You are here

Det der med venstre/højre noget...

24 posts / 0 new
Last post
TAXAMiKE
Det der med venstre/højre noget...

"Er Piratpartiet så til venstre eller til højre?

Det sjove er at de røde som regel anklager os for at være blå, og de blå anklager os for at være røde. I virkeligheden spænder vi over hele den traditionelle venstre-højreskala; der findes argumenter fra alle sider for at afskaffe patenter og for at begrænse ophavsretten. De røde ser at vi skaber en ukrænkelig allemandsret til kultur og viden, de blå ser at vi afvikler et markeds hæmmende monopol. Andre blæser helt på venstre-højreskalaen og vil bare stoppe dem, som holder teknikkens og samfundets udvikling tilbage for egen vindings skyld."

Jeg forstår det ikke.
Så PP er ikke et rødt eller blåt parti, men et midterparti? Måske et parti der slet ikke vil tages seriøst nok til at være med i "de andres" målestokke? I er ret specielle? eh? New cool kid on the block?.

Undskyld mig, men... Jeg kan godt støtte jeres sag, men jeg kan jo ikke stemme på et parti der potentielt kan ende med at regere mig land til næste år - hvis det ikke tager stilling til noget. Jeg vil bare gøre mig så klog på det her som muligt.

Hvem af siderne vil i alliere jer med? Eller vil i bare i folketinget? Vil i ikke have reel magt i en regering? Et støtteparti? Til hvem? Eller en outsider som Enhedslisten?

Hvad er det i vil?! Ud over at gøre min dagligdag lovlig? Intet, kan jeg ligesom mærke på det hele.
I vil ikke tage stilling til andet end ophavsretten og flødekager.

Finder i det underligt at i ikke har 20k underskrifter endnu når der er MERE end rigeligt pirater derude til at stemme på jer? Piraterne griner af jer, for pirater er almindelige mennesker der rent faktisk har forstand på politik. (nogle af dem, ikke alle kan være lige begavet)
Jeg forslår at i vælger side - i det mindste erkend jer som et midterparti og tag stilling til ting som integrations-, økonomi- og retspolitik.

Hvis i gør det, så skal folk skam nok stemme på jer.. Men INGEN kan jo tage jer seriøst som det er lige nu. PP er mere til grin end Nasar Khader? Og det er slemt.

........... Det udviklede sig vidst mere til random mudderkast end noget andet, kald det PROTIPS og jeg er tilfreds. Skal vi prøve at få det slået fast en gang for alle? Tag det i det mindste til debat imellem "lederne" af jer... Hvis i har sådan nogle ö

Hav en god dag. I ringer bare hvis i mangler en taxa!
//TAXAMiKE

random
Ja ja, eller nej.

Piratpartiet har ikke holdninger på hverken den traditionelle skattepolitiske skala, eller på den nyere værdipolitiske. Vi har holdninger på den skala, der ikke lige findes et fagudtryk for, som jeg er stødt på endnu.

Hvor mange piratpartier skal vi have, Mike?

Et der vil hæve skatten, og et der vil sænke den og et der vil have den som den er?

Et der vil have mere indvandring, et der vil have mindre, og et der vil have det som det er?

Et der vil have flere penge til de ældre, et der vil have mere til de unge, og et der vil have det som det er?

Det var 27 Piratpartiet, og vi er ikke engang begyndt. Det begynder at se lidt dumt ud, Mike.

Det er klart at de fleste gerne vil have det hele. Desværre er det sådan, at det at være Pirat ikke har ret meget at gøre med hvad man i øvrigt mener om skattepolitik, indvandring, lukkelov eller sygehuspolitik. Det ved vi godt i Piratpartiet, og fordi vi godt ved dette, Mike, ved vi at det ikke giver så meget mening at splitte Piraterne op på samtlige fløje.

Den eneste måde vi kan få først en fornuftig Piratpolitik på, er hvis vi står sammen om det, selvom det måske koster lidt indflydelse på andre områder.
Og så er det i øvrigt ikke helt klart for mig hvorfor skattepolitik og lukkelov skulle være vigtige, når det der er på spil er vores retssikkerhed og frihed til at udtrykke os.
Du nævner at vi skal tage stilling til retspolitik; det er sjovt, fordi et af de emner vi brænder mest for er netop retssikkerhed og personlig integritet.
Men måske er dit problem at du ikke rigtig har sat dig ind i hvad det er vi vil, og hvorfor vi vil det.

Blytte
Hørt før

Jeg har et par gange talt med min far, og han har fremlagt de samme argumenter som Taxamike. Han tror ikke på, at vi kan komme ind i folketinget uden at have en komplet politik.

Jeg har svaret tilbage med nogenlunde de samme argumenter som dig, random, men han er fast overbevist om, at der er ting, folk synes er vigtigere (eller mindst lige så vigtige).

Er vores problem måske, at folk ikke forstår, hvad der er på fare?

Har vi forsømt at gøre folk opmærksomme på, hvor stort problemet er? Og skal vi ændre fokus?

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Jeg er hverken enig eller

Jeg er hverken enig eller uenig med Taxamike, så vil lade andre om at svare konkret.

Til Random:

"Piratpartiet har ikke holdninger på hverken den traditionelle skattepolitiske skala, eller på den nyere værdipolitiske. Vi har holdninger på den skala, der ikke lige findes et fagudtryk for, som jeg er stødt på endnu."

Hvis man kan tale om, at dansk politik er baseret på to politiske skalaer, den skattepolitiske og den værdipolitiske, så er der vel ikke noget der taler imod at vi kalder "vores" skala for "piratskalaen", den vil være ligeså betegnende som de to andre, altså meningsløs. Hvad man helt nøjagtigt måler på de ovenstående skaler, og hvordan er mig uvist, men det forekommer mig at der findes en anden mere håndgribelig måde at skille de politiske får fra bukkene.

