mening ikke noget vi bør bruge tid på på Landsmødet. Her vil det være bedre, hvis vi gør som vi tidligere har gjort: Folk der er interesserede i at gøre et stykke arbejde på dette område sætter en ny hjemmeside op på test.piratpartiet.dk. Når den er færdig, inviteres medlemmerne her på forummet til at besøge den nye hjemmeside, og kommentere, så eventuelle fejl og mangler kan rettes, inden den nye hjemmeside sættes op på www.piratpartiet.dk.

Dette arbejde er sat i gang, blandt andet på din anmodning, og har nu været i gang i over en måned. Jeg har bedt dig sige til, hvis det af en eller anden grund går i stå fordi noget blokerer for at du og de andre der vil sætte ny hjemmeside op kan komme videre. Men jeg har ikke hørt fra dig, så jeg går ud fra, at det ikke er tilfældet.

Hvis angår ny politik, er det vigtigt, at en sådan vedtages på et solidt grundlag, og efter en grundig drøftelse blandt alle interesserede medlemmer. Det kan vi ikke nå på 11 dage, og derfor mener jeg ikke vi bør vedtage noget nyt politisk på landsmødet.

Men efter landsmødet mener jeg det ville være godt at tage disse drøftelser blandt alle interesserede medlemmer. Det vil gøre, at vi til næste landsmøde har fastlagt de nye politikker præcist, og redegjort for alle argumenter for og imod. Så kan medlemmerne på et oplyst grundlag stemme om det på næste landsmøde til foråret.

chlor
Ny politik

Vi har talt om det tidligere og det står meget tydeligt her:
https://www.piratpartiet.dk/node/141

"- Hvordan stemmer vi i folketinget, om emner der ikke vedrører spørgsmål Piratpartiet arbejder med?

Vi støtter den nuværende regering, hvad vi end mener privat."

Så uanset hvem der stiller lovforslag om "fri hash", så vil piratpartiets stemme ALTID være den samme som regeringen.

Ved lovforslag vedr. ophavsret og patenter, er partiets politik også helt forudsigelig.

Hvis man mener noget andet end ovenstående, bør man nok finde et andet parti. Vi har ikke brug for en diktator.

Petrix
Det kan sagtens tænkes at 11

Det kan sagtens tænkes at 11 dage er for kort til en réel drøftelse eller vedtagelse, derfor kan forslaget ændres til et generelt forslag om PPDK overhovedet skal overveje at udvide politikken. Hvis der kan opnås en generel konsensus for eller imod så kan vi jo begynde at diskutere detaljerne :).
Det ville være smart at tage det op til et landsmøde så folk med stemmeret kan sige om det overhovedet er noget der er værd at bruge mere tid på.

Hvad angår testhjemmesiden så har jeg blot ikke været i stand til at få adgang til den endnu, eller hørt fra andre der har :)

chlor
test.piratpartiet.dk

"Hvad angår testhjemmesiden så har jeg blot ikke været i stand til at få adgang til den endnu, eller hørt fra andre der har :)"

Jeg kan fint se den: https://test.piratpartiet.dk/

Hvad mangler du adgang til? (jeg er admin)

Petrix
Jeg kan også fint se den og

Jeg kan også fint se den og jeg kan også fint kommentere inde på den, der er ingen problemer :). Men vi har i lang tid snakket om problemerne med forumsoftwaret her på siden. Det er ikke særligt godt, derfor er der ingen der har lyst til at bruge det. Så vi har kigget på andre drupal fora der kunne bruges som alternativer.

Jeg kan dog ikke ændre noget på testsiden så derfor har vi stadig ikke været i stand til at teste det ud så folk kan kommentere på det. Så hvis man kunne ændre på det ville det være smart.

Petrix
Hej Chlor :)

Vi kan hurtigt blive enige om at alle forslag bør stemmes om af alle medlemmer, ligeledes at alle poster skal udvælges af medlemmer :).

Rollen som vagtmester er også en glimrende strategi, og jeg er sikker på man kan få store mængder piratpolitik igennem når man først sidder i folketinget. Problemet med rollen som vagtmester er at man aldrig vil kunne komme i folketinget med den strategi. Folk føler ikke stærkt nok om IT-politik til at smide deres eneste stemme bort blot for det. Det tror jeg er sandt efter min bedste overbevisning.

Så derfor bør man åbne sit sind for at en anden måde end den der har fungeret tidligere kunne være vejen frem. Måske er der andre ting der er lige så vigtige som IT-politik som PPDK kunne beskæftige sig med.

Hvis alle folks svar på det spørgsmål til landsmødet er "nej", så er det jo super let. Så er der ingen grund til at bruge mere tid på det spørgsmål og vi kan rette os mod andre områder og bruge energi på dem :).

chlor
Dårlig forumsoftware

Al forumsoftware er noget skidt. Jeg har ikke set noget der kan bruges.

LISTSERV, mailman o.l. er i mine øjne det eneste der duer, og det har vi her:
https://piratpartiet.dk/mailman/listinfo/debat

Petrix
Nu tænker jeg bare på et

Nu tænker jeg bare på et ganske normalt brugervenligt forum med en wysiwyg editor der er let at bruge for alle. Det er de færreste der gider at sidde og rode med html hvis de vil skrive en ordentlig besked.

Her er et eksempel på hvordan det kunne gøres mere brugervenligt:

"Hvordan man får Drupalforummet til at være bedre

Drupalforummet er som standard et ret dårligt forum. Mange af disse problemer kan løses med diverse modules som installeres.

How to:

1. Kopier alle mapperne ind i /[drupal folder]/sites/all/modules/
Moduler som skal installeres:
ckeditor
advanced forum
chaos tools

2. Aktivér dem i den rigtige rækkefølge
Advanced forum kræver at chaos tools er installeret + aktiveret først.

3. Ændre i nogle indstillinger
For at fjerne nesting/threaded diskussion i forummet:
Administration
Structure
Content type
Forum topic, edit
Comment settings
Remove tick in “Threaded”
Click “Save content type”

4. GREAT SUCCESS!"

Seems rather easy. Aner ikke helt hvad det var du linkede mig til. Det virker meget gammeldags, er det noget så man kan debattere via mail?

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
En hel del af disse påstande

En hel del af disse påstande er ikke korrekte, men jeg føler ikke for at sidde og rette i det. Den nysgerrige læser kan jo læse den slagplan som arbejdsgruppen skrev i fællesskab dengang vi satte arbejdet i gang i partiet.

https://docs.google.com/document/d/1e2Wy4aliCcs_E6FXNJflMs3hOa_VHI6h47Uf...

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Jeg er i uenig i at denne

Jeg er i uenig i at denne strategi for partiet er den rigtige at vælge. Den har heller ikke virket i andre lande mig bekendt. Jeg mener helt klart, at vi bør udvide politikken i stil med de tyske og svenske piratpartier, og deltage i politik som et mere eller mindre normalt parti, selvom PPDK naturligvis skiller sig ud på andre områder ved at være mere transparente, og forhåbentlig mere evidence-based policies.

Heldigvis kan man jo stemme om hvilken strategi for partiet som er bedst at bruge. Hvis man skal gætte ud fra kommentarerne på Facebook m.m., så vil jeg sige at der er flertal for at udvide politikken.

Warlem
Forslag til ændring af partiets politik

Jeg vil gerne stemme for ændring af partiets politik ang. rollen som vagtmester. Jeg ser gerne en omskrivning af vores forhandlingsposition, da jeg mener den i øjeblikket står meget svagt hvis vi skulle blive valgt.

Mere specifikt vil jeg gerne stille forslag om fjernelse af ordlyden:
"- Hvordan stemmer vi i folketinget, om emner der ikke vedrører spørgsmål Piratpartiet arbejder med?

Vi støtter den nuværende regering, hvad vi end mener privat."

Dette mener jeg ikke er hensigtsmæssigt, da vi på den måde aldrig får vores politik igennem. Ved spørgsmål der ikke vedrører kerneområder i Piratpartiets politik skal vi inddrage elementer af vores politik, for at kunne stemme for. Hvis vi ikke gør det har regeringen ingen grund til at stemme for vores politik.

Jeg mener generelt at vi skal være meget mere opsøgende i vores villighed til at indgå kompromis, for netop at få mest mulig af vores politik igennem.

Ole Husgaard
Det er glimrende, at du nu

Det er glimrende, at du nu vælger at offentliggøre et af de mange dokumenter i har liggende på Google Docs omkring Piratpartiet.

Men efter min mening også bekymrende, at der har været så meget arbejde omkring partiet bag lukkede døre, som partiets medlemmer ikke tidligere har været informeret om. Dette er jo kun et af mange dokumenter...

Citaterne ovenfor kommer direkte fra den mail du sendte mig den 21. Juli, og er dine temmeligt kortfattede svar på de problemer jeg så med tilsidesættelse af medlemsdemokratiet i et andet af de hemmelige Google Docs dokumenter jeg havde fået adgang til.

Petrix
Tæl til 10

Lad os nu lige falde ned alle sammen så tonen ikke bliver for skinger :).

Jeg har selv arbejdet med på at skrive mange af de dokumenter. At sige der er tale om "hemmelige" docs er noget sludder. Der har aldrig været noget hemmeligt over det da alle interesserede kan få adgang til alt der er blevet skrevet hvis de spørger.

Nu har jeg dog ikke modtaget henvendelser fra nogen der kunne være interesseret i at se dem, og som vi har diskuteret før så er forumsoftwaren her jo ikke specielt god til at diskutere i. Det har ikke på noget tidspunkt været hemmeligt at der er en arbejdsgruppe igang eller at man kan få fat på mig eller nogen af de andre i arbejdsgruppen bare ved at skrive på facebooksiden.

Så ved ikke helt hvor idéen om at det skulle være "hemmeligt" kommer fra?

Dit problem her Ole lader til at være at der er nogen der har arbejdet med idéer til Piratpartiet i noget der ikke er "åbent"? Er det korrekt forstået? :). I så tilfælde, hvad ville være et godt sted at diskutere og kollektivt arbejde på at skrive et dokument IRT der opfylder kravet om ikke at være bag "lukkede døre"?

Udover det, hvordan foreslår du at det hele kan foregå åbent? Vi kan selvfølgelig bare copy-paste en masse løse og ufærdige idéer ned i det her forum.

Jeg er frisk på at alle der har lyst ser det da tanken hele tiden har været at alle skal kunne deltage. Der har bare været ganske få der har henvendt sig for at deltage, ingen har på noget tidspunkt fået nej.

chlor
wysiwyg editor

Det er installeret nu på
https://test.piratpartiet.dk/

Jeg syntes ikke helt beskrivelsen stemmer og jeg kan ikke helt se nogen forandringer. Hvis der skal konfigureres mere end jeg har gjort, så må jeg lige få 'random' til at se på det.

Petrix: Det virker meget gammeldags

Jeg er gammel. Nok på alder med din far. På mit arbejde bruger jeg kommandoer der er mere end 40 år gamle, og det er fordi de bare virker, og det er godt. Noget der er nyt, er ikke nødvendigvis bedre.

Ole Husgaard
Regnskaber

Regnskaberne er nu offentliggjort i en anden tråd her i forummet. Hold venligst spørgsmål og diskussion af regnskaberne til den anden tråd.

