You are here

DR og Medielicensen/Monopol

19 posts / 0 new
Last post
ChristianHH
DR og Medielicensen/Monopol

Kunne det ikke være et åbenlyst emne at debattere, når de fleste af os har en ide om at kulturen og viden bør slippes fri i samfundet. Jeg er personligt imod DR, men betaler medielicensen da jeg ejer et fjernsyn. Men hvis jeg ikke ejede et fjernsyn og kun brugte min computer, ville jeg stadigvæk være nødsaget til at skulle betale en medieskat. At vi proklamere os et frit demokratisk vidensamfund og samtidig skal have stoppet DR som er fuldt med politiske korrekte sandheder ned i halsen forundrer mig. DR's nyheder og aftenshows/vejret bruger lang tid som egentlig skulle være "kultur" men fyldes op af ligeyldig smalltalk halvdelen af tiden. Danmark er et samfund som udvikler sig meget hurtigt og i fremtiden bliver TVet forhåbentlig forældet, men skal vi så bare foresætte med at finde os i DR's skatter på baggrund af en internet forbindelse? Hvor går grænsen for skatter der forudsætter en VIS brug af selve mediet? Vi har teknologien til at måle forbruget af hjemmesider og kanaler (hastigheder, upload/download), hvorfor kan vi ikke opkræve dem ligesom et ganske almindeligt telefon abonnement. Interessante links om medielicensen: http://www.business.dk/article/20070606/medier/70606011/

random
Well, på den anden side er

Well, på den anden side er det faktisk en smule rart at have et medie i Danmark der ikke sender reklamer hele tiden. Og man må formode, at det at de er skattefinancierede stiller dem friere med hensyn til programflade valg.
Selv ser jeg ikke fjernsyn, så jeg ved ikke hvor slemt det er med deres udvalg af programmer, men det er vel mere et ledelses problem end et problem med selve konceptet Licens?

Tror ikke jeg ville have et problem med at betale for at få et frit og neutralt nyheds og underholdnings organ, også på nettet. On demand streaming af programmer, som det ses i England, og så videre. Mener det findes nu, men mine erfaringer med det har ikke været ret gode.

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Medielicens=Dummebøde

At det er grotesk at opkræve moms af licensen, er jeg helt enig i, at folk tvinges til at betale for services de ikke hverken har bedt om eller har brug for, er ligeledes ude i hampen. Det kunne med lidt kreativ tænkning godt høre ind under begrebet, krænkelsen af den personlige integritet;) - Det ville dog kræve at vi kunne alliere os med andre partier der mente det samme, og således "bare" hægtede os på.

Jeg mener ikke at publicservice forpligtelserne bliver opfyldt, her taler vi om forpligtelser, der til at begynde med, ikke har meget med public service at gøre, men igen er spørgsmålet, om der er "vigtigere" emner at kaste sig over.

Hvad angår fordelingsspørgsmål, så mener jeg vil skal holde os så langt fra den slags, som overhovedet muligt. Dels fordi vores politik ikke baserer sig på den slags spørgsmål, men også fordi det er uproduktivt. Jeg ville synes det var mere interresant i såfald, at bruge sin energi på at konstruere nye løsninger på fremtidens samfund, fremfor at skulle skændtes med hr. og fr. jensen om "ligegyldige" ting.

Jeg har nævnt det før, til påske næste år krakker den amerikanske centralbank, og vi træder ind i en ny æra, med nye paradigmer. Oktober i år, kommer regnskaberne fra de enkelte stater, så starter balladen, allerede i denne måned vil vi se tegn, når de forskellige Washington politikere forlader gruppetænkningens trygge rammer, og begiver sig hjem til deres vælgere.

Vores land har brug for en ny kurs, og vi pirater kan være med til at udstikke den, og således fjernede jeg mig fuldkommen fra indholdet i dit oplæg, det beklager jeg.

random
Kommercielt TV = laveste fællesnævner

Du har ret, det er altid interessant at tage en debat internt, men vi kommer til at stå med et stort problem hvis vi begynder at involvere os i andet end vores mærkesager.
Hvor trækker man linjen? Det har vi allerede gjort, og vi gjorde det et sted hvor vi ikke involverede os i skatteopkrævning med mindre det er fordi de sløser med persondata sikkerheden.

Tilbage til tråden dog, synes absolut ikke Medie Licens ideen i sig selv er den værste løsning på problemet "hvordan skaffer vi nyheder og underholdning på en ufarvet og neutral måde?". Tværtimod er det nok en af de bedste løsninger jeg har set, og jeg har hverken tid eller respekt for løsninger der involverer kommercialisme.

