Danmarks forhold til EU

14 posts / 0 new
Last post
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Danmarks forhold til EU

Emnet er uundgåeligt. Hvad er piraternes holdning til EU? Lad mig starte.

Situationen: Den måde som EU virker i dag er totalt uacceptabel. Et enormt pengespild og uanede mængder dårlig udemokratisk lovgivning bliver påtvunget Danmark gennem EU.

Se især Morten Messerschmidt's blog. Han fortjener en del ros for at have brugt tid på at dokumentere problemets omfang.

Hvad EU burde være: Et europæisk samarbejde mellem landene som kommer alle landene til gode. Her tænker jeg særligt på handelsaftaler og et politisamarbejde mht. tværnational kriminalitet.

Jeg ser kun en fremgangsmåde herfra: At genforhandle samarbejdet som Storbritannien gør det. Kan man ikke få en aftale som ekskluderer Danmark for problemerne, så er der to muligheder:

  1. Reformere EU indenfra for at fjerne de problematiske elementer. Christian Engström (MEP, PPSE) lader til at være fortaler for denne type løsning. Han er også fortaler for nye folkeafstemninger mht. EU, og diverse EU-traktater.
  2. Melde sig ud og få en handelsaftale i stil med Norge og Svejts (EØS). Kræver en folkeafstemning.

Personligt tror jeg ikke meget på (1), hvilket efterlader (2).

Petrix
Ud af EU?

Personligt er jeg også fortaler for et andet forhold til EU end vores nuværende, EU gør meget godt for DK i form af landbrugsstøtte (uden hvilken store dele af jyllands landbrug ikke ville kunne lade sig gøre, hvilket udgør en stor del af vores eksport). Men EU beslutter dog også ekstremt meget som Danmark skal efterleve, et tal jeg hørte for nylig var at så meget som 80% af Danmarks lovgivning skulle komme fra EU.
Udover det så har EU også vist sig at bruge enorme summer på lønninger til EU bureakrater og milliarder af euro på EU propaganda, hvilket også kan læses i Messerschmidts blogs.
 
For mig at se ville Danmark også have bedre mulighed for at selv bestemme sin holdning til copyright hvis vi ikke er medlem af EU.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
https://denkorteavis.dk/2013
Go-Gyo
Jeg har umiddelbart svært ved

Jeg har umiddelbart svært ved at overskue konsekvenserne af hvad en udmelding af EU vil betyde for Danmark, men jeg synes heller ikke at den udvikling EU er igang med er ønskelig. Mere centralisering og udemokratisk valgte administratorer, som sætter dagsordnen for millioner og atter milioner af europæere.
 
Som udgangspunkt er jeg for at se på alternativer til EU. Også det alternativ, som hedder udmelding.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Hvis man ønsker at deltage i

Hvis man ønsker at deltage i super-stater, så bør man stærkt overveje at deltage i en som vi har mere til fælles med. En moderne Kalmarunion fx med Danmark, Norge, Sverige, Finland, evt. Island.

Jeg er ellers enig i, at konsekvenserne ved at forlade er uoverskuelige, men er de virkelig værre end hvad vi ved der vil ske hvis vi bliver? Andre lande har jo vist, at man kan godt blive udenfor EU (Norge, Svejts).

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
https://www.information.dk

https://www.information.dk/460869

Sidste år var der i alt registreret 13 europæiske partier (og 12 hertil knyttede fonde) i Europa-Parlamentet. Til sammen modtog de 31 millioner euro – eller en kvart milliard kroner – i støtte.

Ifølge forslaget fra EU-Kommissionen skal disse partier fremover leve op til nogle regler om internt demokrati, åbenhed – og altså også respekt for unionens værdier – for at få del i millionerne. Europa-Parlamentet skal også have mulighed for at kontrollere de europæiske partier samt for at fratage dem støtten og idømme dem bøder.

Kravene er blandt andet blevet fremsat af Europa-Parlamentets socialdemokratiske gruppe, der ifølge dens formand, østrigeren Hannes Swoboda, ser dem som et værn mod, at der gives EU-støtte til »højreorienterede og fremmedfjendske partier, som systematisk fører kampagne mod EU’s værdier og principper«.

Hertil kommer, at kun politiske partier og hertil knyttede fonde, som er repræsenteret med mindst ét medlem i Europa-Parlamentet, fremover skal kunne få støtte. Det sikrer, at pengene kun går til partier med »sande europæiske ambitioner og ægte vælgerstøtte«, lyder det fra EU-Kommissionen.

EU er et sygt sted.