Ole Husgaard
Min opstilling

Som tidligere nævnt, genopstiller jeg til formandsposten, idet jeg ikke mener det er en god ide at lade Emil Kirkegaard (Deleet) komme direkte ind på formandsposten på nuværende tidspunkt.

Desuden stiller jeg op til posten som næstformand. Jeg vil dog trække mig fra denne opstilling, hvis jeg bliver valgt som formand, idet jeg gerne ser enten Andreas Petersen (Petrix) eller Emil Kirkegaard blive valgt ind på denne post indtil en af dem har vist de har potentiale til at kunne overtage formandsposten.

Og endeligt opstiller jeg til posten som kasserer. Det skyldes primært, at jeg har stået for forarbejdet til overgangen til nyt medlemsregistreringssystem (punkt 11 på dagsordenen), og det derfor vil være naturligt, at jeg står for gennemførelsen ad dette, hvis det vedtages på landsmødet. Men hvis jeg bliver valgt til enten formand eller næstformand, vil jeg ikke blokere for, at Michael Møller (Warlem) overtager denne post, og vil derfor trække mig. Umiddelbart ser jeg intet problem i at Michael Møller er kasserer, selvom jeg indtil overgangen til nyt medlemsregistreringssystem tager mig af medlemsregisteret, men det kan vi drøfte nærmere på landsmødet.

Ole Husgaard
Hvad angår ny politik, kan vi

Hvad angår ny politik, kan vi ikke forbyde medlemmerne at drøfte dette (og det giver ikke mening for et politisk parti). Derfor vil en drøftelse af dette på landsmødet være en rent uformel drøftelse, som jeg mener vi bør tage undet punktet "eventuelt".

Ole Husgaard
Fysisk møde

Det ser ud til, at en del medlemmer er interesserede i at mødes fysisk her hos mig til Landsmødet. Hvis andre der bor i nærheden af Assens er interesserede at komme her til Landsmødet, bedes de venligst give mig besked snarest, da jeg har begrænset plads.

Hvis andre vil mødes lokalt i grupper rundt om i landet, kunne det være en ide at annoncere det her, så andre medlemmer i nærheden ved det.

Ole Husgaard
Når der ikke er mange

Når der ikke er mange medlemmer, som har bedt dig om indsigt i disse dokumenter, skyldes det nok, at det ikke har været offentligt annonceret nogen steder, at de findes... Det er derfor jeg brugte ordet "hemmeligt".

Generelt synes jeg ikke jeres "arbejdsgruppe" har været gode til at annoncere jeres eksistens over for de eksisterende medlemmer. Den er kun nævnt i to tråde her i forummet: En jeg oprettede, og en jeg bad dig om at oprette.

Jeg ser ingen problemer med at bruge Google docs. Men når noget er klar til drøftelse blandt medlemmerne, bør det offentliggøres, og annonceres her på forummet.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Jeg støtter helt klart op om

Jeg støtter helt klart op om Rolf som en cool guy, som bliver et aktiv mht. aktivitet. :)

Ole Husgaard
IRC log

Her er loggen fra landsmødet på IRC:

(14:08:02) osh_DK: Første punkt på dagsordenen er at vælge en dirigent.
(14:08:13) osh_DK: Jeg foreslår HansS
(14:08:19) KL: Fint med mig
(14:08:29) HansS: dirigent: jeg er ikke vant til IRC, jeg ved ikke hvordan man er dirgent dér
(14:08:30) fixed_: ok med mig
(14:08:36) Petri: Ingen indvendinger ^^
(14:08:39) Bazuuka: Det lyder fint
(14:08:42) simplewawe: ok
(14:08:46) Arhoj: Lyder fint
(14:08:47) misshelene: helt fint
(14:08:49) RolfB: ja fra mig
(14:09:04) blytte: ok
(14:09:08) Thomp: same
(14:09:13) HansS: Jamen OK, så prøver jeg.
(14:09:26) RolfB: klasse
(14:09:45) osh_DK: Hvis ingen har indvendinger, så er HansS valgt til dirigent.
(14:09:50) Zkyline: hvordan foregår det med talerliste?
(14:09:54) HansS: Valg af dirigent er #1 på dagsorden, Hans Schou blev enstemmigt valgt.
(14:10:04) HansS: #2 Godkendelse af indkaldelse til landsmødet
(14:10:16) HansS: Er der nogen der ikke kan godkende indkaldelsen?
(14:10:50) HansS: 30 sec, ingen har sagt noget, jeg antager den for godkendt
(14:11:04) misshelene: det er den herfra
(14:11:16) fixed_: hehe det bliver et stille møde :)
(14:11:31) Petri: Indtil vi kommer til de spændende dele ^^
(14:11:31) HansS: Og de elektroniske faciliteter er så også gekendt. Næste punkt
(14:11:44) HansS: 3. Formandens beretning. , jeg giver ordet til OSH
(14:12:06) osh_DK: Vi har haft en længere periode med meget lidt aktivitet i partiet.
(14:12:29) osh_DK: Sidste landsmøde var i sommeren 2010.
(14:13:29) osh_DK: Der har ikke været respons på mine mails til bestyrelsen om nyt landsmøde, og der er ingen medlemmer, som har spurgt om det - indtil for nyligt.
(14:14:10) osh_DK: For nyligt har en gruppe samlet sig, som har været meget aktive, især på Facebook og Google+
(14:14:52) osh_DK: Jeg synes de har gjort et rigtigt godt stykke arbejde, selvom de desværre ikke har været ret aktive i vores forum.
(14:14:56) simplewawe: hvad hedder facebook gruppen
(14:15:24) osh_DK: https://www.facebook.com/piratpartietdk
(14:15:33) EmilKirkegaard: en side ikke en gruppe
(14:15:53) simplewawe: ok
(14:16:47) osh_DK: Det har også medført, at jeg synes der er behov for dette landsmøde, som vi nu afholder.
(14:17:13) osh_DK: Efter min mening er det pragtfuldt, at der igen er ved at komme gang i partiet.
(14:17:38) misshelene: jeg venter stadig på at få vælgererklæringen retur
(14:18:04) Petri: Hørt!
(14:18:11) HansS: misshelene: det tager vi senere
(14:18:20) osh_DK: Underskriftsindsamlingen er stoppet ved folketingsvalget, da de gamle underskrifter blev ugyldige.
(14:18:53) osh_DK: Er der spørgsmål, eller noget, som folk her gerne vil have uddybet?
(14:18:56) misshelene: ok
(14:19:06) simplewawe: ok
(14:19:27) Petri: Nej det er fint for mit vedkommende. Please continue :)
(14:19:33) HansS: ok
(14:19:38) RolfB: ok
(14:19:44) Thomp: ok
(14:19:47) Bazuuka: *klapper* :P
(14:19:55) HansS: Alle må gerne skrive OK, så godkender jeg
(14:19:59) fixed_: ok
(14:20:00) ThomasHinton: ok
(14:20:00) KL: ok
(14:20:01) Zkyline: ok
(14:20:02) Hvalfisk: OK
(14:20:04) misshelene: ok
(14:20:05) Bazuuka: OK
(14:20:06) Arhoj: Ok
(14:20:06) EmilKirkegaard: ok
(14:20:11) RolfB: ok
(14:20:21) HansS: #2 formandens beretning er godkendt, næste punkt
(14:20:24) simplewawe: ok
(14:20:39) HansS: #4. Forelæggelse af årsrapporter for 2010 of 2011.
(14:21:04) osh_DK: Jeg har lagt dem på hjemmesiden her: https://www.piratpartiet.dk/node/572
(14:21:37) osh_DK: Partiets formue kommer stort set udelukkende fra anonyme donationer.
(14:22:09) osh_DK: Regnskaberne for 2010 og 2011 er nye, og skal godkendes her.
(14:22:26) simplewawe: ok
(14:22:29) RolfB: ok
(14:22:30) HansS: Alle der godkender årsrapport skriver ok, ellers NEJ
(14:22:32) fixed_: :) verdens mest simple regnskab. jeg kan godt godkende...
(14:22:35) Arhoj: Ok
(14:22:35) ThomasHinton: ok
(14:22:37) fixed_: ok
(14:22:38) Zkyline: ok
(14:22:40) Thomp: ok
(14:22:41) blytte: ok
(14:22:42) Bazuuka: OK
(14:22:51) misshelene: ok
(14:22:56) Petri: OK!
(14:22:58) KL: OK
(14:22:59) Hvalfisk: OK
(14:23:00) osh_DK: Jeg vil lige knytte et par kommentarer
(14:23:35) simplewawe: ok
(14:23:50) osh_DK: Efter landsmødet 2010 tilbød et medlem at betale de løbende udgifter til hosting af vores server - ca. 6000 kr. om året.
(14:24:18) Bazuuka: Wauw! Storsindet!
(14:24:21) misshelene: flot
(14:24:36) Petri: Yeah det er sgu pænt gjort.
(14:24:39) misshelene: posivtivt ment :-)
(14:24:42) RolfB: robin hood pirat
(14:24:48) ThomasHinton: Skal det forstås sådan at medlemmet betaler for hosting, eller at han rent praktisk hoster det for os?
(14:24:56) osh_DK: Siden da er denne udgiftspost ikke gået ind over regnskabet, men vi skal være opmærksomme på, at vi igen kan risikere at få denne udgift, selvom jeg ikke tror det bliver aktuelt nu.
(14:25:13) osh_DK: Medlemmet betaler for hostingen.
(14:25:29) HansS: Jeg syntes det ville være godt hvis hosting kunne betales af kontingentet.
(14:25:52) HansS: (note: serveren står i holland, i et hostingcenter)
(14:26:16) misshelene: ellers bør det fremgå af regnskaberne at hosting betales af et medlem
(14:26:26) osh_DK: Så længe vi får donationer nok til at betale kosting burde det ikke være et problem.
(14:26:59) fixed_: enig med helene... der bør vare en post der viser udgifterne og indbetaling fra medlemmet hvis der altså ligger en faktura fra hostingen
(14:27:00) HansS: ok, men ellers syntes jeg 500kr/md er rigeligt. Det kan fås billigere.
(14:27:03) osh_DK: En anden ting der ikke fremgår af balancen er, at vi ejer serveren, som står i Holland. Det skyldes, at den er fuldt afskrevet.
(14:27:58) osh_DK: Det er ikke usandsynligt, at det kan fås billigere. Vi har andre piratpartier med gode hosting-forbindelser, som skylder os en tjeneste.
(14:28:13) Zkyline: så der betales kun for drift?
(14:28:18) Petri: nice (:
(14:28:35) HansS: "skylder os en tjeneste." - det lyder billigt
(14:28:55) EmilKirkegaard: unoeuro = 1.15 €/mdr
(14:28:56) osh_DK: Der betales kun for selve hostingen, ikke serveren. Driften af serveren varetages af partimedlemmer.
(14:30:42) osh_DK: Hvis der er generel stemning for, at vi har poster med udgiften til hosting, og donationen fra ham der betaler det, vil jeg tage det til efterretning.
(14:30:44) HansS: Er der mere til dette punkt, eller kan vi godkende?
(14:30:53) misshelene: jeg godkender
(14:30:59) Zkyline: ok
(14:31:02) KL: ok
(14:31:02) simplewawe: ok
(14:31:04) Petri: ok
(14:31:04) Arhoj: Ok
(14:31:06) fixed_: ok
(14:31:06) Bazuuka: OK
(14:31:07) RolfB: ok
(14:31:08) ThomasHinton: Jeg syntes det vil se pænere ud hvis posten er udspecificeret i fremtiden
(14:31:12) ThomasHinton: Ellers OK
(14:31:17) blytte: ok
(14:31:19) Hvalfisk: ok
(14:31:29) Thomp: ok
(14:31:42) HansS: Jeg erklære årsrapporterne for godkendt, næste punkt
(14:31:48) HansS: #5. Fastsættelse af kontingent.
(14:33:08) osh_DK: Her vil jeg gerne gøre opmærksom på, at der er en del arbejde med at opkræve kontingent. At checkke, at alle har betalt, og finde ud af betalinger, som ikke kan identificeres.
(14:33:35) misshelene: det er vel ikke sværere end at man skriver sit navn og medlems# i tekstfeltet på overførslen
(14:33:40) osh_DK: Derfor har vi tidligere valgt ikke at have kontingent, men i stedet opfordre medlemmerne til at donere til partiet.
(14:33:48) EmilKirkegaard: bare lav en Flattr side eller sådan
(14:34:06) simplewawe: det miss helene siger er smart
(14:34:08) osh_DK: Donationsløsningen viste sig, da vi indførte den, at give flere penge i kassen
(14:34:41) misshelene: donation og kontigent udelukker ikke hinanden. jkeg er også medlem af TiD. der er kontigentet 250 / året og donationer frivillige
(14:34:48) osh_DK: En Flatter side ville være en god måde at få folk til at donere på.
(14:35:08) osh_DK: En bitcoin adresse kunne også være en mulighed.
(14:35:11) fixed_: jeg er fortaler for donationsløsningen uden kontingent
(14:35:36) KL: Det er jeg også
(14:35:47) misshelene: det samme her. men kontigent er en god ide til at dække de faste udgifter. donationer kan bruges til at lave happenings
(14:35:48) osh_DK: misshelene: Problemer et, at alt for mange glemmer at skrive de rigtige oplysninger på.
(14:35:50) Petri: Donationsmodellen uden kontingent tiltaler også mig. Det giver en lav indgangsbarriere for folk der ønsker at være medlem, uanset hvor godt de er rustet økonomisk
(14:36:06) fixed_: hørt petri
(14:36:07) ThomasHinton: Så vidt jeg kan se har Piratpartiet ingen fatse udgifter?
(14:36:16) Thomp: hørt
(14:36:21) HansS: De faste er hosting
(14:36:31) osh_DK: Donationsmodellen giver også en lav threshold for fornyelser, når der ikke skal betales noget.
(14:36:55) osh_DK: Vi har kun faste udgifter til hosting, som et medlem lige nu betaler for os.
(14:37:19) RolfB: jeg er tilhænger af kontingent
(14:37:22) Bazuuka: Det er efter min mening et afgørende punkt; Vi er som parti ikke særligt synlige i det politiske billede i DK... Og penge er vist nødvendigt for at eks. producere informations materiale vi kan dele ud
(14:37:36) RolfB: hørt
(14:37:46) Bazuuka: Ville det være at vi kunne indkræve kontingent, og producere materiale for de penge? Jeg er eks. villig til at betale fast kontingent, for at partiet får indflydelse... det er vel derfor vi er her?
(14:37:51) fixed_: hvis vi er i en situation hvor vi ikke har administrative resourcer og samtidig ønsker flere medlemmer vil donantionsløsningen sikre at vi ikke får en større administrativ byrde og samtidigt nemmere kan værge nye medlemmer
(14:37:56) Zkyline: man behøver ikke et kæmpe budget for at blive synlige
(14:38:09) misshelene: hvad med offentlig støtte til politiske partier?
(14:38:18) osh_DK: Enig, Bazuuka, men det kræver ikke nødvendigvis kontingent, hvis vi kan få pengene ind som donationer.
(14:38:23) fixed_: Bazuuka : du kan stadig donere som støtte !
(14:38:33) HansS: Rolfb: vil du så gerne administere det?
(14:38:40) Warlem [Mibbit@khueo3.mibbit.com] entered the room.
(14:38:45) Zkyline: et banner og en dåse maling kan man komme langt med
(14:38:48) osh_DK: Offentlig støtte kan vi først få efter at have stillet op til valg.
(14:38:50) Zkyline: det er ikke dyrt
(14:38:54) RolfB: Jeg ønsker at give den gas med event og happenings. kan nemt bruge flere pange end vi har :)