At Ledelsen af DR så er suboptimal er en anden ting.

ChristianHH
blot en debat om DR

Nu tilbringer jeg som sagt ikke særlig meget tid på DR, men vil da mene at TV2 sender da også et forholdsvist lavt antal reklamer. Kanaler som tilhører TV pakker sender mange reklamer.

At nyhederne/underholdning er ufarvet og neutral falder mig ikke ligefrem ind. Der har altid været et stort pres fra folketinget og DR prøver trods alt at vække mindst mulig vrede og derved følger en del af tiden politikernes agenda.
http://www.information.dk/196289

Jeg er ikke direkte kritisk overfor selve DR konceptet, men den gammel socialistisk metode med at alle i samfundet med enhver teknologisk dingenot skal bidrage "lige meget" virker meget forældet. DR licensen koster trods alt mere end min forsikring :)

Men ja det bliver spændende hvis der kommer mere vind i sejlene til Ron Pauls forslag om at auditere den amerikanske nationalbank. Men der er desværre en helt del lobby arbejde der går imod dem som blot udskyder og forlænger den nuværende recession.

random
Det ville være oplagt at gøre

Det ville være oplagt at gøre Licensen enten brugs baseret, eller at scalere den på en eller anden måde, f.eks. som en procentdel af indkomst.

Nogen der ved hvorfor dette ikke er sket? Har der ikke været snak om det her, eller var det en samtale jeg selv havde med en bekendt?

Ole Husgaard
En skat på kommunikation

Medielicensen er reelt en skat på kommunikation, idet det i dag stort set ikke er muligt at have en internetforbindelse uden at skulle betale den. Jeg har til internationale konferencer drøftet den med partiledere i andre lande, og de mener det er naturligt, hvis vi tager den op politisk.

Det går hårdt ud over f.eks. studerende, som har valgt fjernsynet fra for at spare tid og penge til studierne, men som ikke kan undvære en computer med internetforbindelse. Flere og flere politikere mener da også, at det er værd at overveje at lade licensen blive financieret over skatten. Det gælder f.eks. Ellen Trane Nørby (V) og Mogens Jensen (S), som sidste år skrev denne kronik.

Samtidig må vi huske på, at det nuværende opkrævningssystem er temmeligt dyrt: Det koster omkring 50 millioner kroner om året. Disse penge kunne spares, hvis vi fandt en anden måde at opkræve licenspengene på. Det nuværende licenssystem er efter min mening dybt forældet, da det stammer fra en tid, hvor man skulle have en uddannelse (og en licens) for at kunne betjene en radiomodtager. Ved at opkræve licensen over skatten sparer vi altså en hel del penge, blandt andet fordi det ikke længere er nødvendigt at kontrollere om folk er licenspligtige.

Man kan også diskutere om vi i det hele taget skal have public service TV, eller om det er rimeligt at alle pengene går til DR og TV2, selvom andre TV-stationer også producerer public service TV. Men det er efter min mening separate diskussioner.

ThunderZtorm
Jeg er generelt en

Jeg er generelt en socialistisk gut, men jeg finder medielicensen dybt, dybt forældet og slet ikke i overenstemmelse med den vare man betaler for.

Jeg betaler allerede for en digital TV-boks og et parabolabonnement, plus jeg har betalt for fjernsynet, computeren og telefonen (plus naturligvis ADSL-forbindelse og mobilabonnement). Kan det virkelig være rigtigt at en enkelt TV-station (jaok, 3-4 som DR er ved at udvikle sig til) har krav og ret på en ekstra-betaling under public-service påskuddet? Det mener jeg ikke.

De største argumenter imod, fra mit synspunkt:
1) Vi betaler for den samme vare to gange - først over TV-abonnement (for hvor mange har reelt kun en alm antenne nu hvor digital-signalet er her?) og derefter over licensen.
2) Det er konkurrenceforvridende. Skal der være licens skal det i det mindste fordeles ligeligt til samtlige kanaler i forhold til national dækning.
3) Public Service begrebet er utidssvarende i forhold til den informationsstrøm vi alle har adgang til via internet, TV-kanaler, aviser, tekst-tv osv. Der er ingen logisk begrundelse for at have EN kanal der har public service ansvaret.
4) Skal public service begrebet endelig bruges bør det være et krav at den pågældende kanal er 100% uafhængig af staten for at sikre imod korruption og anden lignende negativ indflydelse på kanalens indhold fra magthaverne.
5) DRs budget går i langt højere grad til overflødig luksusbyggeri og underholdningsprodukter end til reel public service. Er Rejseholdet eller Krøniken public service? Er X-Factor?