Den bærende teori i oplysningstiden var, at samfundet kunne deles i tre dimensioner, og at civilisationen ville udvikle sig til at blive både rigere og mere magtfuld hvis den evnede at anerkende alle tre dimensioner fremfor kun en enkelt.

Den første dimension kaldte de for livet, altså det at mennesker finder sammen i grupper og hjælper hinanden med at opretholde livet, lidt som man ser dyr i naturen organisere sig.

Den anden dimension kaldte de for frihed, og betegner muligheden for at vælge frit, og at kunne leve uden at blive påtvunget andres vilje og intentioner, samt en evne til at placere ansvar i de grupper man indgår i, udnævnelsen af egne ledere etc.

Den tredie og sidste dimension kalder jeg hermed i mangel af bedre for stræben-efter-lykke-dimensionen;), en dimension der betegner evnen til at skabe sine egne konstruktioner. Denne tredie dimension når den kombineres med første dimensions effektivitet og anden dimensions ansvarlighed sikrer individet en umistelig ret til at konstruere muligheder for helheden, hvilket leder til stabilitet samt overskud.

Det er ret interessant, at nogen engang valgt at teste denne teori i praksis, og at dette eksperiment hurtigt ledte til en af de største og mest magtfulde nationer menneskeheden har kendt til.

Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til LIV, FRIHED og STRÆBEN EFTER LYKKE. At for at sikre disse rettigheder er blandt mennesker oprettet regeringer, hvis retfærdige magt hviler på de styredes samtykke, og når som helst nogen regeringsform bliver ødelæggende for disse formål, er det folkets ret at ændre eller ophæve den og at indsætte en ny regering, baseret på sådanne grund sætninger og med magtbeføjelser organiseret på den måde, som efter dets opfattelse mest sandsynligt vil bringe dem sikkerhed og lykke.

Klogskab påbyder så sandelig, at regeringer, der har bestået i lang tid, ikke ændres af ubetydelige eller forbigående årsager; i overensstemmelse hermed har al erfaring vist, at menneskeheden er mere tilbøjelig til at lide, så længe onderne er til at bære, end til at skaffe sig ret ved at afskaffe de vante former. Men når en lang række misbrug og overgreb, der alle sigter mod det samme mål, røber en plan om at bringe dem ind under et fuldstændig despotisk styre, er det deres ret og pligt at skaffe sig af med en sådan regering og sørge for nye vogtere af deres fremtidige sikkerhed.

http://da.wikisource.org/wiki/USA%27s_uafh%C3%A6ngighedserkl%C3%A6ring

Så for fanden, pointen med mit indlæg...var der nogen? - Nåh ja, du snakkede om den mystiske tredie skala ingen kendte til, og ja det korte svar er, at vi har kendt til den i mere end 200 år:)

Oh well, hiver lige den her med også:

Og så er det i øvrigt ikke helt klart for mig hvorfor skattepolitik og lukkelov skulle være vigtige, når det der er på spil er vores retssikkerhed og frihed til at udtrykke os.

Med mindre du har en eller anden obskur definition på frihed, så kunne det måske tænkes at både skattepolitik og lukkelov har alt med frihed og retssikkerhed at gøre, ihvertfald på et overordnet generelt plan?

Piratpartiets holdning til frihed, integritet og alt det der er ufatteligt vagt beskrevet, og mange inklusive medlemmer af partiet har ingen om helst anelse om hvad vi egentlig mener og i hvilke kontekster vi vil forsvare frihed og integritet og i hvilke vi ikke vil.
Jeg er ikke sikker og er ikke engang i stand til at forklare folk hvad piratpartiet står for på det område, men til gengæld er jeg ikke i tvivl om, at begrebet "personlig integritet" vil komme i kambolage med vores vagtmester strategi, så måske er der en pointe med ikke at definere hvad vi mener så skarpt på det område, men det vil som vi kan se i Taxamikes indlæg bare ramme os i nakken senere.

Meget kunne vindes ved at have en klar og konkret friheds/integritets-politik, da som du selv er inde på, vi ikke kan få hjulene i samfundsmaskineriet til at producere noget gavnligt, så længe vores retssikkerhed og ytringsfrihed er truet.

random
Du har fat i den lange ende,

Du har fat i den lange ende, Erik, specielt med hensyn til at vores tanker om Personlig Integritet ikke er specielt godt udtrykt noget sted.
Jeg har det med at tænke den snævert, i retning af retssikkerhed, anti-overvågning og anti-censur, men det er mest et greb jeg tager fordi jeg har det med at mene, at det du snakker om, at tolke den bredt og bringe alle aspekter af personlig frihed med ombord, bliver for stort, uoverskueligt, og jeg har endnu ikke sat mig ned og tænkt den tankerække til ende.
Det at betale skat er f.eks. et brud mod den personlige frihed, men dels er jeg ikke sikker på at det er en god ide at prøve at føre valgkamp på en så radikal ændring af samfundet (nogen kalder det at gøre fildeling lovligt, at bryde med ophavsretten og gøre op med patenter radikalt; det er det ikke, det er altovervejende bare at gøre dagens standard handlinger lovlige), og dels tror jeg ikke jeg ville være tilfreds med denne ændring i samfundet. Ikke før vi for alvor får gjort op med den mere eller mindre kunstige knaphed, og bevæget os over i et overflodssamfund, i hvert fald.