(14:39:03) HansS: En udgift jeg dog gerne ville have er et SSL-ceritficat. Vi har et på valg.piratpartiet.dk der er udløbet. Det er lidt øv.
(14:39:07) blytte: Ved større tryk-ordrer (20000) koster det ca. 0,5 kr. per A4-ark, f.eks. Det vil kræve mange små kontingenter at samle den slags penge.
(14:39:30) KL: Enig med Hans.
(14:39:45) EmilKirkegaard: man kunne bruge fx kickstarter til at samle penge til en konkret projekt
(14:40:01) RolfB: ja vi skal have mange flere medlemmer og de skal koste partiet, min mening
(14:40:09) osh_DK: Jeg tror det kan gøres billigere i Sverige, blytte. Har kontakt med nogle af de svenske pirater, som evt. gerne vil hjælpe.
(14:40:31) blytte: @osh_DK: Lyder godt.
(14:40:41) misshelene: god ide
(14:40:41) osh_DK: Et SSL certifikat ville være naturligt for os.
(14:40:48) simplewawe: enig med hans med ssl certifikat
(14:40:54) KL: Penge bør ikke være den bærende faktor for at skabe opmærksomhed på partiet.
(14:41:03) Zkyline: enig
(14:41:20) misshelene: enig. men de er stadig nødvendige
(14:41:27) fixed_: er jeg den eneste der ik ved hvad det skal bruges til?
(14:41:28) osh_DK: Enig, KL. Men penge kan være godt til forskellige ting.
(14:41:35) Zkyline: jeg mener vi skal starte med at udnytte de medlemmer vi har
(14:41:40) fixed_: altså SSl certificate?
(14:41:42) Bazuuka: Enig!... Men jeg tror desværre stadig det er nødvendigt
(14:41:47) Zkyline: man kan komme langt med arbejdskraft
(14:42:00) RolfB: jeg ser: penge er bevægelse
(14:42:23) fixed_: jeg er altså helt imod kontingent i en periode hvor vi skal værge og ikke har resourcer
(14:42:34) HansS: fixed: prøv at se den fejl besked du får på https://valg.piratpartiet.dk/, SSL bruges til at gøre password krypteret, når du er inde på vor hjemmeside
(14:42:42) Zkyline: der er også en masse problemer med at have penge
(14:42:53) osh_DK: For at vi kan opkræve kontingent, kræves det at vi har en kandidat til posten som kasserer, som vil påtage sig det ekstra arbejde.
(14:43:12) ThomasHinton: Vi har 11000, så vidt jeg husker. Hvis den nye bestyrelse laver noget aktivt med disse vil det måske ligge mere for at opkræve kontigent.
(14:44:01) EmilKirkegaard: eller bare få lavet et automatisk system
(14:44:07) osh_DK: Selv vil jeg foretrække, at vi ikke har kontingent. Vi havde det tidligere, og det var besværligt, og gav færre indtægter end da vi begyndte at bede medlemmerne om at donere i stedet.
(14:44:30) Zkyline: nogle vil også mene at de har gavnet partiet nok med et kontingent
(14:44:35) HansS: Jeg tror vi er klar til at skride til afstemning. Du skal skrive det beløb du foreslår. Ved intet kontingent, skriv da "Kr. 0,00"
(14:44:42) Zkyline: hvorimod de måske vil ofre større summer som donation
(14:44:43) Petri: agreed.
(14:44:47) Bazuuka: Jeg kunne faktisk godt li' ideen med donationer til specifikke "events"... noget indiegogo agtigt
(14:44:48) misshelene: 100,- året
(14:44:57) osh_DK: kr 0.
(14:44:58) simplewawe: 100 kr'
(14:44:59) KL: Kr. 0,00
(14:45:00) fixed_: o
(14:45:00) Zkyline: 0,00
(14:45:01) Petri: Kr. 0,00
(14:45:02) fixed_: 0
(14:45:04) Hvalfisk: Kr. 0,00
(14:45:05) RolfB: 100 kr
(14:45:06) ThomasHinton: 0
(14:45:06) HansS: Kr. 0,00
(14:45:07) Thomp: 0,00
(14:45:08) Arhoj: 0,00 kr
(14:45:10) Bazuuka: 100 kr.
(14:45:14) Warlem: 100
(14:45:51) HansS: 5 stemmer for kr. 100,00 , og 11 stemmer for Kr. 0,00
(14:46:04) blytte: 0 kr
(14:46:05) osh_DK: De to medlemmer jeg har siddende her, ønsker intet kontingent.
(14:46:11) HansS: Det bliver så kr 0,00 i kontingent, næste punkt
(14:46:19) EmilKirkegaard: Warlem er også medlem, btw
(14:46:20) HansS: 6. Valg af formand.
(14:46:54) HansS: Emil: jeg fik da vist talt warlem med
(14:46:55) osh_DK: Sorry, jeg havde ikke set Warlem var kommet online.
(14:47:25) Petri: HansS, tror det var mere så han også kunne få voice :)
(14:47:44) osh_DK: Såvidt jeg kan se, stille både Emil Kirkegaard og jeg op til formandsposten.
(14:47:56) HansS: Jeg forstår ikke hvad voice er, jeg så warlem skrev 100
(14:48:12) EmilKirkegaard: plustegn ved dit navn = voice
(14:48:38) osh_DK: Voice erden attribut (typisk et symbol), som de fleste herinde har. Det viser at det er et medlem med stemmeret.
(14:49:10) HansS: Har warlem ikke stemmeret?
(14:49:33) Warlem: Det er ikke vigtigt om jeg har voice, Jo. jeg har stemmeret
(14:49:34) Petri: han mødte sent, men er medlem.
(14:49:36) HansS: Anyways, det er lige meget for denne afstemning. der er flere for kr. 0,00 end noget andte
(14:49:40) osh_DK: Det tror jeg han har, men han skal vige valideres, så vi ved at det er ham.
(14:50:34) HansS: Jeg antager at warlem nu bliver valideret, så vi kan få talt stemmerne rigtigt ved formandsvalg
(14:50:57) Bazuuka left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(14:51:06) HansS: Jeg vil først bede OSH om at komme med sin valgtale. Afslut den med
(14:51:21) mode (+v Warlem) by osh_DK
(14:51:41) Bazuuka [Mibbit@hwtxf8.mibbit.com] entered the room.
(14:52:07) Bazuuka: Hej igen... internet problemer :P
(14:52:53) osh_DK: Jeg har været formand i en del tid. Og mener det snart er ved at være tiden til at give posten videre. Men den nye gruppe aktive mangler stadig at vise deres værd i partiet, hvor de især har været aktive andre steder - f.eks. på Facebook.
(14:52:59) HansS: (jeg skal lige indskyde, at vi ikke har valgt en referant. Det er fordi at denne IRC fungere som referanten)
(14:53:47) osh_DK: Derfor vil jeg gerne have de nye aktive ind i ledelsen, uden at have fuld indflydelse indtil de har vist hvad de kan.
(14:54:29) osh_DK: Så når jeg stiller op til formand skyldes det især at jeg gerne ser en kontinuitet i ledelsen.
(14:56:17) osh_DK: Det skyldes også, at jeg er lidt bekymret for nogle af de udmeldinger, som jeg har hørt fra Emil. Specielt er jeg nervøs for, om medlemsdemokratiet vil blive tilsidesat, og partiet vil blive topstyret. Dog tror og håber jeg, at disse udmeldinger fra Emil skyldes manglende politisk erfaring.
(14:56:28) osh_DK:
(14:56:42) simplewawe: hvor mange stiller op som formand?
(14:56:47) HansS: Så vil jeg give ordet til Emil:
(14:56:53) HansS: Emil og OSH
(14:56:57) simplewawe: ok
(14:56:58) HansS: ...stiller op
(14:57:21) EmilKirkegaard: Jeg havde sådan set skrevet et kandidatur i en kommentar på siden (https://www.piratpartiet.dk/node/567#comment-1772), men jeg kan godt sige et par ord.
(14:58:10) EmilKirkegaard: Kort fortalt, så er jeg studerendede (Århus Universitet, lingvistik) og interesserer mig en del for alt muligt, herunder copyrightproblemer.
(14:59:06) EmilKirkegaard: Hvorefter at det giver en del mening, at være aktiv i Piratpartiet. :) Helt praktisk, så er jeg del af arbejdsgruppen som er den gruppe personer som har stået for genoplivelsen af partiet. Det er os som poster ting på sociale medier (Facebook, Google+).
(14:59:53) EmilKirkegaard: Desuden har vi oversat en bog, Falkvinge+Engström's The case for copyright reform, til dansk. Dette er ment som led i en fremtidig kampagne som skal gøre Piratpartiet mere kendt i Danmark, en ting som der er brug for.
(15:00:47) EmilKirkegaard: Jeg stiller op som formand fordi at jeg tror, at det ville være godt for piratpartiet. Dette skyldes den nuværende ledelses inaktivitet som sætter en stopper for mange initiativer.
(15:00:59) EmilKirkegaard:
(15:01:34) osh_DK: Inden vi stemmer vil jeg gerne have Bazuuka valideret igen. Han bedes venligst svare på PM
(15:01:37) HansS: Så vil jeg høre om der er kommentere eller støtteerklringer fra salen
(15:01:46) fixed_: jeg vil gerne spørge om et par ting
(15:02:00) ThomasHinton: Jeg vil gerne komme med en kommentar.
(15:02:04) HansS: Jeg har bekæmpet softwarepatenter og andre IT-politiske ting sammen med OSH i mere end 10 år. Så jeg ved at den politiske side af OSH er i orden.
(15:02:10) Hvalfisk: Jeg har to kopier af den bog
(15:02:11) ThomasHinton: (når jeg for ordet til dette :))
(15:02:17) Thomp: jeg har også et spørgsmål
(15:02:29) Warlem: Jeg har også et spørgsmål!
(15:02:49) HansS: Jeg vil godt påpege, at man sagtens kan aktiv i partiet, uden at være med i bestyrelsen. Jeg har været systemadministrator i flere år her i partiet, uden at være med i bestyrelsen.
(15:03:25) HansS: Ved spørgsmål, skriv da kandidatens navn, efterfulgt af kolon
(15:03:44) Petri: hvem gives ordet til nu?
(15:04:09) HansS: Petri: Jeg er ikke vandt til IRC, går det galt hvis jeg giver ordet frit?
(15:04:45) Petri: det er en god idé at tage det i kronologisk rækkefølge tror jeg :). I det tilfælde er det fixed der har ordet først.
(15:04:53) HansS: Diciplin: Skriv hvem du ønsker svar af, og hjælp iøvrigt med at gøre kommetarene overskuelige
(15:04:54) fixed_: brug IRC... enig petri
(15:05:19) misshelene: kan man ikke bare stille sit spørgsmål og lige give folk et minut eller to til at svare
(15:05:21) fixed_: jeg spurgte først, så thomp, så warlem
(15:05:34) HansS: Hvis der kun er 5 kommentarer, så tror jeg vi magter kaos, lad os rpøve
(15:05:42) fixed_: EMIL: 1) hvordan har Emil det med at blive næstformand ? hvorfor er det nødvendigt at have formandsposten for at gøre piratpartiet aktivt? OLE: 2) Ole's baggrund og erfaring er ikke belyst i hans motivation - det synes jeg er en fejl ... vil Ole ikke hurtigt beskrive sin erfaring og arbejde med det internationale piratparti?
(15:07:30) HansS: (note: mangler du vedtægterne, så er de her: https://www.piratpartiet.dk/vedt%C3%A6gter )
(15:08:37) osh_DK: fixed_: Jeg har været interesseret i immaterialret i omkring 17 år, og været aktiv indenfor dette område fra før Piratpartiet blev stiftet her i landet. JEg er medstifter af Piratpartiet i Danmark. Internationalt har jeg været med til samtlige piratpartiernes internationale konferencer, undtagen den seneste i år. Jeg har mange og gode internationale kontakter.
(15:08:55) EmilKirkegaard: Jeg har ikke påstået, at det nødvendigt at have formandsposten for at gøre partiet aktivt. Men, for at gøre partiet aktivt kræves det, at bestyrelsen ikke er inaktiv som den har været i lang tid. Det er sugar normalt umuligt, at indkalde til bestyrelsesmøde da flere medlemmer ikke svarer på emails. Om jeg lige bliver formand eller næstformand er ikke så vigtigt for mig. Det vigtigste er en ny, aktiv, ledelse.
(15:09:45) osh_DK: Jeg er helt enig med Emil i, at det vigtigste er en aktiv ledelse.