Samtidig er det at man betaler licens for MULIGHEDEN for at se DR-produkter på sin telefon eller sin PC håbløs. Især fordi en stor del af DRs produkter samtidig skal betales for at få adgang til online - det er tre-dobbelt betaling og giver slet, slet ikke mening.

Licensen er, kort sagt, et levn fra en tid hvor vi kun havde to TV-stationer at indhente information fra, og hører ikke hjemme i et moderne informationssamfund.

random
Tager dine klager en af

Tager dine klager en af gangen, opkvalificering:

1) Som du selv skriver kan du modtage DR uden at have et TV. Licensen, i hvilken form den nu har, skal derfor være uafhængig af TV, og dermed af eventuelle TV pakker du ellers køber.

2) Ja, det er konkurrenceforvridende. Men licens pengene kommer med en public service kontrakt som de andre kanaler ikke er underlagt. Mænge af nyheder, OBS, lidt om hvad der må sendes, og specielt hvad der ikke må. Det er også konkurrenceforvridende at der ikke må være reklamer på DR. Choose your evil.

3) Enig, delvist. Men mit løsningforslag ville køre på at DR skal styrke deres indhold på nettet. Aviser vil jeg ikke rode mig ud i.

4) Den er svær. Public service er delvist oplysninger til borgenere fra netop staten.
Og hvordan sikrer du økonomisk uafhængighed?

5) Bare fordi du ikke bruger/ser det betyder ikke at det ikke har værdi for samfundet. X-Factor var, mener jeg at jeg har hørt, et ufatteligt populært program. Og hvis underholdning falder under publicservice, og det argument kan man godt lave, Brød og Circus, så opfylder det vel kriterierne? Det er i hvert fald en temmeligt direkte måde at give "kultur" til borgerne for de penge de har betalt, Matador, Rejseholdet eller hvad fanden ved jeg. Og ja, X-Factor. Ikke kultur jeg selv nødvendigvis sætter pris på, men når programmerne har 1.2 millioner seere...

Denne sætning forstår jeg ikke:
>>>Især fordi en stor del af DRs produkter samtidig skal betales for at få adgang til online - det er tre-dobbelt betaling og giver slet, slet ikke mening.<<<
Forklar venligst, mens du muligvis griner af min uvidenhed.

>>>Licensen er, kort sagt, et levn fra en tid hvor vi kun havde to TV-stationer at indhente information fra, og hører ikke hjemme i et moderne informationssamfund.<<<
Det er nu rart at have et sted at indhente nogenlunde ufarvet information hvis man er Brian Blikkenslager, og ikke har overskud eller interesse i at sætte sig ind i at travle internettet. Eller råd til at betale for TV3. Eller hvad ved jeg.

Vi kan sagtens diskutere hvor godt DR så lever op til deres rolle som kultur og informations formidler, og vi kan også blive enige om at den måde licensen indkræves på lige nu er hul i hovedet. Men jeg ville passe på med at smide Babyen ud med badevandet.

Jeg er GLAD for at vi har et "statstyret" nyhedsapparat. Skrækeksemplet er FOX News, og ja, CNN. Jeg stoler ikke på medier hvis egentlige kunder er de folk de sælger reklamer til. Ikke en meter.

ThunderZtorm
DRs net-TV service - da jeg

DRs net-TV service - da jeg ville se noget på den for nylig, tja, så skulle jeg såmænd betale for enkeltprogrammet. Det var vel og mærke et program der havde været vist på DR. De har meget gratis, javist - men jeg blev grundigt overrasket da der pludselig kom en "dette program koster x kr hvis du vil streame".

At kvaliteten af deres net-TV så samtidig slet, slet ikke lever op til den standard jeg vil forvente når jeg nu skal betale 2000 kr for det om året er en helt anden debat ;)

Jeg så i øvrigt X-Factor, men lad os dog være ærlige - vi ved jo alle at X-Factors reelle værdi til samfundet er minimal. Det er underholdning til laveste fællesnævner, docu-soap der sælger sladderblade. X-Factor er "in" når det kører, men derefter er det glemt. Kan nogen huske hvem der vandt i 2007 og 2008 fx? At vinderen så samtidig bliver groft udnyttet af vores store fjende nr 1, pladeindustrien, er en helt anden sag. X-Factor er reelt et program der gør at pladeselskaberne slipper for at lytte til demobånd og satse på ukendte navne - de får et kendt ansigt som de ved familien Danmark kan lide uden at bruge en krone.

