Åbenhed (transparency)

3 posts / 0 new
Last post
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Åbenhed (transparency)

Per oversigten her, så lader det til at PPDK ikke har nogen officiel holdning til åbenhed. Det må da være en fejl? Jeg kan ikke umiddelbart finde det i vores vedtagne politik.

-

Jeg foreslår ganske simpelt, at vi vedtager en relativt vag politik om at være positive overfor åbenhed i offentlig administration, hvilket også hænger sammen med vores udmeldinger om offentlighedsloven.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
https://www.bt.dk/politik/dan
medicinmand
Jeg har et direkte forslag

Jeg har et direkte forslag til alle partiers politik (som jeg selv har tænkt mig at fremstille som lovforslag på parlamentet.dk)
ALLE offentlige instanser skal have en uafhængig klageinstans, det er ikke direkte åbenhed som offentlighedsloven beskæftiger sig med jeg her taler om, men en annonym seriøs klageinstans så systemet hele tiden arbejder på at forbedre egne fejl i stedet for at skjule dem af frygt for fyring. Åbenhed for fejl kan kalde det!
Jeg taler altså om en slags "whistleblowerordning" bygget ind i alle systemer, et organiseret wikileaks kan man sige.
Der er allerede sådan et system i sundhedsvæsenet.
dpsd.dk
Tjek det og indfør noget lignende i alle offentlige instanser.