(15:10:10) fixed_: tak for jeres svar. jeg har ikke mere :)
(15:10:44) HansS: Jeg finder at det er vigtigt at journalister nemt kan komme i kontakt med talsmanden for piratpartiet, og det er vel blot en der skal udpeges til dette hverv af bestyrelsen.
(15:11:14) fixed_: det kunne være en ide at indarbejde det i vedtægterne næste år ...
(15:11:18) EmilKirkegaard: I arbejdsgruppen har vi valgt Petri til dette.
(15:11:22) Thomp: OSH: Hvad har været årsagen til at der ikke er blevet holdt landsmøder og at partiet generelt har været inaktivt i så mange måneder?
(15:11:33) osh_DK: Petri har på det seneste været talsmand, og jeg synes han har gjort det rigtigt godt.
(15:11:48) Petri: Tak tak :)
(15:12:15) RolfB: hørrt
(15:12:25) Warlem: jeg trækker forresten mit spørgsmål tilbage
(15:12:51) RolfB: Ole: hvad skyldes den lave aktivitet
(15:12:55) HansS: Petri kan sagtens være talsmand uden at sidde i bestyrelsen, men det vil dog være en fordel
(15:13:11) misshelene: begge kandidater: hvad vil i gøre for at kickstarte aktiviterne?
(15:13:42) Petri: jeg stiller op til næstformandsposten. det kommer vi til :)
(15:13:49) HansS: Thomp må gerne paste sit spørgsmål nu
(15:13:50) osh_DK: Thomp: Årsagen har været, at der ikke rigtigt har været andre i ledelsen, som har været aktive. Når der ikke svares på mine mail til resten af ledelsen om landsmøde, og ingen andre medlemmer viser interesse for det, har der efter min mening ikke været meget ide i at forsøge at holde et landsmøde. Men nu er der interesse, og derfor kommer landsmødet.
(15:14:27) Hvalfisk: Hvad med ThomasHintons kommentar?
(15:15:22) osh_DK: RolfB: Jeg tror en stor del af årsagen til den lave aktivitet skyldes, at mange medlemmer gjorde et stort arbejde med at samle underskrifter, og derefter så, at deres arbejde ikke gav noget resultat.
(15:15:27) EmilKirkegaard: misshelene, for noget tid siden skrev vi i arbejdsgruppen en slagplan til forbedring af Piratpartiet. Har du læst den? (https://docs.google.com/document/d/1e2Wy4aliCcs_E6FXNJflMs3hOa_VHI6h47UfwuDPpn0/edit) - Vi nævner en masse ting. Jeg tænker, at en oplysningskampagne er en god måde at starte på. Når jeg fortæller folk, at jeg er aktiv i Piratpartiet, så er der mange som spørger hvad det er for et parti. Dette må deres laves
(15:16:03) ThomasHinton: Jeg har fået svar på mit spørgsmål. Men jeg syntes det er glædeligt at der er mere aktivitet omkring Piratpartiet, og viljge til at dette fortsætter. Jeg kender Ole Husgaard som formand, og talsperson, og har altid syntes at han har klaret sig særdeles godt overfor pressen, og i forhold til de pligter han har overfor partiet.
(15:16:38) KL: Er det muligt at bruge noget andet end Google Docs, Emil? Google Docs bruger proprietær software, og jeg benytter kun fri software.
(15:16:51) Hvalfisk: nice
(15:16:52) EmilKirkegaard: Det var af denne årsag, at vi oversætte bogen som tidligere nævnt. Denne kan bruges som led i en kampagne for at oplyse folk om Piratpartiets eksistens. Vi har også oversat nogle andre tekster som er relevante. Det er vigtigt at have danske tekster, da mange ikke er så gode til engelsk, eller bare foretrækker at læse på dansk.
(15:17:15) HansS: (KL om ufri software, det kan vi tage senere)
(15:17:32) KL: HansS, jeg ville bare gerne læse dokumentet.
(15:18:05) EmilKirkegaard: Du kan vel kopiere teksten over i din linux text editor?
(15:18:34) KL: Hvis jeg åbner Google Docs, benytter jeg proprietær software (det ligger i deres Javascript). Så det er ikke en mulighed.
(15:18:45) fixed_: hold nu op ... gem den diskussion
(15:18:54) fixed_: jeg copy paster teksten til KL
(15:19:00) KL: Tak :-)
(15:19:00) osh_DK: Enig, den diskussion kan vi tage i forum.
(15:19:06) misshelene: altså det er heller ikke lægens problem at du nægter at modtage blod
(15:19:08) Zkyline: Jeg vil gerne gøre opmærksom på at Bazuuka stadig ikke er +v
(15:19:51) osh_DK: Bazuuka har været inaktiv siden han kom online igen, og svarer ikke på PM. Så han har nok internetproblemer igen.
(15:19:59) HansS: Er der flere spørgsmål eller kommentarer, så kom med dem nu
(15:20:01) Zkyline: ok
(15:20:50) HansS: Lige nu gælder det formandsvalg. Alt hvad der bliver skrevet nu, skal være væsentligt for dette.
(15:21:31) Thomp: OSH: er det så rigtigt forstået at du har været aktiv de seneste måneder?
(15:22:01) Thomp: og hvis ja. hvad har du og andre aktive medlemmer lavet?
(15:22:20) Bazuuka: tak :)
(15:22:52) osh_DK: Thomp: Ja, der har været en del arbejde med at få styr på medlemsregisteret, og i øvrigt gøre klar til landsmødet. Og så naturligvis at lære de mest aktive af de nye aktive nærmere at kende.
(15:23:40) Warlem left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(15:23:43) osh_DK: Bazuuka: Svar venligst på PM.
(15:23:57) Thomp: ok. tak for svaret
(15:24:01) Hvalfisk: Emil: Kan du finde ud af at styre medlemsregisteret og gøre klar til landsmøde?
(15:24:34) mode (+v Bazuuka) by osh_DK
(15:24:54) Bazuuka: tak :)
(15:25:16) osh_DK: Medlemsregisteret er en funktion, som varetages af kassereren
(15:25:41) EmilKirkegaard: Det ved jeg ikke, da jeg ikke ved hvordan det fungerer. OleH tager sig af den slags lige nu jo. Men det kan jo ikke være voldsomt svært, så jeg tror ikke at det bliver noget problem i fremtiden.
(15:26:02) HansS: Så er vi ved at lukke for kommentarer og gå til afstemning. Har alle fået svar på deres spørgsmål? Ellers skriv "NEJ"
(15:26:49) Zkyline: HansS burde vi ikke vente et minut eller to for at give warlem en chance?
(15:26:59) EmilKirkegaard: Han kommer igen om 20 minutter.
(15:27:11) Zkyline: så det var planlagt?
(15:27:12) Petri: Warlem er på vej på arbejde, 20 minutter. så vi må gå til afstemning uden ham desværre.
(15:27:16) HansS: Er det muligt at warlem kan proxy-mobiltelefon igennem nogen?
(15:27:40) HansS: Så erklære jeg warlem for ikke at være til stede
(15:27:42) EmilKirkegaard: Han kan evt. give sin stemme til Petri ved fuldmagt. Normal procedure ved andre landsmøder.
(15:27:43) Petri: ikke når man cykler tror jeg. Men han er indforstået med det.
(15:27:57) EmilKirkegaard: (i andre foreninger, fx Ateistisk Selskan)
(15:28:01) HansS: Fuldmagt: jeg må lige læse på det
(15:28:03) RolfB: det rullende landsmøde :)
(15:28:13) fixed_: LOL
(15:29:05) HansS: Vi har ikke noget om fuldmagt. Warlem kan ikke stemme
(15:29:34) Petri: Alright. Time to vote?
(15:30:05) HansS: Ja time to vote, det foregår ved: ....
(15:30:45) HansS: Skriv "formand: " hvor er enten osh_DK eller EmilKirkegaard
(15:30:54) HansS: formand: osh_DK
(15:31:00) ThomasHinton: Formand: osh_dk
(15:31:06) Zkyline: formand: osh_DK
(15:31:09) Hvalfisk: formand: osh_DK
(15:31:10) fixed_: formand: osh_DK
(15:31:10) Bazuuka: formand: osh_DK
(15:31:11) RolfB: formand: EmilKirkegaard
(15:31:13) misshelene: formand: osh_DK
(15:31:14) Petri: formand: EmilKirkegaard
(15:31:16) Arhoj: Formand: EmilKirkegaard
(15:31:18) osh_DK: Formand: osh_DK *3
(15:31:27) Thomp: formand: EmilKirkegaard
(15:31:30) simplewawe: formand osh_dk
(15:31:31) KL: formand: osh_DK
(15:31:44) HansS: Er alle stemmeafgivere stemmeberettiget (hjælp mig med at checke det)
(15:31:47) EmilKirkegaard: formand: Emilkirkegaard
(15:31:50) blytte: osh_DK
(15:31:53) Petri: yes det er de
(15:32:07) blytte: formand: osh_DK
(15:32:14) osh_DK: Enig, alle der har stemt er stemmeberettigede.
(15:32:32) HansS: Er der flere der ønsker at stemme.
(15:32:33) HansS: Er der flere der ønsker at stemme.
(15:32:35) HansS: Er der flere der ønsker at stemme.
(15:32:41) osh_DK: HansS er også stemmeberettiget
(15:32:41) HansS: Så har jeg spurgt 3 gange
(15:32:51) fixed_: haha
(15:32:53) HansS: Jeg tæller...
(15:33:27) HansS: osh_DK: 14
(15:33:54) HansS: EmilKirkegaard: 5
(15:34:00) HansS: Får I det samme?
(15:34:06) ThomasHinton: Ja
(15:34:10) Petri: Ja :)
(15:34:11) Zkyline: hvor mange stemmeberittigede er vi?
(15:34:23) HansS: Zy: 19 tror jeg
(15:34:37) Zkyline: ok
(15:34:41) RolfB: ok
(15:34:46) simplewawe: ok
(15:34:48) HansS: Så erklære jeg osh_DK som valgt til formand, næste punkt:
(15:34:48) misshelene: ok
(15:34:51) Zkyline: Tillykke
(15:34:59) Petri: godkendt herfra. Tillykke :)
(15:35:03) misshelene: tillykke :-)
(15:35:08) Bazuuka: ja, Tillykke! :D
(15:35:10) simplewawe: tillykke
(15:35:10) HansS: #7. Valg af næstformand. Hvem stiller op, skriv "mig"
(15:35:11) Arhoj: Tillykke indeed
(15:35:13) RolfB: tillykke formand
(15:35:15) blytte: Tillykke
(15:35:19) osh_DK: Mange tak.
(15:35:22) osh_DK: :)
(15:35:23) fixed_: :) tillykke Ole
(15:35:24) Petri: mig
(15:35:40) Petri: mit kandidatur står på vores forum
(15:35:50) HansS: Petri: har du et link
(15:36:17) Petri: kommer her :). Skulle lige finde det
(15:36:19) Petri: https://www.piratpartiet.dk/node/567#comment-1771
(15:37:12) HansS: Stiller EmilKirkegaard op til næstformandsposten?
(15:37:32) EmilKirkegaard: nej, men Petri gør.
(15:38:03) osh_DK: Jeg trækker mit kandidatur til næstformandsposten til fordel for Petri
(15:38:16) HansS: Jeg antager at der ikke er andre der så stiller op næstformandsposten.
(15:38:34) Petri: Lader det ikke til. Nogen spørgsmål jeg kan besvare inden?
(15:38:54) ThomasHinton: Er du i familie med min ekskæreste?
(15:38:58) HansS: Jeg erklærer hermed Petri for udvævnt til næstformandsposten (hvis ikke der indvendinger ( der må klappes))
(15:39:00) Hvalfisk: Vil du samtidig være talsmand?
(15:39:08) Arhoj: /clap
(15:39:12) simplewawe: tillykkle¨
(15:39:13) ***ThomasHinton klapper :)
(15:39:15) blytte: *klap klap*
(15:39:15) misshelene: tilykke
(15:39:19) Arhoj: Tillykke, Petri
(15:39:20) Bazuuka: *klapper* :)
(15:39:22) ***EmilKirkegaard klappe
(15:39:28) fixed_: tillykke med posten Petri
(15:39:30) RolfB: Tilllykke
(15:39:30) osh_DK: Tillykke
(15:39:32) EmilKirkegaard: (brug /me)
(15:39:41) Zkyline: tillykke
(15:39:43) ***HansS klap?
(15:39:43) Petri: Lol. Måske ThomasHinton :P
(15:40:01) HansS: ( hvad betyder /me (det tager vi senre)
(15:40:02) Petri: jeg vil meget gerne være talsmand/politisk ordfører på samme tid hvis der også ønskes det.
(15:40:07) ***Hvalfisk klapper
(15:40:16) HansS: Petri: Det afgøres af bestyrelsen
(15:40:29) HansS: Næste punkt:
(15:40:44) HansS: #8. Valg af kasserer. Er der nogen der stiller op til kasserer?
(15:40:52) EmilKirkegaard: William (afk)