Jeg har måske misforstået public service tanken, men min opfattelse har hele tiden været at det skulle være faglige informationer til samfundet, og ikke underholdning/dramaserier/etc. Efter min opfattelse har det reelt kun været TV-Avisen og OBS der har været public service.

Et statsstyret nyhedsapparat er både godt og ondt. Godt fordi det så ikke er styret af private interesser, men ondt fordi det netop risikerer at blive styret af politikeres interesser (på trods af Foghs konstante udmeldinger om "socialistiske ballademagere" i DR).. Tør DRs journalister at skabe fjender i de store partier på Christiansborg med tanke på at det er de folk der betaler deres løn?

random
Det var en nyhed for mig, det

Det var en nyhed for mig, det med at enkelte programmer skulle koste penge at se på nettet. Må gå ud fra at det var et krav fra en ophavsretsholder i et andet land, eller lign. Trist.
Man må så håbe at DR ikke betalte alt for meget for retten til at vise programmet i Danmark, men hvem ved.

Jeg kan godt lide tanken om on-demand TV over nettet, specielt hvis der nogle fornuftige programmer at vælge imellem. Var på besøg hos en ven i England, og var temmelig imponeret over BBCs version af dette.
Desværre har jeg selv en smule problemer, idet Linux ikke er specielt godt supporteret endnu, men jeg tror og håber det er noget de arbejder på.

Jeg er enig med dig omkring X-Factor, men det lader til at samfundet som sådan kan lide hvad de får. Og de har vel også ret til kultur der appellerer til dem?
Hvis du leder efter lidt bedre kvalitet, om man så må sige, så synes jeg DR2 generelt har haft et udmærket udvalg. Mindre snævert, mere intelligent.
Og den sidste kommentar:
http://www.dr.dk/satire/uaktuelle/#clip_4110

Virker desværre ikke under Ubuntu med Firefox :(

Erik Ernst
Erik Ernst's picture
Tvang eller samtykke?

Og de har vel også ret til kultur der appellerer til dem?

Mener du det er rimeligt, at du tvinges til at betale for at jeg kan nyde lige netop den kultur der appelerer mig?

For mig at se, har jeg ikke noget problem med, at du gerne vil betale for mit forbrug, så længe du ikke forventer at jeg betaler for dit:) - men jeg er jo også gammel kommunist hehe

random
Nu går jeg stærkt ud fra at

Nu går jeg stærkt ud fra at de folk selv har betalt licens, og derfor selv har betalt for det de ser.

tking
PP og (medie)licens?

Jeg efterspørger her nogle klare holdninger fra PP i licens spørgsmålet.

Det er naturligvis ikke "for eller imod" jeg efterspørger, men snarere hvordan licens/medielicens harmonerer med intentionerne om fri kultur og fri viden.

Jeg ved godt flere nyder godt af licenspengene, men DR modtager ca. 87% og det er derfor dem jeg nævner her.

Jeg hører radio i min bil, på mit arbejde og herhjemme og betaler min radio licens med glæde.

Personligt finder jeg dog hele licens snakken dybt forældet, informationer er let tilgængelige for alle og det har aldrig været lettere at danne sit eget indtryk eller søge en viden om et specifikt emne.
DR's uafhængighed vil jeg også godt stille spørgsmåls tegn ved, da både nyhedsindslag og kulturproduktioner er indkøbt i vidt omfang.

Jeg mener at licensen skal køres over skatten for at begrænse spildet på administration. Derudover skal DR privatiseres og man skal oprette en "Danmark nyhedskanalen" der producerer uahængige nyheder og intet andet.

Det ville koste en brøkdel af det vi ser i dag, vil ikke opkræve uhyrlige beløb for folks adgang til viden og det vil generelt være langt mere tidssvarende at folk selv kan vælge til og fra i deres medie ønsker.

chlor
Når PP ikke mener noget

"Jeg efterspørger her nogle klare holdninger fra PP i licens spørgsmålet."

Lige nu er der en anden tråd der behandler emnet:
http://www.piratpartiet.dk/node/57#comment-1139

Du mener at licensen skal ind over skatten. Jeg mener at DR skal privatiseres og licensen afskaffes. Jeg tror ikke vi nogensinde bliver enige, og det bliver så et at de punkter hvor PP stemmer med de fleste (regeringen).

Det smerter mig at DR ikke bliver "nakket", men det er jeg villig til at ofre for at få andre ting igennem - for de er vigtigere.

Iøvrigt er jeg knap 50 år gammel og har aldrig ejet et TV. Der skulle så næppe være tvivl om min holdning til DR+licens.