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Tror ikke jeg har fat i nogen

Tror ikke jeg har fat i nogen ende, men påpeger bare at der er andre vinkler værd at se på. Der er flere grunde til, at det er en skidt idé alene at skulle definere alle begreber samt at komme med en løsning og fremtidens politiske dagsorden, derfor er vi også heldige når vi lever i en tid, hvor teknikken giver os helt nye værktøjer til at kombinere vores intellekt og dermed skabe ideer og konstruktioner der overgår hvad individet evner.

Så, hvis vi er alvorlige omkring ønsket at skabe en fremtidens politik, så bliver vi nødt til at kaste os over de her ting, men samtidigt anerkende mindst 2 ting:

A: Hvis vi skal skabe noget intelligent fra bunden og op, så tager det den tid det tager, tvang er ikke en mulighed.

B: Vi har et valg der nærmer sig med lynets hast(i PP forstand), og vi har ikke ligefrem overskud af hverken stillere eller frivillige græsrødder, at lægge alle kræfter i en studiegruppe eller lign er heller ikke en mulighed lige nu.

Pointe:

Vi kan have stor gavn ud af at formulere vores integritetspolitik bedre, dette skal imo ikke indebære ændringer i politikken men at sikre den bliver kommunikeret ordenligt.

Er det ikke muligt, er der vist ingen mening i at forsøge sig med bredere perspektiver:)

chlor
De 3 "søjler"

Min påstand: Piratpartiets medlemmer stemte sidste gang blandt alle de partier der nu er i Folketinget.

Sålænge PP er et lille parti, er der ingen problemer i at kun at have 3 mærkesager. Når PP får mere end 50% af medlemmerne i Folketinget, er det et helt andet parti. Men tro mig, det varer længe før det sker - eller slet ikke. Eller partiet har ændret sig til noget helt tradje, når det sker.

Som der står i vedtægterne, så har PP en klar holdning til den personlige integritet, ophavsret og patenter. Ved andre politiske spørgsmål stemmer PP sammen med regeringen.

På den måde kan vælgerne være mere sikker på hvad de får, end ved at stemme på andre partier, forudsat at de vægter de 3 nævnte punkter højere end alt andet.

Jeg har personligt ikke noget behov for en komplet politik. De 3 regeringspartier har det nu, men ingen bliver trumfet igennem, da de netop er komplette, og bliver nødt til at indgå studehandler.

Personligt mener jeg fx at medielicensen skulle afskaffes, og DR sejle deres egen sø - enten solgt, finansieres via reklamer eller lukke. Det er ikke alle i PP der er enig med i dette (er jeg ret sikker på), så det bliver aldrig et af de væsentlige punkter. Her ville PP så stemme med regeringen i sådanne spørgsmål, og det er jeg villig til at leve med, når de førnævnte 3 punkter er opfyldt.

Christian Mardal
Vi har bestemt et problem

Vi har bestemt et problem med at blive taget seriøst. Jeg er en del aktiv på fildelings forums og newz, og man kan nemt blive latterliggjort fordi man er medlem af piratpartiet. Latterliggjort af vores målgruppe vel at mærke.

Det er vigtigt at huske på, at partiet kun er et middel for at nå et højere mål, og partiet har ingen værdi i sig selv ud over at nå vores mål. Det er i hvert fald sådan jeg ser på det. I modsætning til traditionel politik hvor partierne tildels er vigtigere i sig selv end målet. Personligt ville jeg bestemt også se en fusion med et eksisterende parti/bevægelse som fyldestgørende for vores succeskriterier.

Vi mister måske for mange stemmer til folketinget på at vi ikke har nogen bred politisk dagsorden. Måske vil vi få mere ud af vores engagement hvis vi udelukkende fokuserede på EU parlamentet. JuniBevægelsen havde og Folkebevægelsen mod EU har vel begge en tvær/neutral højre-venstre politisk dagsorden, som stadigvæk har kunnet give dem stemmer til EU valgene for at kunne begrænse EUs indflydelse.
Problemet med EU valget er jo bare at vi nok skal have omkring 7% af stemmerne for at få bare 1 sæde, hvor imod vi som bekendt kun skal have 2% til folketinget. Men der er ingen tvivl om det er mange gange nemmere at skaffe 2% til et EU valg end til folketinget.

PS
Jeg fik lige en tanke. Kunne man samle flere højre-venstre neutrale partier/bevægelser i en form for paraplyparti? Tag f.eks. fælleslisten, som lige har erklæret deres hensigt om at gå efter pladser i folketinget. Der findes vel mange flere af den slags "enkeltsagspartier"? Fælleslistens medlemmer brænder vel også så meget for deres sag at de er villige til at se igennem fingre med om det bliver ved hjælp af en soc.dem. eller borgerlig regering. På papiret kan jeg ikke se nogen interesse konflikt imellem vores 2 partier. Det vil selvfølgelig ikke blive nemt at stable sådan et samarbejde på benene.

random
Tager et par af dine ideer i

Tager et par af dine ideer i række, kommenterer som det passer mig:

Det er satans hårdt at blive skudt på af folk man skulle tro var på vores side. Jeg har det stadigvæk svært med at blive ved med at skulle forsvare mig selv på Newz.dk, fordi det virker indlysende for mig at hvis der er nogen i Danmark der er på vores side, så er det sådan en sides brugere.
Jeg kan ikke rigtig forstå hvorfor så få i Danmark forstår hvorfor (vi mener) Piratpartiet er nødvendigt; enten er vi retarderede, eller også er der noget galt med deres verdensopfattelse. Jeg ved ikke helt hvad jeg håber er rigtigt, men hvis det er dem der ikke ved nok, så ved jeg slet ikke hvordan vi skal få løst det problem, når det, åbenbart, er så gennemgribende.