(15:41:09) Petri: Warlem har stillet op til kasserer. Jeg ved han stadig meget gerne vil være det.
(15:41:14) osh_DK: Jeg vil gerne knytte en kommentar til dette punkt.
(15:41:21) Petri: Han er lige nu ved at læse til revisor på cbs.
(15:41:47) osh_DK: Det har en sammenhæng med punkt 11: overgang til nyt medlemssystem.
(15:42:10) HansS: Note: Man kan godt blive valgt til en bestyrelsespost, uden at være til stede. Man kan bare ikke stemme.
(15:42:34) EmilKirkegaard: hvor mange bestyrelsesposter er der? Udover form+næstform?
(15:43:02) osh_DK: Hvis vi vælger at gå over til nyt medlemshåndteringssystem, vil det være naturligt, at jeg tager mig af dette, da jeg har lavet forarbejdet, og har kontakterne.
(15:43:15) HansS: Emil: der er 3 øvrige bestyrelsesposter
(15:43:36) osh_DK: Men ellers har jeg ikke noget imod, at Warlem vælges som kasserer.
(15:43:38) HansS: Se https://www.piratpartiet.dk/vedt%C3%A6gter §7
(15:43:53) osh_DK: Så jeg trækker min kandidatur som kasserer
(15:44:04) HansS: Emil: Har du en valgtale for William
(15:44:28) Petri: https://www.piratpartiet.dk/node/567#comment-1774
(15:45:17) HansS: Ah, warlem og William er samme person (ja mit CB-handle er 'chlor')
(15:46:20) Petri: Yes. Tror det må udgøre hans valgtale, den forumpost :)
(15:46:27) HansS: ??warlem skriver at han Micahel Møller???
(15:46:30) osh_DK: Warlem er Michael Møller
(15:46:37) EmilKirkegaard: Michae William Møller
(15:46:40) EmilKirkegaard: +l
(15:46:45) RolfB: :)
(15:46:46) HansS: Emil: ahh, sådan
(15:47:43) blytte: Skal vi forstå, at der intet problem er med at skille kasserer og medlemsbestyrer-rollerne?
(15:48:14) osh_DK: blytte: Ikke, når der ikke skal betales kontingent.
(15:48:14) Petri: Jeg ser intet problem i det. Godkendt herfra.
(15:48:27) RolfB: Faktisk kan det være en god ide..
(15:48:34) ThomasHinton: Som vedtægterne ser ud er kasseren ikke bestyrelses medlem
(15:48:34) simplewawe: godkendt
(15:48:46) osh_DK: Og adskillelsen vil være midlertidig, indtil vi er gået over til nyt system.
(15:48:46) EmilKirkegaard: "Bestyrelsen udgør foreningens ledelse og består af en formand, en næstformand, en kasserer og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer der vælges direkte på landsmødet."
(15:48:48) blytte: osh_DK: ok
(15:49:15) HansS: Kassereren skal være medlem af bestyrelsen, revisoren må ikke være det
(15:49:41) misshelene: sådan er det i alle andre foreniner
(15:49:48) ThomasHinton: Ah my bad. Ja han er bestyrelses medlem.
(15:50:14) HansS: Så der er altså kun én person der stiller op til posten som kasserer? (og han har mange navne?)
(15:50:26) Petri: Jep.
(15:50:27) Thomp: ja
(15:50:47) osh_DK: Han har vist kun et mellemnavn, som jeg ikke kendte til...
(15:50:58) HansS: Så erklærer jeg hermed Michael William Warlem Møller som kasseere, Der må klappes.
(15:51:05) RolfB: Tillykke
(15:51:05) ***ThomasHinton klapper
(15:51:06) ***osh_DK klapper
(15:51:07) ***HansS klap
(15:51:08) misshelene: klapper
(15:51:11) ***Arhoj klapper
(15:51:11) ***fixed_ klapper
(15:51:16) ***blytte klapper
(15:51:18) ***Hvalfisk klap klap klap
(15:51:18) ***Zkyline klapper
(15:51:21) ***Petri golf clap
(15:51:25) Bazuuka: *klap* *klap*
(15:51:26) simplewawe: klapper
(15:51:27) HansS: Næste punkt:
(15:51:31) ***EmilKirkegaard is clapping for someone not here, so that he can read about it in the history
(15:51:42) HansS: #9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hvem stiller op? Skriv "mig"
(15:51:49) RolfB: mig
(15:51:56) Thomp: mig
(15:51:58) EmilKirkegaard: mig
(15:52:05) HansS: Der skal vælges 3 personer.
(15:52:25) HansS: Er der andre der ønsker at opstille?
(15:52:53) Bazuuka: hehe det bliver nemt at vælge :P
(15:53:10) HansS: Så erklære jeg RolfB, Thomp og EmilKirkegaard som valgt til bestyrelsen. Der må klappes.
(15:53:11) ThomasHinton: SF sidder sikkert og er misundelioge ;)
(15:53:16) ***Zkyline klapper
(15:53:17) misshelene: tillykke herfra
(15:53:18) ***Arhoj klapper
(15:53:19) ***HansS klap
(15:53:20) RolfB: :)
(15:53:21) ***ThomasHinton klapper
(15:53:23) Thomp: :D
(15:53:23) simplewawe: tillykke
(15:53:25) ***Hvalfisk klappe klappe
(15:53:28) ***osh_DK klapper
(15:53:29) RolfB: :D
(15:53:30) Bazuuka: tillykke der!
(15:53:36) misshelene: sf vælger først og stemmer bagefter :-)
(15:53:38) ***blytte klapper ude af takt
(15:53:38) EmilKirkegaard: har de ikke kun en kandidat i SF as well? :P
(15:53:39) Petri: Hahah :D
(15:53:45) HansS: Næste punkt:
(15:53:53) ***fixed_ klapper
(15:53:55) Petri: indtil videre jo :P
(15:53:59) HansS: #10. Valg af revisor. Hvem stiller op?
(15:54:30) misshelene: er revisoren ikke en man betaler for at godkende regnskabet? Mener ikke det er en man vælger.
(15:54:36) HansS: Posten gælder at gennemgå bestyrelsen regnskaber, så der ikke er foregået noget snyd og bedrag (som i Gate Gourmet)
(15:54:39) ***Petri hears crickets
(15:54:57) ThomasHinton: Jeg kan godt læse regnskaber hvis det skulle være.
(15:55:12) HansS: MissH: ja hvis ingen gider, og vi gerne vil have en revisor. så kan vi bare betale en for det
(15:55:18) osh_DK: Hvis ingen vil stille op til denne post vil jeg gerne varetage hvervet, selvom jeg er medlem af bestyrelsen. Ligesom jeg håber Warlem vil revidere min regnskabsføring.
(15:55:42) ThomasHinton: Jeg trækker mit kandidatur
(15:55:49) HansS: Beklager, osh_DK kan ikke være revisor, ThomasHinton kan godt
(15:55:54) osh_DK: En professionel revisor vil nok koste os flere tusinde kroner om året
(15:55:57) misshelene: HansS: tænkte mere på lovgivningen på området.
(15:56:10) EmilKirkegaard: for at kikke 1 side igennem? det tvivler jeg på
(15:56:11) Zkyline: agreed
(15:56:18) ThomasHinton: Som sagt, jeg har ikke noget imod at læse et regnskab, og komme med evt. bemærkninger.
(15:56:20) osh_DK: Det ville være fint, hvis ThomasHinton kunne tage posten
(15:56:43) Petri: lyder glimrende. det er jo en ret overskuelig post med vores nuværende regnskab :P
(15:56:48) HansS: missh: der er ikke noget krav fra lovgivningen, der er de øvrige medlemmers penge revisoren skal se på, og holde bestyrelsen i ørerne
(15:56:48) Zkyline: haha
(15:56:54) osh_DK: Der er ikke krav om, at det skal være en professionel revisor.
(15:56:57) misshelene: ok
(15:57:01) Thomp: jeg støtter ThomasHinton
(15:57:16) Zkyline: revisor er vidst heller ikke en beskyttet titel?
(15:57:17) fixed_: Ole kan du fortælle hvad det helt praktisk indebærer
(15:57:50) HansS: Kort sagt: Spørgsmålet er om bestyrelsen har misforvaltet foreningens penge? Det håber vi så at ThomasHinton vil opdage.
(15:58:03) osh_DK: Det indebærer, at revisoren gennemgår regnskaber, bilag mv., og kontrollerer, at partiets midler kun bruges som godkendt af partiet.
(15:58:11) HansS: Vi kan godt have 2 revisorer.
(15:58:29) HansS: oas: nej godkendt af medlemmerne
(15:58:39) EmilKirkegaard: revisor ikke beskyttet, nej. Det siger min google-fu: https://www.revisorguide.dk/revisor-tjekliste.php
(15:58:41) HansS: osh: nej godkendt af medlemmerne på landsmødet
(15:59:34) Zkyline: er vi ikke klar til afstemning?
(15:59:35) HansS: Jeg erklære ThomasHinton for valgt til revisor. Kan godt få en ekstra senere. Der må klappes.
(15:59:41) osh_DK: Principielt mener jeg, at bestyrelsen kan godkende bruge af partiets midler. Men det bør foregå i fuld offentlighed blandt medlemmerne.
(15:59:42) misshelene: klapper
(15:59:44) ***Zkyline klapper
(15:59:44) ***EmilKirkegaard hurrah
(15:59:46) simplewawe: klapper
(15:59:46) ***Arhoj klapper
(15:59:50) RolfB: tillykke
(15:59:52) ***osh_DK klapper
(15:59:56) ***fixed_ klapper
(16:00:03) ***blytte klapper
(16:00:19) ***Petri klapper
(16:00:34) Hvalfisk: held og lykke
(16:00:48) ThomasHinton: Takker.
(16:01:08) HansS: osh: Vi har nogle vedtægter, og dem skal bestyrelsen rette sig efter. Dernæst bliver vi nødt til at give bestyrelsen "prokura", altså ret til at bruge pengene til de aftalte formål.
(16:01:55) osh_DK: Vedtægterne siger, at "Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura."
(16:02:06) osh_DK: §8
(16:03:05) HansS: osh: Argh, damn, det er forkert formuleret. Bestyrelsen kan ikke meddele prokura, det kan medllemmerne eller landsmødet.
(16:03:56) osh_DK: HansS: Jeg ser ikke hvor i vedtægterne du ser en sådan bestemmelse?
(16:04:20) HansS: At "meddele prokura", betyder er man giver noget ret til at forvalte foreningens penge. Så vi kan vel bare nu "meddele bestyrelsen prokura".
(16:04:47) RolfB: det ville vi være glade for :)
(16:05:05) Zkyline: det er vel ikke en diskussion der skal tages nu?
(16:05:13) HansS: Undskyld, det er lidt en teknikalitet. Bestyrelsen må ikke give andre råderet over vores penge. Men medlemerne kan give bestyrelsen råderet over vores penge.
(16:05:40) RolfB: ang. den forkerte formulering, er det vil på sin plads
(16:05:45) osh_DK: Men HansS, det er jo ikke det der står i vedtægterne?
(16:05:47) HansS: Kan vi meddele bestyrelsen prokura, så skriv "ja"
(16:05:53) misshelene: ja
(16:05:58) ThomasHinton: ja
(16:06:00) simplewawe: ja
(16:06:01) Zkyline: ja
(16:06:01) KL: ja
(16:06:02) blytte: ja
(16:06:03) Arhoj: ja
(16:06:07) Bazuuka: ja
(16:06:11) HansS: ....for ellers må de ikke bruge af pengene
(16:06:14) Hvalfisk: ja
(16:06:17) osh_DK: ja, men det er ifølge vedtægterne nødvendigt
(16:06:21) Thomp: ja
(16:06:22) fixed_: ja
(16:06:30) HansS: Næste punkt:
(16:06:48) HansS: #11. Overgang til nyt medlemsregistreringssystem. Jeg giver ordet til OSH
(16:06:57) osh_DK: unødvendigt, mener jeg. §8 siger direkte, at bestyrelsen kan give prokura.
(16:07:47) osh_DK: I starten af 2010 overvejede vi at gå over til samme medlemshåndteringssystem, som Piratpartiet i Sverige bruger.
(16:07:59) HansS: osh: Lad os tage vedtægtsændringer en anden gang.
(16:08:18) osh_DK: Vi nåede så langt i forberedelserne dengang, at vi var helt klar til overgangen.
(16:08:30) misshelene: ja. lad os komme igennem dagsordenen for i dag :-) sulten er ved at melde sig...
(16:08:45) osh_DK: Det er i øvrigt samme system, som Ung Pirat her i landet bruger.
(16:09:54) osh_DK: Men dengang havde vi nogle medlemmer, som vile få ødelagt deres karriere, hvis det kom frem at de var medlem i partiet - f.eks. en administrerende direktør i et dansk pladeselskab.
(16:10:35) osh_DK: Det system vi i givet fald vil gå over til administreres af omkring 10-15 medlemmer af piratpartiet i Sverige.