MM skriver om samme her: https://denkorteavis.dk/2013/sindelagskontrol-i-eu/

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
https://www.telegraph.co.uk

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10064787/EU-to-ban-o...

Dette er bl.a. grunden til at man skal ud. Hvorfor i alverden skal vi lade andre lande bestemme sådan nogle ting for os? Det giver ikke mening.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Island siger fra. https://www
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Det er svært ikke at være

Det er svært ikke at være enig med Retsforbundet her.

https://retsforbundet.dk/2013/06/05/poul-gerhard-kristiansen-grundlovsdag...

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
https://politiken.dk/politik

https://politiken.dk/politik/ECE1989082/gallup-over-en-tredjedel-af-dansk...

Ny måling viser snæver dansk opbakning til EU, hvor 45 procent vil blive i systemet, mens 39 procent vil ud.

Jeg tror ikke at en ANTI-EU holdning ville være så farlig for Piratpartiet. Ville nok give flere stemmer. Tænk over det. Lige nu er det kun EL og DF som er mod EU. Det er langt fra 39% af stemmerne som går til de partier. Det betyder at der er mange i de andre partier som stemmer imod deres egne EU-preferencer. Potentielle vælgere for os.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Fra Facebook:

Fra Facebook:

Retsforbundet - Danmarks bæredygtige parti

En åben debat om EU-medlemsskabet – uden hemmelighedskræmmeri
En måling fra Gallup viser, at 4 ud af 10 danskere vil stemme nej til EU-medlemsskabet. Det viser med al ønskelig tydelighed, at den blinde eu-begejstring, som regering og folketingsflertal udviser, er ude af trit med befolkningen og med EU's evne til at løse problemerne.
Det får imidlertid straks Christel Schaldemose (S) til at fyre den arrogante og bedrevidende automatreaktion af, at det skyldes, uvidenhed hos befolkningen.
Hvis EU virkelig var noget, vi skulle føres videre ind, så må man sige, at de mange års medlemskab for længst burde have gjort det selv selvindlysende. EU har haft tid nok til at overbevise.
Nu er tiden til, at EU-skyklapperne tages af. EU-modstanden er spillevende og det er på tide, at
vi får en åben debat om vores forhold til EU – også om eu-medlemskabet. Derfor skal hemmelighedskræmmeriet stoppe – også det, der i øjeblikket gennemføres på Christiansborg i forhold mørklægningslov og såkaldt europapolitisk aftale. /Poul Gerhard Kristiansen, politisk ordfører

 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
EU's nyeste vandid. Den her
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Holland vil skrue ned for EU

Holland vil skrue ned for EU

https://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/06/21/0621232514.htm

Den europæiske union skal være mere afdæmpet, men mere effektiv. Der skal lægges mere vægt på landenes nationale suverænitet, og der skal være langt mindre indblanding fra Bruxelles.

Det er budskabet fra den hollandske regering.

- Europa må blive mindre, mere mager og indtage middelvejen på mange områder og koste færre penge, siger Mark Rutte, den hollandske premierminister.

[...]

Kun europæisk niveau når nødvendigt

Det gælder blandt andet lønniveauet i EU, som efter Hollands mening er for højt, ligesom EU-organer får mere og mere at skulle have sagt, herunder etableringen af en budget- og skattepolitik inden for eurozonen.

- Der skal kun være et europæisk niveau, når det er nødvendigt, et nationalt niveau, så snart det er muligt, siger udenrigsministeren i sit brev.

Forslagene i udenrigsministerens brev skal nu drøftes i parlamentet, hvorefter det kommer op i EU-Kommissionen og til de øvrige 26 medlemslande af EU.

Nye tider på vej! :)

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
https://www.telegraph.co.uk

https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/10162423/MPs-vot...

 As the House of Commons backed the new laws by 304 votes to nil, David Cameron said Britain is "one step closer" to giving voters a choice on Brussels,

The result is a major victory for eurosceptic Tory MPs and the UK Independence Party, who have put the Prime Minister under pressure to set out concrete plans for a poll.

The vast majority of Labour and Lib Dem MPs stayed away from the debate, dismissing the whole European Union (Referendum) Bill as a parliamentary "stunt".

However, not a single MP actually voted against the Bill for fear of alienating the electorate, as the party leaders fear many voters are anti-Europe.

Conservative MPs lined up to mock Labour for its "confused" position on the issue. Bill Cash, Tory MP for Stone, accused Labour of "neglecting their duty to their constituents if they continue to refuse to support this Bill".

Et skridt nærmere.