You are here

Åben data fra myndighederne

3 posts / 0 new
Last post
Blytte
Åben data fra myndighederne

Jeg kunne ikke lige finde det i vores politik, men jeg synes måske, vi bør overveje at tilføje et ønske om, at så meget af den offentlige sektors rå data som muligt bør gøres offentligt og nemt tilgængeligt (hvis det ikke allerede er det), i åbne standard-formater.

Der er her et rigtig godt, kort foredrag, som viser fordelene ved åben data.

Ole Husgaard
Lyder fornuftigt, men...

Men vi skal naturligvis passe på, at private personhenførbare oplysninger ikke offentliggøres.

Som udgangspunkt mener jeg ikke det offentlige skal kunne kræve ophavsret for hvad der er produceret for offentlige midler.

Her synes jeg godt om reglerne i USA, som siger at forbundsregeringen ikke kan have ophavsret på det de laver.

Blytte
God pointe

Du har selvfølgelig ret. Jeg mener helt sikkert, at det kun er de rent offentlige data, som skal være frit tilgængelige.