(16:10:58) HansS: Ja det er ikke helt nemt, at være med i et parti, så man kan være med til at stemme, men samtidigt gerne vil være det anonymt.
(16:11:03) osh_DK: Og vi valgte ikke at gå over til dette ellers meget bedre system dengang, da vi var bange for læks.
(16:11:54) Warlem [Mibbit@hwtxf8.mibbit.com] entered the room.
(16:11:57) osh_DK: Men vi har ikke længere sådanne stærkt følsomme medlemmer, og derfor vil jeg mene, at det ville være en god ide at gå over til dette system nu.
(16:12:20) osh_DK: Det har bl.a. automatisk indmeldelse over web, og automatisk fornyelse.
(16:12:25) misshelene: osh_DK: skal vi stemme om det?
(16:12:31) Petri: Hvis det vil gøre det lettere for alle synes jeg det lyder godt.
(16:12:38) HansS: Det nye system vil så betyde at vi ikke kan have anonyme medlemmer?
(16:12:39) simplewawe: ok
(16:12:43) Petri: ok
(16:12:48) osh_DK: Jeg synes det ville være bedst, hvis landsmødet stemmer om det.
(16:12:53) blytte: Er der tale om et kendt system, eller bare et godt afprøvet hjemmebrygget?
(16:13:43) osh_DK: Der er tale om et godt afprøvet hjemmebrygget system. Piratpartiet i Sverige har brugt det siden de startede, og det er løbende blevet vedligeholdt/udbygget.
(16:13:48) ThomasHinton: Hvem vil have adgang til medlems registret?
(16:13:52) blytte: ok
(16:13:56) HansS: Jeg går meget ind for EDB-systemer der letter den administrative byrde. Så hvis vi kan leve med de begrænsninger der er, er jeg klart for.
(16:14:09) RolfB: anonyme er velkommen i "anonymous" :)
(16:14:25) Bazuuka: hehe
(16:14:37) Hvalfisk: Er de følsomme medlemmer ophørt med at være medlemmer eller ophørt med at være følsomme?
(16:14:39) HansS: RolfB: Så er der sikkert en masse PER-ansatte dér.
(16:14:45) HansS: RolfB: Så er der sikkert en masse PET-ansatte dér.
(16:14:53) osh_DK: Det vil typisk være kasserer der har adgang. Andre - f.eks. regionale ledere vi senere kunne udnævne - kan få adgang i forskellige regioner.
(16:14:56) RolfB: he he
(16:15:07) osh_DK: De følsomme er ikke længere medlemmer.
(16:15:20) ThomasHinton: Således forstået, at medlemmerne overfor offentligheden fortsat vil være anonyme.
(16:15:25) misshelene: i transvestitforeningen har vi også medlemmer der ikke ønsker at fremstå med eget navn, adr osv. men det har nu aldtrig givet probs
(16:15:49) misshelene: med adm af medlems register. det er kun bestyrelsen der har adgang.
(16:16:06) osh_DK: Udover dem vi selv vil give adgang, er der en lille gruppe på 10-15 medlemmer af Piratpartiet i Sverige, som administrerer det, og derfor har adgang til databasen.
(16:16:34) HansS: Jeg foreslår at kasseren er den ene der har adgang, og så en anden person udnævnt af bestyrelsen.
(16:16:45) Zkyline: jeg er imod et så åbent system
(16:17:04) Zkyline: når partiet bliver større vil det også blive et problem
(16:17:31) blytte: Jeg tror medlemskab bliver legitimt, når partiet bliver større.
(16:17:38) osh_DK: Zkyline: Det er ikke et problem for Piratpartiet i Sverige, og de er meget større end os.
(16:17:51) RolfB: enig, men lad blive store først...
(16:18:04) HansS: osh: Det er først et problem, når det er blevet misbrugt
(16:18:07) fixed_: AWK to min
(16:18:08) Zkyline: er der ikke regler for hvordan sådanne data skal behandles i øvrigt?
(16:18:10) RolfB: men lad os blive store først
(16:18:23) Bazuuka: blytte... om ikke andet er det noget vi skal kæmpe for!
(16:18:38) ThomasHinton: Hvis ikke vi for automatisk indmelding bliver vi måske ikke så store.
(16:18:49) RolfB: hørt
(16:18:54) Petri: Truth
(16:18:55) EmilKirkegaard: +1
(16:18:59) Bazuuka: Enig!
(16:19:05) osh_DK: Der er meget arbejde med den manuelle indmelding, og manuel fornyelse.
(16:19:23) Petri: er vi klar til en afstemning?
(16:19:32) Zkyline: nej
(16:19:38) HansS: Det er en meget stor byrde at vedligeholde medlemsregister. Det er kedeligt. Jeg er for at tage risikoen.
(16:19:45) misshelene: manuel fornyelse burde løses ved at man sender en mail når man vil ud og så hører man ikke andet end at man er meldt ud.
(16:20:00) misshelene: altså at man er medlem til man ikke vil være det mere.
(16:20:20) Zkyline: jeg vil foreslå at vi så nedsætter en arbejdsgruppe der udfærdiger et regelsæt samt et dokument alle med adgang til systemet skal underskrive
(16:20:35) misshelene: enig med Zkyline
(16:20:52) Zkyline: vi er nødt til at sørge for at disse fortrolige oplysninger behandles ordentligt
(16:20:56) blytte: Zkyline: Lyder som et fornuftigt skridt.
(16:21:06) Hvalfisk: Vil du også bede de 10-15 svenskere om at underskrive?
(16:21:12) Zkyline: ja
(16:21:14) osh_DK: Lyder fornuftigt.
(16:21:18) Zkyline: det er vel fair nok
(16:21:27) HansS: Zkyline: Det er meget besværligt at køre med meget høj sikkerhed. Det er meget mandskabskrævende. Jeg er ikke uenig i dine betragtninger, men jeg vil heller ikke belaste nogen med en dum byrde, så det ender med at vi får færre medlemmer
(16:21:55) EmilKirkegaard: Folk som ønsker et sådant system, kan evt. selv levere noget af arbejdskraften?
(16:22:15) Petri: Ser heller ikke noget problem i et sådant dokument.
(16:22:26) HansS: Jeg vil gerne have åbenhed om hvordan systemet er skruet sammen og hvem der har adgang, og så må nye medlemmer altså leve me det
(16:22:34) Hvalfisk: Hvilke fortrolige oplysninger er der tale om?
(16:22:41) simplewawe: enig med hans
(16:23:12) osh_DK: Jeg foreslår, at bestyrelsen udfærdiger et sådant dokument, og lægger det op på forummet. Hvis ingen i øvrigt har indvendinger til det efter to uger, bemyndiger landsmødet overgang til nyt system, under forudsætning af, at alle der kan få adgang til medlemsdata underskriver dokumentet.
(16:23:16) misshelene: så længe bestyrelsen ikke "sælger" ud af oplysningerne og kun bruger dem internt i partiets arbejde er det jo ikke et problem
(16:23:23) Zkyline: folk der har mulighed for at misbruge systemet skal også være indforstået med eventuelle følger
(16:23:51) Bazuuka: Zkyline: kan vi så ikke lave et system hvor de der kommer i problemer hvis det kommer frem de er i partiet, melder sig ind på den gamle måde, og bliver behandlet med "ekstra anonymitet" - for jeg tror det i realiteten er meget få personer... og et nyt system vil formentligt gavne vores medlems tal
(16:24:00) RolfB: men vi skal jo stemme om "Overgang til nyt medlemsregistreringssystem" idag....
(16:24:21) osh_DK: Det er i både Danmark og Sverige en meget alvorlig sag at lække oplysninger om folks politiske eller seksuelle tilhørforhold.
(16:24:22) Zkyline: Bazuuka: alle er vel interesserede i at deres oplysninger ikke lækkes?
(16:25:03) Arhoj: Hvis det kun er navne og fødselsdatoer, er jeg rimelig ligeglad hvis det blev lækket
(16:25:13) Zkyline: samt adresse
(16:25:14) HansS: osh: Jeg tror også det er bedst at vi "bare" læner os op ad Straffeloven
(16:25:16) osh_DK: Enig, Zkyline. Vi bør have samme system til alle, ellers er det ikke til at administrere
(16:25:28) RolfB: CPR :(
(16:25:32) misshelene: kan man ikke bare have en "hemmeligt medlem" som så ikke figurer i et public register
(16:25:44) misshelene: lidt ligesom hemmelig addresse
(16:25:47) HansS: Rolf: nej der er ikke CPR data
(16:25:49) ThomasHinton: Vi skal ikke have et offentligt register
(16:25:58) osh_DK: Det er kun navne, adresser, fødselsdato, email, køn, og brugernavn i forummet vi registrerer.
(16:26:09) misshelene: offentligt tilgængeligt….
(16:26:10) HansS: ThomasHinton: enig, og det er der heller ikke lagt op til
(16:26:40) osh_DK: misshelene: Der er ikke tale om et "public register".
(16:26:49) simplewawe: enig med misshelene
(16:27:04) Thomp: er vi klar til at stemme om det?
(16:27:07) Petri: Så er alle for overgang til det nye system hvis vi udfærdiger et dokument der skal underskrives af alle der håndterer medlemsoplysninger?
(16:27:07) ThomasHinton: Jeg forstår ikke behovet for "super anonyme" når der kun er kasseren og 'en til der har adgnag til registret.
(16:27:10) Bazuuka: principielt jo... men jeg tror ikke det er et issue for mange medlemmer, lidt lige som at være medlem af piratpartiet på FB - Som alle kan se medlems lister over hvis de virkelig vil
(16:27:18) Zkyline: jeg vil mene at det er nok hvis bare vi får et klart regelsæt samt en underskrift der gør folk ansvarlige for misbrug
(16:27:21) osh_DK: Information om at man er medlem er hemmeligt, medmindre man selv ønsker at stå frem.
(16:27:50) HansS: Thomp: ja, jeg tror vi er klar til at stemme
(16:28:01) misshelene: osh_DK: sådan bør det også være. der skal så bare underskrives en tavsheds-erklæring og brydes den er det en straffesag
(16:28:09) HansS: osh: ja formanden etc er i sagens natur ikke hemmelige medlemmer
(16:28:33) HansS: misshelene: osh siger det allerede står i straffeloven
(16:28:55) Zkyline: bør vi ikke stemme om Ohs_dk's forslag om dokumentet først?
(16:29:02) HansS: Hvis nogen skal underskrive noget, så er det bare for at gøre dem ekstra opmærksomme på det (og det kan være en god ide)
(16:29:03) misshelene: HansS: ja. når man har underskrevet en erklæring. ellers ikke.
(16:29:25) misshelene: men jo, lad os stemme
(16:29:41) simplewawe: stemme
(16:29:45) Hvalfisk: Men adskil afstemingen om dokumentet og overflytningen til nyt system
(16:29:47) Zkyline: Hans hvad stemmer vi om først?
(16:30:13) HansS: Jeg har tabt tråden. Dokumentet? Hvilket?
(16:30:24) Zkyline: Osh's forslag
(16:30:47) Zkyline: Jeg foreslår, at bestyrelsen udfærdiger et sådant dokument, og lægger det op på forummet. Hvis ingen i øvrigt har indvendinger til det efter to uger, bemyndiger landsmødet overgang til nyt system, under forudsætning af, at alle der kan få adgang til medlemsdata underskriver dokumentet.
(16:31:31) HansS: Zkyline: det lyder som ok
(16:31:42) Zkyline: stemmer vi om det først?
(16:31:44) simplewawe: god ide zkyline
(16:31:58) HansS: Jeg formulere lige noget at stemme om.
(16:32:02) ThomasHinton: Der er vel kun én afstemning
(16:32:11) RolfB: jeg har også tabt tråden..
(16:32:27) Hvalfisk: Jeg vil gerne skifte til nyt system, men jeg mener ikke dokumentet er nødvendigt
(16:32:34) misshelene: skal vi stemme om overgang til nyt system først? hvis det ikke godkendes er dokumentet ikke vigtigt.
(16:32:57) Zkyline: hvis vi stemmer om dokumentet først og så er det unødvendigt at stemme om overgang