Christian Mardal
godt spørgsmål

"Det er naturligvis ikke "for eller imod" jeg efterspørger, men snarere hvordan licens/medielicens harmonerer med intentionerne om fri kultur og fri viden"
Det er faktisk et godt spørgsmål

På den ene side kunne man sammenligne det med blankbåndsvederlaget og at det er dybt foragteligt at der er forbundet en afgift ved blot at man køber eller besidder et stykke hardware.

hvis man nu skiftede nogle få ord ud i vores politik om blankbåndsvederlaget: http://www.piratpartiet.dk/node/139
"Til at begynde med er vi alle sammen tvunget til at betale en afgift, der altid inkluderes i prisen, uanset om vi har til hensigt at anvende produktet til at se ikke-licens betalte kanaler på eller ej. Gebyret skal betales, selv om vi køber tv-apparatet til at vise ferie billeder eller film, som vi selv har ophavsretten til. Virkelig absurd bliver det, når en hobby kameramand tvinges til at give penge til andre tv folk hvergang han viser sit eget program på skærmen."
Man kunne også lave eksempler med mobiltelefonen eller internettet.

På den anden side kan man sammenligne licens støtten med stats finansieret videnskab som er frit tilgængeligt for alle og som ikke udelukkende er styret af økonomiske interesser. I dette tilfælde er det så bare stats finansieret kultur i stedet for. Men ligesom videnskaben bliver betalt af skattekroner så burde kulturen måske også?

Piratpartiets politik begrænser sig for det meste til punkter som ingen andre partier tager seriøst, og det er vores meget store force til at hive stemmer hjem. Man kan så spørge sig selv hvad ville piratpartiet få ud af at påtage sig en holdning omkring licens og DR? Licensen er jo allerede et rimeligt aktivt emne i den offentlige debat og der er sikkert flere etablerede politiske elementer som er villige til at tage sagen op. Jeg har svært ved at se hvad vi skulle få ud af at fastlægge en politik på området

random
Ikke nødvendigvis et pirat spørgsmål, men alligvel

Jeg er ikke sikker på at netop dette spørgsmål er et Piratpartiet bør gøre til en mærkesag, selvom jeg som studerende er meget trist ved tanken om den, i forhold til min indkomst, store licens jeg skal betale

Men jeg synes stadig det er et interessant spørgsmål at diskutere, hvorvidt DR skal være et stats støttet, markeduafhængigt organ, eller skal sælges og fungere på markedsvilkår.

Jeg har tidligere givet til udtryk, og mener stadig, at DR er et bedre produkt end de alternativer som vi har i dag, jf. Tv2, Tv3, Kanal 5 osv., og at dette taler for at systemet virker, omend måske ikke så godt som det kunne. Jeg er af den mening at DR2 er det absolut bedste TV der er at få i Danmark, og tror ikke at dette ville overleve et skift til almene markedsvilkår, hvor Tv3 har vist et produkt og en vej jeg ikke ville være glad for at skulle nøjes med.

Det er en anden diskussion hvorvidt DR så gør det så godt som de kan med de midler de har til rådighed, eller om der er forbedringer at hente her, men det har ikke nødvendigvis noget med Licensen at gøre. Det er også værd at diskutere hvorvidt den måde licensen bliver indkrævet på i dag er fornuftig, eller om der kunne findes på en smartere løsning.

Men jeg har stadig en tro på at Licensen er det mindre af to onder, at tvungen brugerbetaling og mere eller mindre direkte statsstøtte giver et mere uafhængigt og frit produkt til brugernes fordel.

tking
Licens kroner vs kultur

Din sammenligning med statsfinansieret videnskab holder ikke. Kulturen er allerede på finansloven og licensen er ikke en skat (eller det er det jo, bare ikke officielt).

I den offentlige debat er det eneste jeg ser spørgsmålet om hvorvidt licensen skal køre over skatten og ikke ret meget andet.

Der er ingen der tør spørge til det rimelige i at det skal koste licens kroner at have en internetforbindelse eller en mobil telefon.

tking
Om DR skal "nakkes" eller ej..

Det er mig lidt ligegyldigt, men jeg benytter ikke mediet og ønsker heller ikke at betale til det.

Da jeg har en internetadgang,tv til min PS3, computer og mobil er jeg uden tvivl licenspligtig, men et eller andet sted krænker det mig at jeg skal betale for at andre kan se genudsendelser og x-factor.

Jeg benytter aldrig DR's "tilbud" og som minimum ville det være fair at mobiltelefoner og internetforbindelser gik fri fra at være licenspligtige da DR blot kunne lave login til deres online tjenester.