Fusion: Tanken fungerer, så længe mærkesagerne ikke bliver slagtet til fordel for ting, der menes at give flere stemmer i en senere studehandel. Givet det jeg skrev ovenover er der en temmelig stor sandsynlighed for at dette ville ske.
To sider af samme problem?

Enkeltsagspartier: En af grundende til at jeg accepterer Piratpartiets mangel på holdning på de fleste områder er, at vi ikke kæmper aktivt for noget jeg er imod. Nu har jeg ikke videre god indsigt i hvad Fælleslisten står for, men det ville jeg skulle sætte mig ind i - samme med andre "fællespartier"s program - hvis jeg skulle stemme på "Liste Enkeltsag".
Altså, en blank stemme er ikke det samme som at man er fuldstændig ligeglad med hvad ens stemme går til at støtte.

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Kunne i forklare en sinke som

Kunne i forklare en sinke som mig hvad det er der foregår på Newz.dk?

Jeg er nysgerrig efter at høre hvilke erfaringer i har gjort der.

Hader folk bare PP derinde, eller har i selv lagt optil lidt sjov og ballade?

Jeg tror det var dig Jeppe, der gjorde mig opmærksom på Newz.dk engang, og jeg må indrømme jeg kun kiggede forbi 2-3 gange, jo der er mange fine kloge kommentarer på Neqz.dk, men min personlige holdning var/er, at stedet mest af alt ligner en slags Ekstrabladet bare for den yngre generation.

Du ved, bønderkarle der skal lægge afstand til deres forældres brug af EBS Nationen ved at bruge et af de dersens smarte nye medier, og som alligevel ender som en sørgelig kopi af familien Danmark og Nationen.

Kaff og kage!!

Sagt på en anden måde, Newz.dk repræsenterer og tiltrækker mange, blandt andet nogen af landets voldsommeste fortalere for slaveri, deres eget slaveri vel og mærke!

Oh well, jeg er lidt træt;) men ser frem tlo en slags forklaring på problematikken omkring Newz.dk:)

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Højre eller Venstre?

Er Piratpartiet så til venstre eller til højre?
Jeg forstår det ikke.
Så PP er ikke et rødt eller blåt parti, men et midterparti? Måske et parti der slet ikke vil tages seriøst nok til at være med i "de andres" målestokke? I er ret specielle? eh? New cool kid on the block?."

Piratpartiet er hverken til højre eller venstre eller i centrum for den sags skyld, og jeg skal forsøge at forklare dig hvorfor.
Hele ideen om at dele et folketing op i en højre og venstre side er et bedrag af vælgerne, verden er for det første ikke kun sort/hvid, og for det andet ændrer de politiske partier og de mennesker der er en del af dem sig hele tiden; du har et livssyn som 20 årig og et andet som 40 årig, og ifølge højre/venstre modellen vil du altså skulle springe frem og tilbage mellem to sider, vælge mellem to sandheder der aldrig flytter sig.

Højre/venstre-skalaen er en del af fundamentet for det moderne danske demokrati, og er det element der sikrer, at mennesker med mange penge udenfor det politiske system, altid kan betale sig fra at få den ene eller anden gruppe til at føre en bestemt politik.
Så længe du er tilfreds med, at stå på sidelinen til dit eget liv og kippe med et flag mens du ivrigt forsvarer den ene eller anden side, ligeså længe vil det være manden med den store pose penge der styrer begge fløje i dansk politik.

Hvad der er brug er for det første, at det danske folk vågner op og begynder at tænke selv og at tage ansvaret for nationes ve og vel på sig. Dernæst er der brug for, at nogle mennesker sætter sig ned og prøver at formulerer en anden vej en den klassiske demokratiske slavemodel vi kender så godt.
Piratpartiet er et sådan parti, og det kan du og andre så grine alt det af i vil, faktum er at vi dog i det mindste har brudt lænkerne og smidt slavementaliteten over bord, hvilket i sidste ende nok generer den del af slaverne der ivrigt forsvarer status quo.

Efter min mening, er Piratpartiet et forsøg på at skabe et intelligent alternativ til det bestående, et eksperiment om du vil, hvor vi bryder flere tusinde års traditionen med at bygge konstruktioner oppefra og ned, og erstatter det med en filosofi vi har lært os af at bruge internettet, nemlig at samarbejde om at bygge noget større og bedre end hvad individet formår i neurale netværk der bygges op nedefra og op.
Dette betyder, at vi ikke ankommer i menneskers bevidsthed med en færdigsyet pakke, en komplet politik og den endegyldige sandhed om taxaer eller universets indretning, men med en vilje og tro på, at der findes andre selvstændige væsener i Danmark der har mod på at hjælpe os, og selv at skabe deres hverdag.

Derfor har vi valgt farven lilla, ikke fordi den tilsyneladende placerer os mellem rød og blå, men fordi lilla er sin egen spektrale farve med en bølgelængde kortere end blå:)

"Undskyld mig, men... Jeg kan godt støtte jeres sag,"

Fint, her burde vi stoppe og koncentrere os om at skabe noget, men hvis det indebærer at vi fortæller dig nøjagtig hvilken side vi støtter før valget, kommer dette ikke til at ske.
Personligt støtter jeg ingen af de siddende partier, vores land er på vej ned ad bakke med ekspresfart, og jeg kan ikke se at nogen af de gamle partier har noget som helst at byde på, andet end mere overvågning, kontrol og straf.

men jeg kan jo ikke stemme på et parti der potentielt kan ende med at regere mig land til næste år - hvis det ikke tager stilling til noget. Jeg vil bare gøre mig så klog på det her som muligt.

Det er ingen skam at søge oplysninger, hvis bare flere gjorde som dig...

Hvem af siderne vil i alliere jer med? Eller vil i bare i folketinget? Vil i ikke have reel magt i en regering? Et støtteparti? Til hvem? Eller en outsider som Enhedslisten?

Da Piratpartiet er så nyt og så småt, har vi valgt en strategi jeg ikke er specielt tilhænger af, men som jeg dog anerkender. En vagtmesterstrategi, som er ganske godt beskrevet her skulle du være i tvivl.

Hvad er det i vil?! Ud over at gøre min dagligdag lovlig? Intet, kan jeg ligesom mærke på det hele.
I vil ikke tage stilling til andet end ophavsretten og flødekager.

Det er ret tydeligt i vores vedtægter, hvad det er vi ønsker pt., og Chlor forklarer meget fint hvorfor , spørgsmålet er om du ikke forstår vores politik om personlig integritet, ophavsret og patenter, om du ikke mener den er dyb nok, eller at du ikke finder det er nok til at grundlægge et parti omkring?

Finder i det underligt at i ikke har 20k underskrifter endnu når der er MERE end rigeligt pirater derude til at stemme på jer? Piraterne griner af jer, for pirater er almindelige mennesker der rent faktisk har forstand på politik. (nogle af dem, ikke alle kan være lige begavet)

Ja, det er sangen om den lykkelige slave om igen, men at du og de mange Pirater du efter sigende er en del af griner af dette Parti, siger vel mere om jeres indstilling til livet end om Piratpartiet. Det er så nemt at bruge tiden på at brokke sig, fremfor at bruge energien på at komme op med noget der er bedre.
Selvom jeg har været Pirat siden midtfirserne, har jeg ingen som helst intelligent definition af begrebet, men hvis du beder mig om at gå på kompromis med alt hvad jeg tror på, for at tækkes familien Danmarks behov for simpel real politik og flødekager, så vil mit svar være, at jeg foretrækker at blive grinet af end at bøje nakken og give efter.

Jeg forslår at i vælger side - i det mindste erkend jer som et midterparti og tag stilling til ting som integrations-, økonomi- og retspolitik.

Jeg foreslår at du redegør for de sider du mener vi har at vælge imellem. Det er mig uforståeligt, at du tilsyneladende ønsker mere af det samme, og alligevel finder anledning til at brokke dig over tingenes tilstand, men jeg vil give dig ret i at der findes både mulighed og grundlag for at danne en "pirat" politik på rets- og økonomi området, men det er også et faktum at der kræver summen af mange mennesker intellekt at komme op med gode bæredygtige ideer der kan samle en bevægelse fremfor at splitte den.

Men hvis dit reelle ønske er at se et Piratparti der ligner alle de andre gamle, så må jeg erklære mig fuldkommen uening. Vi ønsker alle at bekæmpe idioti, korruption og hykleri, men det sker ikke ved at indføre mere af det i verden. Hvis du er tilfreds med tingenes tilstand, ville du have mere held med at melde dig ind i SF og forsøge at påvirke deres politik om ophavsret.

Hvis i gør det, så skal folk skam nok stemme på jer.. Men INGEN kan jo tage jer seriøst som det er lige nu. PP er mere til grin end Nasar Khader? Og det er slemt.

Igen, at vi skulle være mere til grin end Nasar Khadar eller alle wannabe libertanerne man støder på i diverse fora har jeg svært ved at se logikken i, du mener at Nasar er til grin på grund af hans politik, eller at Piratpartiet er hykleriske ligesom ham?

Anyways, jeg ser frem til at rende ind i nogle flere af alle dem der griner af os, det skal blive spændende at se hvad der gemmer sig bag morskaben, og hvad folk selv har at løsninger de kan bidrage med.

........... Det udviklede sig vidst mere til random mudderkast end noget andet, kald det PROTIPS og jeg er tilfreds. Skal vi prøve at få det slået fast en gang for alle? Tag det i det mindste til debat imellem "lederne" af jer... Hvis i har sådan nogle ö

Anyways, du har i og for sig ret i, at PP savner et velment lods i klodserne, det er nu leveret i en eller anden forstand. Jeg ser nu frem til at høre lidt mere konkret om dine ideer til, hvordan man skaber et sundt alternativ til det bestående.

Hav en god dag. I ringer bare hvis i mangler en taxa!
//TAXAMiKE

Lyder sgu godt, er der mon "Pirat"-rabat ligefrem?:)

Christian Mardal
http://newz.dk/frankrig-et-sk

http://newz.dk/frankrig-et-skridt-naermere-mindre-frihed-paa-nettet

Du kan tag og læse overstående diskussion til nyheden.

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Jeg synes det virker som en

Jeg synes det virker som en god debat i har haft, og alle PP medlemmer svarede godt for sig. Jeg kan ikke helt se at i har været til grin. En enkelt bruger der inde, er stadig så styret af sin mor, at han mente det var farligt at blive sat i bås med en pirat, men ud over det lod det da til at folk derinde var enige med os i vores politik, men det de opponerede mod var at vi ikke havde en bredere politik, og det er vel fair nok.

Jeg vil til dels give dem ret, som jeg har sagt mange gange så har vi bare kopieret en politik fra Sverige og regner med at lykken er gjort bare vi gentager den korrekt. Vi har ikke brugt særlig meget tid på at tilpasse denne politik til danske forhold, og vi er ikke i nærheden af at have forklaret hvordan verden ville se ud med os ved roret. Så jeg kan da sagtens forstå at folk er skeptiske, ikke alle har tid, energi, lyst eller evne til at deltage i skabelsen af et parti, og har brug for en gruppe de kan være en del af, uden at skulle dedikere for meget tid, det er fair nok.

Stadig flere mennesker er blevet trætte af de gamle partier, mange er ramt økonomisk og endnu flere vil følge i de næste måneder når Eurozonen ramler, og er folk ikke lede af deres politikere nu, så vent og se når de bliver ramt på pengepungen. Denne voksende gruppe af mennesker leder efter et godt alternativ, efter politisk lederskab og nye ideer, flere kigger helt naturligt i vores retning for at se om vi repræsenterer nytænkning, mod og lederskab.

Mange finder i denne søgen sympati for vores sag, men det er ikke ensbetydende med at de derfor også mener vi er løsningen på deres problemer, eller at vi repræsenterer hvad de søgte efter.

Dem der konsekvent fornægter os, eller ligefrem kalder os for nazister og lign. mener jeg ikke vi bør spilde energi på, da de næppe vil være i stand til at bidrage med andet end galde. De vil aldrig stemme på os, og vil være en sand plage for den gruppe de vælger at indgå i.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Løsninger

Hvad synes du om de forskellige løsningsforslag jeg nævnte i #29?

Jeg synes at den bedste løsning er 2. De forskellige kandidater fra piratpartiet kan så fortælle om deres holdning mht. whatever, og så kan folk stemme på den pirat-kandidat der bedst passer til deres syn på de traditionelle politiske sager.

Hvis vi så får 4 mandater, så kan man fordele dem efter hvem folk stemte på. Hvis 70-80 af vores vælgere stemte rødt, så ville vi sende 3 røde personer og 1 blå i folketinget, etc.

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Hvis vi ønsker at skabe et

Hvis vi ønsker at skabe et intelligent alternativ til det bestående, så vil jeg mene at dit forslag er den eneste korrekte vej frem, altså synes jeg rigtig godt om din idé:)

Det fucker dog fuldkommen med vores vagtmester strategi, og det er mit indtryk at denne strategi ikke står til at rykke lige foreløbigt, og ikke helt uden grund.

Til gengæld er det vildt spændende at rode med den slags spørgsmål, og i særdeleshed hvordan vi kombinerer højre- og venstrefløjen i partiet uden brug af tvang og diktat.

random
Ideen med et internt valg for

Ideen med et internt valg for at afgøre om vi sender røde eller blå politikere til folketinget er ikke helt dum, men som Erik siger, så betyder det at Vagtmester planen ryger fløjten.

Jeg ved ikke om det er naivt at tro på at denne strategi kan komme til at betyde vi kunne få indflydelse hvor vi ellers ikke kunne. Men det er endnu en ting, som bør diskuteres i langt højere grad end det bliver nu.

Ugh, hvor er alle mine aktive/engagerede medlemmer?

Christian Mardal
Jeg har umiddelbart intet

Jeg har umiddelbart intet problem med uvisheden om at vi både kunne komme til at støtte højre eller venstre ideologier før et valg. Om vores stemmer kan være være med til at sænke eller hæve skatten 0.5% eller om der bliver brugt 100 mio mere eller mindre på sygehuse eller skoler. Der til mener jeg som de fleste andre i partiet at vores politik er så vital for fremtiden at jeg kan se igennem fingre med afgørelser i forholdsvis trivielle ting.
Men der hvor jeg begynder at kunne se en konflikt i mellem min gejst for vores politik og min ellers generelle samfundsopfattelse er når vi f.eks. snakker krig. Kan vi med ro i sindet støtte en potentiel regering i alt hvad de forslår? Er der emner som er så vigtige at de fuldstændig tilsidesætter vores punkter? Er vores punkter virkelig så vigtige at vi er villige til at sige god for en krig, bare for at få opfyldt vores krav? Eller omvendt sige nej til en "nødvendig" krig?
Måske burde vi have en klausul, som kunne forhindre at vi kan støtte krige og andre kontroversielle forslag?

Man kan også tage udgangspunkt i at vi i stor grad er et internetbaseret parti, det giver enorme muligheder for direkte demokrati internt i partiet. Vi vil kunne lave en internet diskussion og afstemning omkring kontroversielle emner lynhurtigt.

Men det ville da også være en god ide at spørge vores medlemmer hvad deres holdninger er til traditionelle politiske spørgmåls. Så kan vi jo analysere resultaterne og tag den der fra.

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
"Jeg har umiddelbart intet

"Jeg har umiddelbart intet problem med uvisheden om at vi både kunne komme til at støtte højre eller venstre ideologier før et valg. Om vores stemmer kan være være med til at sænke eller hæve skatten 0.5% eller om der bliver brugt 100 mio mere eller mindre på sygehuse eller skoler. Der til mener jeg som de fleste andre i partiet at vores politik er så vital for fremtiden at jeg kan se igennem fingre med afgørelser i forholdsvis trivielle ting."

Hvis det var så simpelt som du nævner det, så ville jeg være enig med dig. Dit argument bygger på antagelsen om, at de små 3000 mennesker der dør af cancer liggende i deres eget bræk hvert år, efter vel at mærke at have puklet et langt liv, danskernes sundhedsvæsen med andre ord, er en lille bagatel som ikke rigtig betyder noget. Næh, hvis bare folk kunne forstå at det hele handler om ophavsret..........

Det var et forsøg på at spille djævlens advokat, men jeg tror du forstå min pointe.

Jeg synes det absolut bedste argument for, at det principielt skulle være ligegyldigt hvem vi støtter er det faktum at alle de gamle partier reelt kæmper for den samme sag.

Helle Thorning har lige holdt tale første Maj, hvor hun gjorde det helt klart, at kommer hun til magten skal det danske folk betale for bankernes hazardspil, hun siger guderne hjælpe os, at hun tror vi godt kan klare det!

Regeringen er ikke en fis bedre, de agter også at sende regningen videre til børn og børnebørn.

Både opposition og regering støtter en politik, hvor 70-80% af lovgivning bliver skabt i EU, af præsidenter og andre vi aldrig har haft chancen for at stemme på.

Ligegyldigt hvem af de gamle der stemmes på, vil resultatet være det samme, at lovgivningen reelt bliver skabt i EU.
Det er desværre ikke et argument PP kan bruge, da vi også er tilhængere af EU.

Når man går ud og fortæller folk, at de områder af deres liv de finder er vigtige, ikke er det, og at der findes noget der hedder ophavsret, som er vigtigere end alt andet, så skylder vi folk en ordentligt forklaring.

Når vi er så bange for at tage ansvar som vi er, selvom vi er i stand til at retfærdiggøre det overfor os selv naturligvis, så er det ikke så underligt at folk trækker på skuldrene og ser sig om efter nogen der har både mod og vilje til at skabe noget nyt.

Jeg tror danskerne har brug for helt nye ideer, tanken om at vi bare kan reparere lidt på vores monetæresystem og vores velfærdssystem så vil alt blive godt igen, er himmelråbende naiv imo, ligeså naiv som at en ændring af ophavsretten skulle ændre noget som helst ved vores liv.

Med hensyn til dit forslag om en klausul, så mener jeg det er en god tanke, at beskæftige sid med det, samt deleets forslag vil også tvinge os til at forholde os til hvad vi egentlig mener med at ville forsvare den personlige integritet.

random
Det er sandt at når man ser

Det er sandt at når man ser på alle de emner som danske politikere beskæftiger sig med, træffer beslutninger om og har indflydelse på, så er emnerne Ophavsret og Patentlovgivning umiddelbart ikke ret vigtige. Jeg vil stadig påstå at Personlig Integritet er temmelig essentiel, men det ER svært at forsvare Ophavsretsændringer over alt andet.

Men dette er heller ikke tilfældet.

Det der er tale om, er at overlade beslutningerne om disse emner til resten af de danske politikere, repræsenteret ved godt 98% af den danske befolkning (af dem der stemmer, i hvert fald), og hvis jeg må have lov til at være så fri, så virker det som om de fleste af dem er lige godt enige om hvad der skal ske.

Der er f.eks. ikke noget parti i Danmark, der mener, at sunhedsvæsenet skal afskaffes. De er måske lidt uenige om hvor kommaerne skal sættes, samt hvor mange promiller af skatten der skal præcist hvorhen, men de går alle sammen ind for, at vi skal have et bedre sundhedsvæsen. Hvorfor skal vi så kaste os ind i den debat?

Er det ansvarsløst at erkende, at A) vi ved mindre om disse emner end dem, der har en reel interesse på området og har beskæftiget sig med det, og B) at de formodentlig kan finde ud af fortsat at varetage denne opgave?

Er der éen ting jeg er træt af, så er det Politikere der skråsikkert udtaler sig om noget de ikke har en kæft forstand på. Well, jeg har ikke en kæft forstand på langt det meste af det der foregår i dansk politik.

Det samme argument holder næsten hele vejen rundt, og der hvor det ikke holder, kan det lappes med tanken om at befolkningen skal vide hvad regeringen laver, og hvorfor den gør det. Det vil sige en gennemsigtig stat med indsigt og åbenhed, så de ikke igen kan lyve sig vej til f.eks. Irak, men kan holdes til ansvar når noget ikke helt stemmer overens.

Dette punkt, mere åbenhed i det offentlige, findes vist nok ikke i vores partiprogram, og det tror jeg er en væsentlig fejl. Det er ret centralt i det tyske parti, jeg er enig med deres vurdering.

Og så er der jo ikke noget der stopper os fra at stille spørgsmål ved en given regerings politik, selvom vi stemmer for den, vel? Vi har aldrig lovet at sidde stille og holde kæft, kun at nikke når de spørger om de har vores støtte.

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Nix

"Er det ansvarsløst at erkende, at A) vi ved mindre om disse emner end dem, der har en reel interesse på området og har beskæftiget sig med det, og B) at de formodentlig kan finde ud af fortsat at varetage denne opgave?"

Nej slet ikke, man skal bare være opmærksom på, at en stemme på piratpartiet er en stemme på det bestående. Hvis folk ønsker noget nyt, kan jeg da godt forstå de vælger os fra.

Faktum er, at vi er parate til at støtte de to gamle blokke næsten anset hvad, og at vi derfor ikke kan påstå at være noget som helst der ikke er set før.

"Og så er der jo ikke noget der stopper os fra at stille spørgsmål ved en given regerings politik, selvom vi stemmer for den, vel? Vi har aldrig lovet at sidde stille og holde kæft, kun at nikke når de spørger om de har vores støtte."

Der er intet der forhindrer dig i at være en hykler (sige en ting, gøre noget andet), men jeg har ikke tænkt mig at være det, og har derfor taget konsekvensen og meldt mig blandt de menige medlemmer, fremfor at skulle stå forrest og forsvare noget jeg ikke tror på.

"Det der er tale om, er at overlade beslutningerne om disse emner til resten af de danske politikere, repræsenteret ved godt 98% af den danske befolkning (af dem der stemmer, i hvert fald), og hvis jeg må have lov til at være så fri, så virker det som om de fleste af dem er lige godt enige om hvad der skal ske."

"Der er f.eks. ikke noget parti i Danmark, der mener, at sunhedsvæsenet skal afskaffes. De er måske lidt uenige om hvor kommaerne skal sættes, samt hvor mange promiller af skatten der skal præcist hvorhen, men de går alle sammen ind for, at vi skal have et bedre sundhedsvæsen. Hvorfor skal vi så kaste os ind i den debat?"

Du taler for at blåstemple hvad der end måtte komme fra en given regering, uden at beskæftige dig et sekundt med, om den generelle retning er god eller dårlig for vores land.
Derfor bringer du ingen som helst fornyelse, tværtimod, du gør dig selv hovedansvarlig for landets fremtid.

Hvis du bagefter så undrer dig over, at nogle mennesker vælger dig fra, fordi de er ude efter reelle forandringer af samfundet, ja så har du svaret ovenfor.

Jeg mener dog ikke at vi skal føre fordelingspolitik, det er ikke det jeg taler for, hvis vi kunne bevæge os fra at være et hierakisk dikteret parti, til en gruppe der tænker intelligent og selvstændigt vil jeg erklære mig tilfreds:)

Angående den personlige integritet kan jeg bare gentage, at få mennesker har nogen som helst idé om hvad vi taler om, inklusive os selv har jeg indtryk af. Det er en skam, for jeg er enig med dig i, at det er vores vigtigste punkt på programmet. Der har bare ikke hidtil været synderlig stor interesse i at undersøge området nærmere.

Folk er ikke nødvendigvis så dumme som de får skyld for, og vi kan ikke narre dem ved at påstå vi repræsenterer nytænkning uden rent faktisk at tænke nyt. Yderligere skal man huske på, at mange af vores "allierede", aka pirater i alle afskygninger, programmører, hackere, punks etc mange har det tilfælles at de afskyr politikere og det politiske system, vi får aldrig dem med ombord ved at opføre os som de gamle partier. Se oprettelsen af PPI som et skræmmeeksempel.

Edit: Du=man;)

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Endnu et argument af en slags

Stort set alle afgørelser i det danske folketing, er afgjort på forhånd, det er ikke bare en skrøne men et faktum.

Ingen praler rigtig af det, og jeg tror aldrig at jeg er stødt på en artikel omkring problemet der også er kendt under navnet "clearingsaftalen".

http://da.wikipedia.org/wiki/Clearingaftale

Kun EHL står udenfor denne aftale, men desværre har de ikke mandater nok til at kunne rykke ved aftalen. Til gengæld skal de enkelte politikere i EHL ikke tilbringe en evighed i helvede, som straf for at have stemt en krig eller to "hjem" ved at undlade at være tilstede.

Magnumice
Vagtmester strategien

Spørgsmålet er om vagtmesterstrategien i det hele taget vil kunne bruges til noget som helst, hvis meningsmålingerne f.eks. ser ud sådan som de gør lige nu, når vi når til valget. For lige nu ser det ud til at oppositionen uden problemer kan erobre magten med hjælp fra de radikale, og jeg tvivler på at piratpartiet får nok stemmer til at kunne sige "hey! Vi støtter jer, hvis i vil adoptere vores politik", til den borgerlige blok, og så blive taget seriøst på samme tid.

Magnumice
En lille indskydelse

Mest som svar på det her:

"Jeg forstår det ikke.
Så PP er ikke et rødt eller blåt parti, men et midterparti? Måske et parti der slet ikke vil tages seriøst nok til at være med i "de andres" målestokke? I er ret specielle? eh? New cool kid on the block?."

Dette er et noget jeg ofte ser, at folk stadig kører på "venstre-højre-aksen". Problemet er bare at den er outdated, og når man i dag beskæftiger sig med politik på bare et lidt højere niveau end folkeskolen, bruger man slet ikke den her akse mere, fordi den faktisk ikke beskriver nogen af partierne særligt godt. Nogle fra venstre-siden, har noget politik der traditionelt er fra højre-siden og omvendt.
Man bruger i stedet en model med to akser, en der går vertikalt og en der går horisontalt. På den vertikale har man øverst "moderne" og nederst "traditionel". På den horisontale har man ude til venstre "lille offentlig sektor"(eller "lille stat") og til højre har man "stor offentlig sektor"(eller "stor stat"). Man plotter så partierne ind på den, baseret på, hvor meget de "er" de forskellige ting, og så kan man tegne en cirkel omkring hver parti, som viser hvilket område de får stemmer fra(og kan dermed også se hvilke partier der "deler" vælgere, og dermed kan stjæle vælgere fra hinanden). Denne model beskriver det politiske landskab meget mere præcist, dog er der stadig plads til forbedringer på den, vil jeg indrømme.

Der ser ud til at være meget forvirring og sådan(også internt i partiet) om hvad vores politik egentlig er. Måske vi skulle holde et "politik-diskussions-møde" og få det diskuteret ordentligt igennem, skrevet noget tekst omkring det osv.?

Der ser også ud til at være lidt uenighed(måske ikke rigtig uenighed, nok mere ubeslutsomhed) omkring vores strategi. Måske vi også skulle holde et møde omkring det?

jeg tror nemlig ikke rigtigt at vi kan komme rigtigt i gang med at erobre medlemmer og stillere, før vi har de to ting ordentligt på plads.

Nå, en lille indskydelse blev det vidst ikke.

/Magnus D.

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Enig!

"jeg tror nemlig ikke rigtigt at vi kan komme rigtigt i gang med at erobre medlemmer og stillere, før vi har de to ting ordentligt på plads."

Jeg er fuldkommen enig! - og er ågså gået igang med en art brainstorm

http://wiki.erikernst.dk/index.php?title=PP_Politik

, der på trods af de rodede tanker har ledt til noget lidt mere konkret

http://wiki.erikernst.dk/index.php?title=B%C3%B8rnepornofilteret

der snildt kunne danne basis for en reel lille kampagne, hvor vi opfordrer til boycot af Red Barnet etc.

Alle er velkomne til at fyre op, der sker nemlig intet hvis ikke vi selv tager affære.