(16:33:03) RolfB: hørt, ellers må det tages under evt...
(16:33:09) simplewawe: ok
(16:33:13) Petri: lyder fint
(16:33:14) ThomasHinton: Hvad hvis man kun ønsker at stemme for systemet under forudsætning af at dokumntet eksisterer?
(16:33:20) Zkyline: præcis
(16:33:40) Zkyline: forslaget med dokumentet vil nødvændigvis også inkludere overgangen
(16:34:03) mode (+v Warlem) by osh_DK
(16:34:36) misshelene: 1. overgang til nyt system uden dokument. 2. overgang til nyt system med dokument. 3. ingen ændring
(16:34:52) RolfB: hørt
(16:35:00) misshelene: er det ikke det vi snakker om?
(16:35:05) simplewawe: hørt
(16:35:05) osh_DK: Mit forslag går på at dokumentet udfærdiges og offentliggøres, og at overgang til nyt system kun sker hvis der ikke er nogen, som har indvendinger mod dokumentet
(16:35:06) Petri: jo det er det.
(16:35:09) Zkyline: det bør være to afstemninger
(16:35:13) HansS: Vi skal stemme om overgang til et nyt medlemsregister. Bestyrelsen skal først lave et dokument der beskriver hvordan sikkerhede er, og hvem der har adgang til systemet. Efter 14 dages grace-periode kan det nye system tages i brug, hvis ingen medlemmer har indvendinger. Stemmer du får det nye medlemssystem, så skriv "ja"
(16:35:29) Arhoj: Ja
(16:35:31) osh_DK: ja
(16:35:31) blytte: ja
(16:35:32) Zkyline: ja
(16:35:33) simplewawe: ja
(16:35:34) HansS: ja
(16:35:34) Petri: ja
(16:35:38) RolfB: jå
(16:35:38) ThomasHinton: ja
(16:35:39) Warlem: ja
(16:35:39) misshelene: ja
(16:35:40) Bazuuka: ja
(16:35:45) fixed_: ja
(16:35:57) Hvalfisk: ja
(16:36:04) KL: ja
(16:36:14) RolfB: fuck vi er gode :)
(16:36:22) ***Zkyline klapper
(16:36:22) HansS: Forslaget er enstemmigt vedtaget. Der må klappes. Næste punkt:
(16:36:24) Thomp: ja
(16:36:28) misshelene: hurra!
(16:36:38) simplewawe: hurra
(16:36:41) Zkyline: er vi beslutningsdygtige under evt?
(16:36:46) Petri: fedt. Nu kommer vi til det spændende :D
(16:36:49) Hvalfisk: jeg glæder mig til det nyre system
(16:36:54) HansS: #12. Eventuelt. Bare skriv i munde på hinanden.
(16:37:23) HansS: Zkyline: nej, forslag skal indsendes i god tid
(16:37:27) Petri: Jeg har nogle punkter jeg mener der er værd at tage op til diskussion
(16:37:43) osh_DK: Petri nævnte, at det ville være godt at snakke om nye punkter i vores politik.
(16:37:45) Zkyline: godt så
(16:38:08) HansS: Zkyline: Det burde også stå i første indkaldelse (jeg gider ikke lige finde den frem)
(16:38:10) Petri: Der er her tale om diskussion og ikke vedtagelse af ny politik. Vedtagelse af ny politik kan foregå efter diskussion i forum
(16:38:13) osh_DK: Det er ikke noget vi kan vedtage her og nu, men noget vi kan forberede til næste landsmøde
(16:38:30) Petri: på landsmåde som OSH siger det :)
(16:38:59) Petri: Mit første punkt er at jeg tror Piratpartiet vil have godt af at udvide sin politik til andre områder end blot IT-politik
(16:39:17) Petri: sådan som man har set det gjort i Tyskland og som de lige nu er ved at arbejde med i Sverige
(16:39:33) osh_DK: Der har været forskellige forslag, både om en opdatering af vores eksisterende politik, og nye politiske punkter, med inspiration fra Piratpartiet i Tyskland.
(16:39:44) Hvalfisk: Hvad udvider de det med i Sverige?
(16:40:03) osh_DK: De har et site med forslag...
(16:40:06) EmilKirkegaard: alt muligt https://www.piratpartiet.se/
(16:40:07) ThomasHinton: Er piratpartiet tyskland eller sverige ved at adoptere en helhedspolitik?
(16:40:13) Petri: de har arbejdet med mange forskellige forslag. hvad specifikt ved jeg ikke. men det er noget de vil tale om på deres landsmøde selv.
(16:40:23) blytte: Hvis man anerkender, at vores problemer på IT-området bunder i dybere samfundsstrukturelle problemer, kan vi hurtigt begynde at udvide vores politik.
(16:40:30) Zkyline: ville det ikke være en smule destruktivt for partiet?
(16:40:42) Petri: De har i hvert fald udviklet andre standpunkter.
(16:40:50) Petri: Jeg tror det vil være det modsatte af destruktivt.
(16:40:57) KL: Hvorfor?
(16:41:07) Petri: Jeg tror det vil få partiet til at udvikle sig. Vi har stadig et fælles ståsted.
(16:41:11) Zkyline: ideen er jo at man kan være medlem på trods af ideologi
(16:41:12) osh_DK: Specielt i Tyskland har de udvidet deres politik en del.
(16:41:40) Zkyline: hvis vi for eksempel begynder at tale om integration kan vi miste medlemmer
(16:41:41) misshelene: ja. men er vi ikke en ret broget skare til at blive enige på områder som økonomi, sociale problemer, narkotika, politi osv
(16:41:41) Hvalfisk: Folk ser det som et problem at Piratpartiet næsten ikke har nogen holdninger til noget som helst. Det er min erfaring.
(16:41:47) osh_DK: Zkyline: Ja, i hvert fald hvad angår den traditionelle højre/venstre akse i politik.
(16:41:49) Petri: Men lad os være realistiske, det er de færreste mennesker der ønsker at bortgive deres stemmeret helt, blot fordi de føler stærkt om IT-politik som os.
(16:41:52) Bazuuka: Er de i Tyskland belvet fløj-politiske?
(16:41:53) blytte: Faren er, som jeg ser det, at nogle af os er socialister mens andre er liberal, og en helt tredje gruppe er anarkister. Vi kan hurtigt rive partiet i stykker, hvis vi ikke passer på.
(16:42:11) ThomasHinton: Der er vel mange partier i Danmark der reelt kun har 3-4 grundholdninger. Dansk Folkeparti for eksempel var utroligt lette at debatere uddannelses politik med (fordi de bare mente det samme som Danske Studerendes Fællesråd(
(16:42:11) misshelene: blytte: præcis
(16:42:17) osh_DK: Helt enig, blytte
(16:42:18) EmilKirkegaard: man kan udvide politikken til emner som ikke har med fordelingspolitik at gøre
(16:43:00) osh_DK: Enig, Emil. Fordelingspolitikken er det farligste for os. Og samtidig hvad andre partier bruger næsten al deres tid på.
(16:43:31) KL: Vi er jo ikke engang særlig gennemtrængende på det område, vi i forvejen kæmper for. Hvordan skal vi så få energi til hele paletten?
(16:43:58) Zkyline: jeg tror vi hurtgit mister fokus
(16:44:05) ThomasHinton: Jeg mener ikke det vil skade Piratpartiet hvis vi vil være istand til at formulere nogle "generelle" holdninger til overordnede emner, og så ikke gør det store ud af det.
(16:44:15) osh_DK: Jeg vil foreslå, at vi tager de politiske drøftelser åbent i forum. Således, at vi med lidt held har noget færdigt og godt drøftet igennem inden næste landsmøde.
(16:44:18) misshelene: lige nu er vi de autonome i resten af DK's øjne. vi er folk der bare vil dl'e gratis film og musik fra nettet. det tror jeg er vores helt store image-problem. folk forstår jo ikke at det handler om at den frihed og anarki der eksistrer på nettet skal gives væk så nogen kan tjene penge på det
(16:44:38) Petri: Jeg vil gerne lige afbryde og foreslå en mere struktureret diskussion. det her er lidt kaos tror jeg :)
(16:44:59) Petri: gør det svært at følge med og få en rigtig debat på specifikke punkter igang.
(16:45:16) misshelene: det er jo hvad de konventionelle politikere kæmper for bortset fra et par stykker. hvem gik mod acta og sopa herhjemme. LA og Enhedslisten.
(16:45:23) ThomasHinton: Som inspiration slog jeg Liberal Alliances princip program op. De havde intet problem med at formulere deres holdning til ligestilling på én linie.
(16:45:37) Zkyline: hvis alle skriver til Hans i privat så kan han måske holde en liste?
(16:45:40) Petri: jeg foreslår at den der fremsætter punktet har ordet indtil der er talt færdig hvorefter der kan komme reaktioner i kronologisk orden
(16:46:01) Thomp: enig med petri
(16:46:14) Petri: så er der mulighed for et svar på reaktionen og derefter videre til næste reaktion. lyder det acceptabelt til denne debat?
(16:46:20) ThomasHinton: Ja
(16:46:23) misshelene: ja
(16:46:31) simplewawe: ja
(16:46:42) Thomp: ja
(16:46:48) Zkyline: vi er ikke beslutningsdygtige men ja
(16:46:53) HansS: Jeg tror vi bliver nødt til at flytte debatten til de forum vi har, og hermed afslutte Landsmødet. Familien kalder (har gjort længe). Tak fordi i skrev og ikke sagde noget. Tak for i dag.
(16:47:14) simplewawe: tak for idag
(16:47:19) misshelene: I lige måde. Tak for i dag og god weekend. Godt møde :-)
(16:47:20) Bazuuka: klart nok! Tak for mødet! :)
(16:47:23) Petri: Jeg overtager hans dirigentpost
(16:47:26) Petri: hej hej hans
(16:47:35) osh_DK: Ja, umiddelbart mener jeg heller ikke der er brug for at drøfte noget i detaljer.
(16:47:43) HansS: Petri: det gør du bare
(16:47:59) fixed_: Jeg smutter også... tak for et godt møde
(16:47:59) Zkyline: kan vi så lukke landsmødet og fortsætte frivilligt?
(16:48:12) fixed_: Zkyline ja
(16:48:15) Bazuuka: ja
(16:48:21) osh_DK: Mere de overordnede linier. Her er det vigtigt for mig, at de politiske drøftelser sker i åbenhed, så alle interesserede medlemmer kan deltage.
(16:48:25) HansS: Zkyline: ja mødet er slut. Du står lige nu ude i lobbyen
(16:48:33) misshelene: hygge, herfra
(16:48:34) misshelene left the room (quit: Quit: Leaving.).
(16:48:42) fixed_ left the room (quit: Quit: Leaving).
(16:48:42) osh_DK: JEg siger mange tak til Hans
(16:48:46) Petri: Cool så tror jeg bare der er åbent :)
(16:48:47) simplewawe left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(16:48:58) Zkyline: tak for et godt møde
(16:49:09) Bazuuka left the room (quit: Quit: https://www.mibbit.com ajax IRC Client).
(16:49:11) HansS: Selvtak, c u all
(16:49:17) blytte: Jeg har desværre også ting at lave, tak for et godt møde.
(16:49:18) HansS left the room (quit: Quit: Konversation terminated!).
(16:49:20) osh_DK: Medlemmer valgt til bestyrelsen må gerne sende mail til mig på pirat@sparre.dk, så vi kan konsolidere bestyrelsen.
(16:49:22) blytte left the room (quit: Quit: Konversation terminated!).
(16:49:31) ThomasHinton: Ja det var et godt møde. Det er dejligt at der er kommet nogle aktive medlemmer i bestyrelsen
(16:49:44) EmilKirkegaard: +1
(16:49:49) Petri: +1
(16:49:52) osh_DK: +1
(16:49:53) Zkyline: det var rart at de fleste kom på banen til mødet
(16:50:03) Thomp: +1
(16:50:27) Petri: er der nogen der har interesse i at tale mere om muligheder for udvidelse af politik? Det er godt at vide hvor folk interesser og fokuspunkter ligger.
(16:50:34) chlor: Ups, fik nogen gemt en kopi af denne IRC?
(16:50:37) osh_DK has changed the topic to: Landsmødet er overstået
(16:50:48) osh_DK: jeg har en kopi.