You are here

Netneutraliteten truet

4 posts / 0 new
Last post
Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Netneutraliteten truet

"Netneutralitet". Dette obskure dog simple koncept er kilden til udviklingen af Internettet som vi kender det. I det digitale miljø, er netneutralitet en garanti for fri konkurrence, innovation, og de grundlæggende frihedsrettigheder. Indtil nu har netneutralitet været lige så sikkert, som ammen i Brorsonskirken, både af tekniske men også økonomiske grunde. Men nu er netneutraliteten truet af netværksoperatører der ser forretningsmuligheder i at diskriminere blandt de oplysninger der flyder gennem deres netværk. Det er helt afgørende at benytte lejligheden af tredjebehandlingen af telekommunikationspakken, til at træffe effektive foranstaltninger med det formål at beskytte et frit, åbent og innovativt internet inden for Den Europæiske Union.

Hvad er "netneutralitet"?

Når vi sender et papirbrev, åbner postvæsenet det ikke for at beslutte, hvad de skal gøre med det, afhængigt af dens indhold eller afsenderens identitet. Postvæsenet bliver betalt for at levere/bære brevet. Derfor siges postvæsenet at være neutralt. Det er det samme med internettet: Når der ikke forskelsbehandles mellem afsender, modtager eller arten af de oplysninger, der transporteres, kan metoden siges at være neutralt. Det er ikke netoperatørerne der skal beslutte, hvilke tjenester eller anvendelse, eller få adgang til et bestemt indhold, bør prioriteres højere end resten af informationsstrømmen. Takket være dette princip, kan alle på kloden, uanset deres operatør, opnå adgang til det samme internet.

Hvorfor har vi brug for "netneutralitet"?

Fri kommunikation er et afgørende fundament for det menneskelige samfund. Siden oplysningstiden, har Europas historie været tæt forbundet med kampen for fri kommunikation. Den frie strøm af informationer er af afgørende betydning, hvis et informationssamfund skal kunne virke som et velfungerende demokrati, det er en helt grundlæggende rettighed, og en del af det fundament, vores kultur bygger på. Denne grundlæggende egenskab, som vi blandt andet kender det fra vores adgang og brug af internettet, er af afgørende betydning for beskyttelsen af grundlæggende værdier i et moderne samfund. Enhver form for regulering, af borgernes adgang og brug af internettet, skader den frie konkurrence, samfundets innovationsevne samt borgernes frihedsrettigheder.

Hvorfor er Netneutralitet i fare?

Internet holder vokser hele tiden. Indtil videre, når den "fulde kapacitet" var tæt på at være nået, investerede operatører i mere båndbredde og øgede dermed styrken af den globale infrastruktur, vi kalder internettet. Med de nye muligheder for lukrative konkurrencebegrænsende praksis vi ser gennemført i telekompakken, kan de erhvervsdrivende skifte til en ny for dem mere interresant forretningsmodel: Navnligt investeringer i total kontrol over hvad der løber gennem deres kabler, i stedet for at investeringer i nye bedre netværk. Denne model vil skabe det perfekte argument for vores velmenende politikkere:
"Internettet er blevet for langsomt, derfor er vi tvunget til at kontrollere det og prioritere indhold, tjenester og applikationer, hvis ejere er klar til at betale flest penge." Sådanne argumenter, hånd i hånd med med truslen om "internettets død" blev brugt til at overbevise medlemmerne af Europa-Parlamentet til at fravige principperne om netneutralitet.

Kan vi sikre Netneutraliteten ved at regulere den?

Nej, eftersom internettet allerede er neutralt, vil det at lovgive om denne neutralitet være at indskrænke det, og da er det i sagens natur ikke længere frit men kontrolleret. Internettet bør forblive et åbent landskab for brugerne, og hverken Staten, EU eller privatejede entiteter (netværksoperatører) skal ikke blande sig i hvordan borgerne benytter sig af internettet. “Telekompakken” var et glimrende eksempel på, hvordan man med bevingede ord, fremmanede forestillingen om, at det at begrænse og kontrollere brugernes rettigheder, var det samme som at forbedre retssikkerheden.

Hvordan beskytter vi bedst Netneutraliteten?

Hvis vi ikke handler nu, kan vi ende i en situation hvor nogle få operatører kan opnå kontrol med internettet, og forvandle det fra den mest fantastiske opfindelse til deling af menneskelig viden siden trykpressen, til deres våde drøm om "cash cow". Hvis det lykkes dem at indføre denne "TV 2.0" ændring, vil begreber som fri konkurrence, innovation og grundlæggende frihedsrettigheder tilhøre fortiden. Det bedste ville være, at forkaste hele telekompakken, men det tog er kørt for længst, og vores eneste reelle mulighed tilbage lige nu, er at kæmpe med næb og klør, for de få rettigheder vi trods alt har tilbage, rettigheder man lige nu og ganske konkret, forsøger at tage fra os, for vores eget bedste.

I forbindelse med revisionen af telekommunikationspakken (EU-regulering af telemarkedet), har den amerikanske operatør AT&T ført en rasende kampagne mod netneutralitet. Det har indtil nu været en succes, og de har fået det meste af hvad de ønskede i teksten, stemt igennem ved andenbehandlingen. Men en lille "ubetydelig" detajle har stukket en kæp i hjulet, på vores amerikanske venner, nemlig Amendment 138, en beskyttelse af brugernes grundlæggende rettigheder og friheder, har blokeret for vedtagelsen af hele pakken. Det er nu lagt op til en tredje forligsrunde dette efterår. Under denne "forligsprocedure", vil Europa-Parlamentet og EU-Rådet genforhandle denne tekst. Vi vil derefter have en afgørende mulighed for at lægge maximalt pres på vores MEPere, for at beskytte vores frihed, vores rettigheder og selve internettet, som vi kender det i dag.

Ole Husgaard
Meget vigtigt spørgsmål

Jeg har ikke nået at nærlæse din tekst, men synes umiddelbart den ser fornuftig ud.

Problematikken kan kort koges ned til: "Skal nettet være frit så alle kan kommunikere med alle, eller skal det være en slags avanceret kabel-TV, hvor man kan få adgang til dele af det, og skal betale ekstra for at kunne få adgang til en større pakke?"

Det var (såvidt jeg ved, jeg har ikke haft tid til at se debatten selv) også ved siden af telekom-pakken et centralt tema for det seminar, som Christian Engström (Piratpartiet, Sverige) og Eva Lichtensteiner (De Grønne, Østrig) afholdt i Bruxelles forleden: http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/09/telekompaketet-seminarie...

random
Er det sikkert at kvinder

Er det sikkert at kvinder ammer i kirken? Hvad nu hvis de ikke har børn? Og slet det med Brorson, sarkastiske krydsreferencer ødelægger mere end det gør godt.

Ud over det er det en fin oversættelse. Skal vi diskutere hvad vi vil gøre ved det, eller er det privat initiativ?

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Det bestemmer du selv

Du kan gøre med det hvad du vil, da det bare er et indlæg fra en tilfældig bruger, i et offenligt forum.

Alt hvad jeg skriver herinde er "privat", men kan dele af en tekst bruges til noget senere, ser jeg intet problem i, at vi nægter kvinder